;

Trochu kontextu k dnešnímu článku o nadcházející solární události a Galaktické federaci. Tento článek je staršího data, nicméně obsahuje důležitá data, která vám pomohou dát si mnoho věcí do souvislostí a lépe pochopit, o co se jedná. 

raja


Corey Goode včera (tj. 16. srpna 2016) zveřejnil první ze dvou částí své zprávy, v níž hovoří o svých posledních setkáních s různými civilizacemi a zástupci tajných vesmírných programů. Projednává v ní jisté znepokojující informace o tom, že elita se připravuje na nadcházející sluneční události, o nichž si myslí, že budou mít široké devastující účinky na planetu.

Goode nás ve své zprávě začíná sytit podrobnostmi o tom, co se odehrálo od obnovení schůzek po dlouhé přestávce, o které se krátce zmínil 1. srpna. Diskutoval také o některých důsledcích svýchosobních brífinků a o rozhovoru v Kosmickém odhalení/Cosmic Disclosure, týkajícím se tajné letecké cesty, která mu byla poskytnuta, na šest ukrytých antarktických středisek patřících Meziplanetárnímu korporačnímu konglomerátu (ICC) – jednomu z pěti vesmírných programů, o nichž uveřejnil informace už dříve.

Těm, kdož ještě nejsou obeznámeni s obsahem zvěřejňovaných informací od Goodea a s jeho rozhovory, se jeho nejnovější zpráva zdá fantastická. Nicméně je v ní obsažen dokumentární a nepřímý důkaz podporující tvrzení tohoto přesvědčivého informátora. Mnohé z toho bylo představeno i v knizeInsiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances (tj. Odhalení zasvěcenců – Tajné vesmírné programy a mimozemské aliance). Od momentu jejího publikování v září roku 2015 vyšel na veřejnost William Tompkins, vysoce uznávaný letecký inženýr, a to se svým svědectvím podpořeným oficiálními dokumenty, které potvrzují mnohá z Goodeových tvrzení.

Ve své zprávě ze 16. srpna (2016) Goode řekl, že mu Kaaree, zástupkyně civilizace Vnitřní Země nazývané Anshar, po jeho červnovém výletu do Boulder v Coloradu poskytla za pomoci telepatického éterického spojení informace o jistých aktuálních událostech, aktualizace, týkající se nedávných věcí:

Během těchto brífinků mě poučila, že náš nedávný průzkumný let do ledových jeskyní v Antarktidě silně znepokojil jedince, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost těchto instalací. Oni byli nanejvýš šokováni, že jejich vyspělá technologie přítomnost (autobusového) letounu Ansharu nezaznamenala. To má nejen psychologický dopad na ty, kteří na těchto střediscích pracují, ale bylo mi sděleno, že navíc byly zveřejněny specifické oblasti pod ledem  – starověká místa, která jsou dosti významná na několika úrovních.

Aliance bytostí sfér pomohla Alianci tajného vesmírného programu/Solar Warden aktualizovat jejich obranné zbraňové technologie. Není jasné, zda Anshar na tom nějak profitovali, ale jejich tajné sledování středisek na Antarktidě zcela jasně zastihlo Meziplanetární korporační konglomerát (tj. ICC) nepřipravený.

Zdá se, že tato informace, o kterou se podělila Kaaree, je součástí nového trendu. Podle Goodea původně měly k dispozici nejvyspělejší zbraňové technologie dva vesmírné programy pracující s Drakoniány, tedy Temná flotila (Dark Fleet) a  Meziplanetární korporační konglomerát (ICC). Nyní již tuto výhodu nemají, díky Alianci bytostí sfér.

Goode dále popisuje, jaký dopad na něj mělo přerušení toku informací o tajných vesmírných programech (SSP) za období několika týdnů během měsíců června a července:

V následujících týdnech jsem byl kontaktován Kaaree kvůli kratším výměnám velmi mála informací o jejích schůzkách s Aliancí tajných vesmírných programů SSP, které měly souvislost se mnou. Cítil jsem se velmi odpojen a k ničemu.

