Vo väčšine členských štátov EU ešte nedošlo k implementácii idiotskej smernice zakazujúcej samonabíjacie zbrane a zásobníky a Európska komisia už prichádza s ďalším perfídnym diktátom. Opäť dochádza k pokusu EK plošne zakázať akékoľvek strelivo s olovennou strelou! Snaha o odzbrojenie populácie je tentokrát, aké to prekvapenie, maskovaná starosťou o životné prostredie.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Komisia, ktorá sa poučila, že odpor streleckej verejnosti býva vypočutý tak v Európskom ako aj v národných parlamentoch, tentokrát volí odlišný postup a zákaz streliva chce dosiahnuť cestou nariadenia, ktoré je pre občanov členských štátov EU priamo záväzné a nemusí byť prevzaté do národného práva domácou právnou normou. Verná svojej povesti nedemokratického byrokratického molocha, doručila dňa 16.7.2019 Európskej chemickej agentúre (ECHA) požiadavku na vypracovanie návrhu legislatívy, ktorou by bol vyslovený plošný zákaz streliva s olovenou strelou na civilné použitie, vrátane športovej streľby na vonkajších a krytých strelniciach.

ECHA a EP bez zmyslupulnej diskusie s tými, ktorých sa má zákaz dotýkať, vo výsledku predložia legislatívny návrh na vyjadrenie vládam jednotlivých členských štátov. V tomto momente bude musieť k veci zaujať jasné stanovisko aj Slovenská republika.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ak sa zákaz stane realitou, legálne dostupné už bude iba strelivo so strelami bez obsahu olova. Strelivo nesmierne zdražie a náhradné materiály použité namiesto olova spôsobia, že hlavne zbraní sa budú predčasne opotrebovávať čo povedie k zníženiu presnosti a bezpečnosti. Streľba sa tak stane finančne náročná a pre väčšinu časom nedostupná. Mocipáni budú mať pocit čistoty a bezpečia. Falošný.

Legis Telum bude riešiť vec na národnej úrovni a ako v prípade (proti)zbraňovej smernice, úsilie vyvinieme aj v štruktúrach EU. Firearms United a AFEMS sa samozrejme aktivizujú tiež.

Boris Draškaba, podpredseda predstavenstva Legis Telum

Zdroj: 1

Znenie listu EK: rest_lead_ammunition_COM_request_en

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.