Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

Související zprávy

Máme velký problém i s jinými přistěhovalci 4.díl

…..i když třetí díl, který jsem Vám dal jako první na přečtení ke článkům, je ten nejdůležitější, hovoří se v něm o rase ANIMUS, můžete si dnes přečíst díl poslední. Rozhovory s Nerudou jsou ty nejzajímavější….

Telemetrické lasery na ochranu planety Země jsou náhradou za BST od bytostí žijících na povrchu před ANIMUSÁKY či ANDROIDY.

Rozhovory Neruda

23:55

Rozhovor 4

Následuje záznam sezení s Dr. Nerudou, ze dne 31. prosince 1997, který mi dovolil nahrát jeho odpovědi na mé otázky. Toto je přepis tohoto sezení. Bylo to jednou z pěti možností, kdy jsem mohla nahrát naši rozmluvu a přepis je přesnou kopií rozhovoru. Nedělala jsem žádné úpravy, a snažila jsem se použít přesná slova, výrazy a gramatiku, které používal Dr. Neruda.

 

(Doporučuji před čtením tohoto výňatku přečíst si předešlé tři rozhovory.)

 

Sarah: Jak jsem slíbila, jednou z věcí, na které se chci soustředit v tomto rozhovoru, je lokalita Ancient Arrow. Podle toho, co jste říkal tehdy, Ancient Arrow byla v podstatě zbavena svých artefaktů. Kde teď jsou, a co myslíte, že s nimi ACIO zamýšlí?

Dr. Neruda: V době mého útěku byly předsíň a všech dvacet tři komnat starostlivě změřeny a analyzovány, a každý předmět byl zaznamenán. Všechny předměty, které mohly být odneseny z komnat, byly přesunuty do laboratoří ACIO a podrobeny přísnému zkoumání. Počáteční naděje ukazovaly, že předměty by mohly obsahovat dosažitelné technologie, které by nějakým způsobem mohly urychlit vývoj BST. Nicméně, myslím si, že tato očekávání změnil objev dvacáté čtvrté komnaty.

Sarah: Nikdy předtím jste nemluvil o jakémkoliv detailu těchto komnat. Co bylo zvláštního na té dvacáté čtvrté?

Dr. Neruda: Co bylo zajímavé na těch komnatách – kromě toho, že obsahovaly ony předměty – bylo, že lokalita byla sterilní, jako operační sál, kromě dvacáté třetí komnaty. Vzpomínáte si, že tyto komnaty vyčnívaly ven z ústřední chodby, která spirálovitě stoupala nahoru v pevné skále. Z nejvyššího bodu dvacáté třetí komnaty bylo dolů do předsíně kolem padesáti metrů. Věděli jsme, že na optickém disku je dvacet čtyři částí, ale předpokládali jsme, že do tohoto počtu byla zahrnuta předsíň, i když neobsahovala žádný artefakt. Tak jsme došli k falešnému závěru o dvaceti čtyřech komnatách.

Sarah: A nebylo to tak?

Dr. Neruda: Ne. Byla tam další komnata, která byla ukryta.

Sarah: Jak?

Dr. Neruda: Na podlaze dvacáté třetí komnaty bylo značné množství kamenných úlomků. Byly zde všechny znaky toho, že nebyla dokončena, jakoby stavitelé museli náhle odejít, anebo prostě, jakoby jim došla trpělivost před dokončením tohoto díla. Investovali jsme spoustu času a analyzovali jsme zdi a sutiny z této komnaty, doufajíc, že zjistíme použitou technologii stavby, ale nikdy bychom nebyli předpokládali, že pod sutinami na podlaze komnaty byl ukrytý vchod.

Sarah: Takže tam byly padací dveře?

Dr. Neruda: Krátce před mým útěkem byly tyto padací dveře objeveny průzkumníky z ACIO, kteří prováděli rentgenové fotografie interiéru.

Sarah: Za jakým účelem?

Dr. Neruda: Snažili se tak stanovit stavební nedostatky, které by mohly z dlouhodobého hlediska narušit stabilitu tohoto místa. Vždyť jsme v konečném důsledku porušili těsnost toho místa a podrobili stavbu značným tlakům. Fifteen, s důkladností sobě vlastní, si chtěl být jist, že jsme nedopatřením neporušili stavební celistvost místa. Byl si jist, že záchrana tohoto místa je rozhodující.

Sarah: Dobrá, takže rentgen ukázal padací dveře do jiné komnaty. Jak je možné, že předtím jste je přehlédli? Byly úplně ukryté?

Dr. Neruda: Ne úplně. Bylo nám řečeno, abychom všechny komnaty ponechali v takovém stavu, jak je najdeme – kromě artefaktů a jejich katalogizace. Nevěděli jsme ale, že patnáct centimetrů kamenné drtě na podlaze dvacáté třetí komnaty skrývá svislý úzký průchod.

Sarah: Ten průchod byl zcela svislý?

Dr. Neruda: Správně. Klesal do hloubky skoro padesát metrů…

Sarah: Ale myslela jsem, že předsíň je padesát metrů pod dvacátou třetí komnatou.

Dr. Neruda: To je, ale ne přímo pod ní. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry kamene od nejbližší zdi předsíně.

Sarah: Byl tam nějaký průchod do předsíně, anebo měla vchod pouze z dvacáté třetí komnaty?

Dr. Neruda: Jediný vchod byl z dvacáté třetí komnaty, což ji činilo téměř nedostupnou.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Protože průchod byl velice těsný pro dospělého člověka, a byl velice dlouhý pro slezení.

Sarah: Nemohli jste jej rozšířit, když disponujete takovými technologiemi?

Dr. Neruda: Byla to jedna z alternativ, ale Fifteen necítil, že by byla zaručeně úspěšná.

Sarah: Proč ne? Vypadá to jako pěkně důležitý objev – možná klíč k celé lokalitě.

Dr. Neruda: ACIO vlastní technologie, které nám umožnily spustit kamery do šachty, a vyfotografovat celou komnatu na dálku.

Sarah: A co jste uviděli?

Dr. Neruda: Všechny rozměry dvacáté čtvrté byly největší ze všech ostatních komnat. Její nástěnný obraz byl největší, a stejně jako ve dvacáté třetí, byl orientován vodorovně, ne svisle. Byl tam také technologický artefakt, který, pokud vím, odolává, jako ty ostatní, jakýmkoliv zkoumáním ze strany ACIO.

Sarah: Byly tam ještě nějaké rozdíly kromě rozměrových?

Dr. Neruda: Byla podobná dvacáté třetí v tom smyslu, že její vzhled byl také nedokončen, ale rozměrově byla asi třikrát větší. Na zdi, protilehlé obrazu, byla vytesána řada piktografů, uspořádaných po pěti znacích v sedmi skupinách.

Sarah: Ukazoval jste mi fotografie maleb v komnatách, viděla jsem i tuto?

Dr. Neruda: Ne.

Sarah: Jak vypadá?

Dr. Neruda: Z celé kolekce je nejabstraktnější a nejsložitější a proto těžko popsatelná. Jako u všech ostatních komnat, vynaložili jsme značné množství úsilí a času, abychom rozšifrovali symboly a analyzovali obsah obrazu, ale co do jejich pravého účelu jsme zůstali pouze u spekulací.

Sarah: Měli jste nějakou hypotézu k tomu, proč byla dvacátá čtvrtá komnata tak ukryta?

Dr. Neruda: Vzpomeňte, že většina v Labyrinth Group to místo dávala do souvislosti s lidským genomem…

Sarah: Kvůli jeho spirálovitému tvaru?

Dr. Neruda: Ano, a také kvůli tomu, že komnat bylo dvacet tři – což je přesný počet chromozomů, nebo jejich párů v normální lidské buňce. Tyto skutečnosti, spolu s některými detaily, obsaženými na malbách, a také v souvislosti s filosofickými texty, které jsme rozšifrovali, nás vedly k závěru, že to místo bylo navrženo, aby vyprávělo příběh o lidském genomu.

Sarah: Dobrá, ale proč byla dvacátá čtvrtá komnata skryta, a jak se to vztahuje k lidskému genomu?

Dr. Neruda: Nevím to jistě, ale vzpomeňte si, že dvacátý třetí chromozom se vztahuje k pohlaví jedince. Obraz z dvacáté třetí komnaty je jediným obrazem, který ukazuje – i když abstraktně – pohlavní orgány obou, muže a ženy. Domnívali jsme se, že je to záměr. To, že dvacátá třetí komnata je nedokončená, naznačovalo, že dvacátý třetí chromozom je také nějakým způsobem nedokončen, což vede k domněnce, že genom pohlaví by mohl mít ještě nějakou jinou funkci, která dosud není dokončena.

Sarah: Cožpak není celý genom nedokončený? Vzpomínám si, že 95% lidského genomu se nepoužívá. Není to pravda?

Dr. Neruda: Je pravdou, že instrukce, které jsou v genech obsaženy, jsou většinou nepoužité, ale samotné geny, pokud se týká jejich instrukčních sad, pokud je nám známo, nejsou neúplné. Jsou zde, ovšem, genetické mutace, objevující se z času na čas, ale tyto opět nejsou ve stavu nedokončení, pokud jde o samovolné přizpůsobení se genetickému mísení.

Sarah: Tedy, co s tou dvacátou čtvrtou komnatou? Existují příklady lidí s dvaceti čtyřmi chromozomy?

Dr. Neruda: Za prvé, je to dvacet tři párů, a ano, existují lidé, kteří mají dodatečný chromozom, ale je to většinou nežádoucí, a často je to smrtelné. V našem výzkumu jsme nikdy neviděli 24 párů chromozomů ve zdravém, normálním člověku.

Sarah: A nebylo by možné, že to není o chromozomech? Nejsou tam žádné páry komnat, takže možná to nevypovídá o období dvaceti čtyř chromozomů.

Dr. Neruda: Tato možnost byla samozřejmě prozkoumána.

Sarah: A…?

Dr. Neruda: Nenašel se žádný spolehlivý důkaz, takže tato teorie byla odmítnuta.

Sarah: Takže nic lidského nemá 24 párů chromozomů? Proč by Tvůrci křídel budovali něco takového, zřejmě založeného na genetice, a udělali v tom takovou chybu?

Dr. Neruda: Nikdo v Labyrinth Group nevěřil tomu, že je to chyba. Šimpanzové, orangutani, a gorily mají 24 párů chromozomů.

Sarah: Opice?

Dr. Neruda: Kterýkoliv molekulární biolog vám řekne, že náš genom je z 98% shodný s šimpanzím.

Sarah: Chcete tím naznačit, že Tvůrci křídel vytvořili to místo na počest šimpanzů?

Dr. Neruda: To ne. Pouze naznačuji pravdu. Až do roku 1955 si vědci mysleli, že lidé mají 24 párů chromozomů, stejně jako šimpanzy a gorily, ale pak se zjistilo, že lidem, někde v průběhu věků, se sloučily dva chromozomy do jednoho…

Sarah: Jak to ale souvisí s objevem dvacáté čtvrté komnaty?

Dr. Neruda: Možná to nesouvisí. Lidský genom vypadá jako encyklopedie s dvaceti třemi svazky. Je docela dobře možné, že dvacátá čtvrtá komnata, v tomto případě, je něco jako obsah, nebo vyhledávací rejstřík.

Sarah: Nedá se vidět, jako ostatní chromozomy?

Dr. Neruda: Mysleli jsme si, že má nějaký význam to, že komora je ukryta, a že je propojena pouze úzkým, svislým průchodem do dvacáté třetí. Teoreticky je možné, že dvacátý čtvrtý chromozom není molekulární genovou schránkou. Může být genetickou mutací, naznačenou do naší budoucnosti. Anebo je tato komnata jakousi metaforou pro novou funkci lidského druhu, která je doposud v latentním, anebo neaktivovaném stavu.

Sarah: Takže, co si Fifteen myslí, že by to mohlo znamenat?

Dr. Neruda: ZEMI provedl důkladný průzkum proměnných, a myslím, že Fifteen více-méně akceptoval většinu pravděpodobných alternativ, tedy, že 23. chromozom byl předurčen k mutaci, vytvoření, nebo urychlení vytvoření dvacátého čtvrtého chromozomu, který by mohl fungovat, jako orientační soustava, nebo indexový ukazatel pro budoucí genetiky.

Sarah: A ZEMI to vše vydedukoval z obyčejného obrazu?

Dr. Neruda: ZEMI provedl šedesát dva různých analýz obrazu v dvacáté čtvrté komoře, přičemž každá z nich měla pravděpodobnost přes 40%. Toto je neslýchané, ledaže by byl objekt zakódován dostatečně složitě, a toto kódování by bylo provedeno tak, aby vytvořilo síťovou souvztažnost možností. Tato malba spolu s hieroglyfy na protější zdi se tak chovají. Tento úkaz byl v ACIO nazván Index Komplexní Souvztažnosti (iks), a byly mu přiřazeny hodnoty ve stupnici nula až sto. Jestliže má předmět, nebo událost hodnotu iks=15, považují se za kódované. Artefakty dvacáté čtvrté komnaty mají nejvyšší iks ze všech ostatních komnat : 94,6. Pro srovnání, další nejvyšší iks má šestá komnata a to hodnotu 56,3.

Sarah: Proč je to tak důležité?

Dr. Neruda: Protože Fifteen chápal dvacátou čtvrtou komnatu jako klíč k celé stavbě. ZEMIho analýzy jsou natolik zvláštní, že se nedají jednoduše shrnout v tomto rozhovoru.

Sarah: Můžete mi dát příklad, jak ZEMI určuje hodnotu iks?

Dr. Neruda: Obraz anebo předmět se prohlídne a redukuje na digitální součásti. Hodnoty, jako barva, poměr, poloha, tvar, a opakování, se stanoví a analyzují. Například, jedna z abstraktních postav na obraze dvacáté čtvrté komnaty vypadá, jakoby plula vzhůru nohama a zdá se, že má 23 hvězd ve své střední části. ZEMI by k tomuto přidružil určitý význam, a toto by se stalo vláknem síťové souvztažnosti. Pak by pokračoval ve vytváření dalších takových vláken, hledáním shodného vzoru. Jestliže objeví vzor s dostatečnou matematickou spojitostí a souvislostí, vydedukuje z toho, že ten objekt je vytvořen pro nějaký účel.

Sarah: Jinými slovy, vyšší hodnota iks naznačuje vyšší účel?

Dr. Neruda: Ano, a obzvlášť tehdy, když jsou zde podstatné rozdíly, jak je to v případě 24. komnaty.

Sarah: Když se všechny ty střípky dají dohromady, vynoří se obraz toho, že lokalita Ancient Arrow byla vytvořena jako metafora lidského genomu, a toto předpovídá mutaci, která vytvoří 24. chromozom, který nás povede právě zpátky k našim chlupatým bratrancům. Nebyl by to vývojový sestup, čili devoluce?

Dr. Neruda: Nikoliv.

Sarah: Proč ne?

Dr. Neruda: Molekulární prostředí dvacátého třetího chromozomu je nejvíce protichůdné a nejdynamičtější ze všech lidských genomů. To vytváří možnosti dalších změn. Molekulární a evoluční genetikové začínají teprve teď poznávat tuto podstatnou skutečnost dvacátého třetího chromozomu. Výsledkem ZEMIho analýz bylo, že obraz ve dvacáté čtvrté komnatě se netýká naší pohlavní totožnosti, jak je to v případě dvacátého třetího chromozomu, ale naší duchovní totožnosti.

Sarah: Jak to?

Dr. Neruda: Abych to rozumně vysvětlil, potřebuji k tomu asi dvacet minut vyprávění. Chcete, abych pokračoval?

Sarah: Můžete to nějak shrnout?

Dr. Neruda: Zkusím to. Mezi dvacátou třetí a dvacátou čtvrtou komnatou je několik souvislostí ; nejzřejmější je ta, že do dvacáté čtvrté komnaty je možno dostat se pouze z dvacáté třetí. To naznačuje, že dvacátá čtvrtá je výsledkem funkce a podmínek dvacáté třetí. V jiném smyslu, tunel, který je propojuje, je porodním kanálem, a dvacátá čtvrtá je dítětem. Protože dvacátá třetí znamená pohlavní chromozom, znamená to, že tato určuje pohlavní a fyzickou totožnost osobnosti, její účel je z velké části dvojitý. Je docela logické vyvodit, že kdyby bylo dáno narodit se novému chromozomu, možná by to mělo něco společného s naší duchovní totožností, obzvlášť ve světle všech ostatních informací, které máme o Centrální rase.

Sarah: Mám pocit, že tomu věříte.

Dr. Neruda: Myslím, že je to životaschopná hypotéza, a přesný účel lokality Ancient Arrow je již tímto stanoven s vysokou spolehlivostí.

Sarah: Jsou ještě nějaká další místa podobná Ancient Arrow, na jejichž výzkumu se ACIO podílela ?

Dr. Neruda: Ne, nic tohoto rozsahu, ale ACIO se podílí na výzkumu všech anomálií, kde se předpokládá možný vliv ET (ExtraTerrestrial).

Sarah: Můžete mi dát příklad?

Dr. Neruda: V Peru byl například nalezen podzemní komplex s rytými kameny. Bylo to v polovině 60. let. Některé z okolností, týkajících se tohoto místa jsou podobné těm v Ancient Arrow.

Sarah: Jakým způsobem?

Dr. Neruda: Byl to podzemní komplex značné složitosti, a obsahoval desítky tisíc kamenů, do kterých bylo vyryto takové množství složitých obrazových znaků, že to představovalo celý obrovský historický záznam země a prehistorické kultury, a to vše bylo vyryto v kameni, známém jako andezit.

Sarah: A bylo toto místo také drženo v tajnosti?

Dr. Neruda: Ne, zcela naopak, bylo cílem těžké dezinformační kampaně, a nakonec diskreditováno akademickými institucemi, které se nesporně cítily ohroženy jeho odhalením.

Sarah: Ještě stále mi není jasné, jak vládní organizace jako ACIO může operovat v zákulisí, zatímco naši vlastní zvolení úředníci si vůbec neuvědomují jak její existenci, tak její program.

Dr. Neruda: Někteří vaši zvolení úředníci jsou si vědomi existence ACIO, ale máte asi pravdu v jedné věci : nevědí o jejich skutečných cílech.

Sarah: A kdo ví, a kdo ne?

Dr. Neruda: To není tak jednoduchá věc, poskytnout vám seznam jmen. Ti, kdo vědí, a jsou zvolenými činiteli, tvoří velmi úzký seznam.

Sarah: Jak krátký?

Dr. Neruda: Zatím bych dal přednost mlčení; jen to, že to je méně než deset lidí. Svět politicky organizované společnosti není rozdělen na republikány a demokraty, nebo liberální a konzervativní strany. Jsou rozděleni či rozvrstveni podle znalostí a přirozené inteligence. Finanční oligarchie z tajné sítě, o které jsem se zmínil v minulém týdnu, má výjimečné znalosti, z nichž některé sdílí s Armádou, a někteří je sdílí se silami Isolacionistů. Tyto tři síly představují hlavní způsob, jak je svět organizován, a předpokládaná alfa organizace je Incunabula, protože ta ovládá dominantní podíl ze světové zásoby peněz a hmotného bohatství.

Sarah: Dobrá, zastavme se na moment, protože jsem si udělala od našeho sobotního interview menší výzkum, a dozvěděla jsem se něco o organizaci, nazvané Ilumináti. Je to stejná organizace, jako ta, na kterou jste se teď odkázal jako na Incunabulu?

Dr. Neruda: Ne. Ilumináti jsou součástí tajné sítě, ale nejsou alfa organizací. Ilumináti jsou příbuzní s dalšími šlechtickými (Blueblood-modrá krev) organizacemi, většinou vzniklými z evropského základu, ale jejich cíle, a cíle Incunabuly, nejsou shodné.

Sarah: Jak to, z mých studií se zdálo, jako by byli tajnou sítí, na kterou jste se odvolával.

Dr. Neruda: Nejprve je nutné vědět, že tajná síť, jak jsem ji popsal, je volně sdružená, a ne příliš dobře uspořádaná, kvůli vzájemně soupeřícím programům. Nicméně, je tam mezi některými silnými skupinami jakýsi duch kamarádství, většinou protože sdílejí elitní postavení v obchodu, akademickém světě, nebo ve vládě. Nicméně, tyto skupiny jsou obecně určeny k tomu, aby pomohly jejich členům budovat větší bohatství a vliv, skrze členskou síť obchodních a vládních kontaktů. Ano, je to trochu srovnatelné s výkonnou organizační sítí.

Sarah: Jste si jistý, že mluvíme o stejné organizaci?

Dr. Neruda: Je mnoho příběhů o Iluminátech, většinou založených více na legendě, než na důkazech. Je jim připisováno příliš mnoho konspiračních cílů, ale oni nejsou organizováni tímto způsobem. Jejich vedení je příliš viditelné, a pečlivě prohlédnuté médii. A když máte splněnu tuto podmínku, můžete, ve většině případů, vyloučit podezření, že jsou tu globální, konspirační cíle.

Sarah: A co okultní odkazy na Ilumináty? Jsou pravdivé?

Dr. Neruda: Předpokládaní vůdcové Iluminátů nejsou okultisté nebo vyznavači Ďábla, jak jsou někdy obviňováni. Znovu zdůrazňuji, je to jen zdivočelá konspirační teorie, vytvořená obvykle těmi, kdo usilují najít nepřítele, který je ztělesněním Lucifera, a který je v jejich představách spojený s magií. Ilumináti, kteří existují jako elitní organizace, jsou tvořeni muži a ženami, kteří nejsou organizováni podle jednoho systému víry. Duchovní postoje jejich členů nejsou brány jako kritérium k získání členství. Co je důležité, je osobní síť kontaktů jednoho každého.

Sarah: Ale nemají snad velký vliv na politiku?

Dr. Neruda: Ano, mají vliv, stejně tak jako Zednáři, Lebka a hnáty, a cca dvacet sedm dalších organizací, které tvoří tuto volně propletenou elitní síť, ale lidé, kteří ovládají hlavní plán, nejsou přímo spojeni s jakoukoliv z těchto třiceti organizací. Realita je taková, že tyto organizace ve skutečnosti operují uvnitř jedné ze tří sil, jak jsem je popsal výše, a ty jsou všechny sjednoceny pod kontrolou Incunabuly.

Sarah: Tak vy říkáte, že z vnitřku těchto tří sil je organizována světová politika, a skupina s nejvíce penězi má nejlepší znalosti a zásadní vliv na další dvě skupiny?

Dr. Neruda: Incunabula neporoučí dalším dvěma silám. Jen strategicky uvolňuje informace, kterými jimi manipuluje směrem, kterým chce, aby se ubíraly. Můžete se dívat na tyto tři síly, jako na součásti rovnostranného trojúhelníka, s Incunabulou ve vrcholu, a Globální armádou v jednom spodním rohu, a Isolacionisty v druhém.Toto je skutečná struktura globálních sil.

Sarah: Není mi jasné, jaké jsou cíle těchto tří sil.

Dr. Neruda: Incunabula se zabývá globalizací peněžních kanálů a zásadních surovin, jako je ropa a zemní plyn ; armáda se zabývá prosazováním a ochranou demokracie ve světě, a přitom chrání zájmy dominantních supervelmocí, Ameriky a západní Evropy ; a Isolacionisté se soustřeďují na průmysl a nemovitý majetek pro své členy na státní úrovni.

Sarah: A jak tedy Incunabula navnadí tyto další dvě síly, aby dělaly, co chce ona? Můžete mi dát příklad?

Dr. Neruda: Proč myslíte, že Saddam Hussein napadl Kuvajt?

Sarah: Aby se zmocnil jeho ropných vrtů, a vydělal na nich.

Dr. Neruda: Na povrchu to je blízké pravdě. V předchozí válce Írán-Irák Saddam hodně vyprázdnil jeho státní kasu, a tím pádem je jasné, že se zajímal o bohatou produkci Kuvajtu. Ale také věděl, že jeho armáda nebyla navržena k tomu, aby napadla a anektovala cizí zemi, a navíc si byl vědom toho, že supervelmoci by chránily jejich zájmy v Kuvajtu. Saddam měl skutečné dilema ; měl něco přes milion vojáků, kteří po válce Írán-Irák postrádali práci, a uvnitř Irácké ekonomiky nebylo možno vytvořit žádné nové místo, které by tyto lidi pojmulo. Armáda si byla vědoma Saddamova dilema, a skrze její dezinformační kampaň byl Saddam sveden k tomu, aby uvěřil, že by bylo možné napadnout Kuvajt, bez odplaty ze strany supervelmocí. Uvnitř armády je několik vyšších operativců, činných jako oči a uši Incunabuly. Těm bylo dobře známo, že Irák měl zbraně hromadného ničení, vyvinuté během války s Íránem. Armáda to viděla jako destabilizační prvek v její dlouhodobé politice, s cílem importovat do země s ropnými zásobami demokracii amerického stylu. Incunabula nemá kontrolu nad ropou na Středním východě. To je jediné zásadní aktivum, nad kterým nemají primární autoritu. Saddam Hussein byl sveden dezinformací, a zaútočil na Kuvajt, takže Armáda pak mohla společně s celým světem přihlížet na následné zničení Iráckých obranných sil.

Toto byl tedy krátký exkurs do události globálního dopadu, v režii Incunabuly, uskutečněné armádou, která si vůbec neuvědomila, že i ona byla vlákána do tohoto konfliktu stejným způsobem, jako Irák.

Sarah: A to všechno jen proto, že nějaká elita miliardářů chce ovládat světové zásoby ropy?

Dr. Neruda: Je to mnohem více komplexnější, ačkoli je to částečně tak. Nejsem si jist, jak hodně chcete, abych do toho zašel.

Sarah: Je těžké zastavit se, po tom, co jste mi odhalil. Kam to všechno směřuje … Mám na mysli, jaké jsou konečné cíle Incunabuly?

Dr. Neruda: Myslíte v kontextu Středního východu?

Sarah: Ano.

Dr. Neruda: Chtějí ovládat produkci ropy. Chtějí mít kontrolu nad tímto kritickým aktivem, které je tak důležité pro ovládání světového hospodářství. Oni ovládají rafinerii a distribuci konečných produktů, ale postrádají kontrolu nad produkcí, zvláště na Středním východě. To je základní cíl, ale je podmíněn nutností postupného importu západní kultury do regionu, a pomalé, ale jisté homogenizace světové kultury. Chtějí tuto globální kulturu, jako rámec, ve kterém budou uplatňovat globální regulaci.

Sarah: A jak dlouho to bude trvat… myslím, než uspějí?

Dr. Neruda: Z perspektivy ACIO, to má pravděpodobnost výskytu ne více, než 35% během příštích 10 let, a pravděpodobnost vyskočí na 60% v rozmezí 20 let. Potom se pravděpodobnost zvyšuje s každou další dekádou, až dosáhne téměř 100% jistoty do r. 2060.

Sarah: A když říkáte, ,globální regulaci‘, co tím myslíte?

Dr. Neruda: Schopnost regulovat přírodní zdroje planety z pozice jediného, globálně- politického tělesa.

Sarah: Co dělá tento cíl tak kritickým pro Incunabulu?

Dr. Neruda: Klesající zásoby ropy a zemního plynu. Toto jsou neobnovitelné zdroje energie, a zatímco trvalo miliardy let, než se vytvořilo 3.2 bilionů barelů použitelné ropy, trvalo to jen posledních 110 let, než se tento objem snížil na 1.8 bilionů barelů. Planetární zásoba ropy je její ekonomická krev. To, jak její zásoba klesá, ovlivňuje ekonomický systém, ve kterém světová populace žije. Jakmile se ekonomické podmínky oslabují, povstává nestabilita, a jestliže se to ihned neřeší, následuje chaos.

Sarah: Znovu, říkáte, že to je všechno o ropě?

Dr. Neruda: Upřímně řečeno, je překvapující, že toto není zřejmé. Kdokoliv, kdo zná podmínky kolem světových zásob ropy, může pomocí jednoduchých vývodů dojít k závěru, že svět je přibližně padesát let vzdálen od vyčerpání všech ropných zdrojů, a to je ta více optimistická předpověď. Z pesimistického pohledu, by to mohlo být jen dvacet pět let.

Sarah: Jak je to možné? Nepamatuji si, že by o tom bylo cokoliv zveřejněno v mediích. Skoro bych myslela, že to je ohromné téma, když je to tak zřejmé, a tak fatální.

Dr. Neruda: Je zde mnoho verzí tohoto příběhu, které obíhají v médiích, ale nikdy zcela nezaujaly pozornost hromadných sdělovacích prostředků a mas, protože se jedná o, pro ně vzdálenou budoucnost � tedy téma, ne příliš aktuální pro občany naší kultury, zamilované do jejich západního životního stylu. Nicméně, je to tato budoucnost, kterou má Incunabula v ohnisku zájmu, protože to je to, co určuje její nynější taktiku. Vyčerpání světových zásob ropy, společně s růstem lidské populace, to je dominantní vliv, tvarující politiku Incunabuly a její časový plán.

Sarah: Takže program Incunabuly je dostat pod kontrolu klesající ropné zdroje, řádově do kdy ?

Dr. Neruda: Na nejvyšších úrovních Incunabuly se věci plánují v horizontu typicky dvaceti až sto let, v závislosti na sporné otázce. Oni jsou si dobře vědomi toho, že jakmile se zásoby ropy zmenší, ropu bude stále těžší extrahovat z planetárních ložisek, a následkem toho, to povede k minimálně třicetiprocentnímu zvýšení rafinačních nákladů. Toto bude mít hluboký vliv na cenu, a to může mít za následek vyvolání trvalé recese ve světové ekonomice. Plánovači z Incunabuly věří, že upevnění kontroly nad zdroji ropy a její distribucí, je ten nejlepší způsob, jak zavést přídělový systém na globální úrovni, bez spuštění Armagedonu.

Sarah: To je to opravdu tak vážné?

Dr. Neruda: Nechci, aby to vyznělo panikářsky, ale je to základní problém, na který svět musí zacílit v 21. století. Nejbrilantnější vědci naší planety jsou si tohoto dobře vědomi, a jsou s tím již seznámeni po dvacet let, nebo i více.

Sarah: Proč potom světoví vůdci a nejlepší vědci nepracují na vývoji alternativních zdrojů energie ?

Dr. Neruda: V některých případech na tom pracují. Je několik alternativních energetických zdrojů, které připadají v úvahu – některé nejsou zatím v této době uvolněny pro veřejnost, protože pocházejí z technologií, které také nesou velký potenciál jako zbraně. Ale více sporná otázka je, jak změnit ( 3 4 ) energetický systém naší současné civilizace, z nafty na nový zdroj energie, nebo spíše možná, jak změnit způsob, jakým žijeme � jinak řečeno, náš na ropě závislý životní styl.

Sarah: Proč by to měl být takový problém !? Myslela bych, že jakmile se svět probudí do reality nedostatku ropných zdrojů, mohl by být velmi vnímavý k novým zdrojům energie.

Dr. Neruda: Už jste někdy slyšela citaci Machiavelliho o potíži výměny systému?

Sarah: Nemyslím.

Dr. Neruda: Napsal : Není zde obtížnějšího plánu, více pochybného co do úspěchu, ani nebezpečnějšího ke zvládnutí, než vytvoření nového systému. Pro iniciátora to znamená nepřátelství všech, kdo získávali ochranu či jistotu ze starého systému, a pouze vlažné obhájce v těch, kdo získávají totéž z nového.

Sarah: Dobrá, takže to vyžaduje hodně přípravy a plánování, pravděpodobně i přesvědčování. Ale máme jinou volbu?

Dr. Neruda: Nemáme. To je realita dalších padesáti let.

Sarah: Předpokládám, že Incunabula plánuje instrumentaci této změny systémů. Nemám pravdu ?

Dr. Neruda: Ano. Protože jak jsem řekl dříve, oni věří, že globální regulace energetických zdrojů a schopnost zvládat přírůstek obyvatelstva, jsou sbíhavé sporné otázky naší doby, a že pokud je to důkladně ovládnuto, může to odvrátit Armagedon.

Sarah: Už jste dnes večer řekl to slovo dvakrát – Armagedon. Co tím myslíte? Mluvíte o třetí světové válce?

Dr. Neruda: Armagedon ACIO definovala jako chaos lidstva. Je to doba, kdy lidstvo je uvrženo do chaosu, a styčné body globálního obchodu, komunikace, a diplomacie jsou zničeny, v zájmu národního sebezachování. Jestli se to stane, mohly by být použity zbraně neobvyklé síly, které jsou schopny zničit třicet procent obyvatelstva, nebo i více. To je definice, o které neradi mluvíme, ale uvnitř ACIO je dobře známá, jako jedna z možností pro 21. století.

Sarah: Budu předpokládat, že máte i pro tuto předpověď dány pravděpodobnosti. Je to tak?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: A jaké jsou, odvážím-li se ptát ?

Dr. Neruda: Neměl jsem o tom raději mluvit. V každém případě, nejsou nijak závažné, protože kolísají v závislosti na světovém dění.

Sarah: Ale je to to, z čeho se snaží plánovači Incunabuly vykormidlovat?

Dr. Neruda: Ano. Toto zabírá jejich čas více, než jakákoliv jiná sporná otázka.

Sarah: Jaké další organizace jsou zaměstnány tímto programem?

Dr. Neruda: Žádné další.

Sarah: Cože?

Dr. Neruda: Tento program je jedinečný pro Incunabulu, protože ona je jediná organizace, která se soustřeďuje přímo na odvrácení těchto zvláštních krizových podmínek, založených na souběhu kritérií, která jsem uvedl výše.

Sarah: Míníte tím, že oni jsou jediná organizace, která je znepokojena Armagedonem, v souvislosti se zmenšováním se ropných zásob a s populačním růstem?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Ale neříkáte tím, že ty další organizace nemají starosti o třetí světovou válku, nebo Armagedon, jak to někdy definujete. Je to tak?

Dr. Neruda: Každá národní vláda má obavu z těchto sporných otázek, ale nikdy to není ohnisko jejich programu. Je to malý, rozškatulkovaný komponent jejich programu. Toto je přesně to, proč je Fifteen zapleten s plánovači Incunabuly ; obě tyto hrozby lidské rase jsou reálné a trvalé, a s každým nadcházejícím desetiletím jsou podmínky jen více úrodnou půdou, pro pěstování rozdělení a chaosu – velmi lehce to vysledujete v domorodých válkách. Není v tom žádný základní rozdíl.

Sarah: A velení armády ví o tomto cíli?

Dr. Neruda: Ne. Mají jejich vlastní program, který s tím souvisí, ale jinak je úplně jiný. Neaspirují na to, aby kontrolovali produkci ropy ; pouze zamýšlejí bránit její dostupnost, a tím i vliv na její cenu. Netýká se jich globalizace tak, jak se to váže k ekonomickým nebo kulturním platformám, ale spíše se zabývají vývozem demokracie, s cílem zabezpečit stabilizaci v regionu, a vykořenit nestabilitu ve formě teroristů, diktátorů, a podobně.

Sarah: Ale to se zdá být v rozporu se vším, co jsem se o armádě doslechla.

Dr. Neruda: V jakém smyslu?

Sarah: Z vašich úst to zní tak, jako kdyby armáda zkoušela přinést stabilitu nebo mír, ale všechno, co jsem vůbec kdy četla, naznačuje, že armáda těží z konfliktů a nestability. Jestliže na světě zavládne mír, pak se armáda stane jednoduchým policejním sborem, jehož síla je redukovaná, a jehož rozpočty jsou omezené.

Dr. Neruda: Rozumím vaší otázce. Nicméně, jsou Vojenské síly a armáda. Především jsou to velmi profesionální Vojenské síly, které operují v delším plánovacím horizontu, než vojenský personál. Armáda je vytvořená na vysoké úrovni z politiků, obchodníků, zpravodajů, akademiků, výzkumných týmů, a tak dále. Její členové jsou ze Spojeného království, Ameriky, Německa, Kanady, Austrálie, Izraele, a mnoha jiných zemí. Její soudržnost, jako skupiny, není tak moc založena na formální struktuře a setkáních, ale spíše na vydáních klasifikovaných (pro užší skupinu určených) tiskovin, které jsou sdíleny mezi jejími elitními členy. Tyto noviny definují platformu, cíle, dlouhodobé perspektivy, a v podstatě načrtnou plán strategie a taktiky, kterými armáda zamýšlí vykonávat její plány. Armáda pracuje na kříženci obranné a útočné zbraně, které by se prolínaly, na biologických zbraních, na Internetu, a dalších platformách, které dosud nebyly viděny jako bojiště. Budou bojovat za to, aby byly zvýšeny R & D (pravděpodobně Research & Development � výzkum a vývoj. Pozn. Překl.) rozpočty, za účelem vyvinout tyto nové zbraně, které mají zabezpečit právo svobodných lidí na život beze strachu z preventivního útoku. Zamýšlejí odstranit tuto realitu z tváře naší Země, a ve stejnou dobu, rozmnožit demokracii.

Sarah: Ale není to vznešený cíl?

Dr. Neruda: Jejich cíle nejsou nutně zavádějící, ale jejich metody jak dosáhnout těchto cílů, zavádějící jsou. Je to všechno o projekci síly, a souběžně s tím, o diktátu běžné politické platformy, kterými může svět dosáhnout míru. To je však vynucený mír. Je to mír skrze sílu a manipulaci.

Sarah: Ale je to ještě mír, a je to ještě demokracie.To je jistě lepší, než alternativa válek a anarchie, nebo diktatury.

Dr. Neruda: Jsou ale i jiné způsoby, jak dosáhnout stejného konce.

Sarah: Říkal jste, že rozpočet na armádu se časem jen zvětší, jestliže armáda prosadí svou. Jak by se to mohlo stát uprostřed světového míru?

Dr. Neruda: Setkáme se s novou hrozbou, a ta vytvoří tuto potřebu, třebaže všechny země světa budou žít v míru.

Sarah: Mluvíte znovu o mimozemšťanech ?

Dr. Neruda: Mimo jiné. Například Čína je pravděpodobně poslední ostrov opozice, kde přistane vlna demokracie, ale než se tak stane, armáda si přeje mít k dispozici jedinečné zbraně, za účelem rychlého prosazení změn, pokud to bude nutné. Volba pravděpodobně padne na biologické zbraně.

Sarah: Jak je to možné, když U.S. zakázaly bio-zbraně?

Dr. Neruda: Bohužel, objevy v oblasti lidského genomu jsou příliš neodolatelné, než aby je armáda ignorovala, jakmile se to týká vývoje bio-zbraní. Výzkum probíhal vskrytu dál, a už uběhly 2 roky od doby, co byly vyvinuty bio-zbraně, jejichž cílem je jistý genom, typický pro specifickou rasu.

Sarah: Například pro asiaty?

Dr. Neruda: Ano, ale to neznamená, že tato zbraň někdy bude rozmístěna. Jednoduše stačí, že je aktivace této zbraně naší armády naznačena (SARS? Pozn.překl.), a to samo může zapříčinit změnu i jinak neotřesitelného režimu.

Sarah: Musím se zastavit a vyznat ze svých pocitů. Část mne chce křičet, když tohle slyší, a schovat hlavu pod polštář, a část mne se chce ptát dál. Mám teď opravdu velké dilema, co s tím…Nemyslím, že o tom chci ještě mluvit. Dobrá?

Dr. Neruda: Já jsem jen odpověděl na otázky, které pokládáte, tak, jak nejlépe mohu.

Sarah: Já vím, a já si nestěžuji na vás, nebo vaše odpovědi, opravdu. Jen jsem potřebovala říct, jak se cítím.

Dr. Neruda: Chápu.

Sarah: Chcete si dát přestávku, a protáhnout si nohy?

Dr. Neruda: Já jsem v pořádku, ale chcete-li vy, rád se také trochu natáhnu.

Sarah: Ne, já jsem také v pořádku…Řekněte mi více o Isolacionistech. Jaká je jejich role v tom všem?

Dr. Neruda: Znovu, nechci, abyste si myslela, že armáda a Isolacionisté jsou formální skupiny, které mají členství a stranické platformy. Jsou to nanejvýš neformální, tiché koalice, a operují skrz dobře umístěné vedení operativců Incunabuly.Také, je důležité pamatovat si, že oni jsou všichni částí vedoucí triády, kterou Incunabula vytvořila v posledních padesáti sedmi letech. V případě Isolacionistů, je to nejmenší organizace z těchto tří sil. Je navržena k tomu, aby urychlila hospodářskou politiku a aktivity, které generují bohatství pro elitní třídu po celém světě. Jako síla se zabývají spornými otázkami jednotlivých států, které ovlivňují ekonomický růst a vitalitu. Jejím ohniskem zájmů, je ovlivňovat místní, státní, a národní vládní koalice, s cílem usnadnit obchod.

Sarah: Je pravdivý můj názor, že republikáni jsou více spojeni s Isolacionisty?

Dr. Neruda: Ne. Tyto tři síly nejsou spojeny s jakoukoliv společností, nebo politickou organizací. Kdokoliv by se mohl přidružit jak k armádě, tak i k Isolacionistům, a to bez jakéhokoliv konfliktu. Oni nejsou antagonističtí. Jsou to kompatibilní síly. Navíc, tyto síly nejsou výlučně Američané. Jsou to globální síly – ačkoliv s dominancí Amerických a evropských zájmů, ale nemají stranické příslušnosti, jako demokraté nebo republikáni, ani nejsou jakýmkoliv způsobem sponzorováni.

Sarah: Jestliže produkce ropy přejde do rukou Incunabuly, co se stane s arabskými státními režimy, které aktuálně drží tuto sílu?

Dr. Neruda: To závisí na režimu. Incunabula je odborník na vliv skrze peněžní služby a zákonné manévrování. Budou pomalu stupňovat svůj tlak, a v určitém smyslu nachytají královské rodiny a kartely nepřipravené. Jejich trpělivost je bezkonkurenční, a oni operují s rozmanitou škálou vlivů, což je důvod, proč téměř vždycky vyhrají. Dokonce i nyní, mnoho z královských rodin vynakládá úsilí na vliv spíše ve vnitřních věcech, ale ne na produkci ropy. Sklízejí finanční odměny z nafty, ale jsou to jiní, uvnitř jejich režimů, kdo opravdu manipulují s produkcí a spolupracují s kartely, vyvíjejíc tak jádra vztahů a vlivu. Oni jsou těmi, přes které Incunabula vnáší svůj vliv, a pomalu získává, operujíc podle svého plánu. Armáda pak, ve vhodném časovém plánu, svrhne režimy, které jsou v rozporu s plány Incunabuly, a ty režimy, které jsou přátelské, mají povoleno udržet si přítomnost a vliv na domácí scéně. Vše je velmi starostlivě zorganizováno.

Sarah: A až jednou Incunabula ovládne produkci ropy, co pak?

Dr. Neruda: Demontáž pevné měny, a instalace elektronických peněz. Incunabula si přeje mít elektronickou měnu, protože ta je kompletně kontrolovatelná, a umožní důkladné analytické proniknutí do záležitostí jednotlivců.

Sarah: A co chtějí dělat se všemi těmito informacemi?

Dr. Neruda: Chtějí sledovat vzorce chování lidí, a manipulovat událostmi, za účelem ochrany jejich vlády, jako vedoucího tělesa, a protože, jak jsem řekl dříve, chtějí definovat nové systémy, a zvládnout změnu systému. Jakmile jejich dominantní vliv dosáhne kritického stupně, Incunabula plánuje vytvořit globální vládu, která přinese stabilitu Zemi, a nastolí politiku, která pomůže celému lidstvu.

Sarah: Znovu slyším, že jejich cílem je pomáhat lidstvu, ale shledávám těžkým, tomu uvěřit.

Dr. Neruda: Vskutku to je jediná cesta, jak udržet moc. Jestliže soustředí příliš mnoho bohatství a služeb, ztratí vliv na obyvatelstvo, které usilují řídit. Povstání není nikdy daleko, když prázdné žaludky kručí unisono.

Sarah: Jak chtějí zrušit naši pevnou měnu?

Dr. Neruda: Nastoupí celosvětové postupné podhodnocování burzovního trhu. Zvláště Američané si uvnitř burzovního trhu zvykli na produkci s levným úvěrem, právě tak, jako na marnotratný životní styl. To nebude pokračovat do nekonečna. Recese se budou vyskytovat v cyklech, až bude nakonec nutno zpochybnit hodnotu měny.Toto začne nejprve v zemích třetího světa, a jakmile se tyto stanou počátečními oběťmi slabých hospodářských politik, Incunabula v podstatě přinutí tyto země, prodávat jejich bohatství za nejnižší možné ceny, výměnou za pomoc v hospodářské krizi. V nejlepších časech je světové hospodářství křehká slátanina ekonomických systémů, které fungují v různých sazbách, bez hladkých rozhraní nebo makrosystému, ve kterém by operovaly. V nejhorších časech, je to domeček z karet, citlivý i na ten nejjemnější vánek. Tvrdá měna a peněžní systém, který podporuje, se stanou obětním beránkem, vinným za ekonomické zpomalení, a elektronická měna se stane stále více výhodným řešením nemocné globální ekonomiky.

Sarah: Nejsem ekonom, takže nevím, jaké otázky pokládat, ale toto téma opouštím s divným pocitem v mém žaludku. Vypadá to, že tu je jediná skutečná síla, a to je Incunabula, a my všichni jsme jen loutky tohoto elitního seskupení finančníků. Není to krásně vidět v podtextu všech vašich komentářů ?

Dr. Neruda: Ne, vůbec ne, ale chápu, že jste přišla k tomuto závěru, protože jsme se soustředili na Trojici strategických sil (TOP), jak to nazýváme uvnitř Labyrinth Group. TOP je v této době realita Země, a pravděpodobně bude pro mnoho příštích generací, a je jistě v nejlepší pozici ovládat světové záležitosti a vývoj, ale jsou i další síly, které mohou zasahovat, a přinést světové veřejnosti nové možnosti.

Sarah: Například náboženské síly?

Dr. Neruda: Ano, to je jedna z nich, ačkoliv oni nikdy nebudou soupeřit s Incunabulou ohledně vlivu na světové záležitosti.

Sarah: Tak o kom mluvíte? Dejte mi nějaká jména nebo příklady.

Dr. Neruda: Například, podle Incunabuly, nebyl vzestup osobních počítačů a Internetu nikdy zamýšlen. Byl to jeden z vývojových trendů, který plánovače uvnitř Incunabuly opravdu překvapil, a ukázal se být velmi obtížnou a spornou otázkou na téměř jednu dekádu. Předpokládali, že výpočetní výkon zůstane v rukou elity. Internet rostl organicky a rychlostí, kterou nikdo nepovažoval za možnou, a to zastihlo Incunabulu kompletně nepřipravenou.

Sarah: Takže technologie je síla, které znechutila plánovače Incunabuly?

Dr. Neruda: To je jen jeden příklad.

Sarah: Dokážu si představit, že ACIO je další?

Dr. Neruda: Jediná, a nejslabší stránka Incunabuly, je její nedostatek vědeckých a odborných znalostí uvnitř jejího vedení. Sice mají technicky a vědecky erudované členy ve zvláštních projektech uvnitř globálního vojensko – průmyslového komplexu, ale nemají žádné vůdce, a je to vedení, které by Incunabule ustanovilo program.

Sarah: Ale myslela jsem si, že jste říkal, že Fifteen byl součástí Incunabuly.

Dr. Neruda: Ano, ale ACIO je Incunabulou jednoduše považováno jen za jakéhosi zásobovatele. Fifteen je viděn jako anarchista, jehož vize by nemohly být nikdy spojeny s vedením Incunabuly. Oni se dokonce ani neztotožňují s jeho vizí.

Sarah: Jestliže se Incunabula tak těžce spoléhá na technologii ACIO, a potřebují vědecké vedení, proč nevymění Fifteena, a místo něj tam nedosadí někoho, koho mohou ovládat lépe?

Dr. Neruda: Původně se pokoušeli dosadit tam ředitele, který by byl více vyhovující, ale neuspěli.

Sarah: Jak to myslíte?

Dr. Neruda: Jeden z prvních ředitelů ACIO byl členem Armády Incunabuly, a byl velmi zasvěcený, ve smyslu práce s některými z nejvýše klasifikovaných činitelů, zvláště v Americe.

Sarah: Můžete prozradit jeho jméno?

Dr. Neruda: Vannevar Bush.

Sarah: V jakém je vztahu k prezidentovi Georgi Bushovi ?

Dr. Neruda: V žádném.

Sarah: Tak on řídil ACIO, když bylo ještě v plenkách?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: A co se mu stalo?

Dr. Neruda: Byl příliš viditelný, a byly tedy oprávněné obavy, že nebude schopen udržet utajení ACIO.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Dr. Bush byl nadaná osobnost, vycvičená jak k vykonávání technický vizí, tak k řízení. Měl přístup k vedení vlády, i Incunabuly. Mohl zvládat velký tým vědců a inženýrů právě tak, jako kdokoliv jiný. V podstatě vystavěl infrastrukturu pro vojenský výzkum, ale jeho osobnost byla pro zakladatele Incunabuly problematická.

Sarah: Připomeňte mi něco o něm, protože musím připustit, že jsem nikdy o tomto muži neslyšela.

Dr. Neruda: Bylo to právě na konci druhé světové války, když byl Dr. Bush pozván, aby vedl tým vědců-výzkumníků, kteří byli shromážděni v NDRC a SPL, s cílem znovuzprovoznit objevené cizí kosmické plavidlo, které byl nalezeno v roce 1940 u pobřeží Floridy. Tito byli ve skutečnosti špičkoví vědci z nově vytvořené ACIO. Kosmické plavidlo bylo dáno k ledu kvůli druhé světové válce. Jakmile válka skončila, Bush se stal zasvěceným do tohoto objevu skrze jeho síť, a nabídl vedení tohoto projektu. Jak tomu rozumím já, okamžitě odešel z Projektu Manhattan, jakmile se tato možnost naskytla.

Sarah: Takže on byl považován za rizikový faktor pro utajení, a to ukončilo jeho úřadování v ACIO?

Dr. Neruda: Ano.Tento rekonstrukční projekt se konal v nejvyšším možném utajení. Dr. Bush řídil operaci uvnitř SPL, skrze fond pro zvláštní účely z OSS, který byl předchůdce CIA. Nicméně, po cca rok trvajícím výzkumu, bylo uděláno jen málo pokroku, a byly tu pověsti o Bushovi, že cizí kosmické plavidlo přetížilo jeho program. Bush byl odpovědný přímo Jamesu Forrestalovi, který v té době velel vojenskému námořnictvu, ale brzy potom se stal prvním ministrem obrany.Truman byl prezident. Kosmické plavidlo, které bylo objeveno, bylo dostatečně zachovalé, aby se dala provádět rekonstrukčně-provozní studia na jeho pohonném systému, což byl nejvíce kritický bod, který, jak Forrestal doufal, extrahuje z projektu.

Sarah: O jakém roce mluvíme?

Dr. Neruda: Bylo to mezi rokem 1945 a 1946.

Sarah: A co se tedy stalo?

Dr. Neruda: Mějte na paměti, že má znalost těchto událostí je založená na mém studiu archivu ACIO. Nebyl jsem osobně spojený s jakoukoliv z těchto událostí, takže s nemohu zaručit za jejich absolutní přesnost.

Sarah: Rozumím.

Dr. Neruda: Dr. Bush byl pozván, aby okopíroval pohonný systém z obnoveného plavidla, cca v rozmezí 12-ti měsíců, a dostal za tímto účelem zdroje z ACIO.

Sarah: A uspěl?

Dr. Neruda: Jen částečně. Elektromagnetické pole nebyl plně schopen replikovat, v rámci jejich trvalých hladin intenzity, kvůli driftu elektronů v kovech (snažím se to popsat v laických termínech), což bylo primárním důvodem selhání. Nicméně, byly postaveny modely, které replikovaly aspekty z pohonného systému cizího plavidla, a toto bylo dostačující k tomu, aby to vybudilo financování a podporu pro ACIO.

Sarah: Proč se pak Dr. Bush nepřipojil k ACIO?

Dr. Neruda: Věděl, že by požadovali, aby přešel do ilegality, a v podstatě se stal anonymní. On však nechtěl anonymitu, protože byl podivuhodný vynálezce, a měl rád záře reflektorů ze strany vládních úředníků, právě tak, jako od celého vědeckého společenství. Navíc, já si nemyslím, že vedení OS považovalo jeho duševní schopnosti za dostačující k tomuto úkolu. Bush měl velký organizační talent, ale postrádal dostatečné vědomosti ve fyzice, aby mohl vést ACIO tak, jak si to v té době představovali.

Sarah: Kolik lidí vědělo o tomto projektu?

Dr. Neruda: Nejsem si jist. Možná pět nebo šest znalo úplný rozsah projektu, a dalších padesát znalo části z projektu. To proto, že jak jsem řekl předtím, bylo to velmi dobře hlídané tajemství.

Sarah: Jak udržíte něco takového v tajnosti?

Dr. Neruda: Jsou celá oddělení uvnitř naší vlády, která mají odpovědnost právě za toto. Je to velmi dobře zkonstruovaný systém, který zahrnuje zákonné dohody, jasné postihy za porušení dohod, a známé zastrašovací faktory, které zahrnují velmi invazivní technologii (technologii ovládající psychiku osob, např. výmaz paměti, apod. Pozn.překl.). V nejhorším případě, jestliže byla odhalená zásadní informace, různá, ale související oddělení učinila kroky, které mistrovsky rozestřely dezinformace. Proto bylo, a stále ještě je, prakticky nemožné, přinést tyto informace veřejnosti.

Sarah: Oni měli invazivní technologie dokonce už v roce 1945 ?

Dr. Neruda: Ano. Ačkoliv tyto útočné technologie byly ještě dost hrubé, byly nesporně efektivní. V této neodhalitelné organizaci nebylo nic potupnějšího, než se stát zrádcem. Celá organizační kultura byla navržená tak, aby odměňovala oddanost, a přísně trestala neloajálnost, v jakékoliv formě.

Sarah: Chci změnit na chvilku téma. Zdálo se, že jsme ve stavu světového míru a hospodářské stability, ale když slyším co říkáte, zdá se to nemožné, z důvodu povahy Incunabuly a Triády, o kterých jste mluvil dříve. Je to pravda?

Dr. Neruda: Je to jen iluze. Můžete mít období klidu i ve válečných dobách, pohlédněme na minulých sto let. Není to jedna válka za druhou?

Sarah: A to všechno, protože válka krmí Triádu, jak vy to nazýváte?

Dr. Neruda: Ne. Jsou tu síly, který opravdově věří v dobro a zlo. Z jejich pohledu, Země � tedy lidé – jsou v podstatě rozdělení do tří kategorií : dobrý, neutrální, a zlý. Ti, kteří jsou dobří, musí ovládat svět politické struktury, a zajistit, aby ti, kteří jsou zlí, byli identifikováni, a jejich hrozba zredukována.

Sarah: Ale studená válka skončila, ne? Sovětský Svaz už není, a to, co zůstalo, se zdá víceméně přátelské k zájmům svobodného světa. Není tato pravda?

Dr. Neruda: Když je moc koncentrovaná v jedné osobě, a ta země nebo organizace rozvíjí technologii řízených střel dlouhého doletu, ihned se stane cílem, týkajícím se zpravodajských služeb.

Sarah: A domýšlím se správně, že zpravodajská společenství, na která se odvoláváte, jsou globální, a řízená Incunabulou?

Dr. Neruda: Ano, ale nejsou řízena Incunabulou formálně.

Sarah: Rozumím, ale výsledky jsou stejné, že?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Omlouvám se za přerušení.

Dr. Neruda: Nepřátelská je tedy technologie řízených střel, v rukou koncentrované síly. Je mnoho, mnoho zemí, které mají tuto technologii, takže to vyvolává nedůvěru. Organizace, jako jsou U.N. (Spojené národy), nejsou dostatečně silné, aby jednaly s těmito hrozbami, takže jsou mezi národy založeny mnohostranné koalice, s cílem eliminace těchto hrozeb, často kompletně neznámé veřejnosti. Irák je perfektní příklad. Severní Korea je další, ale ta postrádá strategickou polohu, aby se umístila na tento seznam. Takže, geografická poloha hraje v tomto odhadu centrální roli.

Sarah: Takže, v podstatě je svět spojen do tří táborů. Tomu rozumím, ale kdo určí, kdo je zlý, neutrální, a dobrý? Mám na mysli, jestli to není strašně subjektivní?

Dr. Neruda: Kdokoli vynakládá úsilí, kandidovat na post největší globálního velmoci v rámci projekce vojenských sil, ekonomických aktivit, a zahraniční politiky, musí udělat toto rozhodnutí. A ano, je to jistě subjektivní, ale to je přesně řečeno to, proč USA přijaly jejich imperialistický postoj. Chtějí pro svět definovat dobro a zlo, a přitom můžou efektivně vyvážet jejich vlastní definice míru a demokracie.

Sarah: Zní to tak jednoduše, když jste to popsal takhle.

Dr. Neruda: Je to přirozený důsledek toho, jak stát používá jeho sílu. Stát si vždy vytvoří nepřítele, s cílem přesvědčit jeho občany, aby přijali jeho autoritu nad jejich životy. Čím větší obavy může stát vyprovokovat v srdcích a myslích jeho občanů, tím více moci jsou mu jeho občané ochotni poskytnout, za účelem ochrany před nepřáteli. Všechny státy, v různě velké míře, toto dělají.

Sarah: Říkáte, že USA například, si vyrábí své nepřátele? Chcete opravdu říct, že Amerika uměle vytváří své nepřátele, s cílem zvětšit svou domácí a mezinárodní moc?

Dr. Neruda: Já neříkám, že USA doslova vytvářejí své nepřátele. USA má potenciální protivníky v mnoha částech světa. Jejich politika vojenské přítomnosti, jako globálního ochránce, je všechno, co je nutné, aby si vytvořili nepřátele. Jejich mocný export politického systému je také obtížný mnoha zemím, protože vidí americké zájmy jako předehru ke kulturní kolonizaci.

Sarah: Protože my jsme jediná zbývající supervelmoc?

Dr. Neruda: Ne. To je proto, že USA má globální vojenskou přítomnost a ekonomické páky, s kterými zachází s relativní dovedností. To je šikovné pro útok bez agresivních jevů. Chrání to a brání, a někdy postačí jen preventivní úder, nebo reaktivní protiopatření, které je obvykle vedeno silou, která je pouhým zlomkem skutečné síly. Americké zájmy se staly standardem pro svobodný svět, a jsou zde někteří, kteří se bojí, že to povede k imperialismu.

Sarah: Jak se na tom všem podílí Incunabula nebo ACIO?

Dr. Neruda: Incunabula používá USA jako globalizační sílu. Jsou vedoucím koněm, táhnoucím národy světa do společné hospodářské a politické platformy. Od té doby, co se do toho vložila ACIO, má skrz naskrz zanalyzovány různé scénáře, představující globální nadvláda USA, a nalezla tu jen dva scénáře, ve kterých Spojené státy mohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů, bez rozpoutání světové války, a ponoření globální ekonomiky do hrozné deprese.

Sarah: Můžete to odkrýt?

Dr. Neruda: Ne.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Tyto možnosti jsou založeny na směsi dálkového pozorování, pokročilého počítačového modelování, a předběžných testů BST. Nejsem ochotný odkrýt tuto informaci v této době. Možná v pozdější době.

Sarah: Plně si uvědomuji, že jsme se dostali kompletně mimo rámec rozhovoru, ale zdá se, že vy sám mě do této konverzace zavádíte. Nemohu za to.

Dr. Neruda: Rozumím.

Sarah: Jsou plány, jak toto všechno zaktivovat? Mám na mysli, jestli Incunabula ve skutečnosti konstruuje či organizuje globalizaci, nebo to dělá tak, že se ťukne zde, a ťukne tam?

Dr. Neruda: Je to pečlivě instrumentovaný proces. Plánování je hluboké, pronikavé, a vyčerpávající. Není to dokonalé, ani to nejde prosazovat s perfektní precizností. Nicméně, je tam samozřejmě plán, a ten je vykonán Triádou, jak jsem uvedl dříve.

Sarah: A viděli jste tento plán?

Dr. Neruda: Vím o tom skrze Labyrinth Group. Fifteen vyžaduje od každého z nás, abychom znali tyto plány do nejmenších podrobností.

Sarah: Můžete odkrýt cokoliv z tohoto plánu?

Dr. Neruda: Myslím, že už jsem se v tomto rozhovoru o tom zmiňoval.

Sarah: Ano, ale nejste konkrétní v tom, podle jakých událostí se pozná, až bude Incunabula stupňovat vliv.

Dr. Neruda: To nejde předem poznat. Není tam nic jistého, co bych mohl odkrýt. Je to jen plán. Ačkoli plán vytvořený velmi ambiciózními a schopnými lidmi.

Sarah: Jak se sluší a patří zaznamenat.

Dr. Neruda: Uvnitř globální ekonomiky jsou vážné vady, a Spojené státy budou, během příštích sedmi let, postupně odkrývat tyto systémové vady, které obíhají zeměkouli, a jsou příčinou finančního neklidu. Nejlepší způsob, jak dostat tyto vady pod kontrolu, je přirazit korporacím zadní vrátka, která dovolují jejich chtivým exekutivám, využívat jejich akcionáře, a uchopit tak kontrolu nad cenou ropy.

Sarah: Počkejte minutu, myslela jsem, že chtivé exekutivy jsou přesně ve stylu Incunabuly. Proč by se měly omezovat na jejich vlastní parketě?

Dr. Neruda: Vedení Incunabuly nepozůstává z chtivých exekutiv. Je vytvořeno z anonymních jednotlivců. A ti nesedí na korporačních prknech. Oni nejsou Bill Gates korporační Ameriky, ani nejsou Bluebloods evropské šlechty. Jsou anonymní, a skrz jejich anonymitu vládnou velkou mocí. Oni jsou stratégové z Triády, kteří pracují a plánují na takové úrovni, že korporační exekutiva a politika v porovnání s nimi vypadá, jako když nemluvně drží tužku.

Sarah: Takže, kdyby jste mi dal jméno vůdce Incunabuly, nemohla bych ho vyhledat. On neexistuje?

Dr. Neruda: Správně.

Sarah: Takže tito lidé nejsou opravdu příliš odlišní od těch z ACIO.

Dr. Neruda: Jsou velmi odlišní. Produkují globalizaci a uniformu hospodářské a politické platformy, zatímco my produkujeme průlom technologie. Oni praktikují Hegemonii, zatímco my praktikujeme vědu.

Sarah: Nechci vás obtěžovat… Myslela jsem si, že vy jste předtím řekl, že Incunabula užívá oběžníky a výzkumné týmy, aby podporovala její vizi budoucnosti.

Dr. Neruda: Ne, to je Armáda, která to dělá. Incunabula je mnohovrstevná, jak jsem předtím řekl. Produkuje myšlenky a rámce, které stanovují správné podmínky pro výzkumné týmy a další síly z elitního mocenského základu, a skrze to vše zvyšuje vliv. To je dost komplikovaný proces. Pokud máte zájem, mohu to rozvést.

Sarah: Ne, omlouvám se za přerušení… Mluvil jste o plánu Incunabuly.

Dr. Neruda: Oni si přejí elektronickou měnu spojenou s globálním vedením, a aby se to prosadilo, požadují přeorganizovávání � nebo možná přesněji, kompletní přepracování politiky sdílení síly a zdrojů.

Sarah: Můžete to trochu rozvést?

Dr. Neruda: Plán vyžaduje nové vedení v arabských státech. Je tu obecný předpoklad, že arabské státy se zkonsolidují, stejně, jak se to nyní děje v Evropě, a tato konsolidace vytvoří novou supervelmoc. Rozmanité supervelmoci dělají z upevnění globální ekonomické platformy trnitou záležitost. Kvůli jejich přirozené agresivitě jak supervelmoci, jsou Spojené státy hrotem kopí, s jehož pomocí Incunabula provádí změny, požadované jejich plánem. Je umístěno tak, aby posílilo vojenskou a kulturní přítomnost na Středním východě a v Asii. Částečně k podpoře ropných zájmů, a částečně za účelem pozvolného pozápadničení původní kultury.

Sarah: Počkejte sekundu. Naše vojenské základny jsou nejen pro ochranu našich spojenců, ale především pro naši vlastní ochranu, a pokud jde o kulturu, můžeme sice vyvážet naše filmy a pop-hvězdy, ale další země jsou ohledně kulturního vlivu stejně tak horlivé, jako my.

Dr. Neruda: Je tam rozdíl. USA je chrání a brání proto, že v těch regionech může založit vojenské základny poté, co je zajištěna obrana. Dohody jsou takové – někdy bez vědomí veřejnosti – že vojenské a ochranné síly základny je možno použít na řešení domácích sporů, a normalizaci poměrů. USA má přes 170 vojenských základen na cizím území. Toto číslo bude růst, v souladu s tímto plánem. Pokud jde o vývoz kultury, ano, vy máte pravdu, USA v tomto nejsou samy, ale jsou napřed, skrz jejich kapitalistický pákový efekt pop- kultury. Nikdo jiný to nedělá tak, jako americké společenství. Oni nastavili světový standard pro ražení mincí, obsah a značky. Další země pouze napodobily tento standard, a přidaly jejich váhu. Souhrnně, kultura kapitalismu dosáhne k arabským národům, Číně, Severní Koreji, Jihovýchodní Asii, a lidé z těchto zemí – zvláště nová generace – jsou budou svedeni jejími lákadly.

Sarah: Nemohu si pomoci, ale mám dojem, že nejste příliš vlastenecký.

Dr. Neruda: Plán, o který se tu s vámi dělím, má kořeny v úspěchu Spojených států v zabezpečení postavení jednostranné supervelmoci, a to na přelomu tohoto století. USA budou, následkem toho, muset být asertivní, protože tu bude mnoho vyzývatelů a zpochybnění. Přesto, v tomto procesu, zvětší svou celosvětovou přítomnost, coby vůdci svobodného světa. To je cíl, který mnozí na celém světě chovají v srdci, ať už to dají najevo, nebo ne. Já osobně kvůli tomu necítím vůči USA jakoukoliv zášť. Jakýkoliv jiný národ by dělal stejnou politiku, pokud by měl tuto možnost. Spojené státy jsou neúprosně agresivní ve všech důležitých kritériích : armáda, kultura, kapitalismus, aplikovaná technologie, zahraniční politika, prostor, národohospodářská politika a inteligence, pokud vyjmenuji nejvíce kritické oblasti. V přírodě, alfa samec, vládne skrz sílu, mazanost, a agresi. Ve světě lidí a státních záležitostí tomu není jinak. Alfa samec má však také zodpovědnost za ochranu a výživu. A plánovači Incunabuly vybrali U.S.A, jako nejvhodnější zemi, k uvedení svazku ostatních národů ke globálním platformám, jimi navrženým a připraveným.

Sarah: Dobrá, to, co říkáte, dává smysl, ale Incunabula chce, aby USA uvedly svět do svobodného globálního společenství demokratických států s globální kulturou, založenou na kapitalismu. Jak ale mohou vědět, že svobodný svět si zvolí právě je, aby je řídily?

Dr. Neruda: Oni to nevědí. Nejsou tu, jak už jsem dnes večer řekl mnohokrát, žádné záruky. Vše, co mohu říct, je, že se příliš často nepřepočítají, a když by se to stalo, přizpůsobí se změnám, tak, jak přijdou. Znovu, plánovači Incunabuly, skuteční architekti za těmito událostmi, se nezajímají o to, být vůdčí silou v rámci viditelnosti. Chtějí ustanovit vůdčí sílu, ale přitom dát světu možnost volby.

Sarah: Je velmi těžké si představit, jak svět vybírá jednotné vedení. To zní jako něco, co je od nás vzdáleno stovky let v budoucnosti, pokud vůbec.

Dr. Neruda: Rozumím vašemu závěru, ale co se zdá nepravděpodobné dnes, může se rapidně vyvíjet, jestliže budou vytvořeny řádné podmínky. Toto je přesně to, na co se Incunabula soustřeďuje před vším ostatním. Dobře si uvědomují, že toto se nebude konat dříve, než v roce 2040, nebo dokonce později, ale oni jsou přesvědčeni, že upevnění síly – na globální úrovni – je nutné, za účelem předejít planetárnímu zničení, neboli tomu, co jsme předtím označili jako Armagedon.

Sarah: Co myslíte tím planetárním zničením?

Dr. Neruda: Existuje mnoho rozkladných sil, které se mohou zmocnit planety, a zapříčinit její úpadek, jako formu podpůrného životního prostředí. V našich společných aktivitách s mimozemšťany, je toto běžné téma, o kterém diskutujeme, protože tato podmínka často doprovází úpadek post-moderní civilizace. Lidská populace je rozesetá po celé planetě, rozvíjí její jedinečnou kulturu, jazyk, ekonomické systémy, a státní identity. Jisté státy mají velké bohatství přírodních zdrojů, a jiné ne. Pokud jsou tyto přírodní zdroje planety převedeny do obchodních výhod, některé státy vzkvétají a některé upadají. Jakmile silnější státy začnou ovládat slabší, jsou vytvořeny armády a zbraně. Aplikovaná technologie se stává poslední zbraní. Jestliže se rozmanité supervelmoci příliš rozvinou, mohou přinést zničení obyvatelstvu celé planety. Také, když hustota obyvatelstva dosáhne kritické úrovně, může to mít stejně zničující efekt. Lidské osídlení stále více zatěžuje planetu. Pokud se to nebude řešit, planeta může dosáhnout kritického stupně zničení, čímž přestane být pro lidstvo obyvatelná.

Sarah: Takže říkáte, že jediný důvod, proč Incunabula konstruuje globalizaci Země, je ten, že chtějí chránit Zemi před zničením?

Dr. Neruda: Řeknu to takhle. Vedení Incunabuly jsou velmi jasná nebezpečí, která Země podstoupí v 21. století. Oni věří, že jejich instrumentace dějin lidstvu poslouží lépe, než kdyby to nechali na kompetentních politicích. Jsou přesvědčeni, že vlastní zájmy států budou na překážku konsolidaci globální síly.

Sarah: Připomeňte mi, proč je tato konsolidace, jak jste řekl, tak kritická pro naše přežití?

Dr. Neruda: Protože hrozby, s kterými bude konfrontována lidská populace 21. století, budou o globálních sporných otázkách � ať už to je prohlubující se recese, snižování zásob ropy, rozdělení potravin, přelidněnost, znečištění, nukleární spad, nebo mimozemské návštěvy, to vše bude požadovat globální, koordinovanou odezvu. Jestliže nebudou národy světa sjednocené, budou na hrozby reagovat příliš pomalu, a rozkladné síly mohou situaci dostat do takové polohy, kterou nebude možno zvrátit.

Sarah: Ale nebyla právě proto založena Organizace spojených národů? Pro jednání o těchto velmi sporných otázkách?

Dr. Neruda: Organizace spojených národů je model, navržený Incunabulou k tomu, aby sloužil jako experiment, na otestování formy světové vlády. OSN nebyla nikdy považována za nástroj pro konsolidaci. Sporné otázky, o kterých mluvím, nejsou konfrontovány v Organizaci spojených národů, dokonce i když o tom diskutují a diskutovali. Rezoluce OSN jsou navrženy k tomu, aby pomáhaly napravit problémy, ale nakonec to vždy závisí na vůli jednotlivého státu, zda je hodlá realizovat, monitorovat, podávat zprávy, analyzovat výsledky, a udělat časový rozvrh, a nikdo je k tomu nepřinutí. Světová vláda, aby byla účinná, si vyžádá schopnost prosadit a zajistit plnění rezolucí, založených na zdravých analýzách. Jinak tyto hrozby budou znovu vyvstávat, a světová veřejnost nebude schopná mluvit jednotným hlasem, a co je ještě důležitější, působit jako jednotná síla proti hrozbám.

Sarah: Tak to je skutečný konečný cíl Incunabuly? Co se stalo s chtivými elitáři, jak jste je odhalil předtím?

Dr. Neruda: Je jasné, že jsou i uvnitř Incunabuly. Ale já jsem teď mluvil o Plánovačích Incunabuly � tedy o lidech, kteří mají skutečný podíl na moci. A ti neoperují z nenasytnosti. Oni disponují prostředky, které jsou mimo představivost nejbohatších lidí. Hromadění bohatství je pro ně skončeno. Plánovači se zabývají zajištěním lidské budoucnosti, spíše než vytvářením bohatství pro sebe.

Sarah: Dobrá, rozumím vám, jste stoupenec Incunabuly, ale co se stalo s neukojitelnou nenasytností a vlastními zájmy? Já vím, že jste se o tom předtím zmínil.

Dr. Neruda: Existuje to; Incunabula, jako jakákoliv tajná organizace, se skládá z rozmanitých úrovní. Dělníci v nižších úrovních fungují v rámci pravidel a norem, které se nevztahují na vyšší úrovně. Jinými slovy, plánovači operují v úplně jiné organizační kultuře. A v nejvyšších úrovních je dobrá informovanost a důkladný vhled, který na operační úrovni neexistuje. Plánovači uvnitř Incunabuly jsou zvláštní lidé, a oni cítí opravdovou zodpovědnost za ovládnutí globálních záležitostí lidstva. Jsou zajisté lépe vybaveni, než hlavy státu, aby vykonávali tuto funkci, a aby skládali a instrumentovali světová dění, namísto pouhé účasti na jejich rozvíjení. Časem je tato role udělala velmi zodpovědnými, a dokonce autoritářskými, vůči lidstvu jako celku. Oni nejsou motivováni nenasytností, jako jsou mnozí jiní uvnitř Incunabuly a Triády, ale oni opravdu touží chránit planetu. Jsou jako kapitáni lodi, kteří vědí, kde je pod hladinou nebezpečí, a kormidlují tiše pryč, protože nechtějí jít ke dnu.

Sarah: Ovšem, i když říkáte, že tito plánovači jsou anonymní, musí mít jména a identity, že?

Dr. Neruda: Ne. Oni operují mimo náš systém. Nemohou být vysledováni, nebo identifikováni. Kdyby byli poraženi autem, a poslali je do nemocnice, měli by diplomatické doklady a imunitu. Mimo tohoto, by zde nebyl jakýkoliv jiný záznam jejich existence. A dokonce, i když by někdo pátral po jejich totožnosti, vedlo by to k uměle vytvořené identitě.

Sarah: A co rodina a příbuzní? Předpokládám, že se narodili do rodin, nebo ne?

Dr. Neruda: Ano, jsou to lidé, jestli to je to, co máte na mysli. Ve většině případů jsou připravováni na jejich pozice od ranného věku. Když dosáhnou cca dvaceti a více let, jsou většinou předáni pod přímou výchovu jednoho z plánovačů Incunabuly, a začne velmi specifický proces, který obvykle trvá asi deset let. Když je osoba ve věku kolem dvaceti pěti let, v období dalších pěti let je testována její oddanost v každém představitelném chování. Jestliže projde těmito testy, má povoleno nahlédnout do vnitřních věcí Incunabuly. Pro většinu, je to kolem jejich třicátých třetích narozenin. V tomto bodě, se do jejich osoby přemístí nová identita, a oni zemřou � úplně doslova � co se týká jejich rodin a přátel. Tyto smrti jsou uspořádány jako kryty pro jejich nové identity, a obvykle zahrnují utonutí nebo požár, kde fyzický důkaz je minimální. Před jejich fingovaným úmrtím jsou zrušeny pojistky, jestliže existují, aby se zabezpečilo minimální vyšetřování, a obvykle je toto úmrtí provedeno během výletu do specifické země třetího světa, kde jsou policejní vyšetřovatelé snadněji kontrolovatelní. Po této smrtelné události, je nový plánovač uveden, skrze tajný obřad, jehož detaily neznám. Tento úzký kruh se stává pro nového plánovače náhražkou rodiny, a jakmile se vyvine v jeho schopnostech, vhledech, jasnozření, a základních znalostech, vyvine velmi pečlivou vnímavost k dlouhodobým cílům Incunabuly.

Sarah: Dobrá, ale nevstoupí nakonec do stavu manželského a nemají děti? Jak drží toto všechno oddělené? Mám na mysli, jak můžete jít do práce, a během dne plánovat budoucnost světa, a pak se vrátit domů k jídlu, s manželkou a dětmi?

Dr. Neruda: Plánovači nejsou ženatí. To je důvod, proč se na Incunabulu mračí. To je jeden z testů, o kterém jsem se zmínil, že podstoupí v jejich dvacátých letech.

Sarah: Takže to je kněžství?

Dr. Neruda: Vůbec ne. Nikdo není nucen žít v celibátu, ale role plánovače jim zabere všechen čas. To vyžaduje minimální rozptýlení a závazky, mimo jejich role jako plánovačů. To je oběť, a zvyšuje to oddanost uvnitř kruhu plánovačů.

Sarah: A jak potom najdou budoucí plánovače, jestliže nemají děti?

Dr. Neruda: Uvnitř Incunabuly je vždy jen pět až osm plánovačů. Pět je základní počet, ale jsou tam také obvykle dva nebo tři ve výcviku, ale ti nemají rozhodovací pravomoc. Zmiňuji se o tom, protože to je velmi malý počet. Nyní, k vaší otázce, tedy, kandidáti jsou identifikováni brzy, nejčastěji, když je ta osoba ještě teenager.

 

 

Sarah: Je to následkem toho, že jsou něčím výjimeční, nebo to vyplývá z něčeho jiného?

 

L

 

Dr. Neruda: Jsou, až na vzácné výjimky, identifikováni, následkem jejich genetiky.

Sarah: Jak je to prováděno?

Dr. Neruda: Je to výsledek rozsáhlého sledování rodokmenů a genetických zvláštností � včetně změn. Je to něco, čemu Incunabula dobře rozumí, a čemu věnuje významné množství času a investic. Genetičtí kandidáti jsou identifikováni a pozorováni v období asi tří let před tím, než je navázán jakýkoliv kontakt.

Sarah: Kolik je jich v každém okamžiku sledováno?

Dr. Neruda: Kolem padesáti, ale z každé generace jsou vybráni jen dva nebo tři.

Sarah: A ti, kteří nejsou vybráni, se o tom ani nedovědí?

Dr. Neruda: Ano, správně.

Sarah: A jak vlastně plánovači vznikli? Mám na mysli, jak se vypracovali na tuto vedoucí pozici?

Dr. Neruda: Incunabula přišla k její síle následkem neúčinnosti zpravodajského společenství, při získávání zpráv a pozic strategické úrovně, ve vztahu k dlouhodobým krizím, které se formovaly na obzoru, a které se týkaly globální ekonomiky. Krátce po druhé světové válce, mnoho národů, včetně Spojených států, přepracovalo, nebo založilo jejich zpravodajské organizace – zvláště se to vázalo ke sběru informací, souvisejících se zahraniční politikou. Nicméně, tyto organizace byly ještě uzamčeny v mentalitě studené války, a následkem toho nepřistupovaly na sdílení informací. Incunabula vyvstala z potřeby zkonsolidovat globální informační agentury, jako nejlepšího způsobu, jak strategicky vmanévrovat národní státy k jednotné platformě obchodu.

Sarah: Takže to bylo méně o záchraně světa, spíše o tom, jak vydělat peníze, přinejmenším zezačátku?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Ale jak to všechno začalo? Mám na mysli kdo se rozhodl, že by to byl dobrý nápad, vytvořit organizaci která, založené na sdílení informací?

Dr. Neruda: Kdybych vám dal jeho jméno, nic by vám to neřeklo. Ujišťuji vás, že jeho jméno není v žádném adresáři nebo průkazním materiálu, kde by jste mohla bádat.

Sarah: Ale byla to jen jedna osoba, která založila tuto organizaci?

Dr. Neruda: Ne. Bylo to pět mužů, kteří to začali, ale jeden zažehnul vizi.

Sarah: Jak o tom mluvíte, nemohu si pomoci, ale myslím, že toto téma plánovačů vyzní hodně jako hollywoodská představa Antikrista. Mám na mysli, jestli nevládnou božskou mocí? A ještě jsem od vás o nich neslyšela cokoli o náboženském propojení.

Dr. Neruda: Myslím si, že moc, kterou oni vládnou, směřují do úsilí o přežití lidstva. Oni nejsou zlo v tom smyslu, že jsou odhodláni zničit Zemi nebo lidstvo. Zkoušejí zavést lidstvo do nového systému dřív, než dojde k rozkladu starého systému, a vytvoří se podmínky které by mohly vést ke zničení značného procenta živočišných druhů. Volby fragmentovaného státního vedení nebo anarchie nejsou vhodné systémy pro moderního kulturního člověka. Trvale vedou do nerovnováhy, a neschopnosti pohybovat se ze starého systému k novému. Před příchodem technologie dalekonosných řízených střel, nukleárních, biologických a chemických zbraní, nebylo toto stěhování lidské rasy z jednoho systému k dalšímu tak kritické. Ale vzhledem k propasti, která existuje mezi systémy jak komplexně, tak z hlediska ekonomiky a energie, a vzhledem k moderním zbraňovým technologiím, hraje Incunabula zásadní roli.

Sarah: Věří plánovači v Boha?

Dr. Neruda: Předpokládám, že věří ve Vyšší sílu. Možná to nenazývají Bohem, kvůli náboženským podtextům obsaženým v tomto slově, ale jistě jsou si vědomi sjednocující síly, protože Fifteen obeznámil současnou generaci plánovačů s technologií LERM.

Sarah: To je zajímavé.Tak oni všichni viděli LERM, a vědí, jak to pracuje?

Dr. Neruda: K vaší první otázce, ano, ale nevěřím, že rozumí tomu, jak to pracuje na faktické úrovni.

Sarah: Když na někoho, jako jsou plánovači Incunabuly, působí společně LERM, myslíte, že pokud předtím nevěřili v Boha, jinými slovy, jsou ateisté, že je to změní?

Dr. Neruda: Znovu, to závisí na definici Boha. Jestliže nevěří v Boha, tak, jak je definován v náboženství, a pak mají zkušenost s LERM, LERM je nepřesvědčí, aby věřili v náboženskou verzi Boha.

Sarah: Myslím, že jsem pochopila vaše vysvětlení, ale já mám na mysli něco jiného. Předpokládejme, že předtím nevěřili v nějakou Vyšší sílu, ale že vesmír je velká mechanická formace, která vznikla cestou nějakého evolučního rozmaru. Může se někdo s tímto přesvědčením stát někým, kdo věří, že je tu řídící síla, i když se nerozhodne nazývat to Bohem?

Dr. Neruda: Každý člověk, který podstoupil zkušenost s LERM konstatuje, že sjednocená inteligence proniká vesmírem v každé měřitelné dimenzi, a ta tato inteligence je obojí : osobní a univerzální současně, a kvůli tomuto rysu je absolutní, jedinečná, jediná. To je život měnící zkušenost, dokonce i když již věříte v Boha. Stanete se věřící, ve vašem slova smyslu, bez ohledu na to, jak silná nebo slabá vaše předchozí víra v Boha byla.

Sarah: To je moc špatné, že jste nevzal tuto technologii s sebou, kdy jste přeběhl … Moc ráda bych to zažila. Takže, chvilku nazpět do Incunabuly ; cítím se lépe, když vím, že věří v Boha, a vy říkáte, že věří. Je to tak?

Dr. Neruda: Věří v tuto sjednocenou inteligenci, o které jsem mluvil, a předpokládám, že jestliže by jste se jich zeptala, řekli by vám, že jsou řízeni a případně i inspirováni touto inteligentní sílou. Nevím jestli by to nazývali Bohem, nebo nějakým dalším jménem. Ale vím, že věří v něco, co nazývají Sjednocení síla.

Sarah: Ale není to pro ně něco, jako náboženství?

Dr. Neruda: To je pravda, není. Nevím o ničem, co by naznačovalo, že plánovači Incunabuly vyznávají specifikované náboženství, nebo požadují v něj věřit.

Sarah: Nevím, proč se dnes večer ptám na všechny tyto otázky, ale chci slyšet více detailů o Incunabule. Shledávám to neodolatelným tématem. Jak to, že víte tak moc, o takové mlčenlivé organizaci?

Dr. Neruda: Jak jsem se zmínil předtím, ACIO je významnější dodavatel Incunabuly, a přijímá od nich financování a podporu, včetně sdílení informací, a vzájemné ochrany. Následkem tohoto dlouhodobého vztahu, ředitelé ACIO značně pronikli do organizace. Fifteen není plánovač, ale těší se u plánovačů velmi hluboké úctě, a setkává se s nimi možná jednou, nebo dvakrát za rok. Fifteen si je dobře vědom cíle plánovačů, a sdílí své vhledy s členy Labyrinth Group. Také diskutujeme o tom, jak by nás mohly plány Incunabuly ovlivňovat. Incunabula je v plánech ACIO významný faktor, ale neovládá její program.

Sarah: Kolik toho Incunabula ví o Tvůrcích křídel, a lokalitě Ancient Arrow?

Dr. Neruda: Velmi málo, pokud vím. Fifteen sice zdráhavě poskytne nějakou tu informaci jeho přímým dozorcům z agentury, ale NSA si není vědoma lokality Ancient Arrow. Uvnitř NSA jsou dva činitelé, kteří vědí o nálezu originálního artefaktu, ale Fifteen spojil existenci tohoto artefaktu s dohady, kvůli jeho autodestrukci.

Sarah: Z toho vyvozuji, že co je sdíleno s NSA, přinejmenším v případě ACIO, je sdíleno i s plánovači Incunabuly.

Dr. Neruda: Ne. Jsou zde informační filtry, které celek zredukují. Jen jisté informace, o kterých se Fifteen domnívá, že je nezbytné je sdílet, jsou předány směrem k řetězci velitelství plánovačů z Incunabuly.

Sarah: Jsou Wingmakers -Tvůrci křídel chápáni jako síla, s kterou je třeba počítat?

Dr. Neruda: Myslíte plánovači z Incunabuly?

Sarah: Ano.

Dr. Neruda: Plánovači vědí o Centrální rase a o legendě, týkající se jejich existence. Existuje na ně několik důležitých odkazů v různých knihách a proroctvích, takže dokonce i když ACIO nesdílí cokoliv o jejich objevu v Novém Mexiku, Incunabula – zvláště její plánovači – jsou si dobře vědomi Centrální rasy.

Sarah: Proč se Fifteen rozhodl, nesdílet objev Ancient Arrow, ať už s NSA nebo Incunabulou?

Dr. Neruda: Fifteen navrhnul Labyrinth Group především z bezpečnostních důvodů. Informace, které se týkají BST, jsou drženy v nejvyšším utajení. Protože, jak jsem se zmínil dříve, Fifteen doufá, že lokalita Ancient Arrow, a další související místa, nějak urychlí úspěšné rozmístění BST. Je jasné, že není třeba upozorňovat Incunabulu, ani NSA, na tuto věc, kvůli technologickému pokroku Labyrinth Group. Kdyby se dozvěděli o technologii, vlastněné Labyrinth Group, plánovači by požadovali detailní znalosti, týkající se těchto technologií, a Fifteen nevěří nikomu vně jeho ředitelů, vlastnících tyto znalosti.

Sarah: Co mne na tom všem zaráží je to, že vy máte všechny tyto znalosti o vesmíru, mimozemšťanech, globálních plánech, a futuristické technologii, a protože máte tyto znalosti, jste v podstatě osoba zbavená svobody.

Dr. Neruda: Dávám přednost termínu uvědomělý přeběhlík.

Sarah: Je jedno, jak to nazýváte, ale musíte být trochu paranoidní, ohledně schopnosti ACIO k vzdálenému pozorování a jejich různých technologií. Jak můžete doběhnout ACIO nebo Incunabulu, jestliže jsou ve všem tak mocní, jak říkáte, že jsou?

Dr. Neruda: Nevím, jestli se jim mohu vyhnout. Necítím se nepřemožitelný nebo nezranitelný. Jednoduše operuji na systému tady a teď, a zkouším co nejlépe předat vše, co vím, aby jste mi mohla pomoci uveřejnit tyto informace. To se nikdy před tím nestalo, zběhnout od ACIO. Já vím, že Fifteen mě hledá. Mohu to ve skutečnosti cítit.

Sarah: Míníte tím, že můžete cítit, kdy užívají jejich technologie vzdáleného vidění?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Kolikrát od vašeho útěku jste to objevil?

Dr. Neruda: Dám přednost tomu, neříkat kolikrát, ale jsem si vědom každého incidentu.

Sarah: Už jste to někdy cítil během našeho rozhovoru?

Dr. Neruda: Ne. V tom případě bych zastavil rozhovor.

Sarah: Jak to pomůže?

Dr. Neruda: Protože pak neslyší naši konverzaci – dokonce ani její hlavní tón.

Sarah: To je důvod, proč se setkáváme v této době? [Všimněte si: Naše schůzky byly vždy na jiném místě, pozdě v noci, a byly často venku, na nepopsatelných místech. Bylo tomu tak i v případě tohoto 4. rozhovoru.]

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Tak jak chráníte sebe a mě?

Dr. Neruda: Schůzkou v různých časech a výměnou lokalit, přinejmenším, dokud se vám nepodaří dostat tyto rozhovory na Internet.

Sarah: Jak přesně vám to pomůže? Vím, že jsme už o tom jednali, ale stále ještě nechápu, jak vám tyto informace pomůžou, jestliže se dostanou do povědomí veřejnosti. Zdá se mi, že by je to jen rozzuřilo.

Dr. Neruda: Nebudou potěšeni tímto odhalením � to je nesporně bez diskusí. Nicméně, nebude se jich to dotýkat nějakým významným způsobem, protože jen velmi málo mocných bude věřit tomu, co tu s vámi sdílím, pokud si to vůbec přečtou.

Sarah: A proč je to tak?

Dr. Neruda: Jsou totálně zaujati jejich vlastním programem a osobními dramaty. Informace, které jsem odkryl, vzdorují kategorizaci. Je to celá škála, od poezie k fyzice, od esoterické filosofie ke konspiračním silám uvnitř MIC ( vojenského průmyslového komplexu). A protože to vzdoruje kategorizaci, bude to obtížné k recenzi a analýze. Většina to bude považovat za zajímavý námět pro volný čas, a u toho zůstane. Také, což je ještě důležitější, je možno to očekávat, protože místní inteligence a politická tělesa v opozici se necítí být schopni zastavit, co se jeví být nevyhnutelností. V obou skupinách jsou ti, kteří mají obecné povědomí toho, co se začíná objevovat, ale cítí se kompletně bezmocní to změnit, a jen pocit fatalismu doprovází jejich mlčení. Jediní, kteří to shledají rušivým, jsou plánovači uvnitř Incunabuly, a Fifteen samotný, ale ne, protože politici nebo média vstoupí do jejich arény, ale protože nechtějí jejich tajemství odhalit jejich stoupencům, nebo, v případě Fifteena, plánovačům z Incunabuly, nebo jeho kontaktům v NSA.

Sarah: Takže to je účel těchto odhalení � rozzuřit plánovače z Incunabuly a vašeho šéfa?

Dr. Neruda: Ne. Nemám žádnou zvláštní potřebu jim komplikovat život. Je to jednoduše výsledek mého upřímného odhalení, kvůli kterému podstoupí vyplývající tlaky od jejich zmocnitelů. To je jediné, co bude pro ně nepříjemné v tomto celém odhalení. Jakmile bude informace venku, už nebudu zajímavý jinak, než z důvodu čistě analytických.

Sarah: Čistě analytických?

Dr. Neruda: Co mám na mysli, je to, že ACIO � zvláště Fifteen – budou chtít zanalyzovat, co dělali špatně v jejich bezpečnostním systému, aby eliminovali možnost dalšího zběhnutí. Je tu vždy skrytá obava, že jedno úspěšné zběhnutí povzbudí další. Jestliže by se mě zmocnili, byli by schopni udělat důkladné analýzy mého psychologického stavu, urychlujících faktorů, a metod, jak se tomu vyhnout, a tak dále.

Sarah: Předtím jste mluvil o webstránce. Co touto formou chcete dosáhnout?

Dr. Neruda: Jednoduše chci zpřístupnit, co nám tu Tvůrci křídel (Wingmakers) zanechali. To nebude ohrožovat ani ACIO, ani Incunabulu. Jinak by to nebylo možné udělat, a oni vědí, že je mi to jasné. Mohu jen přinejhorším způsobit dočasné rozladění, ale přesto všechno mohou jít dál po svých. Jak jsem řekl ze začátku, chtěl jsem sdílet tuto informaci z lokalit Ancient Arrow, a jakýchkoliv následujících míst, jak nejlépe mohu.

Sarah: Jakýchkoliv následujících míst? Plánujete najít další místa?

Dr. Neruda: Věřím, že na Zemi je celkem sedm takových míst. Také věřím, že mohou být nalezena.

Sarah: Jak, přesně?

Dr. Neruda: Toto nemohu odkrýt.

Sarah: Našli jste něco uvnitř artefaktů z Ancient Arrow, co vám dává tyto pokyny?

Dr. Neruda: Znovu, nechci teď odkrývat detaily.

Sarah: Dobrá. Od té doby, co jsme v našem posledním sezení, jak si vzpomínám, přistoupili na téma artefaktů, zmínil jste se, že by jste chtěl, abychom mluvili o artefaktech z lokality Ancient Arrow. Nyní na to může být vhodný okamžik. Kde chcete začít?

Dr. Neruda: Jeden z nejzajímavějších artefaktů bylo originální samonaváděcí zařízení.

Sarah: To je to, nalezené studenty z University of New Mexico?

Dr. Neruda: Ano. Bylo záhadné, po všech stránkách.

Sarah: Dejte mi nějaké příklady.

Dr. Neruda: Když to prvně objevili, leželo to na povrchu země, jak kdyby to tam někdo položil. Nebyl ukryt – jak by to mělo být. Byl zanechán v otevřené, ačkoli ve velmi těžko popsatelné části severního Nového Mexika. Když to studenti vzali do rukou, ihned to indukovalo živý přelud, kterému nerozuměli.

Sarah: Jaký druh přeludu?

Dr. Neruda: Viděli obrazy jeskynní struktury. Později se to ukázalo být lokalitou Ancient Arrow, ale to oni samozřejmě nevěděli, a báli se toho, protože spojovali přeludy s tím, že se dotkli toho předmětu. Takže zabalili předmět do bundy, připevnili to k jejich batohu, a přinesli to k profesorovi na univerzitu, aby to prozkoumal. My jsme to objevili během hodiny poté, a odeslali jsme tým, aby zabezpečil artefakt.

Sarah: Jak přesně jste se dověděli o tomto artefaktu? Předpokládám, že ACIO není uvedeno v telefonním seznamu.

Dr. Neruda: Jsou tu jistá klíčová slova, která jsou kontrolována v e-mailech a telefonních komunikacích – zvláště uvnitř akademického světa. ACIO se jednoduše vložilo do této technologie, kterou vyvinulo NSA, a která může zachytit e-maily a telefonní hovory kdekoliv na světě, pokud se vztahují k zadaným slovům, které to monitoruje.

Sarah: Jako například záhadný, nebo mimozemský?

Dr. Neruda: Ano. Ale ve skutečnosti to pracuje trochu jinak, protože ACIO může definovat, kolik znaků – v případě e-mailu, nebo jak moc času – v případě telefonní konverzace – chce kontrolovat, po obou stranách od klíčového slova, a pak vytáhnout celé věty nebo dokonce odstavce, ve snaze ověřit souvislosti. Také se to vztahuje na IP adresu e-mailu nebo telefonního čísla, kvůli indexu spolehlivosti. Jestliže se tyto všechny proměnné setkají se specifikovanou úrovní, komunikační událost je předána k analytikům v ACIO, kteří pak vykonají vícero invazivních technik, s cílem zabezpečit a ověřit souvislosti a obsah. Tyto všechny kroky mohou být vykonány v průběhu hodiny, nebo dvou.

Sarah: A jakmile máte jednou tuto informaci ověřenou, zaútočíte, a zmocníte se toho, co vlastně chcete?

Dr. Neruda: Naše nejdůležitější objevy, jsme od okamžiku, kdy jsme tento systém aktivovali, odhalili právě tímto zvláštním způsobem, a ACIO operuje vždy v závislosti na situaci. V tomto případě, operativci poslali do kanceláře profesora přestrojené agenty NSA, kteří pátrali po ztracené experimentální zbrani. Profesor uvěřil, že je v jeho vlastním nejlepším zájmu, bezodkladně se objektu zbavit, od okamžiku, kdy se domnělý artefakt stal nebezpečným.

Sarah: Jsem překvapená. Nezajímal se, jak jste věděli, že ho má on?

Dr. Neruda: Jsem si jist, že ho to napadlo, ale byl zde efekt šoku, se kterým agenti operují, a navíc jsou také vysoce kvalifikovaní v použití kontroly mysli. Jsem si jist, že byl velmi kooperativní. Artefakt byl zabezpečen, bez nějaké významnější námitky, ať už ze strany profesora, nebo univerzity.

Sarah: Pokud bych tedy navázala styk s univerzitou New Mexico, byla bych schopna potvrdit, že se toto stalo?

Dr. Neruda: Ne. Každá událost tohoto druhu je informačně pročištěna (com-cleared), což je termín z ACIO, čímž míním, že jsou podepsány dohody o mlčenlivosti, a všechny komunikace jsou kontrolovány po dobu jednoho roku, aby se vyhovělo zabezpečení.

Sarah: Takže oni podepsali kontrakty, a nepromluví kvůli jednomu kusu papíru? To se mi zdá trochu exotické.

Dr. Neruda: Víte, jaký je trest za zradu?

Sarah: Ne, ale myslím, že rozumím, že to není dobré, ale jen shledávám trochu divným, že někdo takový, jako učený profesor, by byl zastrašen podepsaným kontraktem. A co studenti, kteří to původně našli, byli také com-cleared?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Dobrá, zpět k artefaktu. Co se stalo, když jste to získali? Jaká byla konkrétně vaše role?

Dr. Neruda: Já jsem byl pozván vést tým, který by zhodnotil artefakt za použití našeho vnitřního vyšetřovacího procesu.

Sarah: Co se v tomto procesu dělá?

Dr. Neruda: Kdykoliv je objeven mimozemský artefakt, zpočátku projde vyšetřovacím procesem, nebo jak se to někdy nazývá prvo-postupem, či primárními kroky (1-steps), který zahrnuje čtyři stupně analýz. První je Inspekce, kde my prohlížíme objekt zvnějšku, a mapujeme jeho vnější rysy v našem počítači. Dalším stupněm je Závěr, což je stupeň, ve kterém vezmeme výsledky prvního stupně, a vypočítáme pravděpodobné použití objektu. Třetím stupněm je Zákrok, který spojí jakékoliv sporné otázky, které se týkají ochrany, nebo bezpečnostního módu objektu. A poslední stupeň je Invaze, což je jednoduše to, že se pokusíme zpřístupnit vnitřní prostory objektu a zjistit, jak to funguje.

Sarah: Jak obtížné bylo pro tento artefakt, projít tímto čtyř-krokovým procesem ?

Dr. Neruda: Byl jeden z nejobtížnějších, jaký jsme kdy zkoumali.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Bylo to určené pro velmi specifický účel, a jestliže to nebylo používáno za tímto účelem, bylo to pro naše analýzy kompletně neproniknutelné.

Sarah: A co ony přeludy, neovlivňovaly vás?

Dr. Neruda: Věděli jsme o přeludech od studentů, kteří objevili artefakt, ale nenašli jsme o tom v našich laboratořích jakýkoliv důkaz. Domnívali jsme se, že si to studenti vymysleli, kvůli neobvyklé povaze artefaktu. To bylo do té doby, než jsme objevili, že velmi subtilní označení na zevnějšku objektu, je ve skutečnosti trojrozměrná topografická mapa. Jakmile jsme srovnali tuto vrstvu se skutečnou mapou z oblasti, ve které byl objekt nalezen, odhalili jsme jeho skutečný účel, kterým byla funkce cílového majáku. Přeludy, nebo spíše přístrojem indukované vize, byly místo-specifické, čímž chci říct, že v přístroji byl zakódován efekt blízkosti, který způsobil, že přístroj fungoval za dvou podmínek. Za prvé, objekt potřeboval být uvnitř zeměpisného prostoru, jehož souřadnicová mapa byla vyleptána na jeho povrchu – a za druhé, musel se nacházet v lidských rukou, aby se jeho naváděcí systém aktivoval.

Sarah: A naváděcím systémem rozumíte ony indukované vize?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Ale navzdory celému tomuto procesu jste nevěděli, odkud tento artefakt pochází, je to tak?

Dr. Neruda: Věděli jsme, že byl mimozemského původu, a věděli jsme, že byl nainstalován.

Sarah: Co myslíte slovem nainstalován?

Dr. Neruda: Že to bylo umístěno tam, kde to bylo nalezeno.

Sarah: Kdo myslíte, že to udělal?

Dr. Neruda: Představitelé z Centrální rasy.

Sarah: A co se stalo potom, co jste si uvědomili, že to byl cílový maják?

Dr. Neruda: Do oblasti byl vyslán tým, a v podstatě jsme následovali zařízení, až k vnitřní struktuře lokality Ancient Arrow, o které již víte.

Sarah: Vy jste předtím řekl, že tento artefakt byl nejúžasnější z celého nálezu. Pokud to bylo jednoduše samonaváděcí zařízení, pak další artefakty, předpokládám, byly docela obyčejné.

Dr. Neruda: Abych byl přesnější, já nemohu říct, že to byla nejzajímavější věc, od té doby, co zpracovávám artefakty skrz proces primární analýzy, ale byla to velmi progresivní technologie, a jedna z nejvíce záhadných, na které jsme kdy narazili. Například, jakmile náš tým vešel do jisté vzdálenosti od místa, artefakt, rozpohybovaný nějakým neurčitým zdrojem energie, začal snímat naši skupinu. Doslova skenoval naše těla a mysl, pravděpodobně s cílem určit, zda jsme vhodnými osobami pro odhalení toho místa.

Sarah: A kdybyste nebyli vhodní?

Dr. Neruda: To nebylo nikdy diskutováno, ale myslím si, že každý předpokládal, že by zřejmě zničil místo, a všechny přítomné, v okamžiku onoho skenování. Tak, jako nakonec zničil sám sebe.

Sarah: Vy jste neměli žádnou představu o tom, že to bylo schopné těchto výkonů, když jste to zkoumali?

Dr. Neruda: Vůbec. Jeho obal byl odolný proti všechny našim invazním analýzám. To byl skutečný zdroj frustrace. Ve skutečnosti, artefakt z 23. komory byl podobně obtížný, a požadoval významně více zdrojů k dokončení procesu primární analýzy.

Sarah: Jsou tyto dva artefakty jediné z toho místa, u kterých jste dokončili proces primární analýzy?

Dr. Neruda: Ano, před mým zběhnutím. Ale artefakty byly v každé komoře, ačkoliv ten, který jsme objevili v 23. komoře, se zdál nejdůležitější.

Sarah: A proč?

Dr. Neruda: Pamatujete si, jak jsem popsal vnitřek toho místa, jako spirálovitě zatočeny systém tunelů?

Sarah: Ano.

Dr. Neruda: Nejvýše situovaná komora byla 23. komora, a v té byl optický disk. Zatímco další komory obsahovaly artefakty, podobné co do velikosti a složení místním artefaktům, artefakt v 23. komoře byl optický disk, který měl pro nás dostatečný stupeň obeznámenosti k tomu, aby jsme jej považovali za klíč k celému místu.

Sarah: Protože byl tak odlišný od ostatních artefaktů?

Dr. Neruda: Ano. Byla to také nejvyšší komora ve formaci, a byla jedinečná v její struktuře tím, že jako jediná komora byla nedokončená.

Sarah: Rozumím, že všechny informace, které jste mi ukázal, pochází z tohoto disku, a vím, že jste mi do určité míry vysvětlil, jak jste byli schopni dekódovat tyto informace, ale také jste se dnes večer zmiňoval o tom, že něco uvnitř tohoto místa ukazovalo na umístění šesti dalších míst. Můžete něco o tom říci?

Dr. Neruda: V této informaci není nic, co by ukazovalo na umístění dalších šesti míst. Nicméně, věřím, že uvnitř této informace je zakódován ukazovatel k další místu.

Sarah: Myslíte, že předpokládaná místa budou objevena ve specifickém pořadí, jedno po druhém?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Můžete mi dát nějaké rady, založené na vašich analýzách, pokud se týče toho, kde je další místo?

Dr. Neruda: Pokud bych vám dal nějakou informaci, musela byste slíbit, že tento rozhovor nebude uvolněn dříve, než s vámi navážu kontakt, a nepotvrdím, že je na to vhodná doba. Mohla byste s tím souhlasit?

Sarah: Jistě. Já bych respektovala cokoliv, co budete požadovat.

Dr. Neruda: Jen kousek od města Cuzco je starověký chrám, v Peru nazývaný Sascayhuaman. Další místo bude nalezeno někde blízko tohoto chrámu.

Sarah: A vy víte kde přesně, nebo jak říkáte, někde blízko?

Dr. Neruda: Ne, věřím, že znám přesné souřadnice, ale tento detail neodkryji.

Sarah: To je vaše mateřská země že?

Dr. Neruda: Ano, vyrůstal jsem nedaleko od této oblasti.

Sarah: Byl jste na tom místě někdy předtím?

Dr. Neruda: Ne, ale jsem celkem obeznámen s městem Cuzco.

Sarah: Možná se zdá, že je to trochu mimo téma, a pochopím, pokud nebudete chtít odpovědět, ale proč myslíte, že Centrální rasa navrhla obranný systém Země, aby ho pak nechala objevit a aktivovat organizací, jako je ACIO?

Dr. Neruda: Nemyslím, že bylo ponecháno v rukou ACIO, najít a aktivovat tato místa.

Sarah: Takže budou objevena vámi?

Dr. Neruda: To nejsem v této době schopen říct.

Dr. Neruda: Ale jste jistě důležitá část toho všeho, ne?

Dr. Neruda: Doufám, že ano.

Sarah: Dobrá, tedy další odbočka. Proč je pěti lidem � plánovačům Incunabuly � dovoleno ovládat osud lidstva? Já myslím, že to je jen pět lidí, a my jsme pět miliard světových občanů. Nikdo je nezvolil, a prakticky nikdo neví, co jsou zač, jaké jsou jejich plány, schopnosti, pohledy na věci, i když mají opravdu na srdci náš nejlepší zájem. Po vyslechnutí vašeho příběhu, dnes večer, ve mně zůstává pocit rozhořčení, že pět chlápků – bez ohledu na to, jak dobře to s námi myslí � má rozhodnout o osudu lidstva, a nikdo neví, kdo vlastně jsou ! Přinejmenším, politiky mohu vidět, slyšet je hovořit z televize, a poznat jejich jedinečné osobnosti.Tento komfort tu mám. Zda je možno jim stále věřit, dobrá, to je jiný příběh, ale o většině z těch, které jsem volila, si myslím, že jsou to dobří a čestní lidé.

Dr. Neruda: Jestliže se ptáte,, dovolil řídit svět, na koho se odkazujete?

Sarah: Nemá k tomu co říci Centrální rasa? Nakonec, jak jste se zmínili minulé noci, všech těchto sedm starověkých míst je součástí obranné zbraně, navržené k tomu, aby chránila Zemi. Oni umístili to samonaváděcí zařízení tak, aby bylo snadno nalezeno ACIO, což dokazuje, že jsou s námi v kontaktu v současné době. Dovolí Centrální rasa těmto plánovačům, aby měli takovou autoritu nad lidským osudem?

Dr. Neruda: Pokusím se odpovědět na vaši otázku takto. Prezidenti a senátoři, kongresmani a guvernéři, presidentské kabinety a vojenští vůdci, všichni přicházejí a odcházejí, čímž chci říct, že mají vliv jen po dobu několika let, a pak jdou pryč, aby další převzali jejich místo. Jejich programy vyjadřují krátkodobou moc poskytnout nové zákonodárství, stanovit nové soudce, nebo zlepšit zákony. Jsou tak soustředěni na krátkodobou politiku, že ztratí z očí dlouhodobý význam. Plánovači Incunabuly mají ale jistotu neměnnosti ; cele se soustřeďují na dlouhodobé cíle lidstva.To je povaha Incunabuly. Vnášejí kontinuitu do významnějších sporných otázek naší doby a budoucnosti, pro období dalších tří generací. Operují v tomto rozsahu, aby zabezpečili, že nebudou ovlivněni krátkodobými cíly a zvláštními zájmy. K vaší otázce, kdo jim ‚dovolil‘ vykonávat tyto funkce, musím říct, že nikdo. Nikdo nemá nad plánovači kontrolu nebo autoritu víc, než má kdokoliv kontrolu nebo autoritu nad Fifteenem, nebo Labyrinth Group.

Sarah: A co Centrální rasa, například? Nedá se očekávat, že oni vědí o těchto plánovačích a sledují je? Myslela jsem, že jste předtím řekl, že tato Sjednocená síla, nebo Bůh, jim radí, nebo něco takového. Neudělal jste tuto poznámku?

Dr. Neruda: Co jsem měl na mysli, je to, že plánovači Incunabuly věří v tuto sílu, která sjednocuje všechen cítící život, skrze čas a prostor. Oni věří velmi silně v jejich osobní předurčení, jinak by nikdy nemohli být umístěni na pozici plánovače. To je velmi vážená pozice, i navzdory její anonymitě. Já nemám žádné pochyby, že Centrální rasa si je vědoma Incunabuly, a možná je tam i nějaký vliv, nebo výměna. Nevím. Protože jak jsem řekl předtím, má znalost plánovačů je postavena výlučně na zprávách od Fifteena.

Sarah: Takže je možné, že to všechno vykonstruoval Fifteen?

Dr. Neruda: Myslíte o plánovačích?

Sarah: Není to možné?

Dr. Neruda: Ne. Ale je možné, že jeho vnímání není úplně přesné, ačkoliv o tom dost pochybuji. Fifteenova schopnost poznat charakter někoho je podivuhodná. Vyzná se v lidské psychologii lépe, než je to psáno v učebnicích. Myslím si, že by bylo pro plánovače nemožné, natáhnout mu čepici přes oči, aniž by si toho byl vědom.

Sarah: Ale vy jste řekl, že jste se nikdy s plánovači nesetkal � jen Fifteen…

Dr. Neruda: Chápu vaši narážku ohledně validity toho všeho. Jestli bych vám mohl dát jména, nebo nějakou další formu důkazu, udělal bych to. Tyto organizace reálně existují, včetně Incunabuly, a můžou být vystopovány a probádány. Jistě to tak dělá mnoho novinářů a výzkumníků, ohledně Svobodného zednářství, nebo Lebky a hnátů, a někteří s dobrými výsledky. Ale nikdy se nedívají za hranice toho všeho, tedy jaká organizace zvládá ty větší, více abstraktní síly, které tvoří trojkompletní systém strategických sil – TOP.

Sarah: Ale proč?

Dr. Neruda: Tam není do čeho šťourat. Není se čeho chytit. Organizace je úmyslně abstraktní a beztvará.

Sarah: Ale co vůdci, jako Clinton a Blair, nejsou oni těmi, kdo v zákulisí tahají za nitky? Jak mohou mít plánovači uvnitř Incunabuly větší sílu, než tito vůdci, kteří navrhují nové legislativy do zákona, nebo rozhodují, zda půjdeme do války, nebo ne? To nedává smysl.

Dr. Neruda: Všechno uvnitř demokracie je o dohodě, a hra je navržená tak, aby vyzdvihla společně sdílenou zkušenost, která je pak podporou při zaměření na cíl. Jestliže je tu dostačující odezva u lidí, tento trend může být zmanipulován. Jestli tam není, politický trend je zmařen. Vedení po celém světě, dokonce i v takové zemi, jako je Severní Korea, je vázáno na tuto jistotu, a národní vůdci jsou obecně dobře školeni, operovat uvnitř této reality. Ano, světoví vůdci se zdají vládnout velkou mocí, ale je to ve skutečnosti agresivita – ne síla. Skutečná moc je obsažena v zavedení plánu, který je navržen k tomu, aby zlepšil, nebo optimalizoval pozici lidstva v jeho prostředí, a chránil tuto pozici před nebezpečnými hrozbami. Klíčové slovo je lidskost, které je analogií pro kolektivní duši každé osoby na planetě. A toto není možné definovat etnickými nebo zeměpisnými hranicemi. Světoví vůdci použijí útok, aby dosáhli jejich programů, které vždy zahrnují zdravou dávku státní nenasytnosti a zveličování sama sebe. Koncept lidskosti není kritickou přísadou jejich programů. Jejich síla, jestli to tak chcete nazývat, je kolektivní vůle malého úzkého kruhu politických fanatiků, kteří chtějí zabezpečit výhody moci nejprve pro sebe, pak pro jejich stát, a pak teprve pro jejich občany.

Sarah: To je pěkné silné odsouzení našeho politického systému, pokud jsem vám rozuměla správně.

Dr. Neruda: Pak bych řekl, že mi rozumíte docela dobře.

Sarah: Takže naši političtí vůdci postrádají skutečnou moc, protože jsou zabráni do státních programů, z kterých úplně vyloučili lidskost?

Dr. Neruda: Prosím, berte to tak, že já jsem neodsoudil ani tak jednotlivé vůdce, jako spíše provinciální státní zřízení, které byly zkonstruovány tak, aby podporovaly nacionalismus. Jednotliví vůdci přebírají identitu státního systému, která je velkou měrou postavena na konceptu vlastenectví.

Sarah: Takže nyní říkáte, že vlastenectví je problém? Já jsem zmatena.

Dr. Neruda: Vlastenectví je státní katalyzátor. Je to prostředek, jak u občanů státu vybudit odezvu. To je také prostředek, na který vůdci nasměrovávají reakce na sporné otázky nebo hrozby. Pod touto jednotnou reklamní vývěskou, byly požadovány války a skryty útoky. Je to ideální metoda, kterou stát používá, za účelem uložit jeho státním příslušníkům podporovat jeho vedení. Já říkám, že identifikace občanů se státem, nebo vlastenectvím, je skutečné úskalí efektivního jednání se spornými otázkami lidstva. Jednotliví vůdci jsou jednoduše pěšáci uvnitř této struktury, která je zkonstruována jako způsob, jak kolonizovat slabší státy.

Sarah: Myslím, že můj mozek je schopen zvládnout ještě jednu otázku, a pak bych to ráda pro dnešní večer vzdala. Dobrá?

Dr. Neruda: Ano, cokoliv byste ráda.

Sarah: V tomto celém pojednání dnes večer � kdy většina byla soustředěna na Incunabulu, nebo, možná bych měla říkat spíše světovou mocenskou strukturu – neslyším moc o duchovních implikacích. Celkově to vyzní zvlášť neosobně a neduchovně, pokud je to to správné slovo. Můžete to nějak komentovat?

Dr. Neruda: To, co se objevuje v našem světě, je manifestace toho, jak se druhy mění, ať už na úrovni států, až k jednotlivým druhům. To je situace uvnitř plánu migrace. Lidé se musí oddělit od systémů, založených na vlastenectví, a na systému poslouchejte autority, a pozdvihnout jejich myšlení, s cílem přijmout holistické společenství lidstva. To bude požadovat enormní vedoucí kapacitu, za účelem dokončit závěr této transformace, protože světová veřejnost bude potřebovat očistnou sprchu, která by smyla její paměť.

Sarah: Počkejte moment. Co myslíte slovy ,smýt její paměť´?

Dr. Neruda: V psychice lidí je trvalá paměť – zvláště u slabších kultur, které byly pošlapány národy se sklony ke kolonizaci. Tato bolestná rozhořčení slabších národů světa zanechala hlubokou jizvu v jejich kolektivní paměti. To je zásadní věc, neboť tato paměť musí být vymazána, nebo dána do pořádku, aby se lidstvo stalo jednotným v jeho vládě a základních systémech. Tato událost může být instrumentována, nebo se to může vyřešit přirozenou cestou, ale je obecně jasné, že se musí něco udát, co přinutí světovou veřejnost spojit se, a v tomto procesu, očistit vzpomínky všech národů, ale zvláště těch, který byly obětí kolonizace.

Sarah: Vím, že jsem řekla, že už zvládnu jen jednu otázku, ale jako novinář nemohu tuto myšlenku nechat otevřenou. Dejte mi nějaké příklady, o jakém druhu události mluvíte?

Dr. Neruda: Nejvíce pravděpodobná událost s globálním dosahem je energetický nedostatek.

Sarah: O tom jste mluvil již dříve, ale energetický nedostatek bude spíše dalším zdrojem napětí mezi bohatými a nemajetnými?

Dr. Neruda: Kdyby to bylo pořádně zvládnuto, tak ne. Druh energetického nedostatku, o kterém mluvím, bude mít zničující účinky na každý aspekt našeho světa. Všechny infrastruktury by byly nabourány, a dopad by byl krutý a trvalý. Byl by nutný globální regulační systém, na produkci a distribuci existujících zdrojů, spojený s dobře zvládnutým výzkumem alternativních zdrojů energie, a obnovitelné zdroje energie by se za těchto podmínek staly nezbytností. Ještě v zákulisí, by mohla Incunabula pomoci zvládat tuto událost takovým způsobem, aby se docílilo znovuzavedení rovnoprávnosti v rámci světové veřejnosti. Tak by stála nad zvláštními zájmy a dominantními silami, a zabezpečila férové podmínky pro všechny. Toto férové jednání by jí předurčilo k tomu, být základním nástrojem globálního vedení, jako výtečné síly pro globalizaci, a vzpomínky všech � obrazně řečeno – by byly vymazány.

Sarah: Je to odpověď na mou otázku, kde je v tom všem duchovní rozměr?

Dr. Neruda: Ne. Nepochybně jsem se dostal poněkud mimo téma. Jen chci ještě předeslat, že to, co jsem zde naznačil, je široký koncept, a doufám, že kdokoliv bude číst tato odhalení v budoucnu, to bude brát v úvahu. Nejsem schopen, kvůli okolnostem a časové tísni, poskytnout detailní výklad. Nicméně, tyto detaily existují, a kdokoliv si dopřeje ten luxus studovat je, objeví, že všechno, co jsem odhalil, je hodnověrné. Nyní, k vaší otázce. Duchovní prvek je velmi silně integrován v celému tématu dnešní večerní diskuse. Kdybych to měl rekapitulovat, nazval bych to plánem lidské migrace. Lidstvo se vyvíjí na jedné úrovni, a přemísťuje se na další. V rámci evolučního vývoje, lidé se stávají v technické oblasti pokročilejšími, se schopností vícerozměrného zpracování vizuálních, sluchových, a intelektuálních dat. Jinak řečeno, struktura mozku se mění ve více holistický systém, jak zpracovat informace. Počítače jsou velká část této evoluční dráhy. Lidstvo se také přemísťuje, z odloučení do státních celků, ke sjednocení skrze instituci globalizace. To je úplně odlišná, ale přesto analogická dráha. Lidstvo je komplexní celek, třebaže se to tak navenek nejeví, protože dál pokračujeme ve válkách a konfliktech na celé zeměkouli. Ale děje se to, po maličkých krůčcích.

Sarah: A co lidská spiritualita?

Dr. Neruda: Ano, děkuji vám. Duchovní rozměr v tomto procesu spočívá v tom, že tyto dvě dráhy vedou lidstvo k něčemu, co Tvůrci křídel nazývají Velký portál. To je připojení k naší lidské duši, která byla rozdělena do stovek kusů a rozsypaná po celé zeměkouli ve formě různých barev pleti, kultur, jazyků, a geografických poloh, a je nyní v procesu nezvratného opětného sjednocení. To je duchovní aspekt, a dotýká se to všeho v našich životech. Pronikne to každým jednotlivým atomem naší kolektivní existence, a napojí nás to na osudovost, která je zatím mimo náš dohled.

Sarah: Zmínil jste se o Velkém portálu. Co je to?

Dr. Neruda: Mluví se o tom ve slovníku, nalezeném na optickém disku.

Sarah: Právě tu část se slovníkem, z materiálu, který jste mi dal, jsem teď četla, ale jen jednou, a nemám to tak dobře probádané. Můžete mi to vysvětlit znovu, prosím?

Dr. Neruda: Velký portál, podle Tvůrců křídel, je nezpochybnitelný vědecký objev lidského duše.

Sarah: Něco jako LERM?

Dr. Neruda: Je to podobné, ale LERM je více demonstrací, že sjednocená síla existuje, a proniká všechny rozměry existence. To je důkaz ducha, jestliže chcete. Lidská duše se naší technologii vymyká.

Sarah: Ale neříkáte tím, že duše a duch jsou dvě různé věci, protože mě vždy učili, že duše a duch jsou v podstatě jedna a tatáž věc.

Dr. Neruda: Duše, nebo to, na co se Tvůrci křídel odvolávají jako na Navigátora jednoty, je replika prvního zdroje (Bůh), jen rozškatulkovaná do jednotlivých, nesmrtelných, a zcela individualizovaných osobností. Duch je více spojovací silou, která sjednocuje jednotlivou duši s Prvotním zdrojem a všemi dalšími dušemi.

Sarah: Nejsem si jista, jestli jsem to pochopila, ale může to být tím, že má mysl je teď přesycená, a nic z toho, co říkáte, už mou tlustou lebkou neprojde. V každém případě, co získáme tímto objevem … Velkého portálu?

Dr. Neruda: Všechno, co nás drží v oddělenosti – uzamčené v postavení států a provinciálních zájmů � bude vyhlazeno v okamžiku, kdy bude získán tento nepopíratelný důkaz.

Sarah: Proč by se základní povaha člověka, která se tvořila stovky tisíc let, měla náhle změnit, když věda přijde a oznámí, že získala důkaz existence duše? Nezdá se mi to pravděpodobné.

Dr. Neruda: Podle Tvůrců křídel je toto evoluční cesta lidského druhu, a objev Velkého portálu je vyvrcholení vývoje globálních druhů. Vytváří to podmínky, aby hranice, které nás oddělují, byly strženy, ať už je to barva pleti, rasa, tvar, geografická poloha, náboženství, nebo něco jiného. Hledíc do čoček vědy, nacházíme sami sebe a vidíme, že všichni lidé se skládají ze stejné vnitřní substance � jakkoliv si vyberete to nazývat – a že je to to, co opravdově definuje nás, a naše schopnosti.

Sarah: Takže všechno, o čem jsme mluvili dnes večer…globalizace lidstva, vyvrcholí tímto objevem? To je to, co říkáte?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: A plánovači Incunabuly tam budou čekat, aby nás provázeli. To je také část plánu?

Dr. Neruda: Nevím, jestli bude mít Incunabula v tomto novém světě nějakou roli. Možná ano, možná ne.

Sarah: Jestliže by jednotlivec zažil tento Velký portál a uvědomil si, že se skládá z duše – nesmrtelné duše � nezměnilo by to hluboce způsob, jakým žije? Myslím tím, že jakmile začnu vyvozovat další důsledky této skutečnosti, začne to být děsivé. Například, co kdyby někdo viděl, že opravdu nezemře? Nezmění se jejich postoje ke smrti takovým způsobem, se že jí už více nebudou obávat? Někteří lidé by se stali více bezstarostní a odvážnější, ale i nebezpečnější.

Dr. Neruda: Někteří by mohli. Bude tu nepochybně mnoho různých reakcí, a já nepředstírám, že vím, jak to budeme všechno zvládat.

Sarah: Další věc, kterou na tom všem shledávám zajímavou, je role vědy, versus náboženství. Zdá se, že náboženství zkoušelo co nejlépe definovat duši, a selhalo. Kterékoliv jejich definice se zdají být založený jen na víře, a v podstatě postrádají jakoukoliv skutečnou konzistenci. Tento Velký portál bude vědecký objev, ne náboženský. Je to tak?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Takže věda podstoupí zkoušku. Co když selžou také? Možná je tam něco, co se tak vymyká, tak skryté v tom všem, že to ani věda nerozřeší. Myslím, že znám různé lidi, kterým můžete ukázat cokoliv, a oni to stejně budou vší silou popírat. Jak přesvědčíte někoho, kdo nechce vidět?

Dr. Neruda: Můžete si Velký portál představit jako mezistupeň pro uvědomění si vertikálního času. Tento mezistupeň bude objeven někdy ve 21. století. Neznám všechny detaily. Nevím, jaký to bude mít dopad na jednotlivce. Můžete mít pravdu ; někdo to přijme, a někdo ne. Já jen vím, že to je součást osudu, k jehož naplnění vede lidstvo jeho cesta.

Sarah: Podle Tvůrců křídel?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Věděl jste o tom před čtením Slovníku?

Dr. Neruda: Myslíte, jestli jsem věděl o existenci Velkého portálu?

Sarah: Ano, nebo jednoduše o technologii, která prokáže existenci lidské duše. Bylo to plánováno, nebo se na tom pracovalo v ACIO?

Dr. Neruda: Ne.

Sarah: Jsou nějaké další organizace, pracující na tomto důkazu – právě teď?

Dr. Neruda: Ne, pokud vím.

Sarah: Jestliže se nikdo nepokouší odhalit tento Velký portál, kdo to tedy bude?

Dr. Neruda: To je to, proč chci dostat tyto materiály ven. Materiály Tvůrců křídel jsou navrženy k tomu, aby aktivovaly ty vtělené duše, které budou hrát aktivní roli v objevu a vytvoření Velkého portálu.

Sarah: Říkáte, že některé duše jsou vtělené výslovně za tímto účelem?

Dr. Neruda: Ano. V dalších třech generacích jsou vtěleny velmi pokročilé duše, které budou navrhovat, vyvinou, a budou používat Velký portál. To je centrální účel materiálů Tvůrců křídel, uložených uvnitř oněch sedmi míst.

Sarah: Myslela jsem, že jste říkal, že ta místa jsou obrannými zbraněmi?

Dr. Neruda: To je jedna z jejich rolí, ale jsou tu také další. A já věřím, že to má co dělat s uměleckými artefakty. Jsou zakódovány. Ony jsou katalyzátory vědomí. Toto mé přesvědčení je založené na mé vlastní zkušenosti.

Sarah: Četla jsem mnoho z těchto spisů, a poslouchala hudbu. Líbí se mi to, ale nic to ve mně neaktivovalo. Zajisté necítím, že bych mohla pomoci navrhovat nebo budovat Velký portál, ani jakkoliv přispět k celé věci.

Dr. Neruda: Možná, že vaše role je jiná.

Sarah: Nebo nemám vůbec žádnou roli. Možná musíte mít nějaké vnitřní schopnosti, aby ve vás ty materiály mohly cokoliv aktivovat. A v mém případě, mám pocit, že tam není co probudit. Dobře, myslím, že pro dnešek jsem dosáhla ohledně hlubšího ponoření se do informací o Velkém portálu mezních hranic své mysli. Pojďme si naplánovat pro náš další rozhovor, mluvit více o Velkém portálu. Dobrá?

Dr. Neruda: Jsem pro.

Sarah: Chcete ještě něco říci předtím, než skončíme toto rozhlasové vysílání?

Dr. Neruda: Ano. Až se vy, čtenáři, budete zajímat o to, jak se informace, které jsem zveřejnil o Incunabule, vážou ke všem těm různým konspiračním teoriím o Novém světovém řádu, zpravodajským společenstvím, Iluminátům, Svobodnému zednářství, a všem dalším předpokládaným utajovaným organizacím světa, chci vás uctivě požádat, abyste na chvíli pozastavili vaše dřívější představy o motivacích těchto různých skupin. Nejsou to zlovolné organizace, bez ohledu na to, jak je někteří zobrazují. Jejich členové mají děti a rodiny právě tak, jako vy, a těší je a znechucují velmi podobné věci, jako vás. Jsou to lidé, se stejnými slabostmi pro různé neřesti a nenasytnost, jako mají jiní, ale také mají silnou energii zlepšit svět, jen je ta jejich definice lepšího světa jednoduše trochu odlišná od té vaší.

Pokud je vaší zálibou, hrát si za každou cenu na opozici, je to vaše neodvolatelné právo. Ale sporné otázky, které jsem dnes večer předestřel, jsou příliš vážné, než aby byly někomu pro zábavu. Zaslouží si vaši pozornost a seznámení se s nimi. Můžete zahájit vaše vlastní bádání ohledně zásob energie našeho světa. Můžete přijít s jinými čísly, než jsem zmínil já, ale jen protože technologie z ACIO je pokročilejší, než ropný průmysl. Nicméně, uvidíte potvrzení těchto všeobecných podmínek. Dívejte se na běžné události vaší doby, ať už čtete tento rozhovor kdykoliv. Uvidíte, že tento plán postupuje. Může se zdát, že jsou tam různé okliky, ale hlavní kurs je ten, který jsem popsal. Posouvá se to tímto směrem, ne náhodou, nebo kvůli vrtochům světových vůdců, tím si můžete být jisti. Je to všechno část instrumentace událostí, které jsou přehrávány podle dobře navržených partů plánovačů Incunabuly. Můžete se cítit nepříjemně, pokud to nevede k budoucnosti podle vašeho výběru, ale jestli chcete mít vliv, pak potřebujete být vyškoleni a vědomi si skutečných sil, které definují vaši budoucnost. To je svobodná vůle vesmíru. Není tu žádná hierarchie andělských bytostí, usměrňující osud země. Není tu žádný nadřazený vládce, který diktuje cestu k osvícení pro lidstvo, nebo jednotlivce. Jestliže opravdu chcete vyjádřit a použít vaši svobodnou vůli, založte si osobní náboženství na poznání fakt. Naučte se, jak se dívat za příběhy, které jsou prodávány médii a politiky, a vytvořte si vaše vlastní závěry. Vždy pochybujte o všem, co jste slyšeli z politických postů, zvlášť, když jste burcováni k vlastenectví. (např. americký film Patriot? Pozn.překl.) To je jeden z nejjasnějších signálů, že podezření ohledně toho, co vám bylo řečeno, je na místě. Když jsou vytvořeni nepřátelé – zvláště noví nepřátelé, buďte obezřetní ohledně motivace těch, kdo tvrdí, že je to nepřítel. Vyšetřujte fakta. Dívejte se pod každý kámen, a ověřujte si vaše důkazy. Každý z vás se musí stát detektivem, a naučit se umění výzkumu a analytického studia, jestliže se chcete cítit více částí hnutí ke globalizaci. Vaše pohledy a poznatky nemusí změnit kurs lidstva ani o jeden milimetr, ale změní vaši schopnost cítit část tohoto stěhování, a mít pojem o tom, kam se lidstvo posouvá, a proč.

A těm, který dávají přednost jejich vlastní cestě, a věří, že globalismus je čistokrevná pošetilost, mohu jen říci, že se to musí stát. Je to vnější výraz toho, čím jsme, a přirozený postup našich druhů k sjednocení kolem vnitřní esence naší identity, namísto vnější fasády vašeho národa, nebo náboženské víry. Já věřím, že každý člověk rozumí těmto věcem jen zčásti, ale je to způsob, jak tohoto sjednocení dosáhnout. A já sdílím tento zájem o sjednocení. Pokud jsme souhrnně informováni o plánu, a porozumíme tomu, že konečný cíl je něco, co je velkým příslibem pro lidstvo, můžeme sledovat tento cíl s větší rychlostí a s větší důvěrou, že použité metody budou v nejlepším zájmu každého.Toto musí být náš cíl. A nakonec, mnozí můžete mít pocit, že globalizace je koncept z dílny Nového světového řádu, a proto ji odepsat, jako hnutí, zrozené z pohnutek nenasytnosti a touhy po moci. Ano, vždy jsou tu ti, kteří budou chtít zneužít toto hnutí pro dosažení osobního zisku, ale záměr stát se sjednoceným lidstvem na této Zemi je daleko významnější, než osobní příjem několika lidí. Pamatujte na toto, až budete číst vaše konspirační příběhy. Já jsem skončil, Sarah. Děkuji vám za vaši trpělivost.

Sarah: Děkuji vám za vaše komentáře.

Z následujících stránek byl obsah převzat.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
4 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře