Ministr Marian Jurečka opět podporoval prodloužení registrace, europoslanec Pavel Poc inicioval parlamentní zákaz

 

[wp_ad_camp_1]

 

středa 25. října 2017

Členské státy EU dnes nepodpořily prodloužení registrace glyfosátu, nejpoužívanějšího herbicidu s negativními účinky na lidské zdraví i přírodu, o dalších deset let. Jednání budou muset pokračovat. Ve hře je nadále zkrácená doba registrace glyfosátu – i tří až pětiletá lhůta k jeho opuštění.

Vlády EU se dnes ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na prodloužení registrace nedohodly. Proti byly Belgie, Řecko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Rakousko, Slovinsko a Švédsko. Česká republika v zastoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky naopak desetileté prodloužení podpořila [1]. Ministr Jurečka přitom v minulosti uvedl, že je pro zkrácení doby registrace a zúžení jeho použití [2].

Zákaz glyfosátu do roku 2022 nicméně požaduje Evropský parlament. Chce také okamžitý zákaz použití na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikací), pro neprofesionální používání a využívání v parcích, na hřištích, veřejných zahradách a jejich blízkém okolí. Poslanci se také shodli na tom, že hodnocení pesticidů na úrovni EU musí být založeno pouze na zveřejněných, nezávislých a tzv. peer-reviewed studiích. Návrh předložil český europoslanec Pavel Poc a získal podporu většiny poslanců. Stanovisko parlamentu sice není rozhodující, má ale doporučující charakter.

Glyfosát je aktivní složkou širokospektrálních herbicidů, které se používají na likvidaci plevelů v zemědělství i na veřejných prostranstvích, ale také například na dosoušení plodin (obilovin, řepky ad.) těsně před sklizní a dnes už i na likvidaci strnisek místo podmítky a orby. Jedná se tak o nejpoužívanější a nejuniverzálnější pesticid u nás – v roce 2015 tvořil 32 % všech použitých herbicidů a desikantů.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny, řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. K tomuto závěru došla na základě nezávislých, zveřejněných a tzv. peer-reviewed studií. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agenutra pro chemické látky (ECHA) vyhodnotily glyfosát z toho hlediska jako bezpečný, své posouzení ale zakládají i na nezveřejněných studiích poskytnutých samotným chemickým průmyslem. Čelí tak kritice z netransparentnosti i střetu zájmů [3]. EFSA čelí také tomu, že ve svém hodnocení zkopírovala celé pasáže z hodnocení předloženého samotným výrobci glyfosátu [4]. Soudní jednání s firmou Monsanto, výrobcem glyfosátových herbicidů, navíc odhalilo dokumenty, které ukazují, jak firma ovlivňovala studie dopadu glyfosátu na lidské zdraví [5].

Glyfosát je také jedovatý pro vodní organismy a poškozuje ornou půdu. Existuje také podezření, že glyfosát je jednou z látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev, kdy dochází k náhlému vymírání zdánlivě zdravého včelstva. Nadužívání navíc zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření odolných plevelů, což mj. zvyšuje náklady na jejich likvidaci. U nás se již vyskytuje odolný plevel turanka kanadská nebo přeslička rolní.

Šetrné alternativy ke glyfosátu přitom existují. Takzvané integrované hospodaření využívá k hubení plevelů i jiná opatření než jsou pesticidy. Ekologické zemědělství glyfosát a další syntetické pesticidy nevyužívá vůbec. Nejnovější vědecké studie ukazují, že použití glyfosátu lze nahradit například vhodným způsobem orby, vhodným střídáním plodin ad. Dosoušení glyfosátem nebo nahrazování podmítky a orby aplikací glyfosátu je zcela zbytečné. Na veřejných prostranstvích lze plevel odstraňovat mechanicky nebo speciálními zařízením s horkou vodou, párou nebo horkým vzduchem. Tyto metody používá místo glyfosátu mnoho evropských i českých měst – například Brno, Mělník nebo Jeseník [°6].

 

[wp_ad_camp_1]

 

Hnutí DUHA už v minulosti vyzvalo ministry, aby se zasadili o výrazné snížení celkové spotřeby glyfosátu a jeho postupné nahrazování bezpečnějšími prostředky a postupy. K výzvě se na stránkách www.parkybezchemie.cz připojilo zhruba dva tisíce lidí s osobními vzkazy, ve kterých požadují výrazné omezení nebo úplný zákaz glyfosátu. Podpisy i vzkazy jsme předali ministrům.

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla: “Ministr Marian Jurečka se zřejmě nemůže rozhodnout. Zatímco u nás tvrdí, že chce zúžit používání glyfosátu a zkrátit dobu jeho registrace, v Evropské unii zatím pokaždé hlasoval pro nejdelší navrhovanou dobu registrace bez dalších omezení. Je načase se rozhodnout pro podporu zdravého zemědělství, které nemůže být donekonečna životně závislé na problematickém herbicidu. To ostatně platí pro pesticidy obecně. Proti glyfosátu je čím dál více zemí i široká veřejnost. Zároveň jsou dobře zmapovány alternativy glyfosátu v zemědělství i v údržbě na veřejných prostranstvíc. Víme, že bez glyfosátu se dokážeme obejít. Jsme přitom svědky toho, jak vyplouvají na povrch nekalé praktiky výrobců glyfosátu a jejich ovlivňování “nezávislých” studií a hodnocení dopadů na zdraví i prostředí. Ministr Marian Jurečka by to měl zohlednit stejně jako své sliby.”

Poznámky:

[1] Spolu s Bulharskem, Dánskem, Estonskem, Irskem, Španělskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Holandskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem, Finskem a Velkou Británií). Německo a Portugalsko se zdržely hlasování.

[2] Viz oficiální Twitter ministra: https://twitter.com/MJureka/status/732498631035518976

[3] Viz http://www.hnutiduha.cz/aktualne/silny-stret-zajmu-zpochybnuje-dnesni-rozhodnuti-evropske-agentury-pro-chemicke-latky-o

[4] https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkiller-safety-copied-text-from-monsanto-study?CMP=share_btn_tw

[5] https://corporateeurope.org/pressreleases/2017/10/monsanto-papers-hearing-eu-parliament-lift-lid-flawed-eu-pesticide-approval

[°6] Alternativám ke glyfosátu se věnuje nejnovější studie dopstupná na www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/Alternative%20methods%20in%20weed%20managment%20to%20glyphosate_PAN%20Europe_171018.pdfAlternativy odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích pak publikace Parky a trávníky bez rizikového glyfosátu – jak na to?, dostupná zde: hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf

Zdroj. 1

 

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.