Poprvé v historii navrhuje Světová zdravotnická organizace (WHO) snížit u konopí jeho stupeň nebezpečnosti, látka má podle ní nezpochybnitelný přínos při léčbě některých nemocí. Doporučení WHO projedná OSN v březnu.

Konopí je v současné době v tabulkách WHO klasifikováno jako omamná látka stupně IV. V této kategorii se mimo jiné nachází třeba i heroin a jde o nejpřísněji sledovanou a kontrolovanou kategorii drog. Odborná komise WHO pro závislost na drogách teď navrhuje tuto škálu přehodnotit a konopí označit stupněm I, kam patří látky s terapeutickým nebo jinak léčebným potenciálem. Odborníci navíc chtějí, aby konopné produkty, které neobsahují psychoaktivní THC, jako je třeba olej, byly z kontrol vyjmuty úplně.

 

[wp_ad_camp_2]

V listopadu se komise WHO sešla nad přezkoumáním konopných látek, a to vůbec poprvé od roku 1961, kdy bylo konopí jako droga s rizikem vzniku těžké závislosti zařazeno na seznam čtvrtého stupně. Výsledkem nynějšího jednání bylo doporučení pro Organizaci spojených národů, aby konopí přesunula z kategorie IV do kategorie I s tím, že „Světová zdravotnická organizace si je vědoma rizik a zdravotních hrozeb, které užívání konopí má, ale zároveň nepochybuje o jeho potenciálu při využití v medicíně nebo terapii“, jak uvedla WHO ve zdůvodnění. V něm taky doporučila, aby byla mezinárodní kontrola nad užíváním a pěstováním konopí „racionálnější“ a zbytečně nekomplikovala jeho využití v medicíně a farmaceutickém průmyslu.

Vzhledem k novým poznatkům, které přinesly studie a výzkum, se změna postoje WHO ke konopí očekává už dlouho. Užívání konopí pro lékařské účely je v současné době legální například v Kanadě, některých částech USA, Německu, Dánsku, Finsku, Izraeli nebo od dubna 2013 i v Česku. Studie prokázaly jeho přínos při léčbě chronické bolesti, epilepsie, depresí a psychózy nebo léčbě nevolnosti spojené s chemoterapií. Doporučení WHO projedná Organizace spojených národů v březnu. Zprávu přinesl web IFLScience!

zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.