Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

 • Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti
  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

 • Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné
  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

Související zprávy

 • Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC
  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

 • JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky
  JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky

  JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky

 • Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině
  Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině

  Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině

 • Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii
  Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii

  Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii

Georgijské poradní kameny: Americké Stonehenge a desatero Nového světového řádu

„Georgijské poradní kameny“ nebo také „Americké Stonehenge“, tak bývá označován záhadný monument nacházející se na vrcholu kopce v Elbert County ve státě Georgia ve Spojených státech Amerických, na němž je vyryto deset „přikázání“ či „zásad“ pro nový „Věk rozumu“. Jak zní první přikázání? Udržet světovou populaci pod 500 milionů lidí. Dalším zlověstným faktem je, že autoři tohoto monumentu stále zůstávají velkou záhadou. Podívejme se nyní na různé části těchto mysteriózních kamenů a jejich poselství volající po Novém světovém řádu a pokusme se odhalit, co stojí v jeho pozadí a jak tato stavba souvisí s tajnou okultní společností.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Georgijské poradní kameny
Sinister Sites: The Georgia Guidestones
Tiše stojíc v Elberton County, Georgijské poradní kameny budou v dalších letech pravděpodobně nabývat na relevanci
Vytvořené z modré žuly, Georgijské poradní kameny mají odolat zubu času a předávat své vědění na několika úrovních: filozofické, politické a atronomické. Sestávají ze čtyř hlavních kamenných bloků, které obsahují deset novodobých přikázání v osmi současných jazycích: angličtině, španělštině, svahilštině, hindštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině. Na vrchní části každého z těchto hlavních kamenů je vyryta kratší zpráva ve čtyřech starověkkých jazycích: babylonštině, klasické řečtině, sanskrtu a egyptských hieroglyfech. Je důležité zmínit, že tyto poslední čtyři jazyky hrají velice důležitou roli v tajných okultních učeních, jako je například zednářské či rosekruciánské (k těmto společenstvím se později vrátím).
Tyto čtyři hlavní kameny jsou uspořádány do obrovského „vodního kola“, které je orientováno na hranice sluneční migrace v průběhu roku a zároveň ukazuje nejzazší pozice slunce při východu a západu v jeho cyklu, který trvá celkem 18,6 let. Kámen umístěný ve středu „vodního kola“ má dvě speciální funkce. Za prvé, skrz dírku, která byla vyvrtána z jižní strany kamene na tu severní, je neustále vidět hvězda Polárka. Za druhé, další štěrbina v kameni se rovná pozici vycházejícího slunce v čase letního a zimního slunovratu a jarní a podzimní rovnodennosti.

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

Na spodní části poradních kamenů najdete tabulku, která vysvětluje některé detaily celé struktury. Zmiňuje také časovou schránku, která má být pohřbena pod kameny. Obsah této schránky (pokud skutečně existuje) je však velkou neznámou.

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

Tabulka vysvětluje některé z funkcí monumentu a rovněž zmiňuje jeho autory (o nich si řekneme více později). Místo určené pro datum otevření časové schránky však bylo ponecháno prázdné.

Astronomické funkce při vytváření poradních kamenů hrály velice důležitou roli. V relativně nové zemi, jako jsou Spojené státy, jsou monumenty vytvořené v souladu s nebeskými tělesy často dílem tajných společností, jako jsou Svobodní zednáři. Svobodní zedáři jsou známí tím, že střípky svého „posvátného vědění“ pramenícího z učení mysterijních škol starověkého Egypta, Řecka nebo od Keltů zaznamenávají či vkládají do monumentů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Deset přikázání

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

Deset přikázání pro nový „Věk rozumu“ zní následovně:

1. Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Reprodukujte se moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
6. Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.
7. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.
8. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.
9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.

Jak vidíte, tato přikázání volají po drastické redukci světové populace, přijetí nového světového jazyka, vytvoření světového soudu a mlhavě naráží na eugeniku. Jinými slovy, jedná se o plán Nového světového řádu.

