Za udělením českého státního občanství Karl Des Fours Walderode v roce 1991 stáli stejní lidé, jako stáli za prezidentskou kampaní Jiřího Drahoše, jako stáli za Sarajevským atentátem na Václava Klause, jako stojí za akcí tvz. Milion chvilek. Pouze alkoholik Jan Ruml je už nepoužitelný. Vše se děje podle plánů Sudeto – německého landsmanšaftu.

Karl Des Fours Walderode osobně jednal dne 4.července 1939 se zastupujícím říšským protektorem! Dokument potvrzující toto jednání je uložen v Library of Congress v USA. Tímto jednáním se podle spojeneckých definicí stal tzv. „souběžcem“ (mitlaufer) nacistického režimu a je automaticky považován za nacistu a kolaboranta!

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Podle dalšího dokumentu se K. F. Walderode přihlásil k německému občanství a v přihlášce vyplnil vlastní rukou na straně 2, že je členem nacistické strany!

Česká justiční mafie tyto dokumenty odmítá použít jako důkazy! A tak nacistický zločinec se „rozhodnutím“ opilce Jana Rumla stal v roce 1991 „českým občanem“ z důvodů zvláštního zřetele!

Co na Jana Rumla prozrazuje kniha Tajné dějiny jezuitů (2. vyd., Novotný, Polák), kniha ZDE

Kromě toho přichází ve stejný čas na řadu i Vatikán se svými věrnými římskokatolickými prostředníky: „Předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec se v úterý setkal s představiteli studentských, uměleckých a občanských kruhů pražské veřejnosti. … Setkání se zúčastnili… také Jan Ruml za iniciativní sdružení Občanské fórum.″ (ČTK, 22.11.1989). Občanské fórum se stalo hnízdem Vatikánu.

Tošovského vláda z ledna 1998 podléhala dočasnému mandátu a neměla přímo statut legálně zvolené vlády s dlouhou dobou trvání. O to, aby se tak stalo, nejvíce usilovaly klerikální strany a politici zastávající linii řk církve, zvláště z budoucí politické strany US (nejvíce K. Khünl, M. Lobkowicz, I. Pilip, Ruml aj.). Tito tvůrci své strany US chtěli, aby jejich strana také byla obdobou německé strany CDU (viz např.: LN od 9.1.1998; 2.3.1998).

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Určitě také není náhoda, že Jan Ruml obdivuje jezuitské teology. Uznává a ctí jejich učení a hlásí se k liberální teologii, kterou založili a zavedli opět jezuité (Pátek LN, 6.2.1998). O aktivním „praktikujícím″ katolictví J. Rumla viz například také: LN 24.11.1997; Katolický týdeník č.49, 7.12.1997; č.34, 24.8.1997. Je tedy náhoda, že tento člověk působil dlouho jako ministr vnitra?

**

Něco k Sarajevskému atentátu na Václava Klause:

Když se římskokatolickému zákulisí podařilo to, co potřebovalo, a dostalo klerikální a ostatní politické strany do své pozice, vyčkalo už jen na vhodný okamžik.
Tím byl odjezd premiéra Václava Klause do Sarajeva v Jugoslávii. A pak prostřednictvím svých nástrojů vyvolalo v pátek, 28.11.1997 (tedy v době, kdy Václav Klaus nebyl v Čechách přítomen) ve vládě a v ODS chaos. V nepřítomnosti premiéra požá­dalo zákulisí ústy římskokatolického ministra financí I. Pilipa a římskokatolického exministra vnitra J. Rumla (tajně vysvěceného římskokatolického kněze podzemní řk církve, jak informuje Katolický týdeník z počátku 90. let) nepřítomného českého premiéra o odstup z vlády a z funkce šéfa ODS. (např: MF Dnes, 5.1.1998).

Je zřejmé, že Jan Ruml je jezuitský agent, a Německo bylo a je věrným spojencem Vatikánu. 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.