Američtí zřízenci odmítají poskytnout klíčové analýzy databáze bezpečnosti vakcín proti COVIDu-19 a tvrdí, že faktická zjištění nelze oddělit od interních diskusí, jež jsou chráněny zákonem.

Epoch Times v červenci požádaly Food and Drug Administration (FDA) o všechny analýzy vakcín proti COVIDu-19 provedené pomocí tzv. „empirické bayesovy metody“, která obsahuje srovnání nežádoucích účinků zaznamenaných po aplikaci vakcíny COVID-19 s těmi, které byly zaznamenány po vakcínách na jiná onemocnění.

Podle provozních postupů stanovených agenturou a jejím partnerem v lednu 2021 a únoru 2022 měla FDA provádět datování k identifikaci nežádoucích účinků „alespoň jednou za dva týdny“, „hlášených častěji, než se po očkování vakcínami COVID-19 očekávalo.“ Agentura by měla provedená data ze systému nežádoucích příhod způsobenou vakcínami (VAERS) zveřejnit.

V nedávné odpovědi záznamová kancelář FDA Epoch Times řekla, že žádnou z analýz neposkytne, a to ani v redigované podobě.

Agentura citovala výjimku ze zákona o svobodě informací, která vládě umožňuje zadržet mezi-agenturní a vnitro-agenturní memoranda a dopisy, „které by v soudním sporu ze zákona nebyly dostupné jiné straně než agentuře s agenturou.“

Agentura také poukázala na Kodex federálních předpisů, který říká, že „veškerá komunikace v rámci výkonné složky federální vlády, která je v písemné formě, nebo která je následně zredukována na písemnou formu, může být odepřena zpřístupnění veřejnosti s výjimkou faktických informací, které jsou přiměřeně oddělitelné v souladu s pravidlem stanoveným v §20.22.

Není jasné, proč FDA nemohla vytvořit kopie analýz s redigovanými faktickými informacemi. Deník Epoch Times se proti rozhodnutí úřadu záznamů odvolal. FDA odmítla situaci jakkoliv komentovat.

Nepřijatelné

Kim Witczaková, spoluzakladatelka neziskové organizace Woodymatters, která se zasazuje o posílení FDA a systému bezpečnosti léčiv, uvedla, že odmítnutí agentury poskytnout analýzy je nepřijatelné.

„Utajení je pro agenturu, která prohlásila, že je vůči veřejnosti o bezpečnosti vakcín transparentní, nepřijatelné.“ řekla listu Epoch Times Kim Witczaková, členka jednoho z vnějších poradních panelů FDA.

„Jaký má smysl mít VAERS, když informace s veřejností nesdílíte?“ dodala.

Witczaková uvedla své obavy o bezpečnost vakcín, jež byly umocněny nedávným dokumentem Dr. Josepha Fraimana a dalších, kteří zjistili vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků u očkovaných účastníků původních verzí vakcín Pfizer a Moderna, než u příjemců placeba. Připomněla, že varování FDA z roku 2004 ohledně antidepresiv – že tyto léky mohou zvýšit riziko sebevražedných myšlenek a sklonů k ní, bylo zveřejněno až více než 10 let po studiích, na kterých bylo založeno.

„Pokud máte tato data k dispozici, styďte se, že jste je nezveřejnili,“ řekla Witczaková. „Je to, jakoby lidem nedůvěřovali, jakoby sami chtěli rozhodovat o tom, co je pro lidi a jejich rodiny dobré, a co ne.“

CDC

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se podle dokumentů nastiňujících provozní postupy chystala provádět jiný typ analýz nazvaný „proporcionální reportovací poměr (PRR).“

CDC také zatím odmítla výsledky těchto analýz poskytnout.

Navíc při odpovědích na otázky dvakrát uvedla nepravdivé informace.

Agentura původně uvedla, že nebyly provedeny žádné PRR analýzy, a že dolování dat je „mimo působnost agentury“. Později uvedla, že od února 2021 PRR provedla.

A ještě později agentura zapřela, že by předchozí zpráva byla pravda. Agentura začala provádět PRR až v březnu 2022, řekl Epoch Times mluvčí CDC.

Roger Andoh, úředník pro záznamy, poskytl první odpověď s odkazem na Úřad pro imunizaci a bezpečnost CDC.

Dr. John Su, úředník CDC, poskytl druhou. Není jasné, od koho informace pochází.

Epoch Times předložily požadavky o interní e-maily na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, které mohou poskytnout odpovědi.

Zprávy ze sběru dat

Empirická Bayesova metoda (EB) se zaměřuje na identifikaci neúměrného počtu nežádoucích příhod, řekl vědec CDC Dr. Tom Shimabukuro v lednu 2021. Identifikuje „ve srovnání s databází VAERS nejméně dvakrát více hlášení s vysokou mírou nežádoucích příhod z vakcín COVID-19, než se očekávalo.“ Jde o srovnání mezi výskytem konkrétní události např. onemocnění ledvin po vakcíně COVID-19 ve srovnání s výskytem stejné události po všech ostatních vakcínách licencovaných v USA.

FDA a CDC poskytují pravidelné aktualizace

„Důležité je, že při posledním sběru dat, který FDA provedla 18. února, nebyly podle empirické bayesovy výstrahy zjištěny žádné nežádoucí účinky vakcín COVID-19,“ řekl Shimabukuro členům poradního panelu FDA pro vakcíny 26. února 2021.

V revizním memorandu (PDF – ODKAZ) pro rozšíření nouzového povolení uděleného vakcíně Pfizer vědci FDA uvedli (údaje do 16. dubna 2021) pouze možný signál, který může způsobit zvýšenou teplotu.

Přeložila a. | Zdroj: Zero Hedge 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.