Karee ujistila Goodea o vztahu, který budou mít i nadále díky splynutí myslí, kterou zažili. Významné je, jak uvedla že budou pokračovat ve vztahu i poté, až Aliance bytostí sfér dokončí svou práci v našem slunečním systému a odejde: „Ty a já budeme v kontaktu i dávno poté, až Strážci odejdou.“

Dne 10. července měl Goode fyzické setkání s Aliancí bytostí sfér skrze jakousi modrou kouli, která jej dopravila na místo v blízkosti Slunce:

Když jsem přijel, viděl jsem siluetu Raw-Tier-Eira a ještě jednu mnohem menší postavu stojící po levé straně. Zdálo se, že udržují určitou vzdálenost. Moji pozornost okamžitě upoutala obrovská energetická koule venku, ve které jsme se nacházeli. Všiml jsem si i jiných koulí různých velikostí pohybujících se od Slunce.

Popsal, že to vypadalo, jako kdyby tyto obrovské energetické koule hrály jakousi roli filtrátora sluneční energie:

Tyto koule/sféry byly tak rozsvícené, že jsem to jaktěživ neviděl – z pohledu zevnitř jsme byli v kouli. Zdálo se, že se třpytí a pak se staly průsvitnými. Pohybovaly se směrem k oběžné dráze Venuše a Země, takovým pomalým stabilním způsobem. Pak jsem se podíval na naše Slunce. Stěny koule, ve které jsem pobýval, se chovaly jako nějaký filtr, abychom mohli normálně pozorovat Slunce. Vnímal jsem to, co vypadalo jako praskliny vyzařující elektřinu z koróny.  

Toto je v souladu s tím, co Goode popisoval už dříve jako jednu z hlavních funkcí obrovských koulí velikosti Jupitera, které se začaly objevovat v našem slunečním systému v roce 2011. Jejichúčelem bylo tlumit kosmické energie přicházející z našeho slunečního systému, tak aby lidstvo mohlo lépe tyto energie integrovat a učinit nezbytné změny.

Goodeho zpráva naznačuje, že se Aliance bytostí sfér v současné době soustřeďuje na Slunce a má kolem něj obrovské koule, aby ony pomáhaly zmírnit příchozí kosmické energie, které by mohly spustit obrovské sluneční erupce.

Dne 8. srpna (2016) dvě kamery patřící Sluneční a heliosférické observatoři NASA (tj. SOHO), kamery EIT 195 a EIT 171, odhalily obrovské krychle v blízkosti Slunce. Někteří se domnívají, že tyto krychle byly důsledkem foto-manipulace za účelem odstranění důkazu o velkých tělesech kolem Slunce, možná koulí.

cube

green-cube

Zelená kamera 1: 8. srpna 2016, 01:13 (EIT 195). Modrá kamera 2: 8. srpna 2016, 13:00 (EIT 171) Zdroj: UFO Sightings Daily

«

Goode pokračoval v popisu schůzky, kterou měl s nějakou bytostí ze sousedního hvězdného systému, jejíž planeta nedávno prodělala podobný osvobozenecký boj, jaký se v současné době odehrává na Zemi.

On se představil jako „Micca“. Uvedl, že jejich planeta spočívá v naší místní hvězdokupě a že jeho lidé jsou našimi „hvězdnými bratranci“, sdílejíce s námi 94% shodné genetiky. Tvrdil, že byl velvyslancem jejich systému planet pro Zemi. Micca pak pokračoval a říkal, že jeho lidé byli okouzleni naší kulturou a uměním, ale pokaždé byli zneklidněni naší schopností násilí. Dále uvedl, že v minulosti jeho lidé obývali Zemi jako uprchlíci, během jejich vlastního boje za svobodu. Uvedl, že to bylo jen několik generací, protože jeho lidé překonali vliv tyranizujících bytostí, které je zotročovaly.  

