…..včera jsem Vám slíbil, že zveřejníme článek o negativních iontech. Jsou pro lidské tělo nepostradatelné, asi tak jako voda. Proto každému doporučuji zakoupení nějakého generátoru na negativní ionty…..

10:54

Osobně jsem si koupil ETA generátor negativních iontů a jsem s ním naprosto spokojen. Tak jak jsem včera psal, emituje nejvíce iontů ze všech, které jsem měřil. Dobře si prosím přečtěte článek a pouvažujte o zlepšení vzduchu u Vás doma…..

Zdravotní přínos negativních iontů

Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. Je překvapivé, do jaké míry mohou negativní ionty prospět našemu zdraví.
Negativní ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Negativní ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.

[wp_ad_camp_2]

 

Co jsou ionty?

Starověké národy předpokládaly, že vzduch obsahuje „elektriku“. První odborné studium iontů začalo poměrně nedávno. V roce 1899, dva němečtí vědci, Elster a Geitel, zjistili, že v atmosféře existují částice, které nesou elektřinu. Tyto částice později pojmenoval britský vědec Faraday „vzdušné ionty“. Slovo „ion“ bylo převzato z řečtiny a znamená „jít“, nebo „putovat“.

Ionty jsou okem neviditelné částice, a to buď molekuly, nebo atomy, které nesou elektrický náboj. Atomy se skládají z atomového jádra, které obsahuje neutrální neutrony a kladně nabité protony. Dále obsahují obíhající elektrony, které jsou záporně nabité. Atom v neutrálním stavu má počet protonů (+) a elektronů (-), stejný. Pokud není počet protonů a elektronů stejný, iontové částice jsou buď kladně, nebo záporně nabité. Obecně řečeno, kladné ionty jsou škodlivé pro lidské tělo, zatímco záporné ionty jsou prospěšné.

Pozitivní Iont je atom (nebo molekula), který ztratil jeden nebo více elektronů důsledkem nárazu s vysokou energií. Přírodní síly, které generují pozitivní ionty jsou: rozpad radioaktivních minerálů, radonový plyn, lesní požáry, blesky a ultrafialové záření.

Negativní Iont je atom (nebo molekula), který získal jeden nebo více dalších záporně nabitých elektronů. Negativní ionty jsou přirozeně generovány odpařováním vody.
Elektrony jsou velmi citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při vysokém tlaku, nebo teplotě, mohou elektrony unikat z atomů. Zvyšuje se tak počet kladně nabitých iontů ve vzduchu.

Rovnováha negativních a pozitivních iontů ve vzduchu může být snadno narušena. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny pozitivních iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladina záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3. Podobně vysoké koncentrace negativních iontů můžeme naměřit v blízkosti vodopádů.

V našem každodenním životě můžeme vnímat elektrické ionty ve vzduchu ve formě statické elektřiny, zejména v zimě, kdy je vzduch suchý. Statické výboje jsou způsobeny vysokým podílem pozitivních iontů z důvodu nedostatku vlhkosti ve vzduchu.

[wp_ad_camp_2]

Pro naše zdraví je důležitý správný poměr iontů

Poměr negativních a pozitivních iontů je velmi důležitý, protože negativní ionty jsou schopny neutralizovat škodlivé účinky kladných iontů. Na začátku 20. století byl poměr v atmosféře 1,2 záporných iontů na každý kladný iont. Nicméně, v uplynulých letech se poměr obrátil. Nyní je to 1,2 kladných iontů na každý negativní iont. Životní prostředí je ohrožené znečistěným ovzduším a vody, elektromagnetickým smogem a dalšími faktory.

Pozitivní a negativní ionty existují také v našem těle. Poměr iontů ve vzduchu, který dýcháme, ovlivňuje poměr iontů v našem těle. Ionty pronikají do těla přes plíce (inhalace), stejně jako přes kůži – zejména prostřednictvím meridiánů (akupresurních) bodů, které mají slabý elektrický odpor. Ionty pak cestují v krvi přes lymfatický systém do buněk v našem těle.

