Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

Další zajímavá proroctví pohled z jiného úhlu

Po celou dobu je velmi rozumné vzít na vědomí, že proroctví jsou pronášena k odvrácení katastrofy, ne k jejímu předpovězení.

Proto můžeme být klidni, zde Vám bylo vysvětleno, jak je to s proroctvím…..

Překlad článku pro prvopodstatu sora.

09:54


Pozn. překladatele na úvod:
Co je Shemitah?

– je to starověká záhada jdoucí zpět dozadu o 3 tisíce let, až k Mojžíšovi na horu Sinai, a stále má efekt na všechno od 9/11, k vzestupu a pádu ekonomiky, k úpadku trhů, k vzestupu a pádu národů od 1. sv.války, 2. sv. války, toho, co se děje teď i toho co se bude teprve dít

– znamená vypustit, padnout, zkolabovat nebo otřást
Na hoře Sinai dal bůh zákon Israeli – každých 7 let budete mít rok Sabbath, rok klidu, který byl zván Shemitah – neosívalo se, neobdělávala se půda a poslední den Shemitah se nazýval Elul 29 v biblickém kalendáři, kdy všechny dluhy museli být zrušeny. Ten poslední den se stalo něco unikátního, veškerý kredit byl zrušen, veškeré dluhy byly zrušeny
Tohle bylo považováno za dar, ale ve chvíli, kdy se Israelité obrátili proti bohu – Shemitah se vrátil zpět jako forma rozsudku národa, který vypustil boha ze svého života. A tady nás to dnes ovlivňuje, jak můžeme vidět Shemitah ovlivňuje ekonomiku recesí nebo depresí a Wall Street kolabuje

—————

Co se stane, když se předpovědi Shemitah v září nevyplní?

Amerika nerespektovala ducha Shemitah a neunikne účinkům Super-Shemitah

Načasování „proroctví“ Shemitah: Ti, kdo ovládají jeho vykonání mohou kdykoli změnit načasování

Předpovědi a proroctví nejsou nikdy vytesána do kamene, výsledná budoucnost se v mžiku mění

Otázka za $64,000 měsíce září 2015 byla: Co když se žádná z předpovědí Shemitah nestane, jsme pak v háji?

To je velmi dobrá otázka, která vyžaduje hlubší odpověď.

Zaprvé, Shemitah je fenomén, který není založen na proroctví v biblickém slova smyslu. Dá se přiřadit k hebrejskému kalendáři nebo židovským textům? Zcela určitě. Nicméně, toto přiřazení odráží lidskou manipulaci jak kalendáře tak textů. Ve zkratce reprezentuje konspirační zápletu kdy „posvátný text byl důmyslně pozměněn v text znesvěcený“

Následující výňatek popisuje ve stručnosti „záhadu Shemitah“.

„Klíčovým bodem je, že některé kmenové a řídící náboženské organizace, které vyrostli mimo tento vždy-polarizující kontext, brali jak proroctví tak i předpovědi v mnohem méně váženějším smyslu. V některých místech a dobách byla proroctví ve skutečnosti říkána či sepsána tak, aby se mohla uskutečnit. V těchto případech se vybraní „proroci“ vládnoucí kliky, která sestavovala proroctví, zajišťovala také jejich uskutečnění.. v daném dni a v určeném místě. Taktéž mnoho dvorních astrologů bylo známo pro používání svých „sil“ podobným způsobem. V těchto mocných scénářích se z králů a královen stávali bohové a bohyně; kněží a proroci se stávali božstvy.“ [1]

Ve světle tohoto důležitého pochopení je mnohem jednodušší vidět práci entity typu Kouzelník-ze-země-Oz, která operuje za oponou – 24/7 – po celá století. Přitom byla tato velmi tajná klika schopna uskutečnit finanční zhroucení a ekonomické kolapsy s perfektním načasováním a úžasným efektem. Nicméně jejich machinace mohly pokračovat jen tak dlouho, dokud podléhaly návrhu mnohem většího plánu než jen jejich pozemské agendy (viz „poznámka autora“ níže).

Proto stále se opakující 7-letý cyklus fenoménu Shemitah nyní přišel reprezentovat metodické provádění tohoto režimu multi-století. A tak tito muži s pozemskou mocí, kteří mačkají tlačítka a tahají za páky těchto opakujících se řízených demolic, mohou změnit své plány kdykoliv. Nyní, když byli odhaleni, je skutečnou otázkou za $64,000 tato: Jak budou postupovat v září a říjnu roku 2015? A ještě důležitější je, co mají nachystáno na Super Shemitah?

State of the Nation a mnoho dalších alternativních zpravodajských serverů v naší síti zcela záměrně zaplavili kyberprostor esejemi a články, které přesně popisují různé aspekty Shemitah. Existuje staré pořekadlo, z jehož parafráze vyplývá: Když světlo uvědomnění osvětluje temnotu, temnota může býti přeměněna na světlo. K tomuto účelu představuje další článek, který byl napsán na objednávku, že mnoho se probudí ke skutečné cestě na tomto světě. Když se kritická masa lidí stane dostatečně vědomá těchto následných a opakujících se manipulací času a prostoru, jejich nové rozšířené vědomí bude mnohem těžší udržet na strachu založeném matrixu.

Zářijové předpovědi Shemitah se mohou objevit kdykoli během Jubilee (konec sedmi cyklu Shemitah)

Periodické objevení se jevu Shemitah bylo konečně objeveno. Mimořádně efektivní a skryté kontrolní mechanismy byly odhaleny pro celé lidstvo. A oni si toho jsou dobře vědomi. Možná, že oni byli skutečný zdrojem tohoto svět-měnícího zveřejnění. Nicméně celá hra je nevratně změněna. Takže jediné co zbývá odhalit, je jak jejich (vládnoucí kabala) zareaguje na rostoucí množství lidí, kteří si jsou vědomi nadcházejícího Super Shemitah.

Zruší konec Shemitah pravidelně naplánovaný na září (Elul 29) tak, aby nedošlo k obvinění? Nebo to odloží do října, nebo na nějaké jiné významné datum v příštím roce. Jedna věc je jistá, a to, že nemohou nevyhnutelné odkládat do nekonečna. Celý globálný ekonomický a finanční systém funguje pod velkým stresem. Množství rozmanitých tlaků se denně zvyšuje. Tyto příčiny nejsou povrchními symptomy a jsou řešeny finančními náplastmi a ekonomickými obvazy.

Super Shemitah byl naplánován dlouho před existencí hebrejského kalendáře.

Každá z planetárních civilizací je zrozena v určitý den, na určitém místě, podle diktátu kolektivního osudu a individuální karmy. Každá lidská rasa přichází a odchází mrknutím oka Brahmy. Stejně tak, životní cyklus říší a království, národy a společnosti je předem určen v rámci vysoce dynamického a flexibilního kospomolockého kontextu.

Například současné civilizaci byl dán jeden odklad za druhým. Mnozí, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení pochopili obludnost a závažnost lidské situace. Velký zázrak, že stále drží pohromadě jen s pouhou milostí Boží.. nebo.. nebo Yahweho.. nebo Allaha.. nebo Brahmy.. nebo Velkého ducha.. nebo Všemohoucího.. nebo Nejvyššího vědomí..

Jaký to má smysl?

V případě, že lidská rasa bude pokračovat v současné situaci planety Země roku 2015, nemůže pokračovat stejnou cestou (cestami). Příznaky a znamení jsou četné, některé velmi jemné, jiné dost nápadné. Vzhledem k tomu, že dominantní společnosti na planetě jsou v zoufalé potřebě nápravných opatření, Super Shemitah byl zjevně pevně propojen do prazákladu plánu západní civilizace, který byl poté vyvážen na východ.

Proto nyní svět sleduje implozi čínského akciového trhu od léta, spolu s řadou apokalyptických výbuchů chemických závodů. Samozřejmě svět sledoval i rozpolcení vedení Evropské unie při bankrotu Řecka a celokontinentální imigrační krizi. USA se také potýká s bezprecedentní migrační krizí, stejně jako se státní dluhem 18 400 000 000 000 $. Co se rýsuje na americkém obzoru je kultura války, která může být přerušena dalším selháním vlády.

Pointou je, že všechny tyto obrovské události v roce 2015 jsou produktem Shemitah. Čím větší se stanou, tím více budou spojovány s jediným Super Shemitah (aka 70. biblické Shemitah Jubilee). Jsou skutečnosti ve velkém geopolitickém vývoji, které odráží zuřivost a divokost nadcházejícího Jubilee.

Super Shemitah se dává znát v Izraeli a na Blízkém východě.

Nikde na Zemi není Super Shemitah zjevnější než v Izraeli a na celém Blízkém východě. Člověku stačí si jen přečíst, k čemu došlo v prakticky všech zemích Blízkého východu v posledních několika letech, aby pochopil tuto hroznou realitu. Bez ohledu na to, kam se podíváte, zdá se, že Armagedon se setkal s Apokalypsou.

Existuje staré rčení:

„Jak jde Blízký východ, tak jde celý svět.“[2]

a další moudré proroctví:

„Pouze tehdy, kdy bude mír na Blízkém východě, bude mír na celém světě.“[2]

Kritickým bodem je, že pokud zbytek světa nebude skutečně konstruktivní, vzájemně se respektovat a dobře se chovat, bude Blízký východ i nadále silně jiskřit. A vždy, když to bouchne, jak se často stává, bude se společenství národů muset vypořádat s výsledným chaosem a zmatkem. Mezitím se svět dívá na nikdy nekončící smrt a zkázu, která kvalifikuje katastrofu Blízkého východu jako akci probíhajícího Super Shemitah.

Pro ty nezasvěcené, duch Shemitah musí být řádně dodržen během Shemitah roku, jinak to bude mít nevyhnutelné důsledky. Ergo, stav na Blízkém východě vykresluje globální budoucnost, která by měla přiměv vstát každou lidskou bytost a přijmou tato varování.. než bude příliš pozdě. Po celou dobu je velmi rozumné vzít na vědomí, že proroctví jsou pronášena k odvrácení katastrofy, ne k jejímu předpovězení.

„Jak nahoře, tak dole“

Co se stane na nebesích vždy odráží stav věcí v pozemské říši. Protože bylo mnoho nebeských „znamení“ v průběhu posledních několika let, časový rámec září/říjen se jeví jako pestré období. V září uvidíme poslední krvavý měsíc čtveřice, a to 28. září, také mude zatmění Slunce ve dni Elul 29, který připadá na 13. září. Úplné zatmění měsíce věští osudový měsíc Tishri, který zahrnuje první dva týdny v říjnu.

Tato čtveřice krvavých měsíců se zakončí superměsícem na počátku Jubilee. Ale jsou to právě čtyři zatmění měsíce, které upoutali pozornost mnoha astrologů a astronomů, pozorovatelů a hvězdářů. Je v nich mimořádná matematická symetrie po jeden a půl roku, která je velmi vzácná. Tak vzácné je načasování těchto 4 zatmění ve srovnání s jinými měsíčními událostmi, že je o nich smýšleno jako znamení z nebes. Také:

V některých duchovních tradicích je září měsícem oslavy Dharmy. Dharma je sanskrtské slovo s různými významy, které zahrnují zákon univerza, kosmický řád, pravý čin a výkon něčí povinnosti. Spravedlnost, ctnostné chování a morální jednání jsou další vlastnosti, které odlišují osobitost dharmy. Vesmír byl vytvořen dle přirozeného řádu stejně jako boží zákon. Tyto mají být přísně dodržovány a vytrvale chráněny všemy národy, jinak je stihne osud, ke kterému dochází.

Ve světle tohoto výročí a bohy nařízeného slavení dharmy, někteří učenci cítí, že letošní září bylo označeno samotným univerzem jako těžiště pro bezkonkurenční přenastavení zpět na původní božský řád. A to zejména v případě, kdy byla dharma tak hluboce porušena v průběhu posledních 2 až 3 let, existuje pravděpodobnost změny proudů v moři, a to jak doslova tak i obrazně. Americká společnost byla rozervána na kusy rychle se rozvíjejícími kulturními válkami, které nevykazují žádné známky utlumení. Ve skutečnosti právě začínají.

Takže zatímco Saturn prochází štírem a Pluto kozorohem, tak tyto astrologické přechody odrážejí odpovídající společenský chaos stejně jako sílící střet civilizací tady na Zemi. Prakticky každý obyvatel této globální vesnice nyní sdílí velmi podobnou zkušenost jako nikdy předtím v dějinách lidstva. Ať už jde o globální změnu klimatu či globální imigrační krizi, každý ji buď zažívá nebo sympaticky prožívá všudypřítomnou bolest a utrpení spojenou s těmito a dalšími globálními výzvami.

Čímž se dostáváme zpět k naléhavé diskuzi o Super Shemitah. Toto významné 70. Jubilee se odehrává v době, kdy nastal obrovský souběh okolností jak světských tak i duchovních, geopolitických a astrologických. Ve zkratce, tato nábožensky inspirovaná síla si nemůže pomoci a skutečně mění hru.. pro každého, kdekoli. Ano, ať už se zářijové předpovědi vyplní či ne, mnoho předpovědí a proroctví se pravděpodobně splní během nadcházejícího Super Shemitah.

Závěr

Shemitah již začal. Strmý propad cen na čínských akciových trzích a řecký bankrot je toho svědectvím. Pokles amerického akciového trhu v srpnu je také neúprosným svědectvím o počátku americké verze Shemitah.

Protože duch Shemitah nebyl v USA během loňského roku pozorován, je velmi nepravděpodobné, že jeho se jeho účinkům předejde nebo budou zmírněny. Je rovněž sporné, že značně zesílené energie Super Shemitah budou zmírněny v průběhu druhé poloviny září a října. Nicméně je možné, že se měsíc bude vyvíjet bez větších nehod, a bude následovat to, co finanční a ekonomičtí guru předpovídají již roky.

