Událost, kterou mnozí popisují jako „solární/sluneční záblesk“ byla očekávána již na rok 2012, kdy vznikalo mnoho článků na toto téma. Hovořilo se o tzv. třídenní tmě, která měla postihnout Zemi. I tehdy se hovořilo o soudném dnu pro destruktivní bytosti a počátku zlatého věku pro ty konstruktivní. Měl to být určitý druh testu, jehož průběh lze pouze odhadovat. Navzdory tomu, že toho roku na Zemi skutečně přišly nové energie, velký vzestup lidstva nenastal. Je tato událost snad ještě před námi? Kdy ji očekávat? Na tyto a mnoho dalších otázek má odpovědi Corey Goode, delegát Aliance sfér (Sphere Being Alliance).

raja 


[wp_ad_camp_2]

 

Napsal Dr. Michael Salla & Corey Goode 4. dubna

V článku a rozhovoru, které zmiňují jeho účast na setkání mimo tuto planetu (poblíž Jupiteru a Saturnu), které se uskutečnilo  v prosinci 2017, insider z Tajného vesmírného programu (Secret Space Program), Corey Goode, hovoří o tom, jak je celé odhalení spojeno s nadcházející sérií solárních záblesků. Diskutoval také o nařízení rozsáhlé karantény celé sluneční soustavy. Karanténu nařídila Galaktická federace, což je orgán, který nemá naprosto nic společného se Super federací, která sdružuje 40-60 humanoidních mimozemských ras, a která je podle něj na Zemi podílí na genetických experimentech.

Předmětem první části série, která pojednává o jeho prosincovém mimoplanetárním meetingu, je iniciativa Super federaci ukončit své dlouhodobé zapojení do genetických experimentů. Část druhá je věnována rozvoji nového reprezentativního orgánu sdružujícího delegaci Země a zástupce z dalších 52 sousedních hvězdných systémů. To nás přivádí k řadě otázek ohledně toho, jakou roli ve všech nastávajících změnách hraje Galaktická federace.

Za účelem objasnění záležitostí týkajících se slunečních záblesků a toho, jakou roli v současných i nadcházejících událostech hraje Galaktická federace, Corey souhlasil, že zodpoví pár otázek. Následují otázky a odpovědi mezi mnou a Coreym, na něž plynule navazuje má analýza (Michaela Salla), který doplňuje tento spoluautorský článek.

Interview s Coreym Goodem

Co je Galaktická federace? Kdo jsou její členové?

Hovořím o ní jako o Galaktické federaci, jiní ji nazývají též Galaktickou konfederací, ale jedná se o jedno a to samé. Členové Galaktické federace jsou vysoce spirituálně a technologicy vyspělé civilizace, které spolupracují na ochraně vesmírných zákonů a různých vesmírných cyklů. Členové Sphere Being Alliance (Aliance bytostí sfér, Strážci) (pozn. raja: Jedná se o Alianci lidí z povrchu, o které často píši v aktualizacích RV/GCR) jsou rovněž členy této federace.

[wp_ad_camp_2]

 

Jak se Galaktická federace liší od Super federace?

Super federace je vedena bytostmi z 4-5D, které kompromitují rasy pocházející z „genetického farmaření“. Součástí Super federace jsou rovněž civilizace, které jsou produktem „velkého experimentu“, které pokročili do bodu, kdy se sami stali součástí organizace, která tyto experimenty provádí. My sami bychom se do tohoto bodu brzy dostali. Galaktická federace více než cokoli jiného zodpovědná za udržování Vesmíru/reality pro jednoho nekonečného Stvořitele a existuje v dimenzi, kterou bychom nejspíše nazvali Andělskou říší. V jedné ze zpráv, kterou jsem od SBA (Sphere Being Alliance) obdržel, stálo: „Jsme poslové a zprostředkovatelé jednoho nekonečného Stvořitele“.

Říkáte, že zástupci Země se brzy připojí k nově reorganizované Super federaci. Má Země nějakou zastupitelskou roli i co se týče Galaktické federace?

Ne, Galaktická federace je pouze pro bytosti z 6. a vyšší dimenze. Lidé tady se nacházejí pouze v 3-4D a jsou považováni za bytosti na přechodu do vyšší dimenze. Tento přechod bychom mohli zvládnout v relativně krátkém čase, do pár let.

 

Uvedl jste, že v roce 2014 Galaktická federace na naší sluneční soustavou uvalila karanténu na žádost Aliance, znamená to, že mezi Galaktikou federací a Solar Warden (tajný vesmírný vojenský program USA) je nějaká spolupráce?

Ne, SBA/Strážci na Sluneční soustavu uvalili karanténu vylučující všechny skupiny. Energetická bublika/sféra která obklopovala Slunční soustavu se vytratila. Galaktická federace zde proto umístila blokádu využívající technologie extrémně vysoké úrovně, kterým nemáme šanci porozumět. Viděl jsem vesmírné lodě tvořené jakýmsi druhem světla a nemyslím si, že jsem byl schopen zcela pochopit to, co mi bylo ukázáno. Udělalo to na mě dojem, že bytosti z 6D nejsou závislé na jakékoli formě transportu, v materiální slova smyslu.

[wp_ad_camp_2]

 

Je Galaktická federace v kontaktu s nordickou rasou, o které se zmiňoval Milliam Tompkins v souvislosti s US Warden, které údajně pomáhají s vývojem SSP (Secret Space Program – Tajný vesmírný program)?

Nordické rasy nejsou jedna a ta samá rasa. Existuje mnoho ras a skupin, které mají podobný vzhled a proto je lidé mají tendenci všechny strkat do jednoho pytle. Některé jsou z jiných hvězdných systémů, některé z jiných časových linií této reality a jiné zase z naprosto jiné reality (dimenze). Ve většině případů se jedná o bytosti 4. či 5. dimenze. Nemám žádné informace o tom, že by nordické rasy postoupily do 6. dimenze, či jinak řečeno „hustoty“.

 

Řekl jste, že si nejste jist kdy a jak událost, které říkáte solární záblesk, v příštím desetiletí proběhne. Můžete to trochu rozvést?

Neustále si přemítám ve své hlavě všechna data a obrazy, které mi byly během 3 denního setkání s Anshary ukázány. Bylo mi řečeno, že se nejedná o jednu solární událost, ale o celou sérii solárních záblesků, které povedou k jedné velké události. Během setkání jsem se díky novým datům od Ansharů dozvěděl, že finální časový rámec se posunul na 2018-2023/24. Řekli mi, že Elita očekává finální solární záblesk na konec právě probíhajícího období slunečního minima (odhadují 2018/2019). „Jsme nyní oficiálně ve fázi slunečního minima?“ zeptal se někdo z přítomných. K mému zklamání však otázka zůstala nezodpovězena, ačkoli přítomní věnovali tomuto tématu velkou pozornost.

Elita se na základě svého předpokladu o velké solární události začala ve velkém stahovat do podzemí. Určité „programy“ použily jistou technologii k určení času, kdy budou odhalena data o mimozemšťanech a tajných technologiích a kdy nastane solární událost. Nikomu však není zcela jasné, jak tato událost proběhne. Mnozí se domnívají, že se bude jednat o záblesk, který veškeré lidstvo povznese na úroveň světelných bytostí, zatímco jiní se hrozí v očekávání soudného dnu Země.

Pokud se Ansharové nepletou, pravda bude někde uprostřed obou teorií. Sigmund mi sdělil, že nyní vstupujeme do slunečního minima a solární událost se ještě neobjevila, shodli se na tom, že se to pravděpodobně stane ve chvíli, kdy Slunce bude vystupovat z minima a vstupovat do svého maxima. To je proces, který trvá přibližně 11 let. Pokud mají Ansharové pravdu, budeme možná potřebovat každou sekundu tohoto času, abychom si vyřešili své životy, zvýšili vibrace a stali se konstruktivními.

[wp_ad_camp_2]

 

Překlad: raja, Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.