AKTUALIZACE 15:54

Aktualizaci najdete pod článkem. Je i s videem z České televize.

Vážený pane učiteli / Vážená paní učitelko,

děkuji Vám za Vámi zaslané informace k otevření škol a s dovolením Vám zasílám Právní analýzu připravovaného nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ – celodenní nošení roušek a pravidelné testování ze dne 06.04.2021 zpracovanou advokátní kanceláří Jany Zwyrtek Hamplové, protože je mi jasné, že takové analýzy si zřejmě sami zadávat nebudete.

Rád(a) bych Vás také tímto upozornil(a) na jednu podstatnou záležitost a nešvar našich politických elit, kdy jimi vydaná nařízení, vyhlášky a pokyny jsou vždy v režimu tzv. podzákonných norem, tudíž plná odpovědnost je vždy pěkně přenesená v případě soudního sporu vždy na toho, kdo pokyny, nařízení a vyhlášky vyžaduje = tedy na Vás osobně. Bohužel této odpovědnosti se nelze zbavit a nelze se pak následně hájit u soudu slovy: „Dělal(a) jsem jen vše podle pokynů a nařízení MZČR / Vlády ČR.“ Mají to na Vás hezky vymyšlené viďte? Pokud potřebujete, ověřte si to u Vašeho právníka, je to pro Vás osobně opravdu velmi důležité.

Jakkoli chápu již zcela běžně zaběhnutý systém, kdy ministerstvo školství Vám nařizuje, uděluje pokyny atd. tak v tomto případě, a za dané situace zdvihám varovný prst, protože s tím, co se po Vás, resp. po nás následně jako po rodičích chce, zcela zásadně NESOUHLASÍM.

 

[wp_ad_camp_3]

 

PROVOZ ŠKOLY   

Docházka dětí do školy je zaručena zákonným právem na vzdělání a v zásadě nesmí býti omezována. Aktuální stav je již neudržitelný, a proto na Vás apeluji, kontaktujte paní Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou a nejlépe koordinovaně s ostatními školami zahajte neprodleně standardní výuku. NIKDO totiž nezkoumá a neřeší, zda se nejedná o bioterorismus, a zejména proč a čím jsou kontaminované respirátory, či výtěrové tyčinky. Proč je neustálý tlak vlády na provádění testování PCR testy zcela nevhodnými pro klinické testování? Navíc v situaci, kdy premiér vlastní přes 75 % všech testovacích míst – v tom vidím obrovský střet zájmů, stejně tak ve vývoji podle mě velmi nebezpečné „rychlovakcíny“ – tady je pro Vás velmi důležitou informací, že jsou již v běhu přípravy Norimberského tribunálu II. za zločiny proti lidskosti. Vůbec bych to být na Vašem místě být Vámi nepodceňoval(a). Počty úmrtí a zdravotních poškození po očkování jsou alarmující, stejně tak jako prosby renomovaných odborníků k okamžitému zastavení očkování. Dodávám, že soudy v Portugalsku, Rakousku, Belgii a Norsku již PCR testování smetly ze stolu jako zcela nelegitimní a vysoce manipulativní nástroj. To však ještě nezkoumaly jejich možnou kontaminaci, ale pouze jejich vypovídající schopnost opravdu určit, zda je někdo skutečně nemocný a infekční.

 

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

 • argument č. 1 : „Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, do 48 hodin se začne měnit v buňku rakovinovou.“ – Prof. Dr. Otto H. Warburg, nositel Nobelovy ceny 

 

 • argument č. 2 : V roce 2008 proběhla z důvodu velké rezistence bakterií na antibiotika studie na vzorcích plicních tkání z doby tzv. Španělské chřipky. Zkoumalo se, na co se umíralo v letech 1918 a 1919 – z více jak 95% lidé umírali na tzv. sekundární bakteriální infekce, vědci nacházeli doslova zanešené plicní stromy zcela obyčejnými bakteriemi, pneumokoky a stafylokoky. Dle závěru plk. MUDR. Marka Obrtela, který studii na žádost občanské iniciativy Kulového Blesku posuzoval, se jedná o zanešení plicních stromů u lidí právě z důvodu dlouhodobého nošení roušek a respirátorů tj. zábran dechu. Ve svém posouzení plk. MUDr. Marek Obrtel závěrem uvádí: „Zásadním závěrem, který si z této studie můžeme udělat je to, že pokud hlavní příčinou úmrtí drtivé většiny obětí pandemických chřipek za posledních 120 let byly nasedající sekundární bakteriální pneumonie, pak je naprosto nevhodné paušální dlouhodobé nošení roušek celou populací ve všech prostorách, a dokonce i na veřejném prostranství (tedy venku). Toto je totiž přesně ten způsob, jak do dýchacích cest nemocného chřipkou nebo COVID-19 spolehlivě vpravit nadlimitní množství bakterií – pneumopatogenních i jiných – z našich horních cest dýchacích, spolehlivě pomnožených na naši půl hodiny až čtyři hodiny nošené roušce, která je spolehlivým médiem právě pro kultivaci všech možných námi vydechovaných bakteriálních kmenů. Tím může dojít ke vzniku právě té tolik obávané a nejvíce nebezpečné směsné sekundární bakteriální pneumonie, která zabíjí.

 

 • argument č. 3 : Velikost viru (který dodnes nebyl jako celý a purifikovaný izolován, a není ani zřejmé, že se přenáší vzduchem – viz testy prováděné Dr. Omarem Šerým na České poště nebo v obchodním centru v Olomouci – kde nic nenavzorkovali ani na rukou, ani ve vzduchu, ani na materiálových površích) je maximálně 300 nm – účinnost respirátorů FFP2 je však od velikosti částic 600 nm – v zásadě nejsou vhodné ani pro práci v prašném prostředí. Za to o kyslík, nás i děti připravují velmi spolehlivě! Jednoduchou logickou úvahou docházím k tomu, k čemu musíte dojít při Vašem vzdělání i Vy, ačkoli oba nejsme odborníci na virologii, ani na molekulární biologii. Roušky a respirátory jsou neúčinné, neefektivní a zdraví škodlivé.

 

 • argument č. 4 : Většina respirátorů alespoň naší české produkce má v návodu používání upozornění od výrobce, že je nutné dodržovat omezení nošení respirátoru, tj. činnosti v něm na 75 minut max. a že FFP2 respirátory nejsou vhodné pro celodenní nošení. Maximální doba užívání je omezena na 2 hodiny s nutnou dobou pro zotavení, po dobu půl hodiny. Maximální doba užívání respirátorů bez výdechového ventilu je 75 minut. Respirátor by se poté měl bezpečně zlikvidovat a vyhodit, a rozhodně ho znovu nepoužívat. Výrobce dále uvádí, že nesprávné používání nebo nedodržování návodu na použití může vést k onemocnění, vážnému zranění či k úmrtí. Pokud by virová infekce byla opravdu tak katastroficky vysoce infekční, museli by přece zcela logicky být všude rozmístěny kontejnery na sběr nebezpečného biologického odpadu, roušky a respirátory by se musely měnit velmi často atd. To se přeci neděje.

 

 • argument č. 5 : Objevují se závažné informace, že zejména z čínských respirátorů a roušek je možné vdechnout ftaláty, mikro plasty, různá vlákna, která mohou mít nakonec opačný účinek a to velmi vážné další poškození zdraví jako je např. plicní fibróza apod. Osobně mě děsí už jen samotný fakt, že média se tomuto tématu naprosto vyhýbají a pokud se o dané téma zajímá třeba Jan Tuna z pořadu na seznam.cz A DOST! pak jen zcela účelově, manipulativně, kde naprosto lživě vysvětluje, že to, co nacházejí na rouškách a respirátorech po celém světě lidé z domácností, ti z nás co velmi pozorně sledují celou situaci, jsou jen černá vlákna zachycená statistickou elektřinou při stříhání černé látky. Vůbec mu nesejde na tom, že při jeho testu, a de-facto jím prováděného důkazu o nesmyslu toho, co lidi doma našli na rouškách a respirátorech svépomocí, používá zcela záměrně český nano respirátor, a ještě navíc ne zcela běžného barevného provedení, tj. černobílý, ačkoliv oba aktéři mají na obličejích zcela běžné bílé FFP2 respirátory. Nedokáži odhadnout, zda tyto pochází z Číny. Takto v přímém přenosu probíhají naprosto neuvěřitelné manipulace a cenzura, a podstatnou část veřejnosti to samozřejmě dohání k naprostému šílenství. Raději se na „testování dětí“ s právníky opravdu velmi dobře připravte – plnou odpovědnost má nakonec ve výsledku úplně každý učitel, učitelka, vychovatel, vychovatelka – nikoli ministr a jeho ministerstvo.

 

 • apeluji s ohledem na výše uvedené na to, aby zavládl selský rozum, logické uvažování, odpovědnost každého z Vás ve škole, a abyste se těmito podněty opravdu zcela vážně a racionálně zabývali, protože se skutečně jedná o zdraví a budoucnost nás všech.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

argument č. 1 : Pozorně jsem sledoval(a) zavádění tzv. plošného testování loni na podzim na Slovensku – kde křivka zvýšeného počtu pozitivních případů a úmrtnosti po provedeném plošném testování je bohužel naprosto nezpochybnitelná! I toto ukazuje na možnou kontaminaci výtěrových tyčinek a tím pádem i na možný bioterorismus, který absolutně nikdo neřeší, nikdo se jím nezabývá. Podívejte se prosím na graf sám/sama – hledejte pak datum 01.09.2020 na spodní ose, a podívejte se na nárůst počtu pozitivních případů, stejně tak jako na nárůst úmrtí na spodním grafu, okamžitě po plošném testování – zdroje dat jsou uvedeny na grafech a jsou spolehlivé:

 

Grafy najdete na originální stránce

  • argument č. 2 : V souvislosti s obavami dle výše uvedeného, musím trvat na doložení následujících dokumentů, mám na ně ze zákona jako rodič zákonný nárok, a to s odvoláním na zákon č. 372/2011 Sb., § 15 – § 27, § 31:
  • certifikát kvality testu, který chcete používat
  • podrobnosti o výrobci testu
  • dokumenty a licenci od výrobce testu
  • výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila
  • dokumenty schválení a akreditaci společnosti, která schvalování testu prováděla
  • platné firemní licence: osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek, nežádoucí účinky testovacích tyčinek, platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše maximálního případného odškodnění, pojištění zdravotních výloh s následkem smrti v případě, že se později prokáže, že výtěrové tyčinky jsou kontaminované, ručitelské prohlášení školy a každého učitele či pracovníka školy, že nahradí škody a léčebné výlohy, případně škodu vzniklou úmrtím či doživotním poškozením zdraví mého dítěte – případně takové prohlášené Vaší pojišťovny
  • dokumenty od osoby, která test bude provádět: doklady o jejím školení, zaškolení a praxi, certifikaci osoby, která školila a zaškolila osobu, která test bude provádět, pracovní povolení k výkonu takové pracovní činnosti, negativní certifikát na test proti COVID-19 ne starší 48 hodin od doby provádění testování, informaci o tom, v jakých ochranných prostředcích bude osoba testování provádět, a zda bude po provedené testů v karanténě
  • kolik roků byly prováděny zkoušky a s jakým výsledkem. Běžně probíhají zkoušky 5-7 let. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky po testování?
  • kopii povolení od SÚKL pro daný test
  • kopii laboratorních testů zejména s ohledem na přítomný EthylenOxid, který se používá pro dezinfekci. Na druhou stranu se jedná o vysoce nebezpečnou, karcinogenní a mutagenní látku a existuje vysoké riziko, že tampón může být nesprávným výrobním postupem omylem v EthylenOxidu namočen, či může obsahovat jiné částice jako například nanočástice, viry, ftaláty, mikro plasty, grafen, uhlíková robotická vlákna nebo parazity.
  • dále Vás upozorňuji na zákon č. 372/2011 Sb. § 28, odst. 3 písm. e), kdy nezletilá osoba má ze zákona právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě mnou určené osoby po dobu poskytování jakýchkoli „zdravotních služeb“.
  • budu vyžadovat splnění všech zákonných povinností (upozorňuji Vás, že zákon je nad všemi nařízeními, pokyny a vyhláškami – porušení zákona má své právní důsledky)
  • osobně spatřuji v pokynech ministerstva školství a jeho vykonavatelích zejména trestné činy:

