Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Od netrpělivosti ke klidnému očekávání
  Od netrpělivosti ke klidnému očekávání

  Od netrpělivosti ke klidnému očekávání

 • Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem
  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

Související zprávy

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

 • Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije
  Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije

  Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije

 • Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina
  Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina

  Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina

 • Ke konci časů musejí lidem říci pravdu
  Ke konci časů musejí lidem říci pravdu

  Ke konci časů musejí lidem říci pravdu

Dnes v noci se mi zdál sen. Pro mnohé děsivý, ale naštěstí to byl jenom sen. Snad…..

…..po delší době jsem se před několika týdny rozhodl, že v noci opět vystoupím z těla a budu cestovat po vesmíru. Takzvané astrální cestování. Byl jsem na mnoha místech ve vesmíru, a proto jsem chtěl tentokráte zůstat zde na planetě Zemi. Uložil jsem se pěkně do postele, venku bylo už pod nulou, mrzlo a já ještě netopil, zachumlal jsem se, aby mi bylo teplo. Hned na to jsem požádal svoji duši a mého průvodce v Hotelu Země o doprovod a poprosil je, jestli by mě mohli zavést na místo, které je v současné době hodně důležité pro Hotel Země….

***** **** ***** ****

Připravte se na zajímavé čtení. Uvařte si třeba kávu nebo čaj a uvelebte se do křesla nebo postýlky, nenechejte se nikým rušit a vžijte se plně do situace, kterou jsem zažil. Nepochopitelné. Pro mnohé. Bylo by dobré, kdybyste se nad psaným zamysleli…..

**** **** ****

Před tím, než jsem se zachumlal do mohutné přikrývky, jsem si dal několik kapek CBD oleje, protože jsem zjistil, že mohu lépe po požití vystupovat z těla. Zavřel jsem oči a zklidnil mysl. Snažil jsem se na pár minut na nic nemyslet. Když jsem dosáhl požadovaného stavu „vyčištění“ mozku, požádal jsem svého průvodce, zda by mě po vystoupení z těla mohl zavést na hodně „horké místo“ v Hotelu Země. Hned po vystoupení se nádherná bytost, můj průvodce, najednou objevila přede mnou, usmívala se a říkala, že si není jista, abych tam cestoval. Zarazil jsem se. Takovou odpověď jsem nečekal. Uviděl mé znejistění, ale okamžitě jsem reagoval slovy: Jsem osobně přesvědčen a jsem si jistý, že tam určitě mám zájem cestovat. Vím, že tam bude něco hodně důležitého pro bytosti v Hotelu Země.

Reagoval úsměvem, otočil se a se slovy, že tedy budeme muset cestovat i časem (který jak jistě víte, neexistuje). Souhlasil jsem, vzal mě za ruku a vydali jsme se příjemným letem na neznámé místo. Pod námi se rozprostíraly lesy, louky, jezera a pole. Museli jsme cestou dělat okliky, protože jsme neletěli nad žádnými městy, bleskla mi hlavou myšlenka. Druhá myšlenka byla, že mě má zájem zklidnit před tím, co nás čeká. Po delší době příjemného letu s nádhernými přírodními scenériemi jsme začali prudce klesat. Nestačil jsem ani zaregistrovat, na jaké území mě zavedl, proletěli jsme skalami a horninami, a objevili se ve velké podzemní hale. Před sestupem mě upozornil, že veškeré myšlenky a dotazy mezi námi budou uskutečněny pouze přes morfogenetická, chcete-li morfická pole.

Obrovská hala, kde se linulo žlutozelené světlo bez zářičů, jako by vycházelo přímo ze stěn, na mně začala působit dosti depresivně. To jsem ještě nevěděl, kde jsme. Při pomyšlení, kde se nacházíme, mně bylo sděleno, že jsme 66 kilometrů pod zemí. Sdělil mi, že se nad námi nachází AREA-51. Dodal, že právě zde je zorganizováno celé řídící centrum šesti padlých andělů a jejich produktů – ANDROIDŮ, kteří zde sídlí a připravují ohromný plán proti lidstvu. Průvodce mě upozornil, že se nacházíme v roce 1968 a píše se datum 01.05. Je to největší svátek šesti padlých andělů a Androidů, který nazvali pro lidstvo (otroky) v Hotelu Země svátkem práce a nikdo by neměl pracovat. Ale odevzdávat energii padlým andělům na jejich tvůrčí práce.

Než jsem si stačil veškerá data od něho sdělená v hlavě porovnat, zasypal mě dalšími důležitými skutečnostmi. Před opuštěním obrovské haly mě upozornil, že je to místo pro jejich cestovní prostředky, které lidé nazývají i UFO. Místo, kde jsme se objevili po dlouhém letu nazval vesmírné meziplanetární nádraží destruktivních entit. Prý jich je zde v podzemí několik.

Právě v tento den se v jiné velké místnosti konalo utajené (před vesmírem a jinými vesmírnými silami) „sezení“ androidů a padlých andělů, kteří všemu předsedali. V místnosti nebyly žádné stoly, ani židle, byla to naprosto prázdná hala. Byli jsme zde první.

Můj průvodce mně sdělil, že budeme v čase přeskakovat, i když zde plynul jinak, než u nás v Duté Zemi, protože nikoliv všechna data budou pro nás důležitá.

Přeskočil tedy o nějakou dobu dopředu a najednou celá hala byla naprosto plná androidů. Fuj odporné to bytosti, pomyslel jsem si. Byl jsem vyveden z míry tím, že nikdo z nich neměl žádnou židli pod sebou a oni všichni jakoby seděli v křesle a měli pohodlně roztažené ruce na neexistujícím opěradle. Alespoň takto to vypadalo. Průvodce mne poučil, že hala je multifunkční, tak jak všechny haly zde v podzemí a jakýkoliv nábytek je zde zbytečný a zatěžující. Seděli v levitačním posedu a ANDROIDI si naformovali místo sezení dle svých nejlepších představ a představ o pohodlí.

Při pohledu na jakéhokoliv ANDROIDA, z kterých šla hrůza, jsem slyšel řeč, se kterou mezi sebou komunikovali. Já ji ale nerozuměl. Průvodce mně sdělil, že za chvíli přijdou i někteří lidé z AREA51, kteří jsou do programu „zotročení lidstva“ zasvěceni a budou mezi sebou komunikovat buď německy popřípadě anglicky. Po chvíli se tak stalo. Do výšky, ve které obvykle bývá pódium, zajímavým způsobem „přišly (vpluly)“ nádherné bytosti. Ano, bylo to šest padlých andělů. Nikdy bych neměl ani sebemenší tušení či myšlenku, že mohou být tak obrovsky zlí. „Posadili se“ podobným způsobem jako ANDROIDI. Lidé z AREA51 také měli možnost tohoto posedu.

Bez jakékoliv úvodní řeči, začali hovořit padlí andělé věcně, trefně a velice sofistikovaně. Byli hrdí na svůj výtvor – rasu ANDROIDŮ, která hrála na planetě Zemi důležitou roli při zotročení všech lidských bytostí a ukradení lidských duší každé živé bytosti na této planetě. Mnohému řečenému jsem nerozuměl, ale celou podstatu věci jsem pochopil velice rychle.

O všech skutečnostech, které jsem slyšel, se zde nedá psát, poněvadž by to bylo na celou knihu. Vyzvednu podstatu řečeného a jaký byl jejich plán.

Jak jsem se výše zmínil, začal hovořit jeden z padlých andělů, který byl znám pod jménem Pipifaksx. Stačí si dát jméno do gematrix.org a hned poznáte, o koho se jedná. Nevěděl jsem ovšem, jak je jeho jméno psáno. Jeho správné jméno a jak se píše mně odhalil průvodce. No to je ale bomba, že ano. Tvrdil mi, že si stačí dát jméno každé bytosti do gematrix kalkulačky a tam poznáme, kdo je kdo a kdo za koho kope. Tak to stanovili pro planetu Zemi hned na začátku padlí andělé. Pro ně správné osoby budou poznamenány. Však v minulosti jsme Vám mnoho jmen odhalili.

