V historii Země neexistuje žádný jiný velký
obratlovec, jehož populace by se rozšířila tak
rychle a s devastujícími následky pro další
obyvatele planety. Jen v letech 1800 – 1930 vzrostl
počet lidí z jedné miliardy na dvě, a za dalších 90
let pak dokonce na dnešních víc než sedm miliard. To
s sebou samozřejmě nese spoustu problémů .
Přečerpáváním zdrojů počínaje a ekologickou
devastací konče.
Kupodivu, naše elity svůj požadavek na udržitelný
způsob života neadresují těm, kteří ho prokazatelně
nežijí ani trochu. Pojďme si říct pár fakt:
Evropa nejhustěji zalidněný kontinent na světě
(tolik k představě, že je to Evropa, která by měla
pojmout všechny potřebné světa) V roce 1970 ji
obývalo cca 680 milionů lidí. Nyní je to asi 718
milionů lidí. Přírůstek 38 milionů za půlstoletí. A
většina z toho nejde na vrub Evropanů.

[wp_ad_camp_2]

 

Turecko
1927 – 13.6 milionů obyvatel
2011 – 75 milionů obyvatel
Turci se tedy zpětinásobili za 80 let!

Afghánistán
1979 – 15.5 milionů obyvatel
2015 – 32.5 milionů obyvatel
Afghánců je tedy dvojnásobek za 35 let a to tam jede
celou dobu válka!

Niger
1960 – 1.7 milionů obyvatel
2011 – 16 milionů obyvatel
Nigeřanů je tedy více než osminásobek za 50 let.
Chlapíci!

Nigérie
1950 – 33 milionů obyvatel
1991 – 88 milionů obyvatel
2006 – 140 milionů obyvatel
2014 – 177 milionů obyvatel
Co dodat?

Egypt
1945 – 18.5 milionů obyvatel
2004 – 73.5 milionů obyvatel
Odhad pro rok 2025 – 103 milionů obyvatel
Z jednoho Egypťana po druhé světové válce jsou dnes
čtyři.

Při stejném chování by dnes na území ČR žilo 40
milionů Čechů To už by nám bylo dost těsně v naší
kotlince, není-liž pravda? A zapomeňte na nějaké
přírodní rezervace a parky, vše by muselo být
zastavěné.

Tak to bylo několik států jako vzorek. Celkově žilo
v roce 1990 v Africe 642 milionů obyvatel a v roce
2004 již téměř miliarda. Organizace zabývající se
demografií odhadují, že do roku 2050 (za 35 let) to
bude dvojnásobek. Tedy prakticky 2 miliardy. Celá
Afrika má přírůstek 50 milionů lidí za rok. To je
jedna Francie ročně!

Nevěřím proto Zeleným stranám a ekologickým
organizacím, že myslí svůj boj za trvale udržitelný
stav světa vážně. Kdyby ano, museli by ho především
cílit na ty, kteří se replikují jako vačice. Ale to
ne, to je lid jimi chráněný, zdá se. Tam míří
neustálá potravinová a lékařská pomoc a na této
explozi se tito dobráci přímo podílí. Ne, nemohou to
myslet vážně. Domnívám se tedy, že celé to
ekologické běsnění je jen snaha o vytvořen&iac ute;
jakéhosi nového náboženství, pod jehož praporem se
snaží sjednotit globalizovaný lid.

Ano, my Evropané se většinou budeme chovat
ekologicky i bez poučování. Budeme snižovat svoji
spotřebu pokud to bude nutné, budeme vyvíjet
sofistikované, prostředí nezatěžující technologie,
budeme se nejspíš vracet k šetrnému zemědělství,
které nebude vyčerpávat půdu způsobem, aby se za pár
let změnila v mrtvou hmotu. Ale bude nám to houby
platné, pokud ta větší část světa bude stále větší.
Protože i nejekologičtěji se chovající lidé (a já
mám silné pochybnosti, že v přítomném okamžiku
ukotvení lidé se tím vůbec budou ochotni trápit),
potřebují nutně jídlo, vodu a prostor. Pokud jich
bude příliš, nakonec tu planetu sežerou.

[wp_ad_camp_2]

 

V těchto souvislostech se mi jeví jako zajímavé, jak
nyní všichni řeší klimatické změny, jak bude v
Africe nedostatek a jak se tedy máme připravit na
migrační vlny. A nikdo z těchto futurologů zatím
nezmínil, že existuje daleko bezpečnější řešení
problému, než je přesun mas lidí na nejhustěji
zalidněný kontinent. Prostě změnit reprodukční
chování. Afrika má dost zdrojů na to uživit takové
počty lidí jaké v ní žily například v roce 1950. A
naopak, žádný kontinent ne má dostatek zdrojů, aby
uživil masu lidí, která se každých 50 let zdvojnásobí.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.