Dne 11. září 2001 došlo k významné události lidských dějin. Ačkoli šlo o velmi traumatickou a devastující událost, posloužila lidstvu jakožto celku hned v několika ohledech. Vyvolala totiž například řadu otázek a přiměla lidi přestat bezmezně důvěřovat svým vládám. Navíc vyplavila na povrch obrovské množství korupce existující uvnitř vlád. Počínaje 11. zářím 2001 se veřejnost dozvěděla o „terorismu pod falešnou vlajkou,“ který souvisí s udělováním „pravomocí,“ které vytvářejí, financují či dokonce organizují teroristické události za účelem zvýšení bezpečnosti státu a ospravedlňují invaze a infiltrace do jiných zemí pod rouškou dobrého úmyslu a domnělé snahy o obnovení demokracie.

Ve skutečnosti se popisovaný typ infiltrace zpravidla používá pro postranní úmysly, jakými jsou těžba nerostného bohatství, všeobecný dohled a nastolení loutkové vlády, která je ochotna spolupracovat s „osvoboditelskými“ vládami a jejich zpravodajskými agenturami, které se potom těší nesmírně veliké moci.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

Po 11. září 2001 jsme zaznamenali řadu úniků do té doby důvěrných informací, které nám zprostředkovali informátoři či organizace typu Wikileaks. Objevily se též spousty dokladů o tom, že vlády skutečně financovaly teroristické organizace, a opětovně, v některých případech, se podílely na „zosnování“ teroristických útoků. Útoky na sklad chemických zbraní v Sýrii, k nimž došlo před několika lety, jsou toho skvělým dokladem. Ostatně dostaly podobné akce do bodu, kdy se američtí kongresmani rozhodli zřídit účty, aby znemožnili své vlastní vládě (čili vládě USA) financovat teroristické organizace, jako je ISIS. V podobném duchu přišel i Tulsi Gabbard se svým zákonem o zastavení vyzbrojování teroristů „Stop Arming Terrorists Act.“

Terorismus je a vždycky byl klasickou záležitostí skupin mocných, kteří vytvořili určitý problém, jen aby posléze mohli přijít s jeho řešením. Totéž lze pozorovat i s nynějším koronavirem?

Informátoři jako Edward Snowden a William Binney (jeden z nejvyšších představitelů zpravodajských služeb, který kdy prozradil neveřejné informace) mimo jiné poodhalili fungování Národní bezpečnostní agentury (NSA) i vlády USA co do rozsahu jejich programů celospolečenského dohledu. Oba zmiňovaní mužové zveřejnili dokumenty a informovali veřejnost o tom, jak dalece uvedené orgány sledují nejen své vlastní občany (USA), ale i občany jiných zemí. Rovněž zcela otevřeně uvedli, že tyto programy nebyly zavedeny pro naši vlastní ochranu a že „problémy“ bývají pouhou zástěrkou, využívanou vždy pro zdůvodnění oprávněnosti dalšího provádění těchto programů. Binney tvrdí, že cílem opatření celospolečenského dohledu není naše ochrana, nýbrž „úplná kontrola nad obyvatelstvem“.

Snowdenův pohled na koronavirus

Podle Edwarda Snowdena „vlády po celém světě využívají nynější pandemii k tomu, aby nás sledovaly jako nikdy předtím.“ On i mnoho dalších poukazují na to, jak se společnost začala rychle posunovat směrem k autoritářskému režimu a jak už v něm vlastně víceméně je. Vynucování či hájení přísné poslušnosti vůči autoritě na úkor osobních svobod tu je již nějakou dobu a postupuje to velice chytře.

Mnozí z nás se obávají o dobrou práci, dům, rodinu a mnozí stále věří, že máme svobodu, aniž by si byli vědomi, že v mnoha ohledech tomu tak opravdu není. Všechna opatření, která nás obírají o naše svobody, se dělají tak, že se buďto nejprve vytvoří náš souhlas s těmito opatřeními, anebo že vlády jednoduše provedou tato opatření bez vědomí či souhlasu lidí. Jak Snowden ve svém níže uvedeném rozhovoru uvádí, strach, panika a hysterie bývají zpravidla nástroji používanými k implementaci a ospravedlnění těchto opatření a ke získání našeho souhlasu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

„Spolu s šířícím se autoritářstvím se rojí nouzové zákony, šíří se výrazné úlitby našich práv, a my jsme pak ochotni uvěznit svůj pohled v méně liberálním a méně svobodném světě. Opravdu věříte tomu, že po pominutí první, druhé, …šestnácté vlny nějakého koronaviru, budou dnes a denně zaváděné nové pořádky a omezující nařízení opět zrušeny?“ Edward Snowden

Snowden poukazuje na to, že stejně jako tomu bylo v případě zavádění následných opatření po 11. září 2001, tak i koronavirus poslouží k dalšímu posílení celospolečenských bezpečnostních a kontrolních opatření, která po skončení aktuální krize jen tak nezmizí. Jsem si jist, že mnoho opatření, která se nyní zavádějí, stejně jako ta zavedená v reakci na 11. září 2001, zůstane před běžným občanem utajeno a zcela skryto. Proto jsou lidé jako Edward Snowden v dnešní době tak důležití.

Vidíme také autoritářský typ diktátora, který dohlíží na zveřejňované obsahy na internetu. Příspěvek dr. Rona Paula byl před nedávnem označen jako „falešná zpráva,“ přičemž pouze sděloval svůj názor. Paul totiž leckdy sdílí stejný názor jako Snowden:

„Vlády milují krize, poněvadž když se lidé bojí, jsou ochotnější vzdát se svobody za příslib, že se o ně vláda postará. Například po 11. září 2001 přijali Američané téměř úplné zničení svých občanských svobod proti holým příslibům o bezpečnosti v podobě zákona PATRIOT Act.

Lidé by si měli položit otázku, zda by celá tato „pandemie“ koronaviru nemohla být jen jednou velkou kachnou, kdy nebezpečí z onemocnění masivně zveličují především ti, kteří se z vyvolané paniky snaží profitovat – finančně nebo politicky.

 

[wp_ad_camp_2]

 

To neznamená, že toto onemocnění je neškodné. Bezpochyby i na koronavirus někteří lidé zemřou. Osoby patřící do některé z tzv. ohrožených skupin by měly přijmout vhodná opatření, aby snížily riziko možné expozice tomuto viru. Konec konců podobný scénář jsme už mohli vidět i dříve. Vláda zveličí nějakou hrozbu a použije to posléze jako výmluvu, aby nám ubrala našich svobod. Jakmile však nějaká „hrozba“ skončí, nikdy nám už naše někdejší svobody nevrátí.“ Ron Paul

Níže je uveden zajímavý rozhovor, který Edward Snowden před časem poskytl Glennu Greenwaldovi, v němž podrobně rozebírá „nedostatečně diskutované důsledky pandemie koronaviru“ a „riziko souhlasu s větším celospolečenským dohledem v dobách ohrožení.“

Přeložil Rosťa | Zdroj: 54

Edward Snowden jednou reportérovi odpověděl, že dostal úkol všechno zveřejnit, ale více k tomu nemůže říci. Snowden je zřejmě malá ryba, která vynesla jen pár informací. A jak to udělal? Do systému NSA se jen tak někdo nenabourá. Čili dostal přístupová hesla, vše si uložil a pak zmizel – přesně takový byl jeho úkol, a to je rovněž důvod, proč je stále ještě naživu. – Domnívá se jeden zdroj ze švýcarské služby.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.