…..aspoň jeden prvek bylo možné detekovat a to dokonce i oficielně. Ale černého petra pravděpodobně strčili důlní společnosti, která nemá asi s tímto výskytem nic společného. Spad ARZÉNU bude nejpravděpodobněji z chemtrails….

00:54

Jed

Jed ve slovenských vodách. Experti bijí na poplach

Greenpeace Slovensko udělalo analýzu vod z přítoků řeky Nitry na Slovensku, norma je překročena 189krát! Expert uvedl, jak by se takové množství toxické látky mohlo objevit ve vodách a jak arzén působí na lidský organismus.

Greenpeace provedla analýzu vody ve slovenských potocích Křivý potok, Hlinky, Kristovček, Ťakov a Handlovka. Informoval o tom slovensky portál Topky.sk. Byl zjištěn přebytek přípustné koncentrace arsenu. Hodnoty se pohybovaly od 21 do 3780 mg/kg. Vzhledem k tomu, že na Slovensku neexistuje žádný zákon o limitech obsahu arsenu v říčních vodách, ukazatele byly porovnány s limitem obsahu arsenu v půdě, který stanovuje mezní hodnotu 20 mg/kg.

[wp_ad_camp_2]

Podle Greenpeace Slovensko by měla být zastavena těžba hnědého uhlí na Horní Nitře. Společnost Hornonitrianske bane Prievidza odmítá toto tvrzení. A ujišťuje, že nepřesahuje dovolené koncentrace arzénu ve vodě a navíc důlní vody vypouštějí do povrchových toků v souladu s povoleními Okresního úřadu Prievidza — odboru péče o životní prostředí v Prievidzi.Podle toxikologa a vědeckého novináře Alexeje Vodovozova je možné, že během těžby uhlí byla dotčena vrstva obsahující zvýšené množství arzénu, což vedlo k jeho úniku do vody.

„V případě překročení limitu obsahu arzénu je třeba přijmout opatření. Například jako odrazové konstrukce. Pokud taková koncentrace arzénu bude zjištěna ve vodovodu, budou to již velké otázky,“ varuje expert.

„Arzén je jedovatá látka. Navíc existuje koncept otravy arzénem podzemních vod. Takové země Evropské unie jako například Maďarsko a Rumunsko mají takový problém. To není tajemství,“ uvedl vědecký novinář.

Jak arzén působí na lidský organismus? Podle experta může nadbytek arzénu v těle způsobit poškození primárně vnitřních orgánů: játra, slezina, ledviny. Smrtelná dávka arzénu je 100-200 mg vnitřně. Postgraduate medical journal informuje, že dlouhodobá toxicita arzénu vede k multisystémovým onemocněním. Klinické rysy toxicity arzénu se liší mezi jednotlivci, skupinami obyvatelstva a oblastmi. Není jasné, jaké faktory určují výskyt konkrétního klinického projevu a na jaký tělesný systém je nacíleno. Proto u osob při chronické otravě arzénem je široká škála klinických rysů běžná. Počáteční symptomy jsou bolesti břicha, průjem a bolest v krku.Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.