07:54

EET – sliby a fakta.

Babiš: „Nárůst tržeb v gastronomii bude až 100%.“ Skutečnost: Nárůst tvoří pouhých 8%. Tento nárůst kopíruje celoroční růst domácí spotřeby a příjmů z turistického ruchu.

Babiš: „EET je účinný nástroj v boji proti stínové ekonomice, který používá většina vyspělých států.“  Skutečnost: EET /off-line/ používá kromě ČR jen Slovinsko, Chorvatsko /obě země mají přitom mnohem větší podíl stínové ekonomiky /daňové úniky/ než ČR. Ze zemí G 20 má jen Itálie a Turecko mírnější formu registračních off-line pokladen. Dle NKÚ je z celkových asi 100 mld. kč daňových úniků je 7 mld. kč na živnostníky, zbytek tvoří velké firmy, kterých se často EET vůbec netýká /!/.– Takže 93% danových úniků nechá Bureš vědomě unikat! A kvůli pouhým sedmi procentům ničí veškeré podnikání. Skutečně nejde o duševní úchylku a zločin století?
[wp_ad_camp_1]

Babiš: „EET zamezí daňovým únikům.“  Skutečnost: Dle praxe z balkánských států nezamezí EET ničemu. EET neřeší daňové optimalizace, práce načerno atd. Naopak EET přímo podporuje stínovou ekonomiku /soukromé kluby, darovací trhy. Zrušení tržeb z paragonů, které si nikdo nevezme, jako vrácení zboží, což se nikomu nedá dokázat, či falšování druhou EET pokladnou/ jako každá jiná překážka v podnikání.  Tvrzení Babiše rozporují poslední statistiky i praxe z jiných zemí, kde se zavádělo EET či registrační pokladny. Chorvatsko je na pokraji bankrotu, zvyšují tam daně, snižují důchody a státní platy, něco jako v Řecku. Nás to teprve čeká.

Babiš: „Vybere se 18 mld. Kč.“  Skutečnost: První vlna ukazuje, že v kombinaci se snížením sazby DPH je daňový přínos nepříznivý. Na snížené sazbě, jako kompenzaci za EET, profitují hlavně velké firmy a nadnárodní řetězce fast foodů a hotelů. Místo většího výběru DPH dojde spíše k většímu odlivu peněz do ciziny z vyšších zisků těchto firem.

Babiš: „Končí či zdražují nepoctivci.“ Skutečnost: Končí se z důvodů extrémní byrokracie, kterou někdo už neunese. Náklady na EET se promítly i v cenách zboží a služeb. Proto jsou donuceni všichni zdražovat. Nárůst inflace /zdražení/ v gastronomii byl v prosinci 10x, slovy- desetkrát /!/ vyšší než v jiných oborech. A to i přes snížení DPH!

Babiš: „Narovná se konkureční prostředí.“ Skutečnost: EET jako asociální skrytý opak progresivní daně mnohem víc postihuje všechny střední a malé firmy. Konkurenční prostředí se mimořádně křiví, čímž je vše zbytečně mnohem dražší, ničí se konkurence a podporuje to jen a jen velké firmy /proč asi, cui bono?/, které na tom vydělávají. V procentech mají ve vztahu k přidané hodnotě vyšší náklady. Sám Babiš toto nepřímo potvrdil tím, že chtěl nakonec vyjmout z EET podnikatele s obratem do 250 tis. kč, nověji 300 tis. kč. Pro část živnostníků je EET i mentální či technický problém, což potvrzuje např. velmi nápadný až katastrofální úpadek farmářských trhů. Starší lidé se kvůli tomu nebudou učit něčemu, co v životě vůbec nepotřebují, když celý život pracují na poli, o zbytečných desetitisících vyhozených z okna, nemluvě. Proč se má zemědělec učit novou technologii? K čemu ji v životě potřebuje?

„U Babiše platí, že tam, kde chybí argumenty, nastupuje arogance. Je ukázkovým ztělesněním rčení- zloděj křičí- chytte zloděje.“ Buzek.

Zakázka IT systému EET za 500 000 000, slovy půl miliardy kč byla bez výběrového řízení. Proč asi? Kdopak na tom vydělal? Kdopak tady mohl být zkorumpován? Navíc firmě v daňovém ráji, takže i v tomto případě se nevrátí většina peněz daňových poplatníků v ČR zpět do oběhu. Takže další daňový únik v milionech. To vám nevadí, soudruhu Bureši? Celá /!/ poslanecká sněmovna oficiálně označila ministra financí za lháře, samozřejmě, kromě firmy Anofert. Dle NKÚ ministerstvo financí pod vedením Babiše má v účtech chyby za víc než 100 000 000 000, slovy sto miliard /!/ kč. Opakuji, chyby má samotné ministerstvo, které za celý rok operuje s více než bilionem kč, to znamená i s vašimi daněmi. Skutečně vám to nevadí, že vaše těžce vydělané peníze se takto zbytečně rozhazují?

Pokles investic 63%, meziroční propad rozpočtu 24 mld.. Přebytek byl vytvořen přeplatkem z EU za poslední dva roky, radikálním snížením investic o 63%, krácením financí pro kraje. Ministerstvo financí vykázalo 83 milionů místo 83 miliard. Bureš nemá rezervy na každoroční odstraňování ekologických škod z minulého režimu.

Existuje sebemenší důvod, proč by tak neuvěřitelně neschopný a rozhazovačný ministr, kterému už ted v květnu chybí v pokladně miliony, a prosí ministry, aby šetřili ve svých resortech, aby vyšel s penězi do konce roku, aby zůstal nadále ve své funkci, když ji není schopem zvládnout? Skutečně věříte lži, že jsme druhá nejlepší země v hospodaření, když v pátém roce konjunktury má ministerstvo financí schodek 70 000 000 000, slovy sedmdesát miliard kč.?

Zdroj- Radostné Česko bez EET. Forum 24.

Zdroj (1)
[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.