Pipifaksx sdělil všem zúčastněným v místnosti, že jejich plán byl v minulosti odhalen, a proto se rozhodli řešit situaci jiným, dnes neznámým způsobem pro lidi. Zotročení a následné odebrání duší pro lidstvo, tak jak dali na vědomí lidem očipováním (napsáno i v bibli) je v budoucí době pro ně neproveditelné, z tohoto důvodu se musí jejich plán přestavět. A to doslova a do písmene.

Nastínil, jak odeberou z Hotelu Země mnoho zvířat, hlavně krav z pastvin, prasat, opic a jiné zvěře, tak jako lidí, kteří se záhadně ztratí a ze směsi jejich odebraných buněk bude vyvinuta tajná a doposud neznámá čipovací metoda, kterou obyčejní lidé neprohlédnou (zde asi nepočítali s intelektem a schopnostmi 144000 světelných bytostí, které mohou opět jejich plány navždy zhatit).

Představili plán, kdy budou lidem vpravovány do těla látky, o kterých nemají ani ponětí a představu, že by něco takového mohlo existovat. Byly vymyšleny ANDROIDY za pomocí šesti padlých andělů čipy, které na začátku čipy nejsou, ale budou se skládat až po aplikaci v lidském těle na plnohodnotné čipy, kterými budou pak ovládat tu či onu osobu, která se tohoto ĎÁBELSKÉHO PLÁNU DOBROVOLNĚ ZÚČASTNÍ. Jedná se o vysoce inteligentní fluidní látky, které vědí jak se po aplikaci v těle sestavit.

Pro vytvoření těchto živých tekutin, které budou lidem vstřikovány přímo do těla, či také podávány jiným způsobem, potřebovali mnoho živých zvířat a lidí z Hotelu Země. Možná si nyní vzpomínáte na články v novinách o vykuchaných zvířatech na pastvinách, či jejich úplné zmizení.

Přesná receptura této čipovací tekutiny byla vytvořena na planetě M51, která patří androidům. Možná si vzpomínáte, v minulosti jsme o tom často psali. Nyní také víte, kdo vlastní AREA-51 v Hotelu Země.

Na kongresu šesti padlých andělů a ANDROIDŮ, dá-li se to takto nazvat, byly představeny možnosti aplikací, použití těchto látek a jakým nejvhodnějším způsobem je dostat do lidského těla.

Bylo zde stanoveno, jak bude s lidmi, kteří si vzali jejich „dobrovolnou“ nabídku a “pomoc“, v budoucnu zacházeno.

Protože se podvolili jejich nabídce, jejich těla a duše patří na planetu M51, suše konstatoval mluvčí Pipifaksx. Budou lehce identifikovatelní, jejich těla a myšlení se začnou částečně měnit a v žilách jim už nebude proudit krev, tak jak je to u skutečných lidí. Budou mít žíly vyplněné sraženou krví s fluidem, které zabezpečí „chod“ bývalého lidského těla na jiné úrovni, než-li je lidem doposud známo. Bylo zde zdůrazněno ještě mnoho podrobností, dle mého je zbytečné dále rozebírat.

Průvodce naznačil, že se přesuneme v čase jinam. Opět jsme vstoupili do tunelu, který se před námi otevřel a přenesli se opět do haly, která byla snad ta stejná jako při začátku vstupu do AREA-51. Jen co jsem na to pomyslel, sdělil mně, že jsme v podobné hale, která je vzdálena jen několik kilometrů od té první. Viděli jsme zde velká tělesa podobající se lesklým rourám. Průvodce konstatoval, že jsou to interdimenzionální lodě, které přivezly již hotové produkty stanovené na sezení v roce 1968 při sešlosti padlých andělů a ANDROIDŮ. Zde byly zatím nefunkční tekutiny vyloženy na další zpracování a rozdělení pomocí farmaceutického průmyslu. Prý jsou určeny na rozdělení do několika fází. Rovněž mi sdělil, že se nacházíme v roce 2014. Přesné datum jsem si nezapamatoval.

