…..Realita časů, které právě prožíváme, je jako mince rotující na své hraně. Přijde ale chvíle, kdy se její rotace zpomalí pod kritickou mez a gravitace způsobí její nezadržitelný pád na jednu ze stran. Aby to bylo tou stranou přívětivější lidem, je třeba v myslích posílit obraz, jež si pak přejeme spatřit.

Proto jako protiváhu minulému příspěvku zasílám pár řádek ze zdroje, jenž je z roviny o něco vyšší a nese příslib vyhlazení strachu, který občas jako pachuť ulpí na jazyku při usrknutí z poháru pravdy.

00:54

ÚVOD

Jeden z nejčastějších dotazů, které dostávám, se týká toho, jak lidé mohou pomoci a naplnit tak svůj smysl života: Jak mám zjistit, jaký je smysl mého života? Majíc všechnu tuto energii, vhledy a lásku, jakým způsobem ji mám nejlépe zprostředkovat lidstvu? To jsou ušlechtilé otázky a já si je beru k srdci, jak bylo zamýšleno. Udělám, co je v mých silách, s ohledem na omezení, které způsobují slova, abych popsal, co se nyní děje na planetě a jak v nadcházejícím čase mohou lidé pomoci. Mnozí z vás četli ve starobylých proroctvích, že země a potažmo lidstvo má prodělat změnu vědomí v souvislosti s proroctvím událostí kolem roku 2012.

Tato proměna planety je součástí větší galaktické proměny, jež je opět součástí ještě větší vesmírné proměny protínající mnoho dimenzí časoprostoru. Je to tak obrovské, jak jen si dokážeš představit, když jsi v nejhlubším snovém stavu, ve kterém jsou srdce a mysl synchronizovány. Jeden z důvodů, proč planeta země má nyní 6,5 miliardy obyvatel je ten, že je dějištěm pro obrovský sortiment vesmírných bytostí, které se zde inkarnují, aby pozorovaly a pomáhali při této proměně. Každý z vás je součástí tohoto děje, zejména tehdy, čtete-li tato slova, neboť ona jsou součástí příčinného Řetězce událostí, jež zapojuje jednotlivce do zmíněného dění.

 

[wp_ad_camp_2]

 

PROMĚNA NAŠEHO OSUDU

Na planetě jsou síly, jež si neuvědomují tuto proměnu, nicméně hrají svou úlohu při vytváření podmínek, jež proměnu umožní. Aniž bych tě chtěl jakýmkoliv způsobem znepokojit, před lidstvem stojí kalamitní doba, obzvláště příštích sedm až devět let. (Právě jsme na konci toho času – pozn. přispěvatele) Je to součást procesu, kterým planetární vědomí prochází, pohybujíce se z nižší dimenze do vyšší. Vlastnosti vyšší dimenze si vytvářejí cesty k projevení se v kolektivním vědomí a transformují způsoby fungování hierarchických systémů, jako jsou vlády, obchod, náboženství a kultura. Přeskupení či transformace klíčových systémů planety musí nastat před tím, než se uskuteční zásadní objevy lidstva. Tyto zásadní objevy obsahují pochopení naprosté přirozenosti inteligence, jejího širokého propojení a vycentrování do srdce. To je předzvěst nevyvratitelného vědeckého objevu lidské duše a jejího širokého propojení s nekonečným multi-dimenzionálním vesmírem (multi-vesmírem), který se uskuteční zhruba v posledním čtvrtletí tohoto století (…pravděpodobně i dříve).

Změny, které se budou odehrávat v příštích sedmi letech, jsou zásadními překážkami, přes které se lidstvo musí dostat, aniž by padlo. Klade to nám všem úkol vyjádřit vnitřní mír a důvěru – abychom mohli přijmout frekvenci (vibrace) našeho nejvnitřnějšího srdce a veřejně je sdílet. Později to vysvětlím podrobně. Ti z vás, kteří znají materiály Wingmakers (Tvůrců křídel) vědí, že Animus je částí mytologického vyjádření Lucifera nebo ďábelské inkarnace. Spolupracují se zkorumpovanými organizacemi zabývajícími se ovládáním planety a jejích obyvatel. Nejsou nutně mimozemští; jsou zde, mezi námi.

[wp_ad_camp_2]

 

Než se začnete hrozit z této skutečnosti, nechte mě vám jasně vysvětlit, že Animus (říkám jim tak, pouze z důvodu zachování příčinné souvislosti) hraje svou úlohu ve zmíněné proměně vědomí. Bez těchto bytostí by se neobjevila na planetě tato historická příležitost. Použijeme-li termíny dobra a zla, jedná se o bytosti zla, protože věří v nadřazenost mysli a jejím schopnostem vyvinout sociální a ekonomický řád pro svůj vlastní prospěch. Toho dosahují manipulováním masami lidí a vykořisťováním planetárních zdrojů. Nerozumí skutečnosti, že existují vyšší energie inteligence než lidské nebo dokonce mimozemské – nehledě na to, jak vzdělané či vyvinuté by mohly být – které pracují v kolektivním vědomí.

Nejedná se o jednoho Mesiáše, Proroka či Spasitele, který by přišel a vyrovnal tyto elitní síly. V této době se jedná o spolupráci vesmírných, mimozemských a lidských sil, protože záležitost je velmi důležitá a velmi komplikovaná, co se týká makro prostředí. Historie je tak zmatená, že znemožňuje komukoliv vystoupit do popředí a pomoci lidstvu dostat se přes překážky, které před ním leží. Tentokrát to bude provedeno sjednoceným týmem. Tento tým bude řídit planetární vědomí a jeho dimenzionální posun, který ho čeká. Bude to dělat v souznění s principy srdce, nezávisle na myslích výše zmiňované elity.

[wp_ad_camp_2]

 

V Prahové (liminální) kosmologii je tato pasáž: „Až se Animus bude domnívat, že vstupuje do panského sídla země, používaje klíče intelektu (…i 5G), Řád Světla vstoupí zadními dveřmi a utěsní vstupy a okna vibrací, kterou žádný intelekt nedokáže odemknout. Animus bude bojovat o vítězství, ale protože jejich srdce jsou zakrnělá, budou vrženi na nižší úroveň, která je pro ně připravena. A panské sídlo země dozraje v louku milosti a pokoje, na které bude moci duše člověka růst.“ S alegorickou nadsázkou tato pasáž vhodně popisuje, co se bude dít (…děje se…). „Boj o vítězství“ bude pro mnoho lidí nepříjemný a budou s ním spojená napětí, která u mnohých zapříčiní disharmonii, vzdálení se srdci a vyšší mysli (jež pracuje vně mozkových center pro přežití). Právě v této době – kdy lidstvo dělá svůj skok – může každý z vás napomoci k většímu dobru svou energií srdce.

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/index.php

Zaslal: Marc Feld

Děkujeme našemu čtenáři za zaslání textu…..

tm

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.