…..dle mých zkušeností je nejlepší k žádnému lékaři nikdy nechodit a starat se o svoji svěřenou schránku sám. Je to jediným Vaším důležitým úkolem na planetě Zemi….

05:55

V tomto krátkém příspěvku se můžete dočíst o jednoduchém, ale velmi účinném způsobu, jak si otestovat lékaře – jeho znalosti, odbornost, ale i charakterové vlastnosti.

Test číslo 1: Jsou znalosti lékaře odpovídající tomu, co by se od lékaře očekávalo?

V případě, že vám lékař předepíše jakýkoliv lék, položte mu následující otázku:

„Pane doktore, jaké má tento lék vedlejší účinky?“

Byli byste překvapeni, kolik lékařů nezná dostatečně vedlejší účinky a mnozí dokonce nemají ani ponětí o tom, jaké vedlejší účinky mají jimi předepisované léky.

Kromě toho mnoho lidí má různé predispozice, které vylučují používání určitých léků. Lékaři častokrát tyto predispozice ignorují, případně je u svých pacientů ani nezjišťují.

Faktem je, že ke každému chemickému „přípravku“ vždy existuje alternativa bez vedlejších účinků. Proto doporučujeme takové prostředky bez škodlivých vedlejších účinků vyžadovat od lékaře. Je to vaše právo.

Následně je lékařovou POVINNOSTÍ vás o takových alternativách informovat. Dokonce na to kdysi, když přebíral lékařský diplom, i přísahal v Hippokratově přísaze. Mnozí z nich na to už ale zřejmě pozapomněli.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Test číslo 2: Říká Vám lékař pravdu a je k vám upřímný?

V případě rakovinového onemocnění, kdy vám lékař doporučuje nasadit chemoterapii, je třeba se ho zeptat následující:

„Pane doktore, existují nějaké dvojitě zaslepené placebo klinické studie, u kterých by se porovnávala a následně dokázala delší doba dožití u pacientů, kterým byla podávána chemoterapie oproti těm, kterým podávaná nebyla?“

nebo v kratší, jednodušší verzi:

„Pane doktore, existuje důkaz o tom, že s chemoterapií se dožiju déle než bez ní?“

Doporučujeme ale raději použít první, ačkoli obsáhlejší verzi otázky, protože je přesněji cílena a poskytuje menší prostor na nepochopení, případně záměrné zavádění ze strany onkologa.

Dvojitě zaslepené studie (anglicky: Double blind placebo clinical studies) jsou svatým grálem v medicíně.

Každý lék, každá použitá substance, každá léčebná metoda, každá léčebná procedura, v podstatě všechno před tím, než se to uvede do používání v lékařské praxi, musí projít takovými studiemi.

Pardon, téměř vše, existuje jediná výjimka: Chemoterapie.

Ano, to, čím se každý lékař vždy donekonečna ohání, to, co vždy slouží jako kladivo na všechno alternativní, tak to z nějakého podivného důvodu se u chemoterapie nedodržuje.

Faktem je, že k žádné chemoterapii takováto dvojitě zaslepená studie neexistuje. Pokud vám tedy onkolog tvrdí, že s chemoterapií se buď vyléčíte nebo alespoň budete žít déle, tak vám vysloveně lže.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pro takový argument totiž nemá žádný vědecky podložený důkaz.

Po položení výše uvedené otázky se dotyčný onkolog téměř jistě bude snažit přímé odpovědi nějak vyhnout. Pravděpodobně vám odpoví v tom stylu, že provedení takovéto studie by bylo neetické.

Myslí tím neetické, protože ti chudáci pacienti, kteří by dostávali namísto chemoterapie placebo, tak by byli zkráceni o „léčbu“, což by následně mohlo ohrozit jejich zdraví a život.

Logický problém je zde v tom, že ještě před samotným potvrzením nebo vyvrácením hypotézy, že „chemoterapie léčí nebo prodlužuje dožití“, tak se dopředu tato hypotéza vydává za fakt.

Za takový přístup a argumentaci by vyletěl každý jiný vědecký student hned z první zkoušky v prvním ročníku na vysoké škole.

Z prapodivného důvodu u chemoterapie to ale neplatí a nejenže se takové vědecké ignorantství a šarlatánství onkologům toleruje, ale dokonce se jim umožňuje ho živě uplatňovat v praxi.

[wp_ad_camp_2]

Následkem je pak zničený organismus, zdevastovaný imunitní systém a ve většině případů dokonce i smrt pacienta.

Ale pojďme zpět k jádru problému. Takže tento posvátný zákon, toto zlaté pravidlo medicíny, které se uplatňuje u všech jiných chorob, je najednou neetické?

Pokud vám tedy váš onkolog odpoví podobným způsobem, bude to přímý důkaz toho, že vám lže. Ano, klame! Ne zavádí nebo říká polopravdy, ale vysloveně lže!

Jaké mínění je možné si vytvořit o takovém lékaři-onkologovi, to už ponecháme na čtenáři samotném.

Zpracovala: Vylectese.cz

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.