Naměřené hodnoty negativních a pozitivních iontů na různých místech (na cm3):

Množství iontů v prostředí

V některých kancelářích s počítačovými stanicemi, nebyly detekovány žádné negativní ionty! Uvnitř typického Tokijského bytu, bylo naměřeno 500 krát víc pozitivních iontů, než negativních. To může být způsobeno nedostatečným větráním a to jak v kancelářských prostorách, tak v energeticky úsporných domech. Pozitivní ionty generují elektromagnetická pole, stavební materiály a další škodlivé látky.
Vysokou hladinu negativních iontů vytvářejí vodopády, horké prameny a další vysoce vlhká prostředí.
Negativní ionty pak neutralizují kladné ionty, což způsobuje velmi nízkou úroveň škodlivých kladných iontů.

Jak pozitivní a negativní ionty ovlivňují naše tělo

Vliv iontů na tělo

[wp_ad_camp_2]

Škodlivé účinky kladných iontů

Ionty poprvé spojila s lidským zdravím japonské lékařské studie v roce 1910, která ukázala, že pacienti s artritidou pociťovali větší problémy při výkyvech počasí, kdy je zvýšené procento kladných iontů v atmosféře.

Studené fronty a systémy nízkého tlaku zvyšují procento kladných iontů v atmosféře, což vede ke snížení počtu záporných iontů v našem těle. Lékaři z Japonska prokázali, že za takových podmínek se příznaky astmatu a artritidy u pacientů zhoršují.

Vztah mezi kladnými ionty a astmatem byl zkoumán v severní Americe. Bylo zjištěno, že oblasti s tzv. pozitivními iontovými větry (v nichž jsou velmi vysoké koncentrace kladných iontů) v Calgary, Albertě, jižní Kalifornii, a na dalších místech po celém světě se shodují se zvýšenými astmatickými záchvaty.
(Guy Cramer, „Advanced Research, Atmosférické ionty a respirační problémy, „Certified Medinex Webové stránky, 02. 9. 1996, http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html).

V posledních letech se mnoho lékařů shoduje v tom, že vysoká hladina pozitivních iontů v bezprostředním okolí (elektromagnetické pole generované počítači, mobilními telefony a dalšími elektronickými zařízeními) může negativně ovlivnit funkci mozku a potlačovat imunitní systém. To pak vede ke vzniku mnoha onemocnění. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, nedostatek energie, únava, úzkost, podrážděnost, nevolnost, bolesti břicha, potíže s dýcháním, závratě, špatné soustředění, duševní výkonnost a poruchy spánku. U jedinců s takovými příznaky byly ve vzorcích moči zjištěny extrémně vysoké hladiny stresového hormonu serotoninu. Tento hormon je velmi škodlivý pro tělo a má se za to, že právě kladné ionty zvyšují obsah serotoninu. Naopak, negativní ionty dokáží přebytek serotoninu převést na neškodnou sloučeninu.

Kladné ionty vnikají do volných radikálů v těle, které způsobují oxidaci buněk celého systému. Poškozují zdravé buňky a zvyšují kyselost krve. Pokud jsou buňky oxidované (okysličené), dramaticky se zvyšuje hladina kyseliny mléčné, což má za následek řadu nemocí, včetně rakoviny. Nervový a imunitní systém je oslaben, klesá cirkulace krve, jsou napadeny lymfy. Výsledkem je proces předčasného stárnutí.

[wp_ad_camp_2]

Co způsobuje zvýšenou hladinu pozitivních iontů?

Několik nejčastějších faktorů, které zvyšují množství pozitivních iontů:
– Výfukové plyny
– Tovární kouř
– Znečištěné řeky a kyselé deště
– Dioxin vznikající spalováním odpadních materiálů
– Pesticidy a potravinářské přídavné látky
– Formaldehyd
– Sloučeniny fosforu používaných v běžných produktech
– Elektromagnetická pole (EMP), rentgenové paprsky, elektrické spotřebiče, počítače a další elektronické zařízení, elektrické vedení, atd.
– Klimatizace bez ionizátorů

[wp_ad_camp_2]

Záporné ionty neutralizují volné radikály

Bylo zjištěno, že 2% kyslíku, který dýcháme, se promění v našem těle na volné radikály. Pokud se k těmto volným radikálům přidají volné radikály z dalších zdrojů (těžké kovy, chemikálie, bakterie, viry a pozitivní ionty), pak je tato kombinace ještě více škodlivá. Negativní ionty zabraňují oxidaci tím, že neutralizují volné radikály v našich buňkách. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity.

Záporné ionty udržují nervové a gastrointestinální funkce v rovnováze. Uvolňují mysl a tělo, podporují zdravý spánek, zlepšují metabolismus, chuť k jídlu a upravují krevní tlak. Po fyzické námaze se lépe zotavíte, cítíte se svěží a odpočatí. Negativní ionty jsou důležité pro celkové zdraví.

[wp_ad_camp_2]

Léčivé vlastnosti záporných iontů

Regenerace: Rychlé zotavení z fyzického vyčerpání nebo únavy – zvýšená hladina kyslíku v krvi usnadňuje efektivnější využití kyslíku.

Stabilizace: Stabilizace funkce mozku – záporné ionty pomáhají normalizovat funkce mozku zvýšením hladiny kyslíku v krvi. Cítíte se uvolnění a klidní.

Krev: Čištění krve – tím, že zvyšují hladinu vápníku a sodíku v krvi, pomáhají záporné ionty obnovit zdravou (mírně zásaditou), pH rovnováhu krve.

Metabolismus: Zvýšení metabolismu – tím, že záporné ionty stimulují výměnu elektrických látek v buněčných stěnách, pomáhají zvyšovat metabolismus.

Imunita: Posílení imunitního systému – vysoké hladiny záporných iontů podporují produkci globulinu v krvi, což vede k větší odolnosti proti nemocem.

Vyrovnanost: Vyrovnaný vegetativní nervový systém – záporné ionty mohou zklidnit a uvolnit „napjaté“ nervy

Trávení: Lepší trávení – záporné ionty neutralizují nadměrné vzrušení nervového systému, pomáhají zmírnit napětí v žaludku a střevech, podporují tvorbu trávicích enzymů a lepší trávení.

Mládnutí: Omlazení – záporné ionty pomáhají oživit buněčný metabolismus, zvyšuje vitalitu svalové tkáně a posilují vnitřní orgány.

Zdraví: Celkové zdraví – záporné ionty mohou omladit a oživit všechny systémy a buňky v těle.

[wp_ad_camp_2]

Výzkum účinků záporných iontů

Mnozí lékaři a vědci v Japonsku studovali účinky záporných iontů. Nedostatečný počet záporných iontů potlačuje imunitní, nervové a trávicí funkce, které nakonec vedou k mnoha nemocem. Někteří odborníci v Japonsku léčí své pacienty pomocí lékařského zařízení, které produkuje přirozené (ne uměle vyrobené) záporné ionty, s úspěšnými výsledky. Níže jsou uvedeny některé z výsledků výzkumu o vlivu negativních iontů.

V roce 1975 byla zveřejněna studie s úžasnými výsledky (Nanzandoh Medical Clinic v Japonsku). Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Bylo zjištěno, že urychlují léčbu a zpomalují proces stárnutí.

Na klinice (Ueyamada Hot Spring v Shinshu, Japonsko) prováděli léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou terapií negativními ionty. Víc než polovina pacientů byla z nemoci vyléčena a zotavují se bez dalších problémů. Současně prováděli pokusy na myších a zjistili, že záporné ionty vyléčily poškozené buňky.

Dr. Tomoh Tsubushi, lékař a profesor (Metropolitan University) dospěl na základě svých studií terapií zápornými ionty k překvapivému výsledku. Negativní ionty rychle normalizují krevní tlak, snižují hladinu serotoninu, zrychlují čas na zotavení po fyzické námaze.

Podle průzkumu prováděného společností Shiseido, světově proslulé japonské kosmetické firmy, vdechování vzduchu s obsahem 3200 kladných iontů na krychlový centimetr po dobu 20 minut má za následek žízeň, ztrátu hlasu a překrvení nosní sliznice z důvodu zvýšené hladiny serotoninu. Naproti tomu, vdechování záporných iontů po 10 minut stabilizuje mozkové vlny, což vede k pocitu klidu. Ve skupině, která inhalovala negativní ionty, nebyl zjištěn téměř žádný serotonin ve vzorcích krve nebo moči. (Záporné ionty způsobují, že tělo převede přebytek serotoninu na neškodné chemické sloučeniny).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Studie provedené v USA a jiných zemích

Dr. Beck: V kyslíku, který dýcháme, jsou obsaženy volné radikály, které způsobují oxidaci krve. Volné radikály vytvářejí také bakterie, viry a chemikálie. Generátor mikro-proudů postavený podle poznatků Dr. Becka, dokáže odstranit z krve tyto nežádoucí prvky a zabránit tak další oxidaci, stejně jako to umí negativní ionty. Výsledkem je oživení buněk a posílení imunity.

