Nemecko a Francúzsko nečakane ohlásili podpis Zmluvy o francúzsko-nemeckej spolupráci, o jednotnom vystupovaní v zahraničnej a obrannej politike vrátane koordinácie spoločných pozícií v medzinárodných organizáciách. Podľa českého europoslanca Jana Kellera ide o signál strachu veľkých krajín pred výsledkom volieb do Európskeho parlamentu v Taliansku a v strednej Európe.

Berlín a Paríž sa majú v utorok oficiálne zaviazať k spoločnej obrane v prípade napadnutia. Ďalej má dôjsť ku koordinácii vývozu zbraní a prepojeniu obranného priemyslu.

“Francúzsko-nemecká zmluva o prehlbovaní priateľstva sa odvoláva na podobnú zmluvu uzavretú pred 56 rokmi a potvrdzuje ju. To je samo o sebe zaujímavé, pretože nebýva zvykom, aby sa historické dokumenty pripomínali inokedy než pri okrúhlych výročiach,”  upozorňuje Keller.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

“Zrejme sa deje sa niečo, čo núti obe strany poponáhľať sa, bez toho, aby čakali na takéto okrúhle výročie,” dodáva europoslanec.

Vysvetlil, že zmluva obsahuje celkom 28 článkov, v ktorých sa zmluvné strany zaväzujú v podstate k tomu istému, k čomu sa už zaviazali v rámci Európskej únie a NATO – spoločná obrana, spoločný hospodársky priestor, prihraničnej spolupráce, zosúladenie sociálnych systémov, rozvoj spoločnej vzdelanostnej politiky.

“Hneď v úvode zmluvy sa zdôrazňuje, že Európska únia musí vystupovať jednotne. Vzniká tak otázka, prečo má k jednotnému postupu celej Európy slúžiť práve bilaterálne rokovanie medzi dvoma najsilnejšími členskými štátmi.”

Keller pre Hlavné správy tiež vysvetlil, že ide o reakciu dvoch zo zakladajúcich členov na brexit, na politický vývoj v Taliansku a na vzdorujúce postoje krajín Vyšehrádskej štvorky, a to predovšetkým v otázkach migrácie.

Prijatie zmluvy pár mesiacov pred eurovoľbami naznačuje obavy z ich výsledkov. Podľa niektorých prieskumov sa predpokladá, že frakcia ľudovcov, ktorej členom je strana Angely Merkelovej, môže v májových voľbách do Európskeho parlamentu prísť až o štvrtinu mandátov. Socialisti ako tichý spoločník ľudovcov môžu podľa rovnakých predpovedí stratiť tretinu mandátov.”

Keller upozorňuje, že ďalšie významné posilnenie spolupráce oboch krajín pri obrane a pri vývoze zbraní môže znamenať základ budovania európskej armády, ale môže tiež znamenať jej alternatívu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Posilnenie spoločnej zahraničnej politiky a diplomacie oboch krajín je zrejme reakciou na nevýraznosť a zmätenosť spoločnej zahraničnej politiky Európskej únie.

“Osobitnú pozornosť si zaslúži článok číslo 6, v ktorom sa hovorí o budovaní spoločných policajných jednotiek schopných stabilizovať situáciu v tretích krajinách. Nie je pritom upresnené, či sa jedná o tretie krajiny mimo Európskej únie, alebo v rámci nej.”

Dodal, že záväzok ešte užšie kooperovaný pred každým zásadným rokovaním Európskej únie bude zrejme sprevádzaný tlakom na to, aby bolo zrušené právo veta jednotlivých členských krajín v Európskej rade. “V tom prípade by spoločný hlas dvoch najsilnejších krajín vcelku pohodlne zaisťoval prijímanie kľúčových uznesení záväzných pre všetky členské štáty EÚ,” uviedol europoslanec Keller.

zdroj: 9

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.