Banky vám zhodnocují peníze, pokud si je uložíte na jejich účty. Hradí platby jiným bankám podle vámi zadaných dispozic. Pomáhají vám s financováním vašich potřeb. Za půjčené peníze můžete nakoupit novou televizi nebo zrekonstruovat byt. Zkrátka vám zjednodušují život. Co se však stane, když právě vaše banka přestane být solventní a vy jí přitom dlužíte peníze?

[wp_ad_camp_2]

Jak to začíná?

Z nápisu na zavřených dveřích banky se překvapení klienti dozvídají, že se ke svým vkladům nedostanou, a ani pokus vybrat platební kartou hotovost z bankomatu není úspěšný. Ti, kteří mají zaplatit splátky za úvěr, netuší, jak to udělají, protože na pobočku se nedostanou a platební příkaz z jiné banky se vrátí zpět. Klienty čekají nepříjemnosti, ale střadatelé rozhodně nepřišli o své úspory navždy a dlužníci mají i nadále povinnost hradit své závazky.

Co všechno s sebou pád přináší

Na banku je v případě neschopnosti hradit závazky podán jejími věřiteli návrh na prohlášení konkursu (viz Zákon č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání). K prohlášení konkursu dojde na základě konkursního řízení. Úpadkem se rozumí stav, kdy má dlužník více konkursních věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

Konkursní řízení je vedeno u příslušného krajského nebo městského soudu, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Řízení je zahájeno na návrh, který může podat sám dlužník, konkursní věřitel nebo likvidátor právnické osoby.

Soud rozhodne o prohlášení konkursu usnesením, ve kterém je rozhodnuto o správci, a věřitelé musí být vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky. Soud po té nařídí přezkumné jednání, v němž mají být přihlášené pohledávky prověřeny. Okamžikem prohlášení konkursu se z dlužníka stává úpadce a dochází ke zrušení obchodní společnosti. U banky dále dochází k odebrání bankovní licence, které je plně v kompetenci České národní banky. Prohlášení konkursu se zapisuje do obchodního rejstříku a následně přechází oprávnění nakládat s majetkem podstaty na správce.

[wp_ad_camp_2]

Pro dlužníky je ovšem nejdůležitější následující: prohlášením konkursu dle par. 14,  odst. 1, písmeno g, zákona 328/91 Sb., který pojednává o splatnosti pohledávek úpadce konkursu, dochází k jednorázovému a trvalému zesplatnění pohledávek úpadce.

Dlužníci, budete platit!

Jakmile banka po prohlášení konkursu zaeviduje veškeré pohledávky, které má – tj. za podnikatelskými subjekty i za drobnými klienty (také záporné zůstatky na účtech, např. účty s povoleným kontokorentem), osloví správce konkursní podstaty dlužníky.

Dlužník od něj získá informaci o okamžité splatnosti svého dluhu. Zároveň je mu sděleno, jakým způsobem bude svůj dluh hradit a do jakého termínu by měl být splacen. Získá rovněž bankovní spojení – číslo účtu, kam finanční prostředky zaslat. Správce by měl uvést i přesnou výši pohledávky, kterou u vás má, aby tak předešel nejasnostem z dlužníkovi strany. Přístup k dlužníkům je odlišný. Dělí se totiž do několika skupin. Je určitě jednodušší uhradit dluh ve výši několika desítek tisíc než milionovou hypotéku. Čím je váš dluh vyšší a vaše možnosti jej uhradit nižší, o to důležitější je komunikace mezi vámi a správcem dluhu.

Pokud vám poskytnuté informace nebudou stačit, je nutné příslušného správce konkursní podstaty kontaktovat a vyžádat si podrobnosti. Jeho jméno naleznete v obchodním rejstříku, kam je zapsáno po vyhlášení konkursu.

[wp_ad_camp_2]

Informace je možné nalézt i na internetových stránkách banky, či na její informační lince, pokud je zřízena. Pokud zůstanou pobočky banky po vyhlášení konkursu otevřeny, můžete se obrátit také zde na některého z pověřených pracovníků. Správce může použít i pravidelný tisk ke zveřejnění inzerátů s příslušnými informacemi. Samozřejmě se ale musíte obrnit velkou dávkou trpělivosti, protože klientů s podobnými problémy bude mnoho, a nalézt řešení je složité.

Může dojít i k exekuci

Správce konkursní podstaty se neomezuje pouze na jediný kontakt s vámi. V případě, že na jeho výzvy k úhradě dluhu nereagujete, osloví vás několikrát. Spolu s vámi jsou osloveny i další osoby, které jsou vázány příslušným závazkem – ručitelé. (Ručení je právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, kdy ručitel je osoba odlišná od dlužníka, která bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuhradí dlužník.) Ti jsou povinni spolu s dlužníkem nastalou situaci řešit, protože jsou ohroženi stejně, jako on sám.

Počítejte s tím, že pokud své závazky nebudete splácet, vztahuje se na vás standardní zákonný postup vymáhání pohledávek, který může skončit i exekucí vašeho movitého či nemovitého majetku. Způsob, jak uhradit dluh, je vždy možné najít. Je však nutné komunikovat se správcem konkursní podstaty a snažit se dostát svým závazkům. Jednou z možností je i přeúvěrování u jiného peněžního ústavu.

Dluh vám mohou prodat

Správce konkursní podstaty má povinnost co nejefektivněji zhodnotit majetek tak, aby mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů. Proto je možné, že váš nesplacený dluh bude prodán ve veřejné soutěži některému ze zájemců. Nový majitel vás následně kontaktuje a splacení dluhu je následně nutné řešit s ním. Správce k této variantě přistupuje zejména z důvodu nákladnosti, kterou vymáhání pohledávek pro banku v konkursu představuje.

[wp_ad_camp_2]

Je vidět, že celý postup po krachu banky je značně složitý. Co lze poradit? Rozhodně platí následující pravidlo: pokud podobnou situaci jako dlužník řešíte, nezapomínejte hradit alespoň splátky, které měla banka obdržet za standardní situace. Snižujete tak svůj dluh a zároveň dáváte jasný signál o tom, že nejste neplatičem.

Vzali jste si úvěr a vaše banka zkrachovala? Jak jste řešili problémy s okamžitým splacením závazku?

Zdroj: iDnes

Článek je sice z roku 2004, ale vzhledem k situaci na bankovním a akciovém trhu můžou být zde uvedené informace více než aktuální…..

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.