V jednu chvíli byla Taylor Haleová běžná dospívající dívka, která řádila s přáteli. V následující chvíli už byla v kómatu poté, co utrpěla poranění mozku.

Tohle však není příběh dívky s předčasně ukončeným životem. Naopak, je to příběh zázračné cesty mladé ženy od komatózního stavu ke studiu na univerzitě.

Taylorin příběh

11. září 2011 byla Taylor na středoškolském zápase v americkém fotbalu, a poté šla do domu svého přítele.

Ze žertu se posadila na kapotu přítelova auta, když pomalu couval zpět na příjezdovou cestu. Taylor však nešťastně sklouzla a dopadla na chodník, kde ztratila vědomí.

 

[wp_ad_camp_2]

Večer jí lékaři diagnostikovali traumatické poranění mozku a uvedli ji do umělého spánku (tedy řízeného kómatu), aby mozku umožnili jednodušší léčení. O šest dní později u ní došlo ke krvácení do mozku.

Lékaři její rodině řekli, že zřejmě velmi brzy zemře, a tak se rodiče připravili na to, že ji brzy odpojí od přístrojů.

Potom se stalo něco neuvěřitelného. Rodinný přítel, Dr. Jeff Stickel, pocítil potřebu Taylor navštívit a modlit se za ni. Postavil se nad ni a jednoduše se modlil za její vyléčení.

Jako by zázrakem začala Taylor během několika hodin dýchat sama. Na konci dne dokonce mrkala a cosi zamumlala.

Uvedla tento zázrak do pohybu modlitba, nebo šlo jen o štěstí a náhodné načasování?

 

[wp_ad_camp_2]

Zotavení z traumatického poranění mozku

Poranění mozku je obvykle následek těžkého úrazu hlavy způsobeného ostrým předmětem proniknutým lebkou až do mozkové tkáně při silném nárazu na předmět.

Když člověk utrpí těžké poranění mozku, jak tomu bylo v případě Taylor, lékaři toho nemohou udělat mnoho. Konkrétně, když u člověka nastane mozková smrt, je v trvalém vegetativním stavu a chybí mu mnohé nevědomé funkce přežití.

Když jsou lékaři přesvědčeni, že u pacienta prokazatelně nastala mozková smrt, začínají mluvit s rodinou pacienta o odpojení od přístrojů a dárcovství orgánů.

Překvapující je, že do tohoto bodu vlastně dospěla i rodina mladé Taylor, a dokonce už spolu mluvili o dárcovství orgánů. Ona se však zázračně probrala z kómatu a vrátila zpět do života.

 

[wp_ad_camp_2]

Situace s „dárcovstvím“ orgánů v České republice

Podle české legislativy se člověk při „mozkové smrti“ stává potenciálním dárcem orgánů automaticky.

Pokud s tím nesouhlasíte, je třeba ještě během života vyplnit tento formulář, podepsat ho v přítomnosti notáře a poslat poštou do Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (adresa je uvedena na formuláři).

Více článků na téma kontroverze ohledně „mozkové smrti“ a dárcovství orgánů naleznete na tomto odkazu.

Věda o modlitbě

Vědecký výzkum o tom, zda modlitba opravdu léčí, nebo ne, je obtížné provést a dokázat. Mnozí lidé hledají odpověď na to, zda jsou vyslyšeny modlitby placebo efektem nebo projevem optimismu.

Vědci však jev vyslyšených modliteb nadále zkoumají. Výzkumníci provedli jeden experiment na neplodných ženách. Zjistili, že ženy, za které se lidé modlili, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost otěhotnění než ty, za které se lidé nemodlili.

Za účelem minimalizace možnosti placebo efektu vědci provedli výzkum na zraněných mláďatech primátů. Po čtyřech týdnech měla skupina, za kterou se lidé modlili, menší rány než ta, za kterou se lidé nemodlili.

 

[wp_ad_camp_2]

Někteří lidé nahlížejí na modlitbu jako na formu meditace a výzkum skutečně potvrzuje léčivé účinky meditace, jako jsou snížení krevního tlaku, posílení imunitního systému, zmírnění bolesti, úzkosti a podobně.

Taylorin zázrak

Ať už věříte tomu, že modlitba má léčivé účinky, nebo ji považujete spíše za formu meditace, je nesporné, že lidé po celém světě se denně modlí za uzdravení.

Taylor dělilo od smrti jen pár minut. Jeden muž se však za ni pomodlil a ona se zcela vyléčila. Taylor Haleová se probrala z kómatu a dále si užívala radosti, smutky a zázraky života.

Zdroj: 1

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.