…..a toho právě zneužívá jakékoliv náboženství. Děti ve školách byly odnaučeny správně myslet a bylo jim do hlavy naprogramované nesprávné „vědění“ – myšlenka, že když zestárnou tak  „UMÍRAJÍ“….

10:54

Nesprávný program, pokud neprozřou nebo nemají zážitek blízký smrti třeba při autohavárii,  se s nimi táhne celý život a opakováním slovo  (SMRT, ZEMŘEL) se neustále utvrzují  v nesprávné „vědě“ že tomu tak je. Kdykoliv jsem slyšel od lidí zmíněná nesprávná slova, tak se je pokouším opravovat v jejich vyjadřování, aby používali frázi: ODCHÁZEJÍ DO JINÉ DIMENZE. Je to naprosto přesný popis toho, co se s člověkem odehrává…..

Sám jsem měl tři těžké havárie, s neuvěřitelným děním. Bylo zajímavé, že mne během několia málo sekund proběhl celý život hlavou a já byl vždy nad vozem a pozoroval jsem dění z vrchu nad autem, jako kdybych nebyl ve voze.  Nutno podotknout, že jedna z nejhorších byla v Německu, kdy jsem v noci v rychlosti asi 190 km v hodině vjel na neposypaný ledový povrch a to v mírné zatáčce (nikde nebyl sníh, bylo  to na podzim) chyba posypové služby jak vyhodnotil soud, kdy přestože věděli už skoro hodinu, že se tam tvoří náledí, nevyjela posypovka. Obracel jsem se diagonálně s autem a auto minulo pilíře mostu o 1 metr. V autě se skoro nikomu nic nestalo až na drobné odřeninky od skla. Bylo to v roce 1979 u Montabauer směrem z Kolína do Frankfurtu.

Druhá byla podobná, kdy jsem také na dálnici v Česku před Prahou po nedání přednosti v jízdě raději sjel do příkopu velkou rychlostí a mnohokrát jsem se převrátil. (Řidič autobusu usnul za volantem a jakmile procitl prudce vybočil do rychlého pruhu), ve kterém jsem jel já. Bylo to v létě nad ránem, a před ním jela stará Škodovka 1000. Na zadním sedadle klečelo dítě a dívalo se dozadu. Srážce řidič autobusu chtěl zabránit a prudce vybočil. Já jsem asi rychlostí 150 km/h když jsem vybočoval a viděl dítě před sebou prudce vybocil do příkopu.  Auto skončilo v protisměru protože přeletělo svodidla. Naštěstí tam nic nejelo!!!!! Nikomu se opět při nehodě nic nestalo. Všechno jsem viděl z vrchu jako kdybych v autě nebyl…..

Autobus i stará škodovka odjeli z místa nehody, naštěstí řidič kamionu, který nehodu viděl, a zapamatoval si číslo autobusu, vše uvedl na pravou míru. Psal se rok 1995.

No a poslední nehoda, která měla podobný charakter, opět nedání přednosti v jízdě, Skončila pro auto zase špatně, ale já neměl ani škrábaneček, mimo vyrytých krevních podlitin z bezpečnostních pásů. Zase jsem měl možnost pozorovat celou scenérii z vrchu a nebyl jsem ve voze…..

Dle mota, ve všem špatném hledej to dobré, jsem byl ujištěn z mých dřívějších předtuh, že člověk nikdy neumírá, ale odchází do jiné dimenze. Zážitky pohybu mimo tělo z výšky byly velice dokonalé a ohromující. Od té doby jsem najisto věděl, že všemu je úplně jinak…..

Že by se najednou věda začalo o to zajímat, nikoliv, ale ke konci časů…..

Tímto ale samozřejmě popírá všechno co vytvořila….

tm

Veda vysvetľuje, čo sa stane s ľudskou dušou po smrt

Veda vysvetľuje, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti

„Ja verím tomu, že vedomie alebo protovedomie, ktoré je jeho bezprostredným prekurzorom, bolo vo vesmíre po celý čas, snáď už od čias veľkého tresku.“ – Dr. Stuart Hameroff, MD

Existuje zopár vecí, ktoré svojím charakterom zapadajú do rámca tém, provokujúcich rozmýšľanie a sú zároveň fascinujúce i desivé. Jednou z takýchto vecí je smrť.

Odkedy je človek človekom vždy jeho myslenie zamestnáva otázka: „Čo sa stane po tom, keď zomrieme?“ Keď sa pri tom teraz zastavíme a porozmýšľame, veľmi rýchlo si uvedomíme, že existujú len dve možné odpovede: niečo bude alebo nebude vôbec nič.

Náboženstvo, samozrejme, určitým spôsobom podfarbuje kontext danej otázky. Ale to je tak zhruba všetko. Buď sa niečo stane alebo sa nestane nič. Buď sme vecou, stanovenou na likvidáciu a následnú recykláciu – alebo tým nie sme.

Čo z tých dvoch možností?

Nuž, keby ste sa spýtali Dr. Stuarta Hameroffa, odpovedal by: niečo sa stane – a bude to zahŕňať aj vedomie.

Vedci odhaľujú, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti

Čo je vedomie?

Oxfordský anglický slovník (Oxford English Dictionary) definuje význam slova „vedomie“ nasledovne:

– Vedomie je stav bdelosti a uvedomovania si svojho okolia.

– Uvedomovanie si vnímania niečoho danou osobou.

– Fakt uvedomovania si samotnej mysle ako takej a uvedomovanie si sveta.

Niet divu, že tak vedomie, ako aj smrť, sú rozsiahlo diskutovanými témami. Niektorí veria, že vedomie je priamym výsledkom činnosti mozgu.

Iní si myslia, že vonkajšie sily, napríklad „Vesmír“, „Boh“ – a vnútorné prvky (prítomné v človeku), napr. „Duch“, „Životná sila“, „Myseľ“ atď., prispievajú k stavu nášho bytia.

“Orch or” teória o vedomí

Dr. Hameroff  riadi Centrum štúdií o vedomí na University of Arizona. Posledných 50 rokov sa venoval skúmaniu vedomia, keďže vedomie súvisí s vednou oblasťou kvantovej mechaniky.

Kvantová mechanika je „fundamentálna teória fyziky, ktorá opisuje prírodu na najjemnejších stupňoch energetických hladín atómov a subatomických častíc.“

Aby sme mohli vysvetliť význam kvantovej mechaniky na vnímanie reality, čiže vysvetliť Hameroffovu teóriu, v krátkosti si povedzme niečo o tom, kde to všetko začalo. Hovoriť budeme o „Experimente dvojitého štiepenia“.

(A o chvíľu sa vrátime k Orch OR teórii!)

Experiment dvojitého štiepenia

Každého kvantového fyzika vyvádza z konceptu experiment dvojitého štiepenia. A majú na to skutočne dobrý dôvod. Experiment dvojitého štiepenia sa totiž prieči prírodným zákonom.

Tu teda uvádzame všetko, čo potrebujete vedieť o tomto experimente:

– Svetelné častice nazývané fotóny prechádzajú cez dve štrbiny.

– Fotóny, podľa predpokladov vedcov, vytvárajú na stene, na ktorú sú nasmerované, usporiadaný vzor. (Aby ste vám pomohli vizualizovať, ako to vyzerá: predstavte si dve vertikálne čiary naplnené malými „zrnkami protónov“, ktoré smerujú na obrazovku.)

–  Keď je pozorovacie zariadenie (detektor) nastavené na detekciu toho, ktoré protóny prechádzajú skrze túto štrbinu, nevytvára sa žiadny vzor.

– Inými slovami, ľudské sledovanie (prostredníctvom technických prístrojov) pozmeňuje vzorec.

– Predpokladaný energetický model/vzorec, by mal zodpovedať tomu, čo stanovujú prírodné zákony a (namiesto toho) nevytvárať nijaký vzorec, alebo model.

Anil Ananthaswamy, ktorý predtým pracoval v medzinárodnom vedeckom časopise New Scientist, v diele s názvom „V klasickom kvantovom experimente by mohla byť ukrytá pravda o všetkom“ vysvetľuje experiment a jeho možné následky:

„Náš klasický pohľad na svet naznačuje, že svetelné fotóny by mali prejsť jednou alebo druhou štrbinou, a tak vytvoriť dva paralelné pruhy na obrazovke, ktorá je za nimi.

Namiesto toho sa však svetlo rozvrhne/rozloží  na striedajúce sa pásy svetla a tmy… „ikonický fyzikálny pokus v sebe môže skrývať viac, než sme si kedy boli schopní predstavovať o tom, čo je realita.“

 

„Kvantové vedomie“

Čo má spoločné ľudská myseľ a vesmír?

Odpoveď: dve veci.

(1) My o tom vieme relatívne málo.

(2) Kvantové vibrácie boli nájdené v oboch.

Prečítajte si to znova. Je to dôležité.

V rámci vedeckej komunity sa debaty držia výroku „korelácia neznamená príčinnú súvislosť“ (mimochodom, má to svoj dôvod). V skutočnosti sa však nedá poprieť vzťah medzi ľudskou mysľou a vesmírom.

Ale čo je ten vzťah, presne?

Späť k “Orch OR” teórii

V roku 1996 Dr. Hameroff a Roger Penrose, matematik a fyzik, predostreli  hypotézu kvantového vedomia, teóriu organizovanej objektívnej redukcie nazývanú „Orch OR“ teória.

Podľa teórie Orch OR, vedomie samo seba odvodzuje z drobných proteínových štruktúr v mozgu, ktoré sa nazývajú mikrotubuly (alebo mikrokanáliky).

Na fyziologickej úrovni sú mikrotubuly opísané ako „dopravníkové pásy“, ktoré prenášajú bunkové zdroje a materiály. Mikrotubuly sa tiež podieľajú na delení buniek a ich štruktúrovaní.

Aj mikrotubuly obsahujú kvantovú energiu.

„Pôvod vedomia odráža naše miesto vo vesmíre, charakter našej existencie. Vyvinulo sa vedomie ako výsledok komplexných výpočtov medzi mozgovými neurónmi, ako to tvrdí väčšina vedcov?

Alebo existuje v určitom  zmysle nejaké vedomie, ktoré tu bolo po celý čas, aby sa zachovávali duchovné postoje?“

Hameroff a Penrose si odpovedajú na rétorickú otázku, ktorú položili:

„…naša teória vyhovuje obom týmto názorom, naznačujúc, že vedomie pochádza z kvantových vibrácií, odohrávajúcich sa v mikrotubulách, proteínových polyméroch v mozgových neurónoch, ktoré riadia neurónové aj synaptické funkcie a spájajú procesy mozgu.

Procesy v mozgu sa veľmi jemným spôsobom sami organizujú. To je kvantová štruktúra reality protovedomia.“

Treba si uvedomiť, že toto duo vedcov publikovalo svoje zistenia pred dvadsiatimi rokmi.

Odvtedy sa uskutočnil rozsiahly technologický pokrok (napríklad boli vyvinuté prístroje na zobrazovanie a pozorovanie mozgu), ktoré, ako sa zdá, podporujú teóriu Hameroffa a Penrosea.

“Orch OR” alebo smrť

Zákon zachovania energie, ktorý je vedcami bezpochyby akceptovaný, uvádza, že „energiu nie je možné vytvoriť, ani zničiť.“

Energia však môže meniť svoje tvary.

Energia, ktorá je v nás, musí meniť formy, tvary. To je „zákon“.

Na záver

Kvantová energia je základným stavebným kameňom vesmíru. Kvantová energia sa nachádza v našom vnútri.

Sme výtvormi vesmíru?

Je to tak, že sa, jednoducho, „vrátime domov“ po tom, čo sa vyzlečieme zo svojej telesnej formy, tak, ako sa to zdá z predpokladu Hameroffa a Penrosea?

Dobrá téma na zamyslenie!

Spracoval: Badatel.net

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.