HAARP – High-frequency Active Auroral Research Program je údajně vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficiálně se zabývá výzkumem ionosféry. Skutečnost je však úplně jiná – a stopy vedou do Prahy.

Američanům se podařila dokonalá kouřová clona. Lidé se jen dohadují, o co vlastně jde. O speciální radar? O komunikaci s ponorkami? O gigantickou rušičku? O odposlech na velkou vzdálenost? O pokus s přenosem energie na dálku? O protiraketový štít? O zařízení k likvidaci elektroniky nepřítele? O ovlivňování počasí? O ovlivnění magnetosféry? O posouvání zemských desek?

Konspiračních teorií kolem antén systému HAARP se vyrojilo hodně. Dokonce jim někteří lidé věří. Je však nutné jít přímo k prvním experimentům, které vedly ke zhotovení a následnému používání tohoto zařízení.

Vycházet můžeme přímo z názvu – HAARP je evidentní přesmyčka. Snadno jej dešifrujeme jako PRAHA. Je však třeba doložit, že v Praze probíhal základní výzkum, který by byl východiskem pro americký program. Prostě nějaký utajený výzkumný projekt, jehož výsledky by stačily při nejmenším na Nobelovu cenu. Tento projekt by ale musel probíhat ještě v minulém režimu. Daly se vůbec tehdy sehnat prostředky na takový projekt? Vždyť se nám dnes tvrdí, že vše bylo podřízeno jediné filozofii, diktované shora.

Přibližně v 80. letech minulého století založila skupina předních odborníků kolem prof. RNDr. PaedDr. Františka Kahudy, CSc. Psychoenergetickou laboratoř. Připomínám, že to bylo v době normalizace. Tehdy i dnes záleželo především na tom, jaké kdo měl styky a znalosti a jak dokázal vytáhnout peníze ze státní kasy. František Kahuda, jako bývalý ministr školství a kultury, měl evidentně obojí.

Jeden z největších objevů Psychoenergetické laboratoře byl mention. Laboratoř podala i nezvratný důkaz jeho existence přímo slovy velkého zakladatele: „Mentiony existuji, protože dosud nikdo nedokázal opak.“ Škoda, že laboratoř při VŠCHT byla v roce 1992 zrušena.

Zdrojem mentální energie je přímo mozek – jde o jednoduché interakce a pohyb částic, tzv. psychonů. Mozek pak vysílá hmotné mentiony. Psychony mohou existovat pouze v mozku člověka a mají podobnou funkci jako elektron, mention naopak existuje i mimo mozek a má podobné vlastnosti jako foton, i když daleko složitější.

Odtud je již malý krůček k vědeckému důkazu aury a tím také léčitelství, telekineze, duchů a vlastně téměř celé záhadologie. Tento krůček, malý pro vědu, ale ohromný pro lidstvo František Kahuda udělal. Prohlásil:

Fundamentální hmotné záření a tedy také záření mentionové je organickou součástí, tj. celkem s formou existence látky, k jejímž atomům toto záření patří, a jestliže aura je konečným a nejvyšším produktem fundamentálního primárního záření každé živé látky, pak je zcela logický závěr, že mění-li se látka, resp. její uspořádanost U, změní se i příslušné vlastnosti její aury. Ale protože toto ovlivňování je vzájemné, platí i opak: změníme-li vlastnosti nějaké aury, změní se i uspořádanost látky, k níž tato aura patří. A v tom je objektivní podstata tzv. léčitelství.

Nešlo jen o teoretické objevy. Kahuda a jeho kolektiv se dostali až na samou hranici praktického využití. Jeho anténový mentionový zesilovač RUKA zesiloval energii vysílanou z ruky senzibila. Energie se měřila pomocí zónového indikátoru. Zesílení však bylo nepatrné. Větší bylo po spojení jednotlivých prvků drátem. Neobvykle silné zesílení se získalo náhradou drátu konopným provázkem. Zónový indikátor však Kahudův vynález není. Nejde totiž o nic jiného, než obyčejný proutek – virguli. Není nad šikovné pojmenování…

HAARP je jen rozvinutím Kahudova objevu mentionu. Je to zařízení k vysílání a přijímání mentální energie. Američané tak mají informace o psychickém stavu lidí prakticky kdekoli na světě, navíc tento stav mohou ovlivňovat. Mnohem menší zařízení na stejném principu, jen s menším dosahem používají některá media. Jedno takové je na střeše MAFRY v Praze na Smíchově.

A pro nejzavilejší skeptiky – v roce 1992 končí činnost Kahudova Psychoenergetická laboratoř. Projekt HAARP je oficiálně zahájen v roce 1993. To rozhodně není náhoda.

HAARP anténa je velmi jednoduchá. Pro pokusy s přenosem mentální energie si ji můžete postavit podle obrázku. Potřebujete jen 5 korkových špuntů, 10 větších špendlíků a kousek konopného provázku.

zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.