V piatkovom zasadnutí Európskeho parlamentu bolo schválené vytvorenie novej eurokomisie, ktorá bude dohliadať na postupné zbližovanie európskej legislatívy s prvkami tradičného práva občanov EÚ, ktorí sú islamského vierovyznania.

[wp_ad_camp_2]

Ako uviedla Avril Pershiová, poslankyňa z frakcie európskych socialistov, ktorá bude predsedníčkou nového výboru, „európske právo dosiaľ nedostatočne reflektovalo požiadavky moslimských občanov Európskej únie. S prihliadnutím k tomu, že ich počet presiahol desaťmiliónovú hranicu a stále rastie, bude nevyhnutné brať ich požiadavky do úvahy. Ich právo na vyjadrenie vlastných požiadaviek je teda rovnako významné ako právo ktoréhokoľvek desaťmiliónového európskeho národa, napríklad Maďarov či Čechov.“

Vzhľadom na požiadavku komunity islamských veriacich, že ich sväté texty sú nedotknuteľné a nemenné, bola prijatá zásada, že do európskych zákonov budú postupne implementované jednotlivé verše zo svätého Koránu bezo zmeny, pričom vysvetľovanie jednotlivých ustanovení budú mať na starosti mimovládne komisie imámov, ktoré si jednotlivé členské štáty zriadia vo vlastnej pôsobnosti. Zabráni sa tak nielen nespokojnosti moslimskej verejnosti EÚ, ale taktiež dvojakému výkladu. Rozhodnutia týchto komisií budú nadradené národnej legislatíve jednotlivých štátov.

Niektoré navrhované zmeny vzbudili v Europarlamente diskusiu. Medzi inými napríklad aplikácia verša 191 zo Súry 2: „Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest, odkiaľ vás oni vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie.“ Príkaz zabíjať tých, ktorí odpadli od islamu bude totiž vyžadovať výnimku zo zrušenia trestu smrti. Navrhovanú zmenu napadol aj slovenský poslanec, ktorý argumentoval, že obdobný paragraf by sa teoreticky mohol zaviesť aj v prípade odpadlíkov od demokracie a spriaznenosti s NATO, ale jeho návrh bol tesnou väčšinou zamietnutý.

[wp_ad_camp_2]


Ilustrační obrázek

Lotyšská europoslankyňa, pôvodne učiteľka, namietala proti bodu súvisiacemu s detskými manželstvami. Korán totiž požaduje, aby žena, ktorá sa vydá, bola potom už uchránená pred pohľadmi iných mužov. Poslankyňa argumentovala, že v praxi sa môže stať, že si roztržitý otecko nevšimne, že pod hidžábom nie je jeho dcéra a z družiny si vyzdvihne cudzie decko. Ale vzhľadom na to, že svoju obľúbenú manželku si Mohamed vzal tiež ako 8-ročnú a nebol s tým žiadny problém, parlament tento bod schválil v plnom rozsahu.

[wp_ad_camp_2]

Aj verš 38 zo Súry 5 vzbudil diskusiu. Verš hovorí „zlodejovi a zlodejke odseknite ruky ako odplatu za to, čo vykonali a ako varovný príklad od Boha“. Časť poslancov uprednostňovala riešenia v pôsobnosti jednotlivých členských krajín, s prihliadnutím na ich národné špecifiká. Po intenzívnom lobingu najmä nemeckých poslancov však bolo napokon rozhodnuté, že výroba humánnych certifikovaných odsekávačov rúk, ktoré budú spĺňať príslušné euronormy, bude riešená centrálne a nemecká firma bude vybraná na základe transparentného výberového konania.

Veľkú diskusiu v europarlamente vyvolalo presné určenie hodnoty jednej ťavy, ktorá sa v tradičnom islamskom práve používa ako štandardná výmenná jednotka. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, či bude hodnota tzv. „euroťavy“ fixne naviazaná na hodnotu eura, alebo sa v jednotlivých členských krajinách bude líšiť podľa kúpnej sily obyvateľstva a má byť naviazaná na hrubý domáci produkt krajiny. Tento bod napokon ostal ešte otvorený, podobne ako mnoho ďalších, napríklad požiadavka hasičov na zosúladenie pravidelnej skúšky sirén s muezzínom, ale tieto technické detaily budú riešené priebežne.

A napokon návrh, aby sa pripravovaná Euroústava končila veršom 47 zo Súry 2: „Deti Izraela! Pamätajte milosti mojej, ktorú som vám preukázal, ako aj to, že som vás vyznamenal pred ľudstvom všetkým“ sa stretol so všeobecným pochopením a bol jednomyseľne prijatý.

[wp_ad_camp_2]

Pripravovaný balík zmien európskej legislatívy prešiel ratifikáciou národných komisií členských štátov v skrátenom konaní a už ostáva iba schváliť ho Európskou radou, ktorá k tomuto bodu zasadne v pondelok.

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.