Depopulace, plánované rodičovství a eugenika

První přikázání je obzvlášť šokující, vzhledem k tomu, že v podstatě navrhuje, že by 12 z 13 lidí na Zemi nemělo existovat, což by znamenalo, že všichni na světě, kromě asi poloviny Indie, by zmizeli. Jestliže k dnešnímu dni činí světová populace 6,7 miliardy lidí (pozn. raja: článek je z roku 2010, dnes má Země 7,6 miliardy obyvatel), pak je 92.54% obyvatelstva nadbytečných. Když si toto uvědomíme, je to skutečně děsivé. Kolik lidí přežilo v katastrofickém filmu 2012? Moc ne. Kdo byli ti lidé? Nejbohatší smetánka planety. Jedná se o předem naprogramovanou budoucnost?

Poslední přikázání na kamenech, které zní: „Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.“ je obzvlášť znepokojující, jelikož přirovnává lidský život k rakovině Země. (pozn. raja: V tom se kameny zas až tak nemýlí, řekla bych.) S takovým nastavením mysli je snadné racionalizovat vymýcení téměř veškeré světové populace.

Masivní depopulace je cíl světové elity a mnoha důležitých osobností, které se k němu otevřeně přiznaly:

V roce 1988 britský princ Filip vyjádřil přání, že kdyby měl být reinkarnován, chtěl by se stát „smrtícím virem“, který by drasticky zredukoval světovou populaci. Bill Gates zase nedávno uvedl: „Svět dnes čítá 6,8 miliardy lidí…a v blízkém časovém horizontu dosáhne 9 miliard. Nyní, když odvádíme opravdu skvělou práci s novými vakcínami, zdravotní péčí, zdravotními službami v oblasti reprodukce, mohli bychom populaci snížit možná o 10 až 15 procent.“ Spolu s masivními peněžními dary osvobozenými od daní na pomoc depopulaci, se světová elita účastní „tajných setkání“, kde diskutuje o následujících záležitostech:

“Přední miliardáři Ameriky se tajně sešli, aby projednali, jak by jejich bohatství mohlo být využito ke zpomalení růstu světové populace a zkvalitnění zdravotnictví a vzdělávání.

Jistý filantrop a spoluzakladatel Microsoftu, který se tohoto summitu svolaného dle iniciativy Billa Gatese zúčastnil, diskutoval na téma společného úsilí na překonání politických a náboženských bariér.

Insider z tohoto setkání prozradil, že se jej účastnili David Rockefeller mladší, patriarcha nejbohatší dynastie Ameriky, dále sponzoři Warren Buffett a George Soros, Michael Bloomberg, major New Yorku, a mediální magnáti Ted Turner a Oprah Winfrey.“
The Sunday Times, 24. května 2009 (článek dostupný ZDE)

Druhé přikázání („Reprodukujte se moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.“) v podstatě vyžaduje, aby zákonodárci zasahovali do řízení rodinných jednotek. Pokud čteme mezi řádky, znamená to vytvoření zákonů upravujících počet dětí na jednu rodinu. Dále „zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti“ lze dosáhnout „selektivním chovem/šlechtěním“ či sterilizací nežádoucích jedinců ve společnosti. Dříve se tato věda nazývala „eugenikou“, dokud se díky nacistům nestala politicky nekorektní.

Jedna světová vláda

“Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajné kabalistické iniciativy pracující proti nejlepším zájmům Spojených států, charakterizují moji rodinu a mě jako ‚internacionalisty‘, kteří s ostatními po celém světě budují integrovanější globální politickou a ekonomickou strukturu – jednotný svět, pokud chcete. Pokud je toto obvinění, pak jsem vinen. A jsem na to pyšný.“
-David Rockefeller, “Memoirs of David Rockefeller” str. 405

Většina ostatních pravidel na poradních kamenech volá po vytvoření světové vlády, v jejíž čele by stálo „pár osvícených“, kteří by regulovali veškeré aspekty lidského života, včetně víry, sociálních povinností, ekonomiky, atd. Tato idea není žádnou novinkou, po staletí byla přijímána mysterijními školami v různých zemích. Manly P. Hall v roce 1917 napsal:

