…..poslední rozhovor s Nerudou uvádím dnes. Po přečtení těchto článků a prostudování rozluštění které jsem udělal pro Vás Vážení čitatelé prvopodstaty by mělo být každému jasné, že to nejsou náhody, ale dopředu připravené varování. Takto perfektně připravené artefakty, vypálené laserem do ostrova, rasa ANIMUS a vše kolem jak jsem popisoval, je jako vyhrávat v loterii každý týden 1 cenu a to i číslem na které se na složence sází zvlášť. Prosím uvědomte si to, na co jsme byli připraveni. Poděkujte v duchu lidem a bytostem, kteří se Vám to snažili nastínit.

10:54

5. rozhovor s Dr. Nerudou (NOVÉ)

Sarah: „To, co jsme diskutovali v sobotu v noci okolo mě od té doby stále víří. Myslím, že se stávám tím vším trochu posedlá… jsou to pro mě úplně nové informace. Pokouším se, jak nejlépe umím, zapracovat je do mého světonázoru, a musím přiznat, že si nejsem jistá, zda se mi to daří.“Dr. Neruda: „Rozumím. Některé informace jsem z jistého důvodu zadržel – nejenom kvůli vám, ale také kvůli těm, kteří to nakonec budou číst.“Sarah: „Když jsme končili poslední sezení, domluvili jsme se, že strávíme více času u Velkého Portálu1. To je to, na co se odvoláváte, nebo je za tím ještě něco dalšího?“

Dr. Neruda: „Všechno spolu souvisí. Je to velmi, velmi velký obraz na dlouhé časové ose.“

Sarah: „Můžete to sdílet teď?“

Dr. Neruda: „Vezmeme to jednu část po druhé. Doufám, že s pomocí vašich otázek to všechno půjde hladce, ale musím vás varovat, že se to bude zdát trošku těžkopádné a divné než to bude celé venku.“

Sarah: „Dobrá. Kde chcete začít?“

Dr. Neruda: „Myslím, že se musíme vrátit na začátek, abychom chápali pravý kontext Velkého Portálu.“

Sarah: „Dobrá“

Dr. Neruda: „Země byla a je velmi výjimečná planeta. Původně zde byla výhradně voda. Ale to, co jí pro bytosti učinilo zajímavou, byl fakt, že její jádro jí umožňovalo gravitační sílu, která podporovala manifestaci.“

Sarah: „Co myslíte manifestací?“

Dr. Neruda: „Že začínala přecházet z interdimenzionální planety zvukových frekvencí na planetu hmoty – fyzické hmoty. Tento střed nebo jádro vyvolávající gravitaci byl schopen doslova vytvořit podmínky, které dovolují materializovat sám sebe po eóny věků.“

Sarah: „Jak znáte tuto historii?“

Dr. Neruda: „Jsou o ní záznamy na disku, který jsme vzali z dvacáté třetí komnaty v lokalitě Starobylého Šípu . Ale něco z toho jsme znali z dalších dokumentů, jež jsme získali ze sumerských 2 záznamů, které nebyly veřejně distribuované. Také jsme měli diskuze s Corteem, které to potvrdily.“

Sarah: „Takže Země začínala jako vodní planeta a nebyla fyzická?“

Dr. Neruda: „Přesně tak. V té době uvnitř planety žili Atlantiďané. Stali se rasou bytostí, které obývaly Zemi v dobách jejího formování. Přišli za nimi Anunnakiové a vyjednali dohodu, která dovolovala Anunnakiům těžit látku blízko jádra planety, která byla – ve své podstatě – tím, co bychom dnes nazvali zlatem.“ „Tyto rasy bytostí známé jako Atlantiďané a Anunnakiové nejsou třídimenzionální. Nevlastní těla tak, jak je v současné době chápeme. Jejich existence je obsažena v odlišném rozsahu frekvencí–které bychom nazvali vyššídimenzionální frekvence.“

Sarah: „Proč chtěli zlato?“

Dr. Neruda: „Anunnakiové ho potřebovali. Přesný důvod není znám, ale má co do činění se způsobem, jakým zlato moduluje frekvenci jejich těl. Zlato je esencí jejich rasy. Uchovává v sobě vlastnosti, které jsou životně důležité pro jejich přežití. Záznam je poněkud nekonkrétní, co se týká toho, proč to bylo tak důležité. Ale tyto záznamy zmiňují, že jejich celá planeta měla dvanáct významných měst a všechna byla vyrobena z poloprůzračného zlata. Dokonce i kniha Odhalení se o tom zmiňuje.“