Konstatoval, že veškerý farmaceutický průmysl, který patří padlým andělům, bude přepravené tekutiny z planety M51 rozdělovat do lahviček a ampulí pro aplikaci pod záminkou očkování proti nebezpečnému údajnému viru, který ani neexistuje.

Viděl jsem tam smějící se agenty z AREA-51, kteří měli za úkol rozdělovat všechny naskladněné tekutiny pro různé farmaceutické firmy. Pochopil jsem, že vše, co se odehrálo v Hotelu Země, byla jedna velká připravená hra na lidi, kteří si myslí, že mají svobodnou vůli v rozhodování. Mnozí nepochopili dodnes…..

Průvodce mně naznačil, že všechny látky byly vyrobeny mimo planetu Zemi a technologie těchto neznámých živoucích mikroorganismů jsou pro lidstvo zatím nepochopitelné až neuvěřitelné. Jsou v mikro a nanočásticích.

Po podání vysvětlení mi pokynul, že je čas na návrat a ukončit výlet. Po anglicku jsme se z haly vytratili, stejným způsobem se dostali nad AREA-51 a vydali se zpět do hor, kde jsem zanechal v posteli své tělo. Před vstupem do těla se průvodce se mnou rozloučil se slovy, že má připravené další zajímavé putování, kdybych měl zájem. S poděkováním jsem se rozloučil a řekl, čas ukáže.

Hned po vstupu do mého spícího těla jsem se probudil a s hrůzou zjistil, že je skoro poledne a minimálně čas na kávičku. Nikdy tak dlouho nespím a sám jsem se tomu divil. Při kávě jsem musel přemýšlet, jak dlouho jsme tam vlastně museli být. Při přemýšlení se šálkem kávy v ruce, což dělám i nyní při psaní článku, jsem si uvědomil mnohé jiné věci.

Při výstupu z těla jsem s průvodcem cestoval dlouhým tunelem, než jsme se dostali nad povrch hor ve Francii. Zajímavé, proč tam. Z mnoha poznámek, které mně průvodce cestou zpět vykládal, jsem si uvědomil mnoho paralel dnešní doby. Až pomalu hrůzostrašné.

Nyní tedy ze snu s jistotou víme, že VAKCÍNY nebyly vyrobeny v našem planetárním systému.

Možná nyní chápete, proč byly na mnoha místech planety země umístěny zelené lasery, které odrážely lodě ANDROIDŮ a jiných nepřátelských entit zpět do vesmíru. Ale o tom jsme psali nespočetněkrát.

**** **** ****

S hrůzou musím konstatovat, že lékaři po celém světě skutečně nalézají nepochopitelné sraženiny v lidském krevním oběhovém systému. Vždyť sebemenší sraženina krve za normálních okolností způsobí embolii a smrt člověka. Jak je tedy možné vytáhnout člověku ze žíly až metrovou sraženinu?! To lékaři na mnoha videích ukazují.

A co ty patenty z roku 2014 na COVID-19 a mnoha dalšího s tím spojeného? Třeba skutečnost, že v patentu je napsáno, že člověk očkovaný touto látkou není člověkem, neplatí pro něho práva pro lidi a patří nebo je majetkem bytostí, které patent podaly, a nepochopitelně byl patent také schválen. Byli to vlastně vůbec lidé?????

A nyní když víme, že lidí je v Hotelu Země jenom 20% a zbytek jsou bio-roboti, pak se začíná mozaika sama skládat.

Mohu vás ujistit, že tento astrální sen byl nepochopitelnou paralelou k dnešní době. Musím na konec konstatovat, že jsem rád, že to byl jenom sen a to vše okolo jenom shoda náhod. Sami vidíte, že hrajete roli v záhadném filmu MATRIX, který bude zanedlouho pro všechny rozluštěn.

Napsal tm

***** **** ***** ****

Vím, dlužím ještě návod na opravu DNA. Určitě napíši jakmile nadejde čas. Cvičte si pevnou vůli a dívání se do slunce podle návodů v mnoha knihách od některých bývalých lékařů.

SUN Q

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
Odebírat
Upozornit na
82 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře