05:55

[wp_ad_camp_1]

Jednoduchosť dobra a zložitosť zla

Latinský termín simplex znamená bez obalu alebo záhybu, teda priamo, bez ľsti a úprimne – bez akejkoľvek tajnosti a pretvárky. Eneas, Vergíliov hrdina v Eneide, stelesňuje rímske cnosti integrity, teda bezúhonnosť, nevinnosť, čistotu a jednotu – absenciu všetkého klamu. Dobrota zo svojej povahy nie je rafinovaná, zložitá a dvojznačná, ale bezprostredná, otvorená a transparentná. Latinské slovo duplex, ktoré znamená dvojitý, tiež súvisí s „dvojitosťou jazyka“ (jazykom „hada“) alebo previnením zo lži.

Dieťa z „Cisárových nových šiat“ Hansa Christiana Andersena – jednoduché, nevinné a úprimné – je jediná postava, ktorá sa odvážila vysloviť evidentnú pravdu o kráľovej nahote („Ale oci, on na sebe nemá nič!“). Ostatní predstierali, že vidia nádherné látky, farby a vzory na slušnom „outfite“ vládcu. Darebáci, imitujúc výrobu šiat tvrdili, že ich magickú tkaninu nebudú vidieť slabosi a hlupáci. Zlo sa uchýlilo k dvojsečnosti obratnej lži. Preto celý podvedený dvor a dav pri sledovaní procesie a kráľa pod baldachýnom žasol nad krásnym oblečením, ktoré neexistovalo, a odobril nehanebné klamstvo, aby nestratil svoj rešpekt, povesť alebo postavenie v hierarchii.

Špekulantské prsty tkáčov s pomyselným vláknom pracovali nepriamymi, kruhovými a krivolakými pohybmi, ktoré určujú prešibaný, pokrivený charakter zla, ktoré krúti významom slov a vymýšľa absurdné lži, zatiaľ čo detské slová konštatujú prostú, očividnú pravdu. V krátkom príbehu G. K. Chestertona s názvom „Zlá forma“ odhaľuje otec Brown orientálny nôž, ktorého tvar nazýva nesprávnym (zlým), pretože zakrýva svoj pravý účel. Nemá ostré, dlhé kontúry, ktoré odhaľujú jeho zjavné použitie. Vysvetľuje: „Línie nie sú správne vzhľadom na účel (noža) – sú ako had unikajúci v tvare písmena S,“ a ďalej objasňuje: „Vidíte, že nemá žiadny úprimný a prostý účel? Nemieri ako kopija. Neklenie sa ako kosa. Nevyzerá ako zbraň. Vyzerá ako mučiaci nástroj.“ Kopija a kosa naznačujú svoju užitočnosť jednoznačným, samozrejmým spôsobom. Nikto nespochybňuje ich účel, pretože charakter a forma týchto nástrojov je odhalený bez tajomnosti, ale mučiaci nástroj svoj skrytý zámer maskuje.

Otec Brown dokonca nazýva zázrak „jednoduchým“ a porovnáva ho k priamočiaremu dizajnu kopije a kosy. Vysvetlením, že zázrak je jednoduchý podobne ako priamka, pretože „pochádza priamo od Boha“, Brown tvrdí, že tajomstvo zázraku nekomplikuje jeho jednoduchosť. Boh zasahuje v ľudskej histórii otvorene. Napríklad, keď Kristus počul volania tých, ktorí ho úprimne prosili o uzdravenie, vzkriesenie mŕtvych alebo odpustenie hriechov, Ježiš okamžite a jednoznačne reagoval na ich prosbu: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ Nie je to komplikovaná záležitosť s množstvom zákrut, podmienkami alebo kvalifikáciou.

Ustarostení a chorí volajú o pomoc vo svojej krajnej núdzi;Pán bez váhania priznáva svoje želania. Keď dvaja slepci otvorene žiadajú Krista „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami“, Kristus odpovedá jednoducho: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Keď odpovedajú: „Áno, pane“, Kristus v okamihu uzdravuje ich slepotu s dodatkom: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ Teda kopije, kosy a zázraky nemätú, ale slúžia svojmu prirodzenému účelu jednoduchým, priamočiarym a neochvejným spôsobom, ktorý definuje nekomplikovanú povahu prostého dobra.

Dobro tak pôsobí podľa zamýšľaného, Bohom daného alebo prirodzeného účelu, pre ktorý sú všetky (stvorené alebo vynájdené) veci určené. Nikdy sa neuchyľuje ku ľsti. Zlo, naopak, inklinuje k zahmlievaniu, dvojzmyselnosti, zložitosti, rafinovanosti a nepriamosti na dosiahnutie výsledkov. Antikoncepcia sa opiera o lož, že manželský vzťah nemá žiadny plodný alebo svätý účel, zvýrazňuje príjemný pôžitok momentu a marí prirodzený výsledok manželskej lásky. Predstiera, že „lásku“ možno rozdávať aj takto, imituje skutočné „darovanie sa druhému“ a bráni počatiu. Legalizácia potratov závisí od obratnosti presviedčania, že dieťa v maternici nie je človek, alebo nemá „právne postavenie človeka“. Rozvod dáva ilúziu, že rozpustenie manželstva nenesie žiadne morálne previnenie alebo škodlivé účinky na jednotlivých členov rodiny, či dokonca na deti. Podobne ako pokrivenosť orientálneho noža vzbudzuje podozrenie o jeho plánovanom použití, takisto je to s uplatňovaním právnych predpisov na ospravedlňovanie nemorálnych činov, pri ktorých sa predvída „zlá forma.“

