Poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia Éric Diard a Éric Poulliat uskutočnili rozsiahly prieskum ohľadom prenikania radikálneho islamu do francúzskych štátnych inštitúcií, píše Le Figaro.

Základ prieskumu poslancov tvorí sledovanie rastu radikálnych islamistických nálad vo Francúzsku za dobu niekoľkých desaťročí. Denník píše, že kartotéka osôb, ktoré sú sledované v rámci programu prevencie terorizmu, dnes obsahuje 21 039 mien, z toho 10 092 ľudí je aktívne sledovaná. Viac ako 1 500 z nich “vykonáva alebo vykonávalo prácu, ktorá sa dá označiť za “zraniteľnú” buď kvôli jej podstate (pozemná alebo letecká doprava, súkromná bezpečnostná služba), alebo kvôli ich kontaktom s ľuďmi.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Čo sa týka práce s radikálnymi náladami príslušníkov štátnej bezpečnosti a poriadkových orgánov, dospievajú poslanci vo svojej správe k optimistickému záveru, pokiaľ však ide o mestskú políciu a súkromné ​​bezpečnostné agentúry, je to celkom inak. Autori prieskumu uvádzajú, že kontrola v týchto štruktúrach je menej prísna nehľadiac na to, že zamestnanci nesú zodpovednosť za bezpečnosť a môžu byť vyzbrojení.

Autori správy konštatovali tiež, že neexistuje vyspelá politika v prevencii a odhalenie extrémistických nálad v zdravotníctve. Poslanci navrhli, aby v týchto odvetviach bola zriadená špeciálna funkcia “referentov pre radikalizáciu”, ktorí by informovali príslušné inštancie o radikálnych náladách zamestnancov alebo užívateľov ich služieb.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Osobitná pozornosť je v tejto správe venovaná extrémistickým náladám v športovom prostredí, kde sa radikálny islamizmus prejavuje v rôznych formách, počnúc kolektívnou modlitbou v šatniach (aj počas súťaží) a končiac požiadavkami o výhradnej strave v halách a nosení spodnej bielizne v sprchách. Dosť často sa stane, že športovci odmietnu pozdraviť súpera a odôvodňujú to tým, že sa môžu pokloniť iba Alahovi.

Stále viac ich nosí počas súťaží a tréningu dlhé legíny, hidžáby a závoje, a to z povolenia vedenia športových federácií, nehľadiac na existenciu pravidiel, ktoré to zakazujú. Niektoré športové kluby nepúšťajú ženy alebo im zakazujú tréning v rovnakom čase s mužmi. “Federácia bojových umení dokonca požiadala svojho technického riaditeľa, aby pri zostavení rozvrhu prizeral k náboženským sviatkom,” oznámili autori prieskumu.

zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.