…..o jakémkoliv sňatku a podepisování zmanipulovaných knih jsme na tadescu psali nejméně dvakrát….

01:27

Uváděli jsme příklady a dopodrobna popsali co se odehrává, když se dva lidé, kteří se milují, berou. Musejí se podepsat v určité knize, která je dopředu specielně manipulovaná a připravená určitou zasvědcenou skupinou lidí.

Mnozí kolikráte hned po svatbě zjistí, že se najednou něco změnilo!!!!! Copak asi???? Bylo by dobré, jestli článek čtou mladí lidé, aby se nad ním zamysleli a rozšířili ho mezi další své vrstevníky. Podpis do této knihy je totiž začátkem konce jejich lásky…..

A nyní Vám to dali dokonce tímto zákonem a paragrafem najevo. Čtěte prosím níže. Děkuji

 

[wp_ad_camp_2]

svat2

To není žádná náhoda! Poměrně nový Občanský zákoník České republiky pojednává nejrůznější témata občanského soužití, rodinného práva samozřejmě včetně. Vymezuje tak samozřejmě manželství a sňatky. Na co jsme však přišli! Jediné dva odstavce jednoho paragrafu vymezující církevní sňatek, a teď se podržte židle – a čtěte!

§ 666

(1) Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu.

tm komentuje: samé rozkazy a příkazy MUSÍ, NESMÍ, POVINEN

 

[wp_ad_camp_2]

 

CO VIDÍTE? TAKY ZÍRÁTE JAKO MY? ANO, NESE ČÍSLICI 666!

 

Zde je tedy na místě otázka: Je vůbec ještě dnes, v České republice, manželství uzavřené církevně opravdu církevním sňatkem uzavřeným před Bohem? Jedná se, v České republice, dnes vůbec ještě o jednu ze sedmi hlavních svátostí katolické církve?  Pochyby, vzhledem k této narážce Občanského zákoníku ČR, jsou totiž opravdu zcela na místě!

Nebo mají napříště katoličtí snoubenci jezdit uzavírat katolická manželství raději například do katolického Polska?!

tm komentuje: je jedno, kde se podepíše kniha. Jsou po celém světě manipulovány…..

Petra Bostlová

Zdroj (1)

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.