Tento rozhovor poskytuje podrobnosti o programu NWO (Nový světový řád), který se zabývá převzetím moci nad Velkou Británií před rokem 2012. Program má název „Project Mannequin“, do něhož jsem byl přímo zapojen a který je řízen NSA z různých podzemních základen, umístěných v okolí Londýna a Berkshire, jako např. základna AL/499 zhruba 60 metrů pod městem Peasemore v Berkshire nebo základna CLC-1 pod Westminsterem v Londýně, která je spojena s rozsáhlou základnou pod parlamentem, základna Monsoon-1 pod základnou Královského letectva v Lakenheath asi 145 km severně od Londýna a dále podzemní základna zaměřená na vedení biologicko-chemické války pod Porton Down ve Wiltshire, jakož i mnoho dalších základen po celé Velké Británii.

[wp_ad_camp_2]

 

Podrobnosti o projektu „Mannequin“ a souvisejících podprojektech jsou obsaženy ve zmíněném interview, ale já jsem právě obdržel nové informace, týkající se této agendy, od velmi spolehlivého zdroje, kterému plně důvěřuji. Tyto informace jsou velmi znepokojivé a já se za to nestydím a nebudu si brát servítky, protože toto musíte vědět do budoucna.

Enormní kšeftování s dětmi a sítě provádějící satanistické rituální vraždy ve Velké Británii jsou těsně napojeny na projekt Mannequin a zločinné frakce ve zpravodajské komunitě, shromážděné kolem NSA, CIA a britské zpravodajské služby. V současnosti evidujeme ve Velké Británii každoročně více než 25 tisíc případů zmizení dětí beze stopy, o kterých není ani vidu ani slechu. Tato čísla jsou tajná a mainstreamová media, ovládaná zpravodajskými službami, tyto údaje zatajují tak, že brání rodičům těchto dětí veřejně vystoupit, a zaměří se pouze na případy 1-2 zmizelých dětí ročně, čímž odvádějí pozornost od skutečného stavu.

Když jsem loni navštívil střední školu v Truro, na nástěnce tam visely tři plakáty, oznamující, že zmizeli tři mladíci. O těchto osobách nikdy nepadla jediná zmínka na žádném zpravodajském televizním kanálu v Británii.

Můj kontakt mi prozradil, že děti, které jsou v této době unášeny a umístěny na podzemní základny jako např. AL/499, jsou usmrceny děsivým způsobem, kdy jejich mozkové vlny jsou v čase smrti zaznamenány digitálně do počítače pomocí sofistikovaných lebečních implantátů, které jsou vsazeny do mozku dítěte. Protože mozkové a rádiové vlny jsou v zásadě totéž, tato úděsná energie je poté vysílána prostřednictvím televize, rozhlasu, mobilních telefonů a vysílačů po celé zemi a působí na celou populaci tak, že to vede ke zvýšené míře zločinnosti, sexuálního zneužívání a týrání dětí, drogovému a alkoholovému zneužívání a k všeobecnému úpadku morálky ve společnosti, neboť každá lidská bytost má v sobě telepatický receptor, který je umístěn v části mozku, zvané šišinka.

Byl jsem osobně svědkem toho, jak během mého pobytu na základně AL/499 byly zabíjeny děti. Posledně byla dětem prořezávána hrdla, přičemž v momentě smrti byl digitální záznam jejich mozkových vln vysílán do éteru, což vedlo k tomu, že se lidé zastavovali, aby si o tom pověděli a podělili se v soukromí o tyto události. Na některých podzemních základnách dokonce usekávají dětem ruce a éterem se nesou frekvence, což má za následek, že lidé přestávají normálně fungovat a plnit úkoly dostatečně efektivně a též přestávají zachovávat disciplínu ve svých životech.

[wp_ad_camp_2]

 

Můžete se toho zaleknout a tvrdit, že se nic takového neděje, ale toto je fakt a je načase se probrat. Můj blízký přítel Barry King, který pracoval v roce 1979 na základně AL/499 ve firmě Wackenhut jako zaměstnanec bezpečnostní agentury, mi tenkrát řekl, že NSA má v plánu očipovat pomocí lebečních implantátů každou osobu v Británii v průběhu vojenských únosů nejpozději do konce 2009. Satanské frakce uvnitř NSA v této zemi pracují nepřetržitě spolu s armádou na vojenských únosech za použití černých trojúhelníkových letounů Firefly, které byly údajně testovány v Area 51 v USA a jsou podrobně popsány ve zmíněném interview.

Zrovna dnes jsem zjistil, že analogový TV signál bude ukončen v roce 2009 a že televize budou nadále vysílat pouze digitálně. No samozřejmě!! NSA chce, aby byl každý „naladěn“ na jejich digitální pulsování a do roku 2009 propojen pomocí lebečních implantátů s jejich superpočítači – jako je počítač „Beast“, jenž je umístěn v Pine Gap v Austrálii. Loni byla zhruba každá 25. osoba implantována nejrůznějšími metodami popsanými v rozhovoru. Nyni je to každá 17. osoba a toto číslo neustále roste.

Dále jsou frekvence vraždění nahrávány na pozadí populární hudby, filmů a televizních programů jako nízkofrekvenční tóny, které působí na psychiku jako bzučení.

Pokud je tento zvuk dekódován, zní jako vřískot! Nahrané mozkové vlny mohou být dokonce uloženy v malé krabici jako zařízení v superkoncentrované podobě a mohou být nošeny na opasku nebo být v držení zabijáků tajných služeb. Tuto krabičku je pak možno namířit na osobu a rádiovou vlnu vyslat tak, že ji nikdo neuvidí. Tato energie je absoutně nepřátelská vůči většině nervových soustav a zacílená osoba dostane šok, protože nervová soustava přestane fungovat a osoba obvykle zemře.

Tyto skupiny obvykle používají tyto strašné metody k zablokování silných frekvencí lásky a osvícení, které narůstají každým dnem tak, jak se naše planeta posouvá do centra galaxie, k čemuž se přiblížíme v roce 2012. Žijeme v nebezpečné a vzrušující době a měli bychom spojit síly do skupin, kde by bylo možno vzájemným soucítěním a komunikací, jako byla např. Mezinárodní konference Probe v Blackpoolu, tyto frekvence rozehnat.

V jednom kruhu v obilí, který se objevil v Británii před pár lety, byla z dvojkové soustavy dekódována následující zpráva:

Mějte se na pozoru před těmi, kdož přinášejí FALEŠNÉ dary nebo NESPLNĚNÉ SLIBY. Čeká ještě mnoho BOLESTI, ale je stále čas. Tam venku je DOBRO. Jsme proti KLAMÁNÍ. CESTA se uzavírá (ZVUK ZVONU)“.

[wp_ad_camp_2]

 

Temné frakce v tajných společnostech se snaží uzavřít cestu k energiím lásky vyšších frekvencí prostřednictvím digitálních signálů. Dáte jim volnou ruku tím, že uvěříte lžím, kterými nás krmí masmédia, anebo se proberete díky mnoha kvalitním alternativním médiím, působícím na internetu či organizacím jako např. konference Probe?

Namouduši, stěžoval jsem si své rodině, že slyším neustálé bzučení, zkontroloval jsem kabelové propojení, prohodil jsem repráky, vrtalo mi to hlavou, můj bratr si myslel, že jsem se zbláznil, haha, také jsem byl vyšetřován, zda nemám šum v uších a nemám!

To, že se Mléčná dráha pohybuje, je fakt, míří k centru galaxie, také si prověřte eliptickou dráhu Vodnáře – viz http://curezone.com/blogs/fm.asp?i=985423

http://jamescasbolt.com/mannequin3.htm

Více: http://educate-yourself.org/mc/casboltintro08sep08.shtm

Zdroj: exopolitika.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.