…..před mnoha lety jsem měl přednášku o vysoce nebezpečné inteligenci, která se nachází na naší planetě Zemi. Není to žádná sranda a někteří lidé se snažili černý olej zneužít a nabádali jiné ať to vypijí. S tím že budou mít nadpřirozené schopnosti.  Každého před tím varuji. Lahvička s olejem stála 800 dolarů a prodávali ji nějací pochybní pocestní v Praze. Také ti, kteří prodávají  drogy!!!! Vzhledem k tomu, že téma o BLACK GOO je opět velice aktuální přikládám článek z roku 2014, který byl otištěn na prvopodstatě…..

Vzhledem k velkému nebezpečí styku s touto hmotou (z nevědomosti) rozhodl jsem se udělat sériál o nebezpečné hmotě jménem BLACK GOO

[wp_ad_camp_2]
Důležité věci se záměrně lidstvu nesdělují. BLACK GOO

17. listopadu 2014

Zhruba před rokem jsem měl přednášku o černém oleji, který je pro lidstvo vysoce nebezpečný. O problému vím asi 14 let. Je to až nepochopitelná záležitost skoro sc- fi obsažené ve sci-fi. Pozor vážení abyste nakonec nebyli s tímto sami konfrontováni.
Všech 22 vědců, kteří měli u společnosti Marcony Electric Limitid, v 80 letech dělat přísně tajný výzkum na popud anglické královské rodiny a touto rodinou byl taky financován a nechala olej dovézt z Falklandských ostrovů, spáchalo do jednoho sebevraždu. Může člověku na krátkou dobu propůjčit nepochopitelné vlastnosti vidění, čtení myšlenek a naučení se jakéhokoliv jazyka přes noc. Je to vetřelec, který když se do vás dostane, prvně vám pomůže, ale potom…..
Zde krátké pojednání od kocourkamourka, kterému jsem film před krátkou dobou přeposlal:
Black goo, černý sliz, tak říkajíc „živé“, v přímém filmovém záběru. Tady najdete krátký úryvek z obsáhlého videofilmu s mnoha objasňujícími podrobnostmi: https://www.youtube.com/watch?v=NKl5sLOuBfo
Je na něm vidět ten z údajně nejméně dvou nebo snad ještě více druhů černého slizu, který má reptiloidní povahu, který má povahu, jakou patrně měli třetihorní ještěři.
To znamená, že ve srovnání například s člověkem mu chybí kvalita srdeční čakry, je to naprosto bezcitné, sebestředné, chladné, kruté, nesoucitné black goo. Zde se samo vytvarovalo do tvaru zátky od láhve sektu (netuším, proč).
Ten černý sliz je totiž inteligentní a má vědomí sebe sama, je to cosi jako „bytost“, nebo „entita“. Podle některých badatelů je to snad umělá inteligence, a to snad umělá inteligence delikventní, tedy inteligence, která se proviňuje proti Stvořitelovým zákonům našeho vesmíru. Domnívají se, že ve skutečnosti jde o nesčíslné množství jakýchsi do jisté míry „myslících“ nanorobotů, které vzájemně „spolupracují“ asi jako nervové buňky v lidském nebo zvířecím mozku.
Třetihorní ještěři byli vývojem na Zemi překonáni a patrně tehdy (téměř?) vymřeli. Tento druh černého slizu údajně pochází z podzemních, třetihorních vrstev planety Země, kde jej snad náhodou, snad na základě nějakého „tipu“ od kohosi/čehosi našli němečtí nacisté. V jejich tajných skrýších tento černý sliz později našli badatelé.
[wp_ad_camp_2]
Černý sliz, který přivezla armáda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z jednoho ze skupiny ostrovů nacházejících se v jižní části Atlantského oceánu nedaleko Malvínských/Falklandských ostrovů po takzvané válce o Falklandské ostrovy (ten ostrov se jmenuje South Thule, ostrov Jižní Thule), má údajně našemu věku bližší, vůči lidem snad méně nevstřícnou povahu.
Takzvaná válka o Falklandské/Malvínské ostrovy („Malvínské ostrovy“ je jejich běžný název v mezinárodním společenství, Velká Británie ale toto souostroví svévolně nazývá „Falklandské ostrovy“), vedená údajně mezi Argentinou a Spojeným královstvím, je tedy opět jen jedna z velkých zastíracích lží, jako tolik dalších.
Ve skutečnosti se tam prý vlastně ani neválčilo a už vůbec ne o Malvínské ostrovy, předmětem tehdejší zcela nečekané britské invaze do odlehlé části Atlantského oceánu byl výše jmenovaný jeden z nedaleko Malvínských ostrovů ležících ostrovů ostrov South Thule, který do souostroví Malvínských ostrovů ani nepatří, je obydlen snad jen tučňáky, nikoli poddanými Jejího veličenstva, a na něm se údajně nacházelo (nachází) ložisko onoho černého slizu.
Zda a k jakému bojovému násilí koho vůči komu nebo čemu tam vlastně došlo, není z běžně dostupných zdrojů informací jasné, každopádně se někde tam prý tehdy potopila nejméně dvě bojová plavidla (po jednom z Argentiny a z V.B.).
Výsledkem této vojenské akce prý každopádně bylo, že tamní black goo bylo naloženo do ropného tankeru (loď na přepravu ropy, protože black goo se v běžné situaci prý nejspíš podobá ropě) a v doprovodu válečných plavidel bylo odvezeno do Velké Británie ke zkoumání v armádní laboratoři, co to vlastně je a zda a jak by se to dalo použít ve vojenství.
Ukázalo se, že černý sliz z ostrova South Thule má naprosto jiné „vlastnosti“, než potřebují vojáci a než snad má černý sliz, který údajně nalezli němečtí nacisté, a že toto black goo naprosto odmítá způsobit někomu nebo něčemu jinému bolest a utrpení a že se také naprosto neústupně a podle okolností i velmi nevybíravě takovému svému použití/zneužití brání.
Vojenské zkoumání tohoto černého slizu bylo proto tehdy údajně zastaveno, protože pro vojenské účely nebylo možné ho použít, a není jasné, co se s ním dál stalo, část prý byla údajně dokonce vypuštěna do kanalizace a přes ni se dostala do životního prostředí, především do okolí vojenských laboratoří kdesi na jihu Velké Británie.
Pokud byste se setkali s něčím, o čem byste se mohli domnívat, že je to black goo, a potřebovali byste pomoc, ochranu před ním, protože by chtělo okupovat vaše tělo, vaši bytost, máte nahlas nebo v myšlenkách vyslovit žádost o spojení se Zdrojem (Bitte um Verbindung mit der Einen Quelle!! Prosím o spojení se Zdrojem!!) a po navázání spojení se Zdrojem a přes Zdroj s tím černým slizem ten sliz telepaticky požádat, aby jako nežádoucí vetřelec sliz vaše tělo opustil, respektive, aby do vašeho tělo nevstupoval.
Objevily se dle údajných svědků v Praze lidé, kteří tento olej prodávají kolem 900 US dolarů a má vám údajně ve všem pomoci. Každého před tím varuji…..
tm: p.s. Pro všechny, kteří by se cítili tímto olejem napadeni, je velice důležité vyslovit v myšlenkách nebo nahlas větu. Rád bych jí od předešlého textu mírně poopravil:
Žádám konstruktivní sílu vesmíru o okamžité spojení se svým vlastním zdrojem.
Tahle věta stačí o zbavení se tohoto vetřelce. Je nesmírně inteligentní a hlavně!!!!! CTÍ VEŠKERÉ ZÁKONY VESMÍRU. Proto je před ním obrana tohoto typu, velice jednoduchá.
Nesmíte se ale po přečtení tohoto článku záměrně nakazit, protože by to tato inteligence brala jako souhlas s jejím bytím ve vás.

Znovu upozorňuji, není to žádné sci-fi, ale tvrdá realita.

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.