Vzhledem k tomu, co vyšlo najevo letos v létě, a to zejména s ohledem na skutečný stav GE&FS, zdá se, že příští rok se bude vyvíjet způsobem, který odráží sílu a hloubku 70. biblického Shemitah Jubilee. Mnoho dalších velkých událostí, které jsou naplánovány na září letošního roku (viz doplněk níže) jen přispějí k potenciálu Super Shemitah. Avšak na konci dne to budou vždy aktuální podmínky na zemi – všude na planetě Zemi – které určí stupeň a míru jeho projevu.

Pointou je, že Shemitah neskončí dokud tlustá dáma zpívá, nebo v tomto případě trumpety troubí a kantor zpívá chválu na dobře či ne odžitý Shemitah. To, zda bude rok 2016 rokem radosti a jásání nebo zkouškami a těžkostmi už bylo stanoveno. Proto to nejlepší co můžeme udělat, je dopředu se sladit s duchem Shemitah. Srovnat se se svým Pánem, svým Vyšším Já, nebo vaším zvoleným božstvem je dobrým začátkem.

————–

Zdroj: http://beforeitsnews.com/alternative/2015/09/what-happens-if-the-shemitah-predictions-dont-occur-in-september-or-october-3211296.html?currentSplittedPage=1
Datum 8. září 2015

Poznámka autora

Mnozí mají potíže se Shemitah a jak zapadá do božího plánu. Diví se, jak ultra tajná skupina finančních a ekomonických demoličních expertů vykonává boží vůli. Kladou otázky, jak tolik burzovních pádů a hospodářských depresí slouží k vyššímu dobru, zvláště když je následují světové války.

Jak se mudrci a svatí výmluvně vyjádřili, Bůh píše rovně na pokřivených řádcích. Stává se, že čím křivější řádky, tím rovněji píše. Konec konců, on je scénárista, režisér a producent tohoto epického Super Shemitah. V této božské schopnosti On také vybírá role těch dobrých a role padouchů.

Přiznejme si to, dělá skvělou práci ve výběru těch správných lidí pro všechny klíčové části, které zaručí senzační 70. Jubilee. Je zapotřebí spousta padouchů na spáchání 9/11 za denního světla.. tak aby jim to prošlo, jako v roce Shemitah 2001. Podobně zpáchaná „před-plánovaná finanční a ekonomická krize typu 9/11 v roce Shemitah 2008“ v živých barvách byla taky dobrá práce. A taky jim prošla!

Nicméně přichází čas, kdy opona konečně klesá – navždy – v tého show Shemitah. Možná že toto první Super Shemitah bude i posledním ve 3. tisíceletí.

[1] – http://stateofthenation2012.com/?p=12492[2] – http://themillenniumreport.com/2014/07/the-chosen-people-israel-christian-zionism-and-the-middle-east-crisis/

Události měsíce září 2015

9.10 — Mezinárodní den modliteb
9.11 — 14. výročí 11. září 2001
9.12 — Izraelský ortodoxní rabín Chaim Kanievsky tvrdí, že Mesiáš se vrátí
9.12 — Madonna začíná turné Rebel Heart ve Washington D.C.
9.13 — dne Elul 29 končí rok Shemitah
9.13 — Sluneční zatmění
9.13 — Slavnost trumpet & Rosh Hashanah
9.14 — Hebrejský rok 5776 začíná 1. dnem obchodování na Wall Street po skončení roku Shemitah
9.15 — Rezoluce OSN pro palestinkou státnost
9.15 — JADE HELM 15 končí
9.17 — Den ústavy
9.21 — Mezinárodní den OSN míru
9.21 — Hajj (islámská pouť do Mekky)
9.22 — Den Arafata
9.23 — Yom Kippur
9.23 — muslimský svátek Eid al-Adha aka svátek oběti
9.23 — Valným shromážděním OSN oznámek „mezinárodní rok světla“
9.24 — Papež v Kongresu USA poprvé v historii
9.23 — 70. Shemitah Jubilee začíná, Super Shemitah začíná
9.25 — Papež na valném shromáždění světových lídrů OSN
9.25 — Papež slouží mši v Madison Square Garden
9.25 — Francouzský ministr zahraničí předpovídá, že svět dělí jen 500 od klimatického chaosu
9.25 — Spojené státy spouští „Agendu 2030“
9.26 — Papež navštíví kostel Philadelphie při Světovém setkání rodin v roce 2015
9.27 — Slavnost stánků & židovského svátku Sukot
9.28 — Zatmění měsíce a 4. krvavý měsíc v dvouleté tetrádě
9.?? — čínský prezident Xi Jinping navštíví USA v září

Překlad článku pro prvopodstatu sora.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál