…..ti kdo vědí, mohou říci že je to pravda. Ostatní se jenom diví. V roce 1954 se narodilo dítě, které dnes zná celý svět. Zbytečné říkat, jak se jmenuje. Vím, zatím to nebylo v novinách ani v televizi, tak kdo by tomu věřil, že ano????

Ano, ke konci časů lidstva musejí lidem říci pravdu…..

13:54

Tzv. ‚krajně pravicové‘ proti-imigrační straně Národní fronta překazili její pokus urvat si ve Francii historické volební vítězství, když se jí nepodařilo získat moc v žádném z 13 regionů této země, i když v prvním kole měli v hlasech velký náskok a podle předpovědí si měli vydobýt určité historicky průlomové zisky.

Vládnoucí socialisté presidenta Francois Hollanda si nakonec vedli daleko lépe, než se očekávalo, když získali šest regionů, přičemž opoziční ‚centristická pravice‘ jich dostala také šest včetně regionu Paříž poprvé od roku 1997.

„Nejsou to lidé, co vhazují hlasy, kdo rozhodují ve volbách, jsou to lidé, kteří ty hlasy počítají.“ – Josef Stalin

Takže teď to vypadá, že pro lidi v Evropě nebo na Západě zůstává jen malá naděje, jelikož islamizace a ‚kulturní obohacení‘ bude pokračovat zcela volně. Je to tak, že Řecko, Francie a teď i Španělsko, které i v klimatu katastrofické a nebrzděné islámské migrace na Západ, zjevně hlasovaly pro status quo a přejí si pokračovat po té samé zkázonosné cestě… takže se tedy ptejte, zda je to opravdu tak, jako by Turci neustále hlasovali pro Vánoce, nebo jestli má ta zjevně náhlá změna příklonu srdcí voličů ke status quo nějaké jiné ‚vysvětlení‘?

Islám náboženství míru?

„Uvrhnu srdce těch, kdo nevěří, do hrůzy. Proto jim srazte hlavy a utněte jim každou špičku prstu.“ – 8:12

„Mohamed je posel Alláhův. A ti, kdo jsou s ním, jsou bezohlední k nevěřícím, ale milosrdní k sobě navzájem.“ – 48:29

„Alláh určitě miluje ty, kteří bojují Jeho způsobem.“ – 61:4

„Ti, kdo věří, bojují za věc Alláha…“ 4:76

„Morduj je, kdekoliv je najdeš, a vyháněj je z těch míst, od kterých tě oni odháněli, neboť persekuce muslimů je horší než masakrování nevěřících, … bojuj s nimi, až už žádná persekuce nebude, a náboženská víra bude v Alláha.“ -2:91

„Nebuď ten zdrchaný a srdce mdlého, co křičí po míru, když můžeš dosáhnout převahu, neboť Alláh je s tebou.“ – 47:34

Mezitím vydala ISIS v posledním vydání jejich zvrhlé propagandy fatwu, která nařizuje, aby byly děti s Downovým syndromem a s jinými poruchami zabíjeny, v čemž se podle některých tvrzení hrozivě odráží práce nacistů.

Šaría soudci ve svém posledním výnosu jasně vydali rozhodnutí, že přívrženci ISIS jsou oprávněni ‚zabíjet novorozené děti s Downovým syndromem nebo s vrozenými vadami a zmrzačené děti.

Více než 38 dětí narozených s vadami a s Downovým syndromem ve věku jeden týden až tři měsíce už bylo zabito smrtící injekcí nebo udušení, tvrdí skupina iráckých aktivistů Mosulské oko.

Evropo, to zaplatíš. Ta fantastická 4 je už na cestě!!! – Zničte ty, kdo uráží islám!!! – Evropo, plaz se po zemi, múdžahídi s řevem příchází. – Jako muslimové jsme jednotní a jsme připraveni bojovat!! – Setněte ty, kdo uráží islám. – Masakrujte ty, kdo uráží islám. – BBC: British Blasphemic Crusaders (Britští kacířští křižáci)

Takže bez ohledu na to, jak se levice pokouší vymýt voličstvu mozek, aby si začalo myslet, že hlasování pro tzv. ‚extrémní pravici‘ je hlasováním pro neonacisty, tak to vypadá, že skuteční nacisté jsou ve skutečnosti už u moci, mýtí opozici všemi nezbytnými prostředky tak, aby mohli pokračovat se svými plány na islamizaci Západu a na zničení jeho kultury. Osobou, která vždy byla v popředí tohoto klamu, je německá kancléřka Angela Merkel.

Teď už to bohužel bude kulminovat do ‚potoků krve tekoucích v ulicích‘; to je fráze pronesená proslulým proklínaným britským ‚pravicovým‘ politikem, kterému také levice zničila kariéru (a přidali se k tomu i někteří z jeho strany) za to, že se opovážil promluvit a podělit se o své obavy s voličstvem… je smutnou skutečností, že ač býval očerňován a zemřel jako zlomený muž, tak to vypadá, že měl se svou předpovědí na 100% pravdu, ačkoliv když se dnes rozhlédneme kolem, tak není vůbec jisté, kolik lidí je si tohoto faktu opravdu vědomo.

‚Kulturní obohacení‘ Západu se rychle šíří!

Čtvrtá říše?

Je tato žena Angela Merkel použita, aby sešikovala síly (Armády Džihádu) do poslední bitvy zvané Armageddon? Zajímavé je rovněž si všimnout, že kancléřka Merkelová má přesně ty samé oči, jako měl kancléř Hitler a její podoba není zarážející jen ve vzhledu, nýbrž i v jejích manýrech.

Hitler údajně na konci WW2 poté, co zfalšoval svou vlastní smrt, uprchl s pomocí USA do Jižní Ameriky. Jsou tu rovněž náznaky, že před svou smrtí v 80. letech zplodil několik dětí, včetně dívky narozené v roce 1954, tj. v tom samém roce jako německá kancléřka Angela Merkel.

ČTVRTÁ ŘÍŠE JE ZDE!

V dubnu 1945 uprchl Adolf Hitler se svou milenkou Evou Braunovou do Argentiny. Po sňatku s Evou v Argentině spolu měli několik dětí, aby tak Hitlerova dynastie pokračovala.

První říše byla nesvatou Říší římskou – Franckou – a ta trvala od roku 800 do roku 1808. Druhá říše začala kancléřem Otto von Bismarckem v roce 1871 a skončila porážkou císaře Viléma II v roce 1918. Třetí říše byla nacistická diktatura Adolfa Hitlera a trvala od roku 1933 do 1945. Čtvrtá říše nastala 22. listopadu 2005, kdy Angela Merkelová-Hitlerová složila přísahu kancléře znovu sjednoceného Německa. Angela Merkel se narodila v Argentině nebo v Západním Německu a adoptoval ji pár jménem Hors a Ferlin Kasnerovi z Hamburgu ze Západního Německa. Angela byla pojmenována podle strýčka Angela – sestra Adolfa Hitlera.

Angela Merkel (narozena 1954) je německou kancléřkou a dcerou Adolfa Hitlera!!!

Stránka z odtajněné zprávy FBI, která konstatuje, že bývalý nacistický vůdce se potýká s astmatem a s vředy.

… byl jedním ze čtyř mužů, kteří se s HITLEREM a jeho skupinou setkali poté, co se vylodili ze dvou ponorek v Argentině před přibližně dvěma a půl týdny, po pádu Berlína. XXX pokračoval, že první ponorka se přiblížila k pobřeží asi v 11 h večer poté, co dostala signály, že přistání je bezpečné a že doktor a několik mužů bylo vysazeno. O asi dvě hodiny později připlula ke břehu druhá ponorka a na palubě byli HITLER, dvě ženy, další doktor a několik dalších mužů, když celá parta, co připlula ponorkami, obnášela asi 50 lidí. Podle předem připraveného plánu šesti vrcholných argentinských činitelů na tuto skupina čekalo stádo koní a do rozednění byly všechny zásoby naloženy na koně a začala celodenní cesta do vnitrozemí k úpatí jižních And. Do soumraku ta parta dorazila k ranči, kde se HITLER se svou partou podle XXX teď skrývá. XXX zvláště podrobně vysvětloval, že ty ponorky přistály u cípu poloostrova Valdez při jižním cípu Argentiny v zálivu Svatého Matyáše. XXX řekl YYY, že v oblasti, kde by mohl HITLER se svou partou eventuelně zůstat, je několik maličkých vesniček s německými rodinami. Jmenoval i města jako San Antonio, Videma, Neuquen, Muster, Carmena a Rason.

XXX tvrdí, že může těch šest argentinských činitelů jmenovat a také poskytnout jména tří dalších mužů, kteří HITLEROVI pomáhali vylodit se do své skrýše. XXX vysvětlil, že dostal za pomoc s tímto kšeftem 15 000 Ł. XXX vysvětloval YYY, že se skrýval jinde ve Spojených státech, aby mohl později zjistit, jak se dostat z Argentiny. Uvedl YYY, že by svůj příběh mohl sdělit činitelům Spojených států, až bude Hitler chycen tak, aby mohli zabránit jeho navrácení do Argentiny. Dále YYY vysvětlil, že nad tou záležitostí rozvažoval, a že si nepřeje, aby se mu dále pletli do jeho businessu.

HITLER podle XXX trpí astmatem a vředy, oholil si knír a má na svém horním rtu dlouhou rýhu.

XXX poskytl YYY následující sdělení: „Když přijedeš do hotelu v San Antoniu v Argentině, zařídím ti muže, který se tam s tebou setká a ukáže ti ranč, kde se HITLER nachází. Ten je samozřejmě těžce střežen, a kdybys tam šel, tak riskuješ život. Pokud do Argentiny pojedeš, přidej prosím Značku tvrdící, YYY volá Hempetted 8158, a já budu vědět, že jsi na cestě do San Antonia.“

Výše uvedená informace byla poskytnuta YYY, reportérovi Los Angeles Examiner dne 29. července 1945.

Pisatel kontaktovaný YYY ve snaze lokalizovat XXX, aby mohl být hloubkově vyslechnut ohledně podrobností týkající se výše uvedeného příběhu, opakoval informace uvedené výše s dodatkem, že přítel, se kterým YYY mluvil před Melody Lane Restarant byl jeho přítelem jménem „JACK“, příjmení neznámé, ale že zařídí, aby byl uveden k dalším rozhovorům s „JACKEM“ a že mu „JACK“ poradil, aby si k němu přisedl ke stolu, až bude YYY jíst oběd v Melody Lane Restarant…

Snímek Adolfa Leipziga (ČILI Hitlera) údajně pořízený v Jižní Americe 1982

Další snímek, na němž byl údajně pořízen Hitler v pozdějších letech…

Muslimská demografie – hrozba pro celou Evropu (a svět)!

Upraveno podle knihy Dr. Petera Hammonda – Otrokářství, terorismus a islám: Historické kořeny a současné hrozby.

Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů.

Islám má složky náboženské, právní, politické, ekonomické, sociální i vojenské. Ta náboženská složka se prolíná všemi ostatními složkami.

Islamizace začíná, když je v nějaké zemi dostatek muslimů, aby mohli agitovat za svá náboženská privilegia.

Pokud nějaká politicky korektní, tolerantní a kulturně rozrůzněná společnost (jako liberální Západ) odsouhlasí muslimské požadavky na jejich náboženská privilegia, tak s tím mají pomaličku tendenci plíživě prolínat i ostatní složky.

Takto to funguje:

Pokud v nějaké zemi zůstává muslimská populace kolem 2% nebo níže, tak jsou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, a ostatní občané v nich nevidí hrozbu. Tak je tomu v zemích:

 • Spojené státy – 0,8% muslimů (rychle to roste a slíbily, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
 • Austrálie – 1,9% muslimů
 • Čína – 1,8% muslimů

Při 2% až 5% začnou obracet na víru další etnické menšiny a skupiny nespokojených, často většinu z nich verbují z věznic a z pouličních gangů. Toto se děje v zemích:

 • Kanada – 2,8% muslimů (rychle to roste a slíbili, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
 • Dánsko – 4,1% muslimů (rychle to roste)
 • Itálie – 2,6% muslimů (rychle to roste)
 • Norsko – 3,0% muslimů (rychle to roste)
 • Španělsko – 4% muslimů (rychle to roste)
 • Británie – 4,6% muslimů (rychle to roste)

Od 5% výše začnou prosazovat ke svému podílu v populaci neúměrný nepatřičný vliv. Např. začnou protlačovat zavedení halal potravin (čistých podle islamistických standardů), tudíž zajištění, aby místa ve zpracování potravin byla pro muslimy. Zvednou tlak na řetězce supermarketů, aby zavedli halal na pulty – spolu s hrozbami, co nastane, když se nepodvolí. K tomu dochází v zemích:

 • Rakousko – 5,7% muslimů (rychle to roste)
 • Belgie – 6,0% muslimů (rychle to roste)
 • Francie – 7,9% muslimů (rychle to roste)
 • Německo – 5,6% muslimů (rychle to roste)
 • Řecko – 4,7% muslimů (rychle to roste)
 • Filipíny – 5,0% muslimů (rychle to roste)
 • Švédsko – 5,0% muslimů (rychle to roste)
 • Švýcarsko – 4,3% muslimů (rychle to roste)
 • Holandsko – 5,5% muslimů (rychle to roste)
 • Thajsko – 5,8% muslimů
 • Trinidad a Tobago – 5,8% muslimů

V tomto okamžiku začnou pracovat na tom, aby jim vláda umožnila vládnout si podle sebe (ve svých ghetech) podle islamistického práva šaría. Konečným cílem islamistů je zavést právo šaría nad celým světem.

Když muslimové dosáhnout 10% obyvatelstva, mají sklon zvyšovat nezákonnost jako prostředek, aby si mohli stěžovat na své podmínky. V Paříži už vidíme hořící auta. Jakékoliv akce ne-muslimů uráží islám a vyústí v nepokoje a hrozby, jako tomu bylo v Amsterodamu při odporu vůči karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Takováto napětí jsou vidět každodenně zvláště v muslimských částech v zemích jako:

 • Guyana – 10% muslimů
 • Indie – 10% muslimů
 • Izrael – 10% muslimů
 • Keňa – 10% muslimů
 • Rusko – 10% muslimů

Po dosažení 20% v zemi lze očekávat, hrůzu nahánějící nepokoje, formování džihádistických milicí, sporadické vraždy a pálení křesťanských kostelů a židovských synagog, jako tomu je v zemích:

 • Etiopie – 32,8% muslimů

Při dosažení 40% zažívá země rozsáhlé masakry, chronické teroristické útoky a probíhající válčení milicí, jako je to v zemích:

 • Bosna – 40% muslimů
 • Čad – 53,1% muslimů
 • Libanon – – 59,7% muslimů

Od 60% zažívá země bezuzdnou perzekuci nevěřících ze všech ostatních náboženství (včetně nekonformních muslimů), sporadické etnické čistky (genocidy), použití zákona šaría jako zbraně, a džizja, tj. daně uvalené na nevěřící, jako je tomu v zemích:

 • Albánie – 70% muslimů
 • Malajsie – 60,4% muslimů
 • Katar – 77,5% muslimů
 • Súdán – 70% muslimů

Po dosažení 80% očekávejte každodenní zastrašování a násilný džihád, někdy i státem vedené etnické čistky a dokonce i některé genocidy, jelikož tyto země vyhání nevěřící a vedou to ke 100% muslimů, jako to různými způsoby zažívají a děje se to v zemích:

 • Bangladéš – 83% muslimů
 • Egypt – 94,7% muslimů
 • Indonésie – 86,1% muslimů
 • Jordánsko – 92% muslimů
 • Pákistán – 96,4% muslimů
 • Sýrie – 92,8% muslimů (teď nejspíš více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
 • Spojené arabské emiráty – 76% muslimů

Téměř 100% má přinést mír, tj. ‚Dar-al-Salaam‘ – Islamistický dům míru. Zde se předpokládá, že bude mír, protože téměř všichni jsou muslimové (nikdo, kdo není, se o tom neodváží mluvit), jedinými školami jsou madrasy, a Korán je jediným „Slovem“, jako je tomu v zemích:

 • Afghánistán – 99,8% muslimů
 • Gaza – 98,7% muslimů
 • Írán – 99,7% muslimů
 • Irák – 98,9% muslimů (teď už asi více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
 • Maroko – 99,9% muslimů
 • Palestina – 99% muslimů
 • Saúdská Arábie – 97,1% muslimů
 • Somálsko – 98,6% muslimů
 • Tádžikistán – 99% muslimů
 • Turecko – 99,8% muslimů (je znepokojivé, že Turecko doufá, že brzy vstoupí do EU)
 • Jemen – 99,6% muslimů

Míru ale bohužel není nikdy dosaženo, jelikož v těchto 100% státech ti nejradikálnější muslimové zastrašují a šíří nenávist a uspokojují z různých důvodů svou krvežíznivost zabíjením méně radikálních muslimů.

Důležité je i pochopit, že v některých z těch zemích, co mají hluboko pod 100% muslimského obyvatelstva, jako je Francie, žije menšinová muslimská populace v ghetech, v nichž je 100% muslimů a v nichž žijí podle zákona šaría. Do těchto ghet ani národní policie nevstupuje. Tam nejsou národní školy, ani soudy, ani žádná nemuslimská náboženská zařízení. V takovéto situaci se muslimové většinou neintegrují do komunity. Děti chodí do madras. Rovněž musíte vzít v úvahu rozlohu země, kde dochází k těmto úrovním koncentrace muslimů a účinek, jaký to následně bude mít obecně na společnost.

Učí se jen Korán. Byť se i jen spolčovat s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. V některých oblastech určitých zemí tudíž muslimští imámové a extremisté prosazují větší moc, než jak se to ukazuje v celé zemi průměrně.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: beforeitsnews.com

převzato z AC24

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.