Všechno na světě je v ustavičném pohybu, všechno vibruje, hýbe se, vyzařuje energii odpovídající frekvence. Také lidé vyzařují určité vibrace, ať jde o strach a nemoc nebo radost a zdraví. Jak ovlivnit tento proces směrem k radosti a zdraví? Pojďme si říci podrobněji, co na naše vibrace působí a jak je můžeme zvýšit.

[wp_ad_camp_1]
Vibrace vysoké a nízké
Každý ví, že lidské tělo se skládá z vibrujících částic. Fyzické tělo, působící na nás tak pevným a odolným dojmem, je ve skutečnosti energie vibrující s určitou frekvencí. To můžeme vidět prostřednictvím supervýkonných elektronových mikroskopů.
Na jaké frekvenci vibrujeme?
Zdravý organismus vibruje na vyšší frekvenci než organismus nemocný. Když člověk onemocní, část jeho těla začíná vibrovat na nižších frekvencích. Aby se tělo uzdravilo, je tedy nezbytné zvýšit vibrace nejprve nemocného místa a poté celého organismu.
Co jsou to energie nízkých vibrací a energie vysokých vibrací?
Každý den zapojujeme tu či onu energetickou frekvenci. Nemusíme ji nijak měřit, existují elementární kritéria, podle nichž dokážete sami určit, jaká energie v současnosti vašemu životu dominuje.
Kritéria energie vysokých vibrací (zdraví):
1. šťastné myšlenky
2. radost
3. konstruktivní naladění
4. pociťujete obecnou nezištnou lásku ke všemu kolem
5. myslíte v kategoriích hojnosti v nejrůznějších životních oblastech
6. jste naladěni na úspěch
[wp_ad_camp_1]
Kritéria energie nízkých vibrací (nemoc):
1. destruktivní emoce: zloba, strach, hněv, lítost
2. pesimistické naladění, ve všem vidíte jen špatnou stránku věci
3. při rozhodování se řídíte strachem nebo jinými destruktivními pocity
4. myslíte v kategoriích nedostatku ve všech životních oblastech
5. stále očekáváte nezdar
Přehled vibrací
Strach, pocit viny – 0,2 Hz
Lež, urážky – 0,6 Hz
.
.
.
.
.

Celý článek s přehledem vibrací i s návodem na jejich zvýšení najdete na:

Aluška.org

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.