Sarah: „Co to bylo za bytosti? Myslím tím, že jsem slyšela o Atlantiďanech, ale nikdy ne o Anunnakiích.“

Dr. Neruda: „Jsou rasou transdimenzionálních bytostí. Atlantiďané byli v tu dobu jedinou rasou bytostí na Zemi a oni – Anunnakiové – usilovali o svolení ke zřízení důlní těžby na Zemi, s čímž Atlantiďané souhlasili.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Neviděli v pomoci Anunnakiům žádnou újmu. Nebyli konkurenty, protože Atlantiďané byli početnější. Atlantiďané se chtěli dohodnout s Anunnakii, už jen proto, aby se s nimi spřátelili kvůli jejich technologii. Také proto, že dolování zlata probíhalo v oblastech Země, které pro ně měly malý význam.“

Sarah: „Nechápu, jak to souvisí s Velkým Portálem.“

Dr. Neruda: „Je to dlouhý příběh, a právě jsme začali, ale slibuji, že se k němu za chvilku dostanu.“

Sarah: „Dobře, to je v pořádku, budu trpělivá.“

Dr. Neruda: „Země se začala více a více materializovat. Částečně začala tvrdnout. Zlato společně s ní. Země a všechno na ní tuhlo. Dolování zlata se pro Anunnaki stalo brzy nemožné, protože ho nedokázali těžit, když bylo v hustém fyzickém stavu.“

Sarah: „Proč ne? Jak rychle se to dělo?“

Dr. Neruda: „Nevím. Naše záznamy neuvedly časovou stupnici, ale předpokládám, že to bylo přes deset tisíc let. Hlavním bodem je, že potřebovali vytvořit fyzickou nádobu, jako astronaut potřebuje skafandr k bytí ve vesmíru. Zkoušeli stovky experimentů a pomáhali jim jak Atlantiďané tak Siriusané.“

Sarah: „Předpokládám, že touto nádobou jsou lidská těla.“

Dr. Neruda: „Ano, někdy je nazýváme fyzické uniformy. Tvůrci křídel je označují jako lidské nástroje.“

Sarah: „Takže Anunnakiové vytvořili fyzické tělo, aby dolovalo zlato. Myslíte jako robot? Říkáte, že toto jsou lidé?“

Dr. Neruda: „Ne, byly to ekvivalenty opolidí, předčlověk měl k dnešnímu člověku daleko. Ale byli to naši předchůdci. Někdy o nich mluvíme jako lidé 1.0.“

Sarah: „Ale byli roboty nebo byli biologičtí?“

Dr. Neruda: “Byli zcela biologičtí, ale lidé 1.0 nebyli plně fyzičtí. Byli částečně éteričtí. Rozumíte, Anunnakiové a Siriusané je navrhli tak, aby se synchronizovali s vyvíjejícím se zhutňováním Země. Jak Země tuhla, tak tuhly i lidské nástroje.“

Sarah: „Když byly biologické, měly duši?“

Dr. Neruda: „Nenazývali bychom je lidmi, kdyby neměli. Pamatujete si, že jsem zmínil Atlantiďany?“

Sarah: „Ano.“

Dr. Neruda: „Anunnakiové a Siriusané je umístili dovnitř těchto lidských uniforem. Byly to velmi vyspělé bytosti, ale očividně byly naivní.“

Sarah: „Oni chtěli být v těchto … opočlověčích tělech a těžit zlato?“

Dr. Neruda: „Ne, to je vůbec nezajímalo. Ve skutečnosti dovolili Anunnakiům dolovat zlato, ale jak Země začala tuhnout, řekli jim, že jestli se jim podaří zkonstruovat nádobu, která jim umožní pokračovat s dolováním, že to budou tolerovat, ale jenom v malém měřítku.“ „Anunnakiové se nějak rozhádali s Atlantiďany a spikli se se Siriusany a další rasou známou jako Hadi. Každá z těchto tří ras se zajímala o to, jak vymyslet, aby se vtělili na fyzické planety. Anunnakiové lidskou uniformu už měli, jednoduše ji potřebovali pohánět zdrojem energie nebo duší.“ „Těžším úkolem bylo, jak dostat Atlantiďany do těchto vtělení a udržet je tam. Ve skutečnosti se tyto tři rasy spolčily, aby zotročily Atlantiďany dovnitř těchto předlidských nádob. Atlantiďané byli generátory energie, které umožňovaly těmto biologickým entitám fungovat.“

