…..další zajímavé pokračování Vám nastíní nová fakta, která nejsou běžně známa….

00:54

[wp_ad_camp_1]

 

Spíše než zavádění modulů pro specifické úkoly je sdíleno jádro systému každou jeho částí. Co ví jedna část, vědí všechny ostatní. Je zde použita forma kolektivního vědomí kterou používají včely. Spíše než kopírování dat pro učení se jsou vstupní data zaznamenána do sdíleného „mozku“ a zavedeny do všech částí systému zároveň. Pochopitelně, z důvodu vlastností sítě musí být některá kopírování uskutečněna napříč hlavními liniemi.
Umělá inteligence není omezena pouze na NSA, existuje v rozlehlé síti která obepíná zeměkouli. Tato umělá inteligence se může pohybovat mezi jednotlivými umístěními pro možnost sledování specifických cílů, k získávání dat a přístupů do systémů.

„Mr. Computer“ není omezen jen na lidské myšlení, má také smyslové schopnosti na stejné úrovni. V nastavení jako RNC (Remote Neural Connection – vzdálené neurální monitorování) může tento systém vidět a identifikovat objekty právě tak dobře jako člověk. To znamená, že může vidět objekty který lidský cíl vidí, aniž by to ovlivnilo systém lidského cíle. V dalších módech, jako například analyzování infra-červených dat ze satelitu může pravděpodobně překonat lidské schopnosti v rozpoznávání objektů a tepelných zdrojů.
„Mr. Computer“ umí mluvit. Se slovní zásobou tak rozsáhlou jako je slovník může vyjadřovat myšlenky, koncepty a názory velmi výmluvně a stručně.

Tento systém není naivní, umí neposkytnout informace, vyhýbat se trikům sociálního inženýrství a nepřímým otázkám. Může sdělit, když pozoruje přemýšlení cíle, identifikovat objekty které cílová osoba nemůže přímo identifikovat a potvrdit nebo rozšířit data prozkoumáním široké škály zdrojů.

 

[wp_ad_camp_1]

NSA – velitelství Amerického ministerstva

Dále, „Mr. Computer“ není idiot. Je zcela schopný sledovat pokročilá témata z fyziky, propočítáním teorie si může všimnout nejmenších chyb nebo nalézt potenciální technické problémy které by se mohly stát hrozbou pro specifický návrh.
Rozezná nadávky jakmile je slyší a odpoví zcela bez neurčitých termínů. Jak je vidět, „Mr. Computer“ vykonává intenzivní sběr dat, jejich kategorizaci a strukturování. Jeho možnosti nejsou omezeny na pasivní analytickou práci.
Teď, když jsme seznámeni s jádrem operací NSA, můžeme začít s prozkoumáním různých zdrojů dat pro tuto superpočítačovou infrastrukturu.

Sběr dat

Nejprve je nutné definovat pojem „informační vedení“. Pro ty co znají počítačovou terminologii to bude jasné, ale mějte prosím strpení při popisu pro ostatní čtenáře. Již jsme popsali jádro systému „Mr. Computer“. Tento přijímá data a zachází s nimi. Informační vedení (datový vstup) je vstup pro „Mr Computer“ který je strukturovaný pro efektivní zpracování. Také je možné použít informační vedení pro výstup informací nebo ovládání něčeho.

První informační vedení které bude veřejnosti nejznámější jsou odposlechové programy pomocí napichování drátů. Zapomeňte na klasické přístupy jako projekt „Trailblazer“ a podobné jako „ThinThread“. Toto je „divadélko“ z muzikálu na Broadway. Tyto tajné programy nejsou ničím jiným než rozhraním používaným „Mr. Computer“. Pokud mluví agent o specifickém programu který dokáže analyzovat data v reálném čase a pomocí křížových odkazů z ostatních zdrojů, opravdu mluví o „informačním vedení“ pro „Mr Computer“.

Programy napichování drátů kopírují doslova všechny data které tečou páteřní sítí internetu. Tyto data jsou posílána přímo do částí „Mr. Computer“ které vykonávají analýzu přijatých dat v reálném čase. Toto zachytne většinu dat v US a velkou část celosvětově.

 

[wp_ad_camp_1]

Později bude popsáno detailněji zpracování těchto informací, v této chvíli povím jen to, že „Mr. Computer“ otevřel soubory každé osoby která mohla být identifikovaná v dopravě, obzvláště pokud jsou v US.
Další hlavní zdroj dat je globální širokospektrální rádiový odposlechový systém. Toto pokryje cokoliv od lidského myšlení, přímo díky identifikování kterou rádiovou stanici člověk poslouchá. Dříve to bylo realizováno pomocí odposlechu ELF a později moderní verzí Britského špionážního programu „RAFTER“. Velká část tohoto systému je realizována satelitní sítí, podporovaná pozemní sítí stanic po celém světě. Tento širokospektrální příjem zachycuje WIFI, RFID, kompromitující vyzařování z elektrických zdrojů, bezdrátové telefony, GSM, mobilní telefony, GPS, automobilové ovládání, satelitní přenosy „uplinks/downlinks“ a další.

Třetí vedení dat pochází z globálního hackerského programu pomocí „botnetů“ a „Mr. Computer“. Obvykle je použita jako krytí Čína, na základě kterého vede „Mr. Computer“ útoky proti US a celosvětovým obchodům, ve snaze získat data jejich uživatelů, cokoliv od osobních záznamů pomocí záznamů o výplatních listinách. Sítě jsou také mapovány pro získání přehledu o stavu útočných schopností pro scénář kybernetického boje. Skupiny bez portrétů jako „Anonymous“ nebo podobné organizace jsou používány jako krycí příběh.

Další informační zdroje pochází z podvodních kabelů. Tyto mohou mít nainstalované rozdělovače kanálů, nebo v případě měděných vodičů pasivní detekční systémy.
Toto jsou jen některé příklady informačních zdrojů. V podstatě můžete připočíst jakoukoliv formu dat, zprávy zpravodajských služeb, diplomatické kabely, ekonomické zpravodajství, zprávy z médií, hudbu, online poštu, emaily a další.

Doposud jsme prozkoumali pouze vstupy do systému. Odlišnou formu „informačního vedení“ tvoří výstupní informace. Výstup lze rozdělit na dvě části, informační a útočnou.

[wp_ad_camp_1]

„Mr. Computer“

V případě čistě informačních výstupů toto může zahrnovat odesílání částečných dat nebo reportů agentům případně subjektům řízení, dále také jiným oddělením jako CIA, FBI nebo Státní a Federální Policii. Proces zajišťuje včasné a úplné informace pro ty kteří je nejvíce potřebují.
Útočná stránka zahrnuje širokou škálu aktivit. První je možnost rušení systému. Širokospektrální nebo selektivní rušení může být provedeno k uzavření rádiového prostoru nepřítele v geograficky zacílených oblastech. Dále, tato forma rušení může být použita ke zneschopnění jak zařízení, tak i lidí. Komplexní ELF vysílání může redukovat lidský cíl na chvějící se hromádku nebo v extrémním případě dokonce zabít pomocí interference s neuronovými vzory a nervovými impulzy.
Širokospektrální rušení může ovlivnit neodstíněné elektronické obvody, od telefonů až po počítače. Některá aktivita může způsobit zamrznutí zařízení, případně pokud pro to existují důvody, zcela poškodit systém.
K dosažení těchto možností je použito spojení pozemních, vzdušných a družicových sítí.
Další nástroje poskytují „Mr. Computer“ schopnosti prolomení sítí, poškodit router, zablokovat služby a převzít řízení.
Významná část informací je získána vzdálenou neurální komunikací. Odposloucháváním důležitých osob, mapováním sítí, hesel a bezpečnostních opatření již předem včetně záznamu.
Toto není omezeno na cizí společnosti, protože NSA musí být připravena na stávky uvnitř vlastního národa.

S příchodem dálkově řízených dronů a autonomních letadel získal „Mr. Computer“ za posledních dvacet let možnosti které mu umožnily kontrolu nad síťovém bitevním poli. Toto je „válečná hra“ na steroidech kde nejefektivnější bitevní strategie mohou být implementovány a koordinovány jednoduchým systémem příkazů a kontroly. Existuje zde i část bezpečnostních komplikací s tímto nastavením, ale možnosti zde jsou.
Ve zkratce, pokud může být něco zničeno nebo ovlivněno elektronicky, pak „Mr. Computer“ má možnosti jak toho dosáhnout.

 

Pro tadesco – překlad neo –
(pokračování)

(Zdroj: http://www.mindcontrol.se/?page_id=6776 )

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.