“Když vládne lůza, člověka řídí nevědomost. Když vládne církev, je řízen pověrčivostí. Když vládne stát, řídí jej strach. Než bude moci lidstvo žít společně v harmonii a vzájemném porozumění, musí být nevědomost přeměněna na moudrost, pověrčivost na osvícenou (iluminovanou) víru a strach na lásku. Navzdory prohlášením o opaku, je zednářství náboženstvím, které touží po sjednocení Boha a člověka, čehož chce dosáhnout povznesením svých zasvěcenců na úroveň vědomí, z které mohou s jasnou vizí pozorovat dílo Velkého architekta tohoto Vesmíru. Odedávna se vize dokonalé civilizace považuje za ideální pro lidstvo. Středem této civilizace má stát mocná univerzita, v které se budou vyučovat jak svaté, tak světské vědy, dotýkající se mystérií života, a kterou budou moci svobodně navštěvovat všichni, kteří přijmou život filosofa. Zde nebude prostor pro krédo či dogma, pověrčivost bude odstraněna a zachováno bude pouze nezbytné. Svět bude řízen jeho nejosvícenějšími mysli a každá z nich usedne na pozici, pro kterou je nejobdivuhodněji vybavena.“
– Manly P. Hall, Tajná učení všech věků

 

[wp_ad_camp_2]

 

V knize Tajná dynastie Ameriky Hall vysvětluje starověkký sen o světové vládě, který přejaly tajné společnosti:

“Světová demokracie byla tajným snem velkých klasických filosofů. Vstříc dosažení tohoto největšího z lidských cílů, navrhli programy vzdělávání, náboženství a sociálního chování zaměřené na konečné dosažení praktického i univerzálního bratrství. A aby svých cílů dosahovali ještě efektivněji, spojili se tito starověcí učenci jistými mystickými vazbami do jednoho velkého bratrstva. V Egyptě, Řecku, Indii a Číně vznikala vládní tajemství. Byly zformovány řády kněžích-filosofů, které působily jako jeden suverénní orgán, jehož údělem bylo instruovat, radit a řídit hlavy států.“
-Manly P. Hall, Tajná dynastie Ameriky

Vysvětlení přímo od anonymních autorů

Ode dne, kdy byl monument postaven, 22. března roku 1980, se řada autorů a výzkumníků pokusila interpretovat logiku stojící za těmito přikázáními. Jedná se skutečně o prvky plánu Nového světového řádu? Nebo to jsou pouze doporučení, která mají nabýt platnosti v případě katastrofy? Nejlepší by bylo zeptat se samotných autorů. Nicméně, vzhledem k tomu, že se rozhodli zůstat v anonymitě, není to tak docela možné. Zanechali však po sobě důležité prohlášení, které téměř všichni výzkumníci poradních kamenů přehlíželi. Tento překvapivý text vysvětlující motivy autorů lze najít pouze v brožuře Průvodce Georgijskými poradními kameny, kterou vydala společnost, která žulový monument zhotovila. Už od začátku je jasné, že autoři monumentu usilují o nastolení Nového světového řádu. Nejedná se o žádnou „konspirační teorii“ či hypotézu. Je to napsáno jasným a jednoznačným způsobem. Zde je tedy vysvětlení 10 pravidel poradních kamenů přímo od jejich tajemných autorů (tučně zvýrazněný text je má práce, abych podtrhl důležité části, které stojí za pozornost).

Sinister Sites: The Georgia Guidestones
Obal brožury Průvodce Georgijskými poradními kameny

„Je velmi pravděpodobné, že lidstvo nyní disponuje znalostmi nezbytnými pro vytvoření efektivní světové vlády. Toto poznání musí být nějakým způsobem zasazeno do povědomí celého lidstva. Srdce naší lidské rodiny musí být velmi brzy dotčena a zahřáta takovým způsobem, abychom všichni mohli uvítat globální vládu rozumu.“

„Kolektivní vědomí naší rasy je slepé, zvrácené a nechá se snadno rozptýlit triviálními záležitostmi, zatímco by se mělo zaměřovat na to podstatné. Vstupujeme do kritické éry. Populační tlak brzy vytvoří politickou a hospodářskou krizi, která zasáhne celý svět. Budování světové společnosti rozumu to stíží, zároveň ho však bude nejvíce potřeba.“

„Prvním krokem bude přesvědčit pochybovačný svět, že vybudování takové společnosti je nyní možné. Dovolte nám neustále apelovat na kolektivní rozum lidstva. Dovolte nám směřovat pozornost k zásadním problémům. Dovolte nám nastavit správné priority. Prvně musíme nastolit řád zde, na Zemi, než se vydáme ke hvězdám.“

„Lidský rozum se nyní probouzí ke své síle. Je to ta nejmocnější síla, která se během rozvoje života na planetě uvolnila. Lidstvo si musí uvědomit, že přijetí soucitného osvíceného rozumu nám umožní převzít kontrolu nad naším osudem, jehož limity tkví pouze v našich povahách.“

„Je těžké zasadit moudrost do uzavřené lidské mysli. Kulturní překážky není snadné obejít. Události ve světě spojené se smutným záznamem lidské rasy ještě více dramatizuje nedostatek tradičních činitelů zasahujících do řízení lidských záležitostí. Nadcházející krize možná lidstvo přinutí k přijetí systému světového práva, které bude klást důraz na zodpovědnost jednotlivých národů ve věci regulace vnitřních záležitostí, a které jim bude nápomocné při vedení mezinárodních sporů.“

„S takovým systémem bychom mohli eliminovat válku. Každé osobě bychom mohli poskytnout příležitost na život v rozumu a naplnění.“

„Existují alternativy Armagedonu. Jsou dosažitelné. Ale bez koordinovaného úsilí milionů lidí všech národů na Zemi se neuskuteční.“

„My, sponzoři Georgijských poradních kamenů, jsme malou skupinkou Američanů, kteří chtějí soustředit pozornost na problémy, které jsou ústředním tématem novodobého lidského neštěstí. Máme pro ostatní lidské bytosti jednoduchou zprávu, nyní i v budoucnu. Domníváme se, že obsahuje zcela samozřejmé pravdy, založené na selském rozumu, nemáme v úmyslu šířit nějakou víru nebo filozofii. Přesto je naše zpráva v některých oblastech konstroverzní. Rozhodli jsme se zůstat v anonymitě, abychom předešli diskuzi a případným tvrzením, která by mohla zmást význam našeho poselství, a která by mohla zdržet zamýšlený vliv našich myšlenek. Věříme, že naše pravidla jsou spolehlivá. V budoucnu musí stát na svých vlastních zásluhách.“

„Stonehenge a další památky starověku v nás vzbudily zvědavost, avšak nepředaly nám žádnou zprávu, žádné poselství, které by nás mohlo vést, kterým bychom se mohli řídit. Abychom naše myšlenky mohli předávat lidstvu bez ohledu na čas, vstyčili jsme monument – několik žulových kamenů. Tyto tiché kameny budou předávat naše vědění teď i za tisíc let. Doufáme, že se naše zpráva dočká většího přijetí a že svojí tichou vytrvalostí dosáhnou alespoň malého zrychlení nástupu Věku rozumu.“

„Věříme, že každá lidská bytost existuje z nějakého důvodu. Každý z nás je malým, ale významným dílkem nekonečna. Uspořádání kamenů v souladu s nebeskými tělesy symbolizuje potřebu sjednocení lidstva s vnějšími principy, které se manifestují v naší vlastní povaze a ve vesmíru kolem nás. Musíme žít v harmonii s nekonečnem.“

„Čtyři velké kameny jsou popsány deseti pokyny, každý kámen nese stejný text napsaný ve dvou různých jazycích. Anglická verze obsahuje celkem něco pod sto slov. Jazyky byly vybrány pro jejich historický význam a jejich vliv na lidi žijící v dnešním světě. Vzhledem k tomu, že existuje kolem 3000 živých jazyků, všechny být vybrány nemohly.“

„Máme již vizi pozdější fáze budování Georgijských poradních kamenů. Doufáme, že jednou budou ve vnějších kruzích stát další kameny, které budou označovat migraci slunce a možná i dalších nebeských fenoménů. Tyto kameny by nesly slova v jazycích dalších jedinců, kteří by sdíleli naše touhy a kteří by vztyčili podobné kameny na mezinárodních hranicích v jazycích svých a svých partnerských sousedů. Sloužily by jako připomínka těžkostí, kterým lidstvo muselo společně čelit, a povzbuzovaly by k vzájemnému úsilí vypořádávat se s nimi s rozumem a spravedlností.“

