Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

Islám reálnýma očima – 1. díl

Impulsem pro vznik tohoto článku bylo mé zjištění, že velká většina lidí do problematiky Islámu nevidí a svůj postoj k němu si vytváří na základě velmi povrchních znalostí a domněnek. Přichází k nám nová kultura se svými charakteristickými zvyky, náboženstvím, životními hodnotami a náturou. Tato série tedy vzniká proto, aby jste měli možnost poznat a pochopit muslimský svět a tak se vyhnout možným nedorozuměním, která by vás nyní či v budoucnu mohla potkat.

Úvod

Víme, co je to Islám. „Islám (arabsky: الإسلام; al-‚islām) je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh).“ říká Wikipedie. Každý z nás toto chápe, ale možná nám přeci jenom tento pojem připadá tak nějak vzdálený, abstraktní. V naší malé zemi s tímto fenoménem příliš často do bezprostředního kontaktu nepřicházíme, avšak to se může, vzhledem k okolnostem, které jsou nám všem známy, velice rychle změnit.

Nechci tady rozvádět nějakou polemiku o nebezpečí, které Islám představuje a jak je s naší kulturou absolutně neslučitelný. Povšimla jsem si však, že spousta lidí Islám brání nebo zastává tzv. neutrální stanovisko, aniž by vlastně o tomto náboženství něco věděli. Co si budeme povídat, i lidé, kteří jej odsuzují, často nevědí proč. Velká spousta lidí si zkrátka na Islám utváří názor, aniž by byl něčím podložený. Možná je to tím, že jim připadají všeobecně známé, avšak povrchní informace jako dostačující základ pro učinění jakési syntézy a následné zaujmutí stanoviska. Možná ani nevědí, že brání něco, k čemu nemají všechny dílky skládanky. To se však pokusím touto sérií článků změnit. Mým cílem je uvádět holá fakta, která jsou dohledatelná v literatuře i na internetu.

Střet kultur

Když se mísí kultury, které se tisíce let vyvíjely naprosto rozdílným způsobem nezávisle na sobě, je jisté, že musí docházet k mnoha nedorozuměním. Evropané a východní národy (arabové, peršané, kurdové,…) mají skutečně velice odlišnou kulturu. I kdyby obě společenství mluvila stejným jazykem, nebudou si rozumět. Je to prosté, v každém z nich jsou zakořeněné úplně jiné hodnoty, názory a etické a morální standardy. Proto je velmi důležité o té druhé kultuře vědět to, co je
podstatné, a co by mohlo být potencionálním ohniskem rozkolů a nedorozumění.

Je nutné pochopit, jaký postoj zaujímají muslimové k ostatním náboženským ideologiím, ale i těm ideologiím, které nejsou přímo náboženskými, avšak podle nichž se na svět nahlíží jinak, než jak to vykládá Islám. Rozumí se tím otázky etické, genderové, lidských práv, společenského řádu či morální. Musíme si také uvědomit, že muslimské učení zůstalo od 7. století nezměněno. Zatímco u Bible vznikalo spoustu přepisů a výkladů, obsahuje svědectví obyčejných lidí, Korán je považován za dílo samotného boha – Alláha. Podle islámské tradice se vznik svaté knihy Koránu připisuje Mohamedovi, kterému archanděl Gabriel vyjevil, tedy přímo nadiktoval, vůli Alláhovu. U vzniku této písemnosti stála mystická, božská síla. Právě to je důvod, proč Korán nikdy nesmí být změněn.

Toto učení se tedy ani nikdy nemůže přizpůsobit podmínkám moderní doby či se podřídit vývoji, kterým lidstvo od 7. století prošlo. Proto je dodnes uplatňováno právo šaría, které je detailně popsáno ve spise zvaném Fiqh, jehož autoři čerpali hlavně z Koránu a Sunny (Sunna – svědectví o slovech a činech proroka Mohameda). Tato středověká forma právního systému je typická například svým systémem trestů, jehož součástí jsou praktiky jako je krevní msta, tzv. „oko za oko“ nebo bičování. Je známo mnoho případů zohavených mladých žen, které se staly obětí krevní msty. Tedy pokud rodina naznala, že jejich vlastní dcera zhanobila svůj rod, chrstnou jí kyselinu do obličeje. Tento akt je v krevní mstě považován za očistu rodu i dívky samotné. Obrázek sem dávat nebudu, ale doporučuji jej vyhledat pro představu na internetu.

Modlitba

Muslimové mají 5 povinných denních modliteb. Pokud muslim tyto modlitby nedodržuje, páchá tím z pohledu jeho víry velice vážný hřích, pokud pro vynechání tohoto aspektu islámské praxe nemá dostatečně vážný důvod. U muslimské modlitby je zajímavá určitá paralela s křesťanstvím. Jak víme, Islám je produktem Vatikánu a zanechal nám pro toto tvrzení i pádný důkaz. Představím vám nyní znění modlitby:

Modlitba je pronášena výhradně v arabštině, toto je pouze překlad.

Alláhu akbar!

Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného.
Chvála budiž Alláhu, Pánu světů.
Milosrdnému, Slitovnému.
Vládci Dne soudného.
Jenom Tebe uctíváme a jenom Tebe o pomoc žádáme.
Veď nás cestou přímou,
cestou těch, které jsi zahrnul milostí Svou, ne těch, na které jsi rozhněván ani těch, kdo v bludu jsou.
Amen.
Následuje recitace libovolné súry z Koránu, např.:
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného.
Rci: On je Alláh, Jediněčný,
Alláh – sám o sobě věčný.
Neplodil a nebyl zplozen
a není nikdo, kdo by mu byl roven.

Alláhu akbar!

Sláva budiž mému Pánu, Velikému, a Jemu patří chvála.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a rodině Muhammada.
Alláh slyší toho, kdo Ho chválí.

Alláh je veliký.

Sláva budiž mému Pánu, Nejvyššímu (Nejvznešenějšímu) a Jemu patří chvála.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a jeho rodině.

Alláh je Veliký. Žádám odpuštění od Alláha, mého Pána, a navracím se k Němu. Alláh je Veliký.

Vstávám a sedám si s pomocí a silou Alláha.

Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě i na onom světě a ochraňuj nás od muk Ohně.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a rodině Muhammada.
Alláh je Veliký.

Alláh je Veliký. Všechna chvála patří Alláhu.

Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, Jediného, Jenž nemá žádného společníka, a dosvědčuji, že Muhammad je Jeho služebník a posel. Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a jeho rodině.

Celou povinnou modlitbu provází řada specifických pohybů a úklon.

Modlitby se během dne mění pouze počtem modlitebních cyklů – rak’át.

 

Důležité vědomosti

Lidé si neuvědomují, že neznalost muslimské kultury je může zavést do velkých problémů. Když neznáte povahu národů, které vyznávají Islám a které se po statisících dopravují do našich zemí, snadno se v budoucnu dostanete do nepříjemné situace. Tyto vědomosti jsou důležité z hlediska vzájemné komunikace, měli byste vědět, jaký na vás mají názor a jaký přístup k vám zvolí. Tak se ve svém jednání snadno vyhnete prvkům, které by muslim mohl považovat za urážlivé či útočné. Vím, že mnoho z vás sem jistě napíše „Nic o nich vědět nechci!“, ale uvědomte si, že uprchlická vlna není otázkou pár tisíců, ale až milionů lidí, kteří se sem dostávají a dostanou. A velká většina z nich jsou zdraví, 20-30 letí muži muslimského vyznání, kteří jsou navzdory veškerým vládním snahám o jejich „integraci“ absolutně nepřizpůsobiví.

Všichni muslimové, ať už tzv. radikalizovaní či nikoliv, denně čtou verše z Koránu a pravděpodobně jsou obeznámeni i s obsahem Sunny a Fiqh. Následující díly se budou zaměřovat vždy na jednotlivé oblasti lidského života a postoj, jaký k nim muslimská literatura zaujímá. Učení těchto písemností zcela jistě formuje osobnost muslima a bližší seznámení s nimi nám může přinést lepší představu o tom, jací tedy vlastně jsou a v co věří.

 

KONEC 1. DÍLU

zdroj: 1, 2

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
2 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře