Lori Lightfoot se ve středu ráno choval/a jako rozzuřený pavián, když vstoupila do jižní soudní síně GITMO a setkala se tváří v tvář s viceadmirálem Darsem E. Crandallem, kterého od svého příjezdu na Guantánamo 19. března viděla pouze jednou, a to krátce. Lightfoot zavrčela a ohrnula rty; její vytřeštěné oči si admirála zuřivě prohlížely. Lightfoot hrozila, že bude admirála Crandalla žalovat za poškození pověsti a psychický nátlak, 100 milionů dolarů za každý den, který protrpěla v cele tábora Delta. Řekla, že brzy bude vlastnit GITMO a naplní ho Trumpovými příznivci. (Oficiálně se Lightfoot prezentuje jako žena, ale je to biologický muž. „Lori Elaine“ Lightfoot (* 4.8.1962) je americký politik a právnik, od roku 2019 56. starosta Chicaga. Je členem Demokratické strany – pozn. př.)

„Bludy o velikášství jsou mezi vašimi lidmi běžné,“ řekl viceadmirál Crandall. „A slovem ‚vaši lidé‘ mám na mysli vaši příslušnost k Deep State, nikoliv vaši rasu nebo to, jak se pohlavně identifikujete,“ upřesnil.

Jak jsme již dříve informovali, v době Lightfootova zatčení se emocionálně a psychicky zhroutil, vyvlékl se z kalhot a mrskal na vyšetřovatele z JAGu penisem. Namítl, když si přijímací důstojník zapsal jeho pohlaví jako „biologický muž“.

Nyní se Lightfoot urazil kvůli admirálovu vysvětlení.

„Jsem žena,“ křičel Lightfoot.

„Jste zadržený,“ opravil ho admirál Crandall.

Začal úvodní řeč a sdělil porotě, že JAG má svědka, bývalého zaměstnance kanceláře chicagského starosty, který dosvědčí, že se Lightfoot chlubil tím, že dostává peníze výměnou za prosazování covidových uzavírek – ačkoli by to dělal i zadarmo -, když ho zadržený Lightfoot neurvale přerušil.

„Je to lhářka!“

“ Zadržený Lightfoote, dám vám stejnou volbu, jakou jsem dal ostatním vám podobným: buď budete dodržovat dekórum, nebo dostanete roubík,“ řekl admirál Crandall.

„Nemám z vás strach. Budu slyšet,“ opáčil Lightfoot.

Dva členové vojenské policie, kteří stáli za Lightfootem, mu rázem nasadili pouta a dali mu roubík.

Po minutě si admirál Crandall předvolal svědka, Lightfootova bývalého náměstka starosty pro mezivládní záležitosti. Lightfoot si zřejmě myslel, že admirál Crandall hodlá předvolat jinou osobu, protože svědek, Manny Perez, byl muž.

Admirál Crandall položil několik běžných otázek, jimiž zjišťoval minulost pana Pereze a jeho vzdělání a pracovní historii. Poté se pana Pereze zeptal, zda mu JAG za jeho svědectví něco slíbil.

„Ne, pane, nedostal,“ odpověděl pan Perez.

„A aby bylo jasno, vaše svědectví je dobrovolné, je to tak?“ „Ano,“ odpověděl Perez.

„Ano, pane.“

„A proč jste se rozhodl vypovídat právě dnes, pane Perezi?“

„Abych očistil své svědomí, aby se nakonec lidé dozvěděli pravdu o Lori Lightfootové,“ řekl pan Perez.

„Jak byste charakterizoval obžalovaného na základě značné doby, po kterou jste byl v jeho přítomnosti?“ zeptal se admirál Crandall.

„Je to narcistická, arogantní mrcha, která si myslela, že jí patří Chicago, pane,“ odpověděl pan Perez.

Lightfoot mumlal do roubíku.

Admirál kladl další nevinné otázky, než přešel k věci. „Pane Perezi, mluvil obžalovaný 20. března 2020 nebo kolem tohoto data otevřeně o přijímání úplatků za schvalování a vydávání nezákonných uzavírek a příkazů k uzavření budov a k ukrytí na místě, čímž fakticky prosazoval lékařské stanné právo?“

„No, pane, ano i ne. Chlubila se, že dostala šek na 10 milionů dolarů od NIH, ale abychom byli přesní, byl to guvernér Pritzker, kdo vydal vyhlášení katastrofy. Lori následovala jeho příkladu,“ řekl pan Perez.

„S guvernérem Pritzkerem budeme brzy jednat,“ řekl admirál Crandall. „Pokud je vám známo, pane Perezi, nařídil guvernér Pritzker Lori Lightfootovi, aby přikázal chicagskému policejnímu oddělení šikanovat, pokutovat a dokonce zatýkat obyvatele bez roušky?“

„On to neudělal. To byl Loriin nápad,“ přiznal pan Perez.

„A není pravda, pane Perezi, opět podle vašich informací, že se guvernér Pritzker zeptal Lori Lightfoota, zda počet případů Covidu v Illinois v té době opravňoval k nařízení mimořádné události, a že Lightfoot, z nedostatku lepší formulace, řekl guvernérovi Pritzkerovi, že na uskutečnění tohoto příkazu závisí politická kariéra obou?“

„To je pravda. Vyslechl jsem několik telefonátů v tomto smyslu.“

„Ale on její rady nemusel poslechnout. Je přece guvernér a Lightfoot byl jen starosta. Nebo byla ve skutečnosti něčím víc?“

„Spousta úředníků v Illinois, v Chicagu i mimo něj, volala Lori o radu a obvykle se jí řídili,“ řekl pan Perez.

„Čí to byl nápad, aby chicagské oddělení veřejného zdraví zavedlo ve vnitřním Chicagu program očkování od dveří ke dveřím a aby zostudilo ty, kdo zpochybňovali bezpečnost vakcín?

„To byl nápad Lori.“

„A čí to byl nápad, aby chicagská policie provedla razie v domech a ujistila se, že všichni v těch domech skutečně žijí… dovolte mi to vysvětlit. Policie se v březnu, dubnu a květnu 2020 vydala do 145 domů na základě tipů typu „když něco vidíš, tak to řekni“ a tvrdila, že majitelé domů pozvali rodinné příslušníky, kteří v nich nebydlí, na akce typu velikonoční večeře. Policie v těchto domech provedla razie, zatkla nebo pokutovala majitele domů a nájemníky a vykázala rodinné příslušníky, kteří nebyli uvedeni v nájemní smlouvě, hypotéce nebo jiných oficiálních dokumentech. V několika případech byly osoby násilně umístěny do karantény. Můžete potvrdit, že je to pravda, a uvést do záznamu, kdo tyto příkazy vydal?“

„Ano, je to pravda. A byla to Lori,“ řekl pan Perez.

Admirál přešel zpět k desetimilionovému šeku. „Nepřišlo vám divné, pane Perezi, když obžalovaná bez rozmyslu řekla, že jí NIH dal deset milionů dolarů? Snažím se to pochopit. Určitě jste na to musel být zvědavý vy nebo někdo jiný.“

„Nikdo se nemusel ptát. Řekla, že je to dar za skvělou práci s Covidem,“ řekl pan Perez.

„Pěkný ‚dárek‘,“ zavtipkoval admirál. „Podělila se o něj s personálem?“

Pan Perez se zasmál. „Ne, samozřejmě že ne.“

„Ale vy a kdokoli další o tom věděl, o tom mlčel.“

„Pochopili jsme, že co se stalo v kanceláři, zůstalo v kanceláři,“ řekl pan Perez.

Admirál Crandall poděkoval a omluvil pana Pereze.

Pak ukázal komisi kopii Lightfootových bankovních záznamů z března až května 2020. NIH v tomto období provedl pět vkladů ve výši 2 milionů dolarů. Vklady schválil dnes již mrtvý doktor Francis Collins, bývalý člen Deep State a šéf NIH (Národní zdravotní ústav).

Předložil komisi, že prodejný Lightfoot vzal 10 milionů dolarů jako součást dohody, která měla nejen ovlivnit guvernéra Pritzkera, ale také podpořit Lightfootovu vlastní militantní vládu nad Chicagem.

Porota vynesla verdikt o vině a prohlásila, že Lightfoot musí viset za zradu své přísahy, vlastizradu a ohrožení svých voličů.

Admirál stanovil datum popravy na pátek 14. dubna.

Zdroj: Real Raw News

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.