„Nevyznáváme žádnou božskou inspiraci, pouze to, co lze najít v každé lidské mysli. Naše myšlenky odrážejí naši analýzu problémů, s kterými se na sklonku atomového věku lidstvo potýká. Nastiňují všeobecné podmínky jednoduchých kroků, které je třeba přijmout, abychom lidstvu zajistili velkorysou a trvalou rovnováhu s vesmírem.“

„Lidské bytosti jsou jedinečná stvoření. Jsme vládci všeho života na Zemi. V tomto světě hrajeme ústřední roli v nekonečném boji mezi dobrem a zlem – mezi silami, z nichž jedna tvoří a druhá působí destrukci. Nekonečno obklopuje vše, co existuje. Dokonce i boj, konflikt a změnu, které možná odráží nepokoj v duši samotného Boha.“

„My lidé jsme byli obdařeni malou kapacitou pro poznání a jednání – dobré i zlé. Musíme usilovat o optimalizaci naší existence, nejen kvůli nám, ale také pro ty, co přijdou po nás. A nesmíme se chovat nedbale vůči blahu všech živých bytostí, jejichž osudy byly vloženy do našich rukou.“

„Naše duše jsou hlavním přítokem, skrze nějž proudí do světa kvality dobra, anebo zla. Bez nás by bylo jen málo lásky, milosrdenství nebo soucitu. Přesto můžeme být prostředníky nenávisti a krutosti a chladné lhostejnosti. Pouze my můžeme vědomě pracovat na zlepšení tohoto nedokonalého světa. Nestačí, abychom pouze pluli s proudem. Racionální svět zítřka, Věk rozumu, stojí vždy proti proudu.“

„V roce 1980, kdy byly poradní kameny vztyčeny, byla tím nejpalčivějším světovým problémem potřeba kontrolovat počet obyvatel. Za poslední století technologie a dostatek paliv umožnily přemnožení lidstva daleko za hranici snesitelnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Za nedlouho se staneme svědky vyčerpání zdrojů energie a vyčerpání světových zásob mnoha nezbytně důležitých surovin.“

„S naléhavou nutností potřebujeme kontrolovat naší reprodukci. To bude vyžadovat zásadní změny v našich postojích a zvycích. Bohužel, síla a setrvačnost lidského zvyku může být nepřekonatelná. To platí zejména tehdy, když ti, pro které je zvyk dominantní silou, nejsou informováni o potřebě změny.“

„Téměř každý národ na Zemi je přelidněný, pokud jde o trvalou rovnováhu s přírodou. Jsme jako flotila přeplněných záchraných člunů, která bude muset čelit nadcházející bouři. Ve Spojených státech amerických závažně přetěžujeme naše zdroje, abychom si udrželi současnou životní úroveň a prosperitu. Ničíme naši úrodnou půdu a stali jsme se nebezpečně závislými na externích dodávkách ropy, kovů a dalších neobnovitelných zdrojích. Národy jako jsou Japonsko, Nizozemsko a Haiti jsou dokonce mnohem vážněji přelidněné a díky tomu jsou také mnohem zranitelnější.“

„Za těchto okolností již reprodukce není výhradně osobní záležitostí. Společnost musí mít svůj hlas a je třeba zavést sílu, která bude tuto základní funkci regulovat. Přání lidských párů jsou důležitá, ale nikoliv svrchovaná. Zájmy současné společnosti a blaho budoucích generací si zaslouží naši zvýšenou pozornost a proto je důležité rozvinout mechanismy, které nám umožní kontrolovat rození našich dětí s rozumem.“

„Nezodpovědná reprodukce musí být usměrňována právními a společenskými tlaky. Páry, které nemohou dítěti poskytnout řádné zázemí a podporu by neměly mít děti, které by se následně staly přítěží pro jejich sousedy. Přivádět nepotřebné děti do přeplněného záchraného člunu je zlé. Není to vůči nim nespravedlivé. Kromě toho to škodí ostatním obyvatelům a všem živým tvorům. Společnost by takové chování neměla podporovat ani dotovat.

„V současné době existují znalosti a techniky pro regulaci lidské reprodukce. Morální a političtí vůdci na celém světě mají vážnou zodpovědnost za to, aby tyto znalosti a techniky byly všeobecně dostupné. Toho lze dosáhnout s využitím pouhého zlomku prostředků, které nyní vlády po celém světě utrácejí na potřeby a výcvik svých armád. Z dlouhodobého hlediska by financování regulace porodnosti učinilo pro preventování mezinárodního tření a následných válek více, než cokoliv jiného.“

„Rozmanitá a prosperující světová populace v neustálé rovnováze s globálními zdroji bude základním kamenem rozumného světového řádu. Lidé dobré vůle ve všech zemích musí pracovat na tom, aby tuto rovnováhu nastolili.“

(…)

„Po dokončení centrálního seskupení Georgijských poradních kamenů se naše malá sponzorská skupinka rozpadla. Svěřujeme monument do opatrování lidem Elbert County v Georgii.

„Pokud naše slova vrytá do kamenů opotřebí vítr, slunce či čas, žádáme vás, vyryjte je znovu a hlouběji. Kdyby kameny měly spadnout, nebo byly strženy lidmi s malým porozuměním, žádáme vás, vztyčte je znovu.

„Vyzýváme lidské bytosti všech zemí, aby se nad naším prostým poselstvím zamyslely. Až tato slova jednoho dne pochopí většina lidstva, nastane pro všechny na Zemi rozumný světový řád – Věk rozumu.

Kdo jsou autoři?

Kdo tedy byl v této „malé skupince Američanů, která touží po Věku rozumu“? Ačkoli je jejich identita tajemstvím, zanechali po sobě stopy vedoucí k závěru, že skupinka těchto lidí je nepochybně okultní povahy. Pro začátek, text nahoře nese nezaměnitelnou známku západního okultismu. Můžeme zde nalézt odkazy na „Jak nahoře, tak dole“ (Uspořádání kamenů v souladu s nebeskými tělesy symbolizuje potřebu sjednocení lidstva s vnějšími principy, které se manifestují v naší vlastní povaze a ve vesmíru kolem nás.) a na dualitu (Naše duše jsou hlavním přítokem, skrze nějž proudí do světa kvality dobra, anebo zla. Bez nás by bylo jen málo lásky, milosrdenství nebo soucitu. Přesto můžeme být i činiteli nenávisti a krutosti a chladné lhostejnosti.) Domnívám se, že tento text je sám o sobě dostatečným důkazem, abychom mohli učinit závěr, že autory monumentu jsou buď svobodní zednáři, rosekruciáni nebo jiná hermetická tajná společnost. Existují však ještě zřetelnější stopy ukazující na esoterické sklony autorů, počínajíc R. C. Christianem, tajemným mužem, který nařídil stavbu Amerického Stonehenge.

R. C. Christian

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

 

Odhalení Georgijských poradních kamenů. Mohl být některý z přítomných tajemný pan R. C. Christian?

Zde je příběh stojící za objednávkou poradních kamenů, jak jej uvádí oficiální průvodce.

“Co začalo jako obvyklé páteční odpoledne uprostřed léta, skončilo budováním a vztyčením jednoho z nejneobvyklejších monumentů světa, který byl vyroben za těch nejneobvyklejších podmínek. Joe Fendley, prezident společnosti Elberton Granite Finishing Company sídlící v Elbertonu v Georgii, trávil páteční odpoledne v červnu roku 1979 tak, jako obvykle…procházel týdenní reporty a zavíral obchod před nadcházejícím víkendem…a pak to vše začalo.

Elegantně oděný muž vstoupil do Fedlyho kanceláře a sdělil mu, že má zájem o koupi monumentu. Vzhledem k tomu, že všichni ostatní v kanceláži byli pracovně vytíženi, Fendley se rozhodl s cizincem jednat osobně a vysvětlil mu, že společnost neprodává přímo veřejnosti, ale dělá pouze velkoobchod.

To jej však neodradilo. Muž ve středním věku, který sám sebe identifikoval pouze jako pana Roberta C. Christiana, mluvil dál. Položil Fedleymu otázku, kolik by stála výroba památníku na zachování lidstva a začal mu popisovat, jaký typ památníku by si představoval. Spolu se svou vizí mu sdělil i velikost monumentu v přesných metrických jednotkách.

Fendley přiznal, že jeho první reakce na pana Christiana nebyla příliš dobrá, ale poté, co téměř 20 minut naslouchal jeho povídání a co se dozvěděl, jak masivní monument si přeje zakoupit, rozhodl se, že by toho muže měl brát vážně.“
– Ibid.

Sinister Sites: The Georgia Guidestones
Jméno R. C. Christiana ve vysvětlující tabulce s pěknou hrubkou ve slově „pseudonyn“

Kdyby jméno R. C. Christian bylo pouze bezvýznamným pseudonymem, proč by jej autor nechal vytesat do kamene na odiv budoucím generacím? Co když nejde o „náhodu“. Mohlo by toto jméno mít nějaký význam? Odpověď zní ano, to by skutečně mohlo. Jméno R. C. Christian je jasný odkaz na Christiana Rosenkreuze, legendárního zakladatele rosekruciánského řádu, jehož jméno v anglickém jazyce zní Christian Rose Cross. Někteří možná namítnou, že podobnost mezi jmény R. C. Christian a Christian Rose Cross je pouze náhodná. Jak se však dozvíme, nejedná se ani zdaleka o jediný odkaz na rosekruciánství, který je s památníkem spojen. Je to pouze jeden dílek skládačky. Nicméně, vskutku důležitý dílek.
[wp_ad_camp_2]

Rosekruciáni

Sinister Sites: The Georgia Guidestones
Hledání vstupu do pomyslné komnaty plné rosekruciánských tajemství. Všimněte si, že kandidát na obrázku prstem přiloženým ke rtům naznačuje, že se jedná o něco tajného. Rovněž si povšimněte písmen „R“ a „C“, jako R. C. Christian.

Rosekruciáni jsou známí tím, že na počátku 17. století vydali tři manifesty, určené myslitelům té doby: Fama Fraternitatis Rosae Crucis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) a Chymická svatba Christiana Rosenkreutze (1616).

Tato anonymní díla obklopená tajemnem představila rosekruciánskou filosofii široké veřejnosti a zároveň hlásala velké změny v politickém a intelektuálním životě Evropy. Krátce na to následovala doba osvícení, doprovázená pádem feudálních monarchií. Zdá se, že Georgijské poradní kameny mají plnit stejnou funkci, jako rosekruciánské manifesty – vyzývají k zásadní transformaci současného světa a stejně tak, jako zmíněné manifesty, si ponechávají roušku tajemna.

Věk rozumu

Sinister Sites: The Georgia Guidestones
Je označení „Věk rozumu“ odkazem na Thomase Painea, váženého člena rosekruciánského řádu?

Americké Stonehenge obsahuje celou řadu odkazů na koncept „Věku rozumu“. Mohou tyto odkazy souviset s prací Thomase Painea, která příhodně nese název…Věk rozumu?

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

Věk rozumu: Dílo, které se věnuje hledání Pravdivé a Jedinečné teologie, je deistickým pojednáním, jež v 18. století napsal britský radikál a americký revolucionář Thomas Paine. Tato kniha kritizuje institualizované náboženství a zpochybňuje neomylnost Bible. Thomas Paine v knize popsal principy, kde rozum zaujímá místo zjevení, což je hledisko, které zcela jistě sdílí s autory Georgijských poradních kamenů.

Thomas Paine byl vedoucím představitelem rosekruciánského bratrstva v Americe, což je známý fakt.

“Rosekruciánské bratrstvo existovalo v Americe ještě před První americkou revolucí. V roce 1774 Velké radě tří (nejvyšší řídící orgán bratrstva) předsedali tito muži: Benjamin Franklin, George Clymer a Thomas Paine.“
– The Fraternitas Rosae Crucis

V díle Tajný osud Ameriky Manly P. Hall vykresluje Thomase Painea jako muže, který má důležitou roli v pochodu vstříc ideální světové vládě.

“O Thomasi Paineovi se říká, že svým perem toho učinil pro nezávislost kolonií více, než co vydobil George Washington svým mečem. Pouze kompletní reorganizace vlády, náboženství a vzdělání nás dokonce již dnes může přivést do ideálního světa, jež si Tom Paine ve své vizi představoval.“
– Manly P. Hall, Tajný osud Ameriky

Tato zmínka o Thomasu Paineovi je dalším dílkem rosekruciánské skládačky, která mě přivádí k myšlence, že autoři musejí být buďto svobodní zednáři (kteří do svého učení začlenili rosekruciánské prvky) nebo přímo členové rosekruciánského bratrstva.

Navíc, jako by důkazů nebylo málo, se v průvodci Georgijskými poradními kameny uvádí, že Joe H. Fendly starší, prezident společnosti Elberton Granite je, stejně jako ostatní lidé zapojeni do stavby tohoto monumentu, zednář. Je tohle ten důvod, proč si anonymní sponzoři monumentu vybrali pro spolupráci právě tohoto muže?

Fendly se rovněž účastní aktivit bratrství. V roce 1958 se stal zednářským mistrem a v současné době je také členem zednářské lóže Philomathea #25 (z řeckého philomathes – aspirant k poznání) v Elbertonu, je zednářem yorkského obřadu a skotského obřadu 32. stupně, a v roce 1969 byl přijat do chrámu Yaarab Shrine v Atlantě. Od roku 1972 do roku 1973 působil jako prezident klubu Savannah Valley Shrine. V roce 1972 vrchní představenstvo chrámu Yaarah Shrine udělilo Fendlymu vyznamenání a v roku 1975 jej jemnovalo svým velvyslancem.“
– Průvodce Georgijskými poradními kameny

Závěr

Georgijské poradní kameny jsou moderním rosekruciánským manifestem vyzývajícím (či oznamujícím) k drastickým změnám ve způsobu současného řízení světa. Tento monument je velice důležitý, protože díky němu můžeme lépe porozumět silám, které se schovávají ve stínech a nepozorovaně formují svět dnešní i ten budoucí. V těchto kamenech se zhmotňuje klíčová spojka mezi tajnými společnostmi, světovou elitou a agendou Nového světového řádu. Dnešní tlak na zavedení jednotné vlády pro celý svět (pozn. raja: Evropská unie má sloužit jako zkouška, NWO nanečisto. Aby se vyzkoušelo, jak to funguje a aby si lidé na podobnou formu nadvlády pomalu zvykli. Je to chytře vymyšlené, to se musí nechat.), kontrolu populačního růstu a environmentalismus jsou témata, o kterých se dnes v kontextu s aktuálním děním hovoří téměř na denní bázi. Před rokem 1981, kdy byly Georgijské poradní kameny vztyčeny, tomu tak ale nebylo. Lze říci, že poselství těchto kamenů se uskutečňuje a že v tomto s ohledem na něj již byl učiněn velký pokrok?

Mnohá pravidla z desatera vytesaného do Amerického Stonegenge skutečně dávají smysl, především co se týče dlouhodobého zachování Země a života na ní. Ale když čteme mezi řádky idealistických slov autorů těchto kamenů, pak si uvědomíme, jakým způsobem by byla tato politika perfektního světa aplikována na masy – prostřednictvím hladových a chamtivých politiků – a v tom je kámen úrazu. Když se oprostíme od pozlátka toho všeho, co kameny slibují, znamená to vlastně následující: ztrátu mnoha osobních svobod a soustavné podřizování se svrchováné vládní moci…nemluvě o smrti 92.5% populace, která by však členům „elity“ pravděpodobně nehrozila. Je koncept demokracie „lidem a pro lid“, jak si jej otcové zakladatelé idealizovali (pouhá iluze), pouze dočasným řešením před zavedením světové socialistické vlády? Proč se téma demokracie nekonzultuje s občany po celém světě? Hádám, že je pro elity jednodušší získat občanský (pozn. raja: Spíš ovčanský.) souhlas prostřednictvím masových médií. Možná to ale nebude fungovat na všechny…

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

 

[wp_ad_camp_2]

 

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
14 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře