…..to jenom na okraj, aby lidé věděli jaký satanský svátek na planetě Zemi každý rok slaví….

08:54

Já osobně neslavím žádné VATIKÁNEM PŘIKÁZANÉ a určené svátky, vánoce, velikonoce, narozeniny atd. Není to nic jiného než byznys a vymývání mozku lidem. Raději si skoro každý měsíc s rodinou sednu doma k večeři či obědu a máme „vánoce“ asi tak 10 kráte do roka. A nemusí mně někdo přikazovat, kdy mám co slavit. Jo že je to zažité namítáte. Né je to vymytá palice satanistickými organizacemi, která Vám jako robotům přikazují co kdy a kde dělat. No, se mnou rozhodně néééééééééééé…..

tm

Přišlo mejlíkem z facebooku

VŠECH SVATÝCH NEBO HALLOWEEN?

1.října 2000 římskokatoličtí kněží ve Francii organizovali protest proti Halloweenu, protože jde o podzimní svátek „zasvěcený satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu“. Předvečer dne Všech svatých katolíci tradičně navštěvují hroby svých blízkých, zdobí je květinami, na jejich památku zapalují svíce a modlí se za jejich duše. Páter Don Pascal řekl: „Křesťané, nemůžete slavit Helloween i Všechny svaté. Nemůžete míchat všechno dohromady jen pod záminkou zábavy…“
Taktéž milánský arcibiskup kritizoval rostoucí trend oslavovat Halloween i v katolických zemích.

HISTORIE HELLOWEENU

Halloween je zasvěcený satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho se sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějů a čarodějnic se rozšířil z USA.
Z historie víme, že 300 let před Kristem skupina pohanských žreců – druidů – držela pod svojí vládou keltský svět. Každý rok 31.10. (v den Helloweenu) oslavovali na počest svého pohanského božstva „Samhaina“ festival smrti. Žreci chodili z domu do domu a žádali dary. V některých rodinách vybírali děti anebo dospělé na rituální oběti pro démona smrti. V případě odmítnutí vyslovovali nad domem zlořečení smrti. Od toho pochází výrok „trick or treat“ (zlořečení nebo dar). Na cestu si žreci svítili vydlabanými řepami, vyřezanými do podoby tváře. Vevnitř hořela svíčka vyrobená z lidského tuku z předcházejících obětí. Řepy představovaly ducha, který činil jejich zlořečení účinné. V 18. a 19. Století se tento obnovený pohanský rituál dostal do USA, kde řepy nahradili dýněmi. Slovo Halloween pochází z „All Hallows´Eve“ (v překladu: předvečer Všech svatých“). Je známé, že v USA, Austrálii a jinde satanisti o této noci páchají rituální vraždy.
Musíme si uvědomit, že „slavením“ tohoto „svátku“ člověk nabízí sebe anebo své děti přímo satanovi. Člověk nenápadně vklouzne „helouvínskou čokoládkou“, rozsvícenou dýní nebo helouvínskou maškarádou do světa okultizmu.
Tento pohanský a dnes hlavní svátek satanistů je oslavou smrti a je neslučitelný s vírou ve vzkříšeného Krista. Pohanští Kelti věřili, že v noci tohoto pseudosvátku se otevírají dveře pekla a démoni, obyvatelé pekla, přicházejí na zem. Halloween je prostředkem, který vede k odlidštění a svázanosti dětského vědomí, k zavedení módy oblečení s obrazem smrti, disharmonie a krutosti. Už učitelky ve školce a ve škole (často nevědomě) učí děti výsměchu ze smrti a lidského utrpení, kdy hravou formou používají krev obětí jako pochoutku. Hraní si v démonickém převlečení (napodobují lidské oběti, ďábelské úšklebky, lidské utrpení a smrt) zapříčiňuje u malých dětí deformaci psychiky, zdravého myšlení, poruchy osobnosti.

HALLOWEEN DNES

Halloween je i velký marketingový podvod. Je spojený se ziskem mnohých firem (výroba hraček, děsivých kostýmů..). V roku 2011 v USA utratili na Halloweenu víc jak 686 000 000 dolarů.
Církev je zpečetěná krví mučedníků, kteří odmítli přinášet oběti a sloužit modlám, za kterými jsou padlí andělé, i když jim hrozili krutým mučením a dokonce i smrtí.
Pokud se zúčastníme obřadů „trick or treat“, obdarováváme těmito dárky ne nevinné děti, ale ve skutečnosti démona, kterému děti přišli (nevědomě) sloužit, napodobujíc svými kostýmy démony a duše mrtvých bloudících v noční tmě. Děti chodí po domech a žádají almužnu – de facto gesto spoluúčasti ostatních lidí na oslavě satana.
V dnešní době tzv. „satanova církev“ oficiálně vyhlásila tento den za svůj největší svátek. Kéž by kněží udělali v této věci osvětu a varovali především rodiče, mládež a děti před tímto „svátkem“ a jeho destruktivním vlivem, který zanechává následky na psychice a často i na fyzickém zdraví.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.