Pak Goode líčil důležitou roli sehranou Aliancí bytostí sfér při pomoci Miccově planetě dosáhnout osvobození od jejich vlastních elitních kontrolorů:

Micca dále uvedl, že za bojů jeho lidu úzce pracoval s Raw-Tear-Eirem a že nedávno prošli procesem velmi podobným tomu, který jsme podstoupili my. Konstatoval, že jeho lid nečelil tolika výzvám jako my na Zemi, ale že to bylo velmi podobné.

Informace od velvyslance Miccy souvisí s předešlými informacemi od Goodea, že náš sluneční systém je úzce spojen s jinými, v místní hvězdokupě slunečních systémů. Micca pravil, že kdysi existovala silná obranná zbraňová mříž pro naše místní systémy hvězdokupy, postavená rasou Prastarých stavitelů. Mřížka byla zničena asi před 500 000 lety za války mezi planetou Maldek a Marsem, kdy se vytvořil pás asteroidů.

Významné je, když William Tompkins říká, že stadium 4 programu Apolla mělo pro námořnictvo USA vybudovat obrannou síť ve 12 sousedních hvězdných systémech, za použití skupin pro boj ve vesmíru. Nezdá se být náhodou, že námořnictvo předjímá nějakou obrannou roli pro své bojové vesmírné skupiny, která by zahrnovala kruh sousedních slunečních systémů.

Šest dní po setkání s velvyslancem Miccou, 16. července (2016), Goode říká, že byl ještě jednou transportován modrou koulí na další setkání s Aliancí bytostí sfér. Zde se setkal se třemi Blue Avians (Modrými létavci) a s jakousi bytostí s trojúhelníkovou hlavou, kterou doprovázela nějaká známá postava:

Ještě jednou jsem se podíval dolů, abych uviděl Raw-Tear-Eira a další osobu stojící přede mnou. Pak jsem uviděl siluety Raw-Mare-Eir, Raw-Rain-Eir a jakousi „bytost s trojúhelníkovou hlavou“ držící se opodál. Pozdravil jsem Tear-Eira a pak jsem se soustředil na jeho společníka. Chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, že ta osoba stojící přede mnou je Gonzales…. Naposled jsem slyšel o Gonzalesovi když byl pryč se skupinou Mayů, kde přijímal emocionální „léčbu“.

triangle-headed-being

Goode s bytostí, která měla trojúhelníkovou hlavu na údajné schůzce z prosince 2015 na základně v Kuiperovu pásu, patřící vesmírnému programu Solar Warden

Gonzales vysvětlil Goodeovi, co se stalo od té doby, kdy se v květnu 2016 setkali naposledy.

Po krátkém pozdravu vysvětlil, že ze svého hlediska a z hlediska svého vnímání času byl pryč téměř 6 měsíců. Řekl, že mayská technologie je jednoduše magická. Stále jsem přemýšlel o tom, jak „nadšeně“ se choval a o jeho pozoruhodné změně v jeho celkové energii. Konstatoval, že nyní poznal sám sebe a našel v životě skutečný smysl.

Gonzales řekl, že by v budoucnu raději, než pokračovat ve svých povinnostech s Aliancí tajného vesmírného programu, byl styčnou osobou s mayskou skupinou.

Pak mě informoval, že se setkal s několika lidmi v Alianci SSP. Nemohl se dostat plynule zpět do své staré pozice po svém zmizení, ale byl schopen zůstat v kontaktu s jistými prospěšnými osobami. Hodlal zůstat s mayskou skupinou a být prostředníkem mezi nimi a nějakými dalšími skupinami čekajícími na pomoc lidstva.

Gonzales pak dal Goodeovi nějaké nové informace o událostech na jižní polokouli a o přicházející sluneční záležitosti, na niž se elita/Cabal připravují:

Nejvýznamnějšími a nejvěcnějšími byly informace o „tajných syndikátech“, které se domnívají, žecelá plocha sluneční koróny se chystá masově vzedmout. Myslí si, že Slunce pak bude po dobu několika dní úplně zatemnělé a pak se znovu probudí do nového stavu rovnováhy. Tyto syndikáty „vědátorů“ věří, že se spustí energetická tlaková vlna a pak dopadne obrovskou silou, způsobující masový výron koróny, která zlikviduje veškerou komunikaci, elektroniku a zdroje elektřiny na Zemi… Některé z těchto syndikátů dále věří, že to způsobí přetočení polarity magnetického pole Země, což bude mít dramatický dopad na všechny živé bytosti na planetě. Neurologie a magnetická pole našich těl by byly ovlivněny, jakož i naše vědomí.  

Goodeův popis Slunce, které na několik dní úplně ztemní, spolu s přetočením polarity magnetického pole Země, je velmi podobný tomu, co popisoval v roce 1997 ve své knize Awakening to Zero Point: The Collective Initiation (tj. Probuzení do nulového bodu: kolektivní iniciace) Greg Braden. To vyvolává otázku, zda Bradenova myšlenka neovlivnila přípravy elity/Cabal.

Goode pokračoval v líčení dvou scénářů, o kterých přemýšlí elita, co je nejvíce použitelné pro lidstvo:

Existuje rozdíl mezi těmito přístupy různých syndikátů ve věci, jak silně bude účinkovat toto „sluneční kýchnutí“ na atmosféru a povrch Země. Někteří si myslí, že to bude menší událost, která potrvá jen několik desetiletí, než se z toho vzpamatuje, zatímco ostatní očekávají dramatický vzestup vulkanické činnosti a zemětřesení obrovských měřítek po celém světě. Tato konkrétní skupina syndikátu věří, že to způsobí jakousi planetární zimu, která zopakuje pád jako u předchozí vyspělé civilizace, k němuž došlo těsně před naší poslední dobou ledovou.  

Poznámka redakce Exopolitika.cz: Vážení čtenáři, kolektiv Exopolitika.cz nehodlá šířit žádné poplašné zprávy, výše uvedená znepokojující sdělení údajného kontaktéra Coreyho Goodea vnímejte proto pokud možno s rozvahou.

Gonzales reagoval na Goodeovo znepokojení nad tím, na co se elity připravují:

Tato událost nehrozí bezprostředně a je to jen to, co někteří z těchto syndikátů očekávají. Řekl, že čím více tyto syndikáty věří esoterice, stejně jako to dělají mnozí v naší komunitě, tak to bude mít za následek duchovní úrodu… Oni si myslí, že mohou uniknout nebo se před tím schovat hluboko pod zemí a pod ledovce, jako pod ty v Antarktidě.

V tomto okamžiku bylo zřejmé, že Raw Teir-Eir chtěl Goodeovi vysvětlit některé věci o současné situaci Země a Gonzales odešel. Goode plánuje představit, co mu Raw Teir-Eir řekl ve 2. části své zprávy.

Další díl o Goodeových setkáních slibuje že poskytne významnou informaci o tom, jak může lidstvo jako kolektiv čelit mnoha výzvám, se kterými je konfrontováno, zatímco globální elita se připravuje na možnou široce zasahující, planetární eventualitu vývoje, která se může nebo nemusí vyskytnout ve smyslu, jak ji předjímají.

Pokud to, co bylo Goodeovi řečeno, je pravdivým popisem plánů globální elity a jejich myšlení, je velmi výmluvné, že mnozí tiše uprchli do bezpečných oblastí na jižní polokouli, aniž by učinili ty nejmenší kroky k ochraně národních elektrických sítí vyspělých zemí, které jsou prorokovanými masivními slunečními erupcemi ohroženy nejvíce.

© Michael E. Salla, Ph.D. – 17. srpna 2016

Překlad: Karel Rašín – 22. srpna 2016

Více zde:

http://exopolitics.org/global-elite-prepare-for-massive-solar-eruptions-claims-secret-space-program-whistleblower/

Podobné zprávy o zatmění Slunce a globální katastrofě přinesla už kolem roku 2012 japonská novinářka, princezna Kaoru Nakamaru:

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.