Smrt doktorem

Iatrogenní poškození (definované jako zhoršený zdravotní stav nebo nežádoucí účinky pramenící z lékařské léčby) je třetí nejčastější příčinou smrti v Americe, hned za srdečními chorobami a rakovinou. To znamená, že doktoři a nemocnice jsou každý rok zodpovědné za více úmrtí, než mozkové příhody, chronické respirační onemocnění, nehody, cukrovka, Alzheimerova choroba či zápal plic.

[wp_ad_camp_1]

Zde je souhrn všech pochybení a nežádoucích účinků, které iatrogenní poškození zahrnuje:

  • 12 000 úmrtí/rok kvůli zbytečným operacím
  • 7 000 úmrtí/ rok kvůli podání chybné léčby v nemocnicích
  • 20 000 úmrtí/rok kvůli jiným pochybením nemocnic
  • 80 000 úmrtí/rok kvůli infekcím z nemocničního prostředí
  • 106 000 úmrtí/rok kvůli z nedbalosti a nežádoucích účinků medikamentů

 

Od roku 1976 do roku 2006 bylo 62 milionů úmrtních listů opatřeno kódem, který značí, že ke smrti pacienta došlo v nemocničním prostředí kvůli chybně stanovené léčbě. Představte si, jak budou tato čísla vypadat pro příští tři desetiletí! Odhaduje se, že každý rok v USA dochází ke 450 000 případům, kdy se objeví nežádoucí účinky léků, který potřebná na léčbu kardiovaskulárních onemocnění a diabetes. Nežádoucí účinky způsobují poškození zdraví či smrt u jednoho z pěti nemocničních pacientů.

[wp_ad_camp_1]

V roce 2009 bylo kvůli drogám na pohotovostní oddělení USA celostátně přijato 4,6 milionů pacientů. Více než polovina případů souvisela s nežádoucími účinky na předepsané léky – z nichž je většina pacientů úžívala přesně tak, jak to předepsal lékař. V témže roce bylo zaznamenáno 12 989 úmrtí způsobených heroinem. Dále 9 580 úmrtí v důsledku užívání syntetických opioidů, včetně nelegálního fentanylu. Zneužívání drog jako je Oxycontin  nebo Vicodin zabilo 17 536 lidí. Toto jsou statistiky, které lze při troše hledání najít na internetu. Předpokládáme, že tato čísla budou mnohem vyšší, jakmile budou k dispozici aktuálnější data.

Pharmageddon 1

Existuje také výraz „iatrogenní chudoba“, který označuje zchudnutí způsobené výdaji za lékařskou péčí. Chudoba se vyskytuje u domácností, které jsou vystaveny katastrofálním výdajům na zdravotní péči či finančnímu strádání. Dluh za zdravotní péči způsobuje polovinu všech případů osobního bankrotu v USA.

Předpokládá se, že ročně v amerických nemocnicích zemře zbytečnou smrtí 400 000 lidí. Jedná se o třetí hlavní příčinu úmrtí ve Spojených státech. Některé studie ukazují, že za období dvou let bylo mezi 37 miliony hospitalizací celkem 1,14 milionů incidentů ohrožujících bezpečnost pacientů.

[wp_ad_camp_3]

Doktoři působí nemoci

Hlavní příčinou iatrogenních poškození je nesprávná diagnóza a chybné stanovení léčby. Z pochybení lékařů plyne kaskádový efekt a řada následků. To může vést k bolestem, zdravotnímu postižení, ztrátě zaměstnání, chudobě a bezdomovectví, což přirozeně pacientům působí mentální problémy a v některých případech i smrt. V medicíně může kaskádový efekt poukazovat na celý řetězec událostí vyvolaný zbytečným zdravotním testem, nečekaným výsledkem nebo úzkostí pacienta či lékaře. Tyto faktory poté vedou k chybným lékařským vyšetřením či léčbě, což může pacientovi způsobit zdravotní újmu.

  • Konzervativní odhad počtu případů, kdy se u předepsaných léků objevily nežádoucí účinky, uvádí 2,2 milionu za rok.
  • Počet zbytečně předepsaných antibiotik na virové infekce činí 20 milionů ročně.
  • Počet nepotřebných lékařských a chirurgických zákroků činí 7,5 milionů ročně.
  • Počet lidí, kteří jsou každoročně vystaveni zbytečné hospitalizaci, je 8,9 milionů ročně.
  • Celkový počet úmrtí způsobených konvenční medicínou se odhaduje na 783 936 ročně.

Pokud jsou tyto odhady pravdivé, americký zdravotnický systém je hlavní příčinou úmrtí a zhoršení zdraví v USA. Naproti tomu počet úmrtí způsobených srdečním onemocněním se odhaduje na 699 697, zatímco počet úmrtí způsobených rakovinou na 553 250. Náklady na léčbu osob, jejichž zdravotní problémy způsobila „lékařská péče“, se pohybuje okolo 282 miliard dolarů ročně.

[wp_ad_camp_1]

Překlad: raja. Zdroj: 1

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.