Následující studii popisuje výňatek z článku Guy Cramer, s názvem „Advanced Research na atmosférických iontů a respirační problémy“.
(Certified Medinex webové stránky, 02. 9. 1996 http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html)

„Ošetřující lékař zjistil, že iontová terapie prospěla pacientů, kteří měli problémy s dýcháním – chronická bronchitida nebo astma. Začali snadněji dýchat. 63 % pacientů trpící sennou rýmou nebo bronchiálním astmatem zažili částečnou, nebo úplnou úlevu. Přicházejí s kýcháním, slzavýma očima, svědění v nose unavení z nedostatku spánku, že sotva můžou chodit. Po patnácti minutách terapie negativními ionty se cítí mnohem lépe, že ani nechtěli odejít.“
(http://mypage.direct.ca/g/gcramer/asthma.html)

Američtí odborníci Windsor a Becket předávkovali během 20 minut šestnáct dobrovolníků kladným ionty. Každý z nich si stěžoval na sucho v hrdle, chraptění, bolesti hlavy, svědění a obstrukci nosu. Pět z nich prodělalo test na celkovou kapacitu plic. Bylo zjištěno, že předávkování pozitivními ionty snižuje tuto kapacitu o 30 procent. 10 minutová expozice negativními ionty neměla žádný vliv na maximální kapacitu plic. Výsledkem testu je, že záporné ionty nemají vliv na množství vdechovaného vzduchu, zatímco kladné ionty způsobují dýchání obtížnější!

V Británii (Oxford University) provedli studii na náhodně vybraných 100 pacientech trpících astmatem, bronchitidou, sennou rýmou, kteří si zakoupili iontové generátory. Konečného hodnocení se zúčastnilo 74 ze 100 pacientů. Iontová terapie výrazně zlepšila stav u 18 z 24 astmatiků, 13 z 17 trpících bronchitidou, 11 z 12 obětí senné rýmy a 6 z 10 lidí postižených nosním katarem. Několik z nich tvrdilo, že se úplně vyléčilo.

[wp_ad_camp_2]

Brazilské nemocnice běžně používají ionizujícího zařízení k léčbě dýchacích problémů, včetně alergií. Test zahrnoval 36 dětí s astmatem a alergiemi. Všichni měli problémy před tím, než se podrobili iontové terapii. V průběhu testu dostalo pouze jedno dítě astmatický záchvat, ostatní byly údajně vyléčené.

V Jeruzalémské nemocnici provedli lékaři test na 38 dětech starých mezi dvěma a dvanácti měsíci. Všechny trpěli stejnými respiračními problémy. Byly vytvořeny dvě skupiny po devatenácti dětech, jedna skupina byla v oddělení bez záporných iontů, druhá v místnosti s generátorem negativním iontů.
Vědci uvádějí, že záporné ionty způsobují rychlejší vyléčení astmatu a bronchitidy, bez léků a antibiotik. Iontová terapie je bez vedlejších nežádoucích účinků. Naopak léčba antibiotiky má vždy nežádoucí vedlejší účinky. Děti po iontové terapii byly méně náchylné relapsům. Atmosférické ionty mají účinek na kojence, zejména ty, kteří trpí astmatickou bronchitidou. Děti nepláčou tak často a hlasitě, když dýchají záporné ionty – než když byli venku, v normálním ovzduší.

Zde najdete video o negativních iontech: Přednáška o záporných iontech: youtube

Pojednání o iontech převzato z: elektrosmog-zony.cz

p.s. tm: zakoupil jsem si ETA NUBELA 2569 90000 a ETA VENTUM 156990000, byly ze všech nejlepší jak disainově tak funkčně…..

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.