§ 175 Vydírání 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 2. b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
 3. c) spáchá-li takový čin se zbraní,
 4. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
 5. e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
 6. f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

 1. a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 2. b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312), nebo
 3. c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

 

§ 177 Útisk 

(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

 1. a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
 2. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 1. a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 2. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 • pokud by tedy mělo vůbec dojít k jakémukoli testování, tak jsem ochoten/ochotna připustit standardní odběr krve, a jakýkoli jiný bezkontaktní způsob testu např. plivnutím do kalíšku na tyčinku apod. Kloktání nepřipadá v úvahu, výplach pusy taktéž. Stejně tak nepřipadá v úvahu, odběr a zpracování genetického materiálu pro jakékoliv jiné účely, než je samotné zjištění skutečnosti prokazující pozitivitu – požaduji v tomto ohledu Vaše záruky formou písemného prohlášení. Osobně jsem k PCR testům, a rychlotestům velmi skeptický/skeptická několik soudů v zahraničí již rozhodlo, že se nejedná o správnou metodu vhodnou ke zjištění klinických příznaků onemocnění – tj. že test neprokazuje samotnou infekci. Ve prospěch tohoto tvrzení vypovídá i samotný běžný fakt, že pokud byl někdo bezpříznakový vyhodnocen PCR testem jako pozitivní, má zůstat doma v karanténě bez léků a dalších testů, a pokud se u něj do 10-14 dní neobjeví příznaky může následně bez jakéhokoli testu opět do běžného procesu.

Dopis ke stažení (úpravě) a zaslání elektronickou poštou: ZDE

(Doporučuji před odesláním dopisu ho pořádně zkontrolovat. Namátkově jsem si přečetla jen několik odstavců a narazila na gramatické chyby a „kostrbatou“ stylistiku psaného projevu. Přece jenom, budou to číst učitelé… :) tereza

Rudolf Vavra, [09.04.21 11:23] – CESKA DOMOBRANA HRANICE

Cílem skupin je podpořit lokální aktivity pro dané město, lokalitu. Aby lide nebyli sami a mohli se lokálně spojovat …

BANSKA BYSTRICA STOP COVID https://t.me/BANSKA_BYSTRICA_STOP_COVID
BRNO STOP COVID https://t.me/BRNO_STOP_COVID
BRATISLAVA STOP COVID https://t.me/BRATISLAVA_STOP_COVID
BRECLAV STOP COVID https://t.me/BRECLAV_STOP_COVID
CESKE BUDEJOVICE STOP COVID https://t.me/CESKE_BUDEJOVICE_STOP_COVID
DECIN STOP COVID https://t.me/joinchat/FtGmkijGvLxlZjU0
DOLNY KUBIN STOP COVID SKUPINA https://t.me/DOLNY_KUBIN_STOP_COVID
FRYDEK STOP COVID https://t.me/joinchat/cjx7MzomCT8zNTI8
HODONIN STOP COVID https://t.me/HODONIN_STOP_COVID
HRADEC KRALOVE STOP COVID https://t.me/HRADEC_KRALOVE_STOP_COVID
HUMPOLEC STOP COVID https://t.me/HUMPOLEC_STOP_COVID
CHEB STOP COVID https://t.me/joinchat/-YIX8g8qZs8xYmE0
CHOMUTOV STOP COVID https://t.me/CHOMUTOV_STOP_COVID
JIHLAVA STOP COVID https://t.me/JIHLAVA_STOP_COVID
KARLOVY VARY STOP COVID https://t.me/KARLOVY_VARY_STOP_COVID
KLADNO STOP COVID https://t.me/KLADNO_STOP_COVID
KLATOVY STOP COVID https://t.me/KLATOVY_STOP_COVID
KOSICE STOP COVID https://t.me/KOSICE_STOP_COVID
KOLIN STOP COVID https://t.me/KOLIN_STOP_COVID
KROMERIZ STOP COVID https://t.me/KROMERIZ_STOP_COVID
KUTNA HORA STOP COVID https://t.me/KUTNA_HORA_STOP_COVID
LEVICE STOP COVID https://t.me/LEVICE_STOP_COVID
LIBEREC STOP COVID https://t.me/LIBEREC_STOP_COVID
LITOMYSL STOP COVID https://t.me/joinchat/nf-L5KRXzf1kNGE0
MARTIN STOP COVID https://t.me/MARTIN_STOP_COVID
MICHALOVCE STOP COVID https://t.me/MICHALOVCE_STOP_COVID
MLADA BOLESLAV STOP COVID https://t.me/joinchat/7W_MsBRJpCA5NTk0
NITRA STOP COVID https://t.me/NITRA_STOP_COVID
NOVY JICIN STOP COVID https://t.me/NOVY_JICIN_STOP_COVID
OPAVA STOP COVID https://t.me/OPAVA_STOP_COVID
OLOMOUC STOP COVID https://t.me/OLOMOUC_STOP_COVID
OSTRAVA STOP COVID https://t.me/OSTRAVA_STOP_COVID
PARDUBICE STOP COVID https://t.me/PARDUBICE_STOP_COVID
PISEK STOP COVID https://t.me/PISEK_STOP_COVID
PLZEN STOP COVID https://t.me/joinchat/pkCuZRigFQo4MDVk
PLZEN STOP COVID https://t.me/PLZEN_STOP_COVID
POPRAD STOP COVID https://t.me/POPRAD_STOP_COVID
PRIBRAM STOP COVID https://t.me/PRIBRAM_STOP_COVID
PRAHA STOP COVID https://t.me/joinchat/qs7sh63CCDEyMmM0
PRAHA STOP COVID https://t.me/PRAHA_STOP_COVID
PRESOV STOP COVID https://t.me/PRESOV_STOP_COVID
PREROV STOP COVID https://t.me/PREROV_STOP_COVID
PROSTEJOV STOP COVID https://t.me/PROSTEJOV_STOP_COVID
RIMAVSKA SOBOTA STOP COVID https://t.me/RIMAVSKA_SOBOTA_STOP_COVID
PRIEVIDZA STOP COVID https://t.me/PRIEVIDZA_STOP_COVID
STRAKONICE STOP COVID https://t.me/STRAKONICE_STOP_COVID
SUMPERK STOP COVID https://t.me/SUMPERK_STOP_COVID
SVITAVY STOP COVID https://t.me/SVITAVY_STOP_COVID
TABOR STOP COVID https://t.me/TABOR_STOP_COVID
TEPLICE STOP COVID https://t.me/TEPLICE_STOP_COVID
TOPOLCANY STOP COVID https://t.me/TOPOLCANY_STOP_COVID
TREBIC STOP COVID https://t.me/TREBIC_STOP_COVID
TRENCIN STOP COVID https://t.me/TRENCIN_STOP_COVID
TRUTNOV STOP COVID https://t.me/TRUTNOV_STOP_COVID
UHERSKE HRADISTE STOP COVID https://t.me/UHERSKE_HRADISTE_STOP_COVID
USTI NAD LABEM STOP COVID https://t.me/USTI_NAD_LABEM_STOP_COVID
VSETIN STOP COVID https://t.me/VSETIN_STOP_COVID
VALASSKE MEZIRICI STOP COVID https://t.me/VALASSKE_MEZIRICI_STOP_COVID
ZNOJMO STOP COVID https://t.me/ZNOJMO_STOP_COVID
ZLIN STOP COVID https://t.me/ZLIN_STOP_COVID
ZILINA STOP COVID https://t.me/ZILINA_STOP_COVID
ZVOLEN STOP COVID https://t.me/ZVOLEN_STOP_COVID

Následné video ze zpráv v České televizi je nutné okamžitě využít: https://t.me/ceskadomobrana/11130

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.