Treba sa vážne zamyslieť  v akej situácii sa nachádza spoločnosť a aké dôsledky budeme pociťovať v najbližšom čase.

Hlboká morálna kríza, kvôli politickým i nepolitickým otázkam sa začína premieňať v agresivitu.

Zúfalá situácia bude nútiť ľudí k zločinom.

  1. Spoločenský aspekt- ľudia unavení prácou, nemajú čas sa zaoberať dôležitými vecami. Z politiky je im zle, tak potom ten čas ktorý im zostane strávia sledovaním televízie alebo inými hlúposťami, ktoré neriešia katastrofálny stav v spoločnosti. Šíri sa ohováranie. Nevraživosť medzi susedmi, rodinou a to vedie k napätým vzťahom. Detí sa rodí menej, záujem je väčší o domáce zvieratá. Komunikácia medzi ľuďmi upadá, v dôsledku trávenia viac času pri technológiách, či počítači alebo mobiloch.

Veľa ľudí sa dotýka ekonomický stav. Bezdomovectvo, vraždy, samovraždy.  Zlé podmienky v zdravotníctve a celkový stav zdravotníctva dostáva ľudí do toho, že si nemôžu dovoliť kúpiť lieky. Starostlivosť nedostatočná, veľa ľudí zomiera na liečiteľné choroby. Školstvo spôsobuje odtrhnutie rodičov od detí, dlhší čas trávia deti v škole alebo v škôlke počas dňa. Na vyšších stupňoch na školách začína pôsobiť politická propaganda. Občania sú skeptickí voči štátnym zložkám polície, súdom. Veľa občanov i rodičov je nútených pracovať v zahraničí, kde je lepšia práca. A do vlasti prichádza viac cudzincov.  Návykovým látkam sa začína  poddávať viac a viac ľudí, aj ďalším iným nerestiam. Morálka všeobecne upadá. Nemysliteľné a zvrátené veci sa dostavajú do bežného života. Úsmev z bežného života vymizol, iba nasŕdenosť, zápas  a povrchnosť zostali. Priateľská pomoc už poväčšine skončila. Dobrý skutok sa stáva niečím zvláštnym. Pozitívne vlastnosti u ľudí už nie sú.

 

  1. Politický aspekt- Vlastný prospech politikov a ich arogancia bude len rásť, keď sa budú triasť o svoje miesta. Vlastizradné rozhodnutia a činy tiež budú pribúdať. Ovládanie politikov rôznymi oligarchami  domácimi ale aj zo zahraničia, bude presadzovať iba ich záujmy a nie občanov. Zlé rozhodnutia politikov sa odrazili na fungovaní štátu. Zmeny vo vláde nijako nezlepšili život bežného občana. Všetko začína od komunálnej politiky a od rozhodnutia voličov vo všetkých voľbách. Politická kultúra je mizerná. Agresivita sa stupňuje a bude stupňovať nie len medzi politikmi, ktorí väčšinou v zákulisí sa vždy vedia dohodnúť, ale to nebude trvať večne… ale tá agresivita je aj  medzi nevoličmi či voličmi rôznym politických strán, ale je aj na rozdielnosti  názorov alebo historických udalostí. To vedie k tomu, že národ sa začína trieštiť a atomizovať kvôli hlúpostiam. Taká spoločnosť potom nie je udržateľná. Slovný boj rýchlo môže prerásť do bitiek a vrážd. A dospieť to môže k tomu, že vraždiť sa bude nie len kvôli  peniazom, ale aj potravinám. Kvôli nevyriešeným sporom medzi susedmi,  rôznym ďalším okolnostiam ako je boj o prežitie.

 

Tento všeobecný chaos môže prerásť do pouličných bojov, ktoré môžu mať dosah na celú spoločnosť. Kríza spoločenská tu už je, ak príde ešte aj ekonomická alebo vojenská- geopolitická môže naša slovenská vlasť zažívať ťažké časy.

No tak Slovensko, nie je načase sa prebudiť?

Zdroj (1)

tm dodává:

Všichni by měli mít vryté navždy v paměti:

ÚSTAVA – náš nevyčerpateľný informačný arzenál

Prečo práve ústava ? Lebo tu na zemi ešte nežijeme v nebi. Ǔstava sú do ľudskej reči preložené niektoré základné práva od stvoriteľa, sú neodňateľné. Ústava je poistka aby tí, ktorým sme zapožičali moc (ak nevyužívame možnosť ju vykonávať priamo), mali jasno, že nemajú moc nad nami tak ako nemajú nad stvoriteľom. Je to deklarácia, že máme neodňateľné právo na život a niektoré iné elementárne veci nevyhnutné na prežitie. Občianstvo si musíme zaslúžiť napríklad aj tým že sa v čase neslobody postávíme namiesto za politikov, za ústavu a tým sa dištancujeme od ich kriminalnych zločinov. A potom môžeme aj požívať ochranu čo nám ústava poskytuje. Je to zmluva, Ak padá zmluva, padá štát. Padol, lebo nielenže dávno nenapĺňa zákaldné znaky (ukazuje to každodenný život, nepotrebujeme na to potvrdenie od odborníkov v službách tohoto zriadenia vykazujúceho znaky všeobecného rozkladu) ale naša ústava SR obsahuje článok o prenesení právomoci na Európsku úniu , jej ríšsky parlament (rok 2004). Týmto je dokonale potvrdená strata našej suverenity a zánik štátu, Podobne je tomu aj u našich českých susedov. Je čas prestať veriť na zázraky, že dokonalé osoby z politickeho života, aj napríklad z oblasti súdnictva, to môžu za nás zachrániť ak operujú v ilegálnom režime. Vylučuje sa to a zatvára to okrem iného cestu na zabránenie občianskych vojen a spravodlivé odsúdenie vlastizradcov. Je to kupčenie so zločincami, nie obnova štátu. Obnova štátu nie je reality show a zbožnovanie osobností, ale zodpovedný prístup každého.

Kto ste sa ešte neoboznámili s vlastizradnými člankami 7.2 ústavy SR a 10a ústavy ČR, pozrite si ich. A potom si do dôsledkov uvedomte, kto z vašich osobností postavil nad ústavu a teda aj vás, svoj post a popularitu. Neexistuje ani jeden taký známejší politik alebo sudca, a mnoho ďalších pozícií, ktorí by to nespravili. My ich nepotrebujeme, vyčerpali sa všteky ilúzie tak, že viac to už nejde. Ale ak sa vnútorne stotožníte, že vy ste najvyšsou hodnotou v štáte, budete sa smiať čomu ste roky verili. A budete sa smiať aj tomu, ako vás strašili že okrem volieb vám ostáva už len terorizmus. Je to lož. Obrana vlastného života nie je terorizmus a navyše, je celé spektrum možností ako oznámiť nepriateľovi štátu, aby ustúpil od svojho konania. Netreba na to žiadne súdy ani právnikov. Stačí keď to oznámime obyčajnou ľudskou rečou. A nemusíme ani kontaktovať elitné zločinecké špičky polície, súdov a podobne. Potrtebujeme to len oznámiť ich podriadeným, ktorí tušia, alebo aj vedia čo my už vieme, alebo viete, ak ste to dočitali až sem.

Prestaňte sledovať jednotlivé kauzy, a to aj vo svete vrátane migračnej velezrady. Je to len následok našej ľahostajnosti a nevedomosti. Aj keď sú to reálne pohromy, boli zinscenované preto, aby odpútali a rozptýlili našu pozornosť. My nemáme také prostriedky rôzneho druhu a zbrane ako majú tí čo nás likvidujú. Ale máme ideu ktorú nikdy nebudú mať, a to  jediné z čoho naozaj môžu dostať strach, aby upustili od toho, je že si uvedomíme sami seba. A aj navzájom, že sa spojíme na ústave. A nebudeme sa spájať ako roboti len proti jednotlivým pohromám čo na nás vypúštajú.

Kto ešte chcete voliť voľte ale oddiali to váš stret s realitou ktorá je nevyhnuteĺná. Namiesto to ho skúste dať sily do oznamovania, že my, český a slovenský národ sa hlásime k obnove našich štátov, bez vlatizradcov a bez falošnej zamatovej revolúcie. Tá bolá dobrá skúsenosť a preto môžeme dokázať, čo ešte žiadne národy nedokázali. Objavte slobodu v sebe a zistíte že nemáte páru vo svete. V dnešnom svete kedy aj na úrovni OSN sa prevádzkuje zločinecká agenda dôjdete k poznaniu, že aj napríklad ikony maďarska alebo USA sľubujúce zmenu, sú kolaborantmi nového poriadku. Nehľadajte spásu nikde okrem vlastného národa. Nie je to obmedzenosť ale zodpovednosť. Až potom môžeme, a dokonca si budeme vyberať, s kým sa dobrovoľne budeme spájať a  spolupracovať.

K záveru odkaz na miesto, ktoré sa stalo jediným pre mňa osobne funkčným zárodkom nového štátu. Kto sa budete zapodievať tými konkrétnymi luďmi namiesto toho čo hovoria, nepochopíte čo je potrebné vykonať. Tí ľudia začali to, na čo sa nepodujal nik a našou povinnosťou je teraz konať jednotlivo v tom istom duchu. Nie je to o zkladaní fanklubu a vysokej návštevnosti, ale nezničiteľnej myšlienke, ktorú môže niesť a očisťovať každý. kto si myslí že to dokážé lepšie  Netreba k tomu spoločenské postavenie ani špeciálne vzdelania, prekážky ktoré si vybudoval systém, aby nám zamedzil prístup k tomu na čo máme právo. Ǔstava nie je pre vyvolených, ale vytvára rovnosť medzi silnými a slabými. Lebo ako ľudia nie sme od prírody rovanko všetci vybavení, preto sme sa zriaďuje štát.

http://obcianskytribunal.sk

https://www.youtube.com/channel/UCtC2xTsd8jiu5rgy4g0iRpQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCEJeU1M9qIg7_K5d5TAqeHw/videos

Ak sa stotožňujete s týmto textom, alebo hlavne myšlienkou, že vy sami ste najvyššou hodnotou v štáte, dajte vedieť o svojej činnosti a spolu vytvoríme napríklad neformálny list ktorý rozpošleme viacerí českej a slovenskej “verejnoprávnej” TV a ostatným organziáciám alebo inštitúciám, ktoré bohužiaľ fungujú proti všeobecnému záujmu. Bohužiaľ sa tohoto zúcastňuje aj vačšina tzv “alternatívnych médií”, ktoré zlyhali v tejto základnej osvete (neboli za tie roky schopní luďom povedať, źe voľby v ilegálnom režime keď padol štát sú protiústavné a nabádali ludí kolaborovať) voči svojim poslucháčom/čitateľom a namiesto toho sa stali centrálami politických bánd, alebo osobností, ktoré si v lepšom prípade neuvedomujú, v akom systéme pôsobia, že z otráveného stromu nebude zdravé ovocie. Oslovíme tam nie vedenie, tomu sa to nikdy nedostane a ak, tak to je zbytočné, ale radových pracovníkov, aby zvážili, či sa chcú naďalej samovražedne podieľať na vlastnej likvidácii, lebo my všetci sme jeden národ a nik z tohoto marazmu nevyjdeme dobre, ak sa nedištancujeme aspoň od vedenia týchto likvidačných inštitúcíi. Stále je čas rozhodnúť sa. A potom sa dožijeme aj potrestania za závažné zločiny. Nemôže pokračovať režim, kde zločinci trestajú bezbranných a vyhradili si právo v tom pokračovať naveky.