Výskum embryonálnych kmeňových buniek sa nás snaží upokojiť, že využívanie potratených plodov pre lekársky výskum nezahŕňa žiadne etické aspekty, ktoré by nerešpektovali dôstojnosť alebo posvätnosť ľudského života. Skutočný výskum slúži na pozdvihnutie a obohatenie ľudského života, nie na jeho využitie ako suroviny pre znesväcujúce experimenty. Surogačné (náhradné) materstvo zahmlieva jednoduchý význam materstva a otcovstva s jeho komplikovanou technológiou, ktorá často zahŕňa niekoľko materských a otcovských postáv (darca vajíčok, náhradná matka, adoptívna matka, darca spermií, adoptívny otec). Veda a medicína teda rovnako slúži neľudským účelom a prejavuje „zlú formu“ pri zneužívaní poznania, moci a technológií, ktoré ju robia podozrivou ako krivý nôž. Žargón, eufemizmy a slovné inžinierstvo, ktoré ospravedlňuje zlá sexuálnej revolúcie – termíny ako ženské práva, ženská zdravotná starostlivosť, reprodukčná sloboda, právo na vlastné telo, právo na súkromie – využíva jemnú techniku podobnú rafinovanej metóde tkáčov, ktorí označili všetkých, ktorí nevidia krásne šaty, za nekompetentných a hlúpych. Všetci, ktorí oponujú osvietenej agende sexuálneho „oslobodenia,“ sú zatriedení ako fanatici, extrémisti, homofóbi a sexisti – vinní z diskriminácie. Jazyk teda môže tiež mať svoju zlú formu.

Nič nemôže byť jednoduchšie a jasnejšie ako prikázanie „nezabiješ“ alebo učenie z katechizmu katolíckej Cirkvi: „Ľudský život musí byť rešpektovaný a chránený od okamihu počatia“ a „Od prvého storočia Cirkev potvrdzuje morálne zlo každého vykonaného potratu. Toto učenie sa nemení a zostáva nemenné“ (#2270, #2271). Rozhodnutie (známeho amerického) sporu Roe vs. Wade komplikuje jednoduchú záležitosť samozrejmej morálnej pravdy do zložitého bludiska: potrat je legálny v prvom trimestri, potrat môže byť obmedzený v druhom trimestri a potrat nie je prípustný v treťom trimestri, s výnimkou pre zdravie matky, ktoré zahŕňa „psychologické“ zdravie. Potrat je niekedy morálny; niekedy morálny alebo nemorálny; inokedy je nemorálny, s výnimkou určitých okolností, keď môže byť morálny – všetko závisí od okolností. Teda právo, ktoré nechráni život, neslúži spravodlivosti a nectí posvätné morálne učenie, je takisto „zlou formou“, keďže sa krúti v právnom zdôvodňovaní.

Dobro a zlo majú formu alebo vzhľad, pri ktorom zodpovedá zámer a povaha skutočnému účelu. Nôž je určený na rezanie vecí a objektov, nie na usmrtenie spiaceho alebo mučenie. Zázrak je určený na odhalenie Božej lásky a odpovedá na ľudskú modlitbu, nie na ilustráciu nevyspytateľnosti Boha. Lekár je povinný liečiť a slovami Hippokrata „v prvom rade neuškodiť“, a nie zneužívať medicínu na vraždenie alebo skrývanie faktov o zhubnom účinku potratov a antikoncepcie na myseľ a telo. Právo je určené na ochranu osôb pred poškodzovaním ich tela, majetku, dôstojnosti a slobody, nie na dekonštrukciu morálky, ignorovanie večnej múdrosti alebo vzpieranie sa zdravému rozumu. Slová sú určené na vyjadrovanie univerzálnej pravdy jasným, jednoznačným jazykom, nie na nazývanie nahého človeka nádherne odetým kráľom; volanie po zabíjaní detí a starých ľudí; premenovanie manželstva na „umelý konštrukt“ bez opory v prírode, logike a náboženstve; alebo prerábanie jednoduchej pravdy na komplikovaný problém, nezrozumiteľnú záležitosť mimo dosah ľudského rozumu či tradičnej múdrosti, ktorá sa údajne neustále mení, je nepolapiteľná, subjektívna a relatívna – teda vecou, o ktorej je vhodné, aby rozhodovali príslušní a sofistikovaní odborníci (tkáči).

Preložené z: The Simplicity of Goodness and the Complexity of Evil; autor: Mitchell A. Kalpakgian; Catholic Education Resource Centre, 12.3.2017.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.