Sarah: „Říkáte, že tito primitivní opolidé měli v sobě mocné duše. Nechápu, jak je to možné.“

Dr. Neruda: „Je to velmi komplikované téma. Tvůrci Křídel píší o implantaci programů do lidské uniformy–dokonce i ve verzi 1.0. Siriusanům je nejvíce připisován tento vynález, ale byl to výsledek práce Anua , který ve skutečnosti zdokonalil tyto implantáty tím, že 3 je naprogramoval.“ „Lidská uniforma verze 1.0 byla navržena Anunnakii, implantát navržen Siriusany a programování implantátu bylo naprojektováno a vyvíjeno bytostí známou jako Marduk.“

Sarah: „To neodpovídá na mou otázku jak to, že mocná duše byla náhle vstrčena do opočlověčích nádob a chovala se jako… jako Neandrtálec.“

Dr. Neruda: „No, za prvé, tito byli mnohem primitivnější než Neandrtálci. Ale odpověď je v implantátech. Rozumějte, biologická entita nebo opočlověk, jak ji nazýváme, není schopna fungovat ve fyzickém světě. Potřebuje schopnosti jak přežít, jak jíst, jak lovit, jak se mýt, také jak pohybovat svým tělem. Všechny tyto nejzákladnější funkce bylo potřeba včlenit nebo naprogramovat do těchto nádob… což bylo účelem funkčních implantátů.“ „Implantáty byly jakýmsi druhem mozku člověka 1.0, ale není to pouze v mozku. Tyto implantáty byly umístěny dovnitř těla na různých místech – jako je oblast hrudníku, střed zad, zápěstí, kotníky, atd. Ty hlavní jsou obsaženy v lebce. Ale obecně jsou tyto implantáty zasíťovány tak, aby pracovaly z hlavy nebo z oblasti mozku.“

Sarah: „Proč říkáte hlava nebo oblast mozku a ne jednoduše mozek?“

Dr. Neruda: „Protože to není v mozku. Vzpomeňte si, že člověk 1.0 byl ještě částečně éterický a částečně fyzický. Implantáty také potřebovaly podobnou konzistenci jako zvuková vibrace. Nejvíce byly umístěny do kostí nebo kosterní struktury a některé do svalové tkáně. Funkční implantáty splynuly do svalů a kostí, včetně DNA. Tvůrci Křídel to zformulovali takto: integrace do DNA sloužila pro inteligenci plánu; svalová tkáň dovolovala životní esenci, aby napájela funkční implantáty.“ „Existuje zde ústřední koordinační bod a ten je v mozku, ale implantáty jsou umístěny po celém těle. To je integrovaný systém nainstalovaný v lidské uniformě, který dovoluje kontrolovat, monitorovat a programovat v průběhu času. Je to evoluční systém odměny a trestu.“ „Tento způsob umožňoval prvním lidem kopat zlato, což, jak jsem říkal, bylo jejich počátečním hlavním účelem.“

Sarah: „Omlouvám se, že zním jako rozbitá gramofonová deska, ale stále nechápu, jak tak pokročilá rasa jako Atlantiďané mohla… pohánět tyto opolidi a stát se otroky. Nedává mi to smysl.“

Dr. Neruda: „Musíte pochopit, že implantovaným rozsahem funkčnosti bylo zčásti vytvořit člověka 1.0 a jeho zdroj energie – životní esenci Atlantiďanů – tak, aby fungoval účinně a efektivně jako horník. To byl prvořadý cíl. Avšak druhým bylo stlačit zdroj energie nebo v tomto případě atlantiďanské bytosti dovnitř lidských nádob.“ „Provedli to tak, že učinili zdroj energie nevědomým svého původu a skutečnosti jeho pravého vyjádření jako nekonečné bytosti. Když atlantiďanské bytosti byly umístěny do lidské uniformy, byly v zásadě stoprocentně zaměřené na fyzické přežití a funkční výkon. Neměly žádné rodinné vztahy. Žádná manželství. Žádné rozmnožování. Byly to v podstatě klonované bytosti. Byly všechny stejné ve smyslu jejich vzhledu a schopností. Lidské včelí dělnice, pilotované implantovanými funkcemi, se kterými se atlantiďanské bytosti uvnitř začaly ztotožňovat, jako se sebou. Nekonečno uvnitř těla věřilo, že je tělem a implantovanou funkčností a nic víc.“

Sarah: „Co se stalo, když zemřely?“

Dr. Neruda: „Ať to vyjasním, tyto bytosti–Atlantiďané–byly nekonečné, což znamená, že neměly časoprostorovou regulaci. Žily poté, co jejich tělo zemřelo. Avšak Anunnakiové vytvořili sadu rovin a dimenzí zkušeností, které byly obdobou Zadržující Úrovně (angl. Holding Plane), jak to nazvali Tvůrci Křídel, kde mohly být recyklovány.“

Sarah: „Recyklovány… jako při reinkarnaci?“

Dr. Neruda: „Ano, přesně. To je základem reinkarnace. Dovoluje Anunnakiům recyklovat Atlantiďany. Některé aspekty implantovaných funkcí byly interdimenzionální, což pomáhalo při doručení bytosti na správné místo uvnitř Zadržující Úrovně vědomí, a usnadňovalo jejich reinkarnaci zpět do nové nádoby.“

Sarah: „Ale vy jste říkal, že oni… opolidé se nerozmnožovali?“

Dr. Neruda: „Ne ve verzi 1.0. Ti byli hodně základní. Ale Anunnakiové je uměli vytvářet ve velkém množství, takže když jedna lidská uniforma zemřela, řekněme, že měla nehodu při těžbě – mohla být vyrobena jiná. Byly to klony. Schopnost samostatného rozmnožování přišla až ve verzi 2.0 a to hlavně proto, že množství vynaloženého úsilí, jak zvládnout tento proces, bylo na straně Anunnakiů obrovské. Chtěli vytvořit automatický systém, takový, který by po nich nevyžadoval, aby dirigovali všechny proměnné. Siriusané jim pomohli vytvořit implantáty pro rozmnožování a schopnost automatizovat recyklaci bytostí ze Zadržující Úrovně, aby se narodili do fyzična prostřednictvím dítěte.“

Sarah: „Takže, to všechno bylo zautomatizováno… naprogramovanou… technologií? Nevím, je to příliš podivné.“

Dr. Neruda: „Vesmír je utvořen z dimenzí, které jsou výsledkem matematických rovnic. Dimenze jsou tvořeny matematicky. Některé bytosti chápou, jak aplikovat matematické rovnice, aby organizovaly a naplánovaly časoprostor. Všechno je vytvořeno. Tento svět je vytvořen, není reálný. Je to naprogramovaná realita.“ „Pokud říkám naplánovat, tak můžou být také zkonstruovány jako ovládání časoprostoru. Pak je to naprogramovaná časoprostorová realita. Jakmile umíte naprogramovat časoprostorovou realitu uvnitř druhu jako lidstvo, umíte, když chcete, naprogramovat na individuální úrovni jakoukoliv osobu, vyloženě až do té míry, kdy si utře nos. Všechno jsou to matematické rovnice.“

Sarah: „Nevím… co říct. Zatím s vámi souhlasím, ale opravdu mi to zní jako fikce. Takže, co se stalo opolidem?“

Dr. Neruda: „Zmínil jsem Marduka. Byl úzce zapojený do vývoje druhu. Byla to jeho role. Ze všech Anunnakiů byl nejbližší lidem 1.0. Chápal je a dokonce obdivoval jisté jejich aspekty. Pravděpodobně nevědomě začal pozměňovat programy tak, že se lidé 1.0 chovali více jako Anunnakiové.“ „Jak nabývali charakteristik Anunnakiů, Anu a jeho synové Enki a Enlil, z toho začali mít obavy. Marduk naprogramoval emoce a cítění. Vyvíjel lidi příliš rychle, ale pamatujte na to, že to byla evoluce funkčních implantátů, rozhraní mezi zdrojem energie – Atlantiďany – a lidským fyzickým tělem. Takže to bylo rozhraní, které se vyvíjelo, které umožňovalo lidskému tělu ukazovat emoce, komunikovat, více vnímat třídimenzionální

svět nazývaný Země, atd.“ „Také probíhalo to, že jak se Země nadále stávala více třídimenzionálním pevným tělesem, tak se tak dělo i lidem 1.0 a jejich funkčním implantátům. Toto rostoucí zhutňování také zjednodušovalo řízení a potlačení Atlantiďanského zdroje energie uvnitř lidských uniforem. Bylo to jako stlačení, které se odehrávalo v a na zemské rovině, a které prohlubovalo přitažlivost k zaměření na přežití na zemské rovině.“

Sarah: „Zapsala jsem si slovo „Hadi“ (Pozn. překladatele: angl. Serpents – ze souhvězdí Hada). Mluvíte o skutečných hadech?“

Dr. Neruda: „Ne… Hadi jako rasa bytostí. Jsou zjednodušeně další rasou bytostí založenou na ještěří DNA, ale jsou odlišní od Anunnakiů. Mohla byste říct, že jsou příbuznými. Jsou známi jako nositelé života. Osévají planety. Budují potravní řetězce. Dalo by se říct, že jsou obchodníky s potravinami planet.“

Sarah: „Ale oni se nezapojili do tvorby člověka 1.0?“

Dr. Neruda: „Ne v technickém slova smyslu. Jejich prací bylo spíše poskytnout jim jídlo a výživu.“

Sarah: „Rozumím tomu, jak Atlantiďané byli potlačení v člověku 1.0 díky těmto implantátům, ale proč do nich šli? Pokud se dobrovolně nepřihlásili, jak jste tvrdil, jak se nechali přinutit k zotročení, když před tím byli mocnými svrchovanými bytostmi?“

Dr. Neruda: „Nevíme přesně, jak se to stalo. Záznam, který jsme četli, nebyl v tomto bodě konkrétní. Ale použitý tón nebo slovo bylo, že Atlantiďané byli naivní. Neměli žádný důvod si myslet, že by bylo možné, aby se stali otroky. Bylo to podobné konceptu, který nikdy nebyl v jejich kultuře použit. Nikdo to nikdy neudělal… ani to neuměl. Nemůžete zotročit nekonečné bytosti, pokud je samozřejmě nezamknete do lidské uniformy. A to byla ta vychytralost od Anunnakiů a jejich siriuských společníků. Zahájili útok z tak bizardního úhlu, že jejich příchod nemohli Atlantiďané vidět. Myslím si, že je přepadli ze zálohy nebo překvapivě zaútočili.“

Sarah: „Říkal jste prve, že člověk 2.0 se mohl rozmnožovat. Kolik uplynulo času mezi 1.0 a 2.0, a jaké jsou jejich hlavní rozdíly?“

Dr. Neruda: „Člověk 1.0 vystoupal na dost vysokou úroveň, co se týká schopnosti mluvit nebo komunikovat. Což byla hlavní přídavná funkce, kterou Marduk přinesl člověku 1.0. Avšak psychologický stav bytí klonem se stal pro člověka 1.0 příliš těžký. Všichni vypadali podobně a měli stejné myšlenky, takže komunikace byla do jisté míry přínosná například zkoordinování pracovního úkolu ale skutečně individuální myšlenky… ty neměli. A to vedlo k depresím a psychologickým stavům, kdy se podle Tvůrců Křídel doslova zbláznili.“ „Tato závada byla obrovským problémem. Anu se rozhodl je úplně vyhladit a to je příběh velké potopy. Marduk stihl zachránit jednoho z lidí 1.0 před potopou společně s další florou a faunou, ale byl to konec člověka 1.0.“ „Pak byl vytvořen člověk 2.0. Což byla fáze, kdy se lidé mohli sami rozmnožovat. A když se to stalo, někteří Anunnakiové oplodnili ženské lidi a přinesli svoji pokrevní linii do lidského druhu. Tím začalo rozrůznění. Vznikla myšlenka, že lidé nejsou nadále klony. Avšak byla zde obava, aby se lidé 2.0 nestali příliš mocnými a sebevědomými. Co když si atlantiďanský zdroj energie začne být vědomý, že je nekonečná bytost?“ „V tu dobu se Anu rozhodl, že by měl být Bohem. Lidstvo potřebuje mít pána nebo vladaře nad sebou tak, aby bylo jasné, že jsou podřízení vnějšímu vládci. To byla klíčová část programu naočkování jejich doktríny. Spolupracovali s Mardukem a Siriusany, vytvořili prostředí Ráje a vytvořili paradigma Evy jako iniciátora pádu lidstva. To se stalo, mohla byste říct, Prvním Dějstvím Anua jako Boha. Bylo zinscenováno, aby poskytlo lidem 2.0 jasný pocit vnější autority, že byli vyhnáni z Ráje, protože se pokoušeli se seberealizovat.“ „Bylo to jako pokárání lidstva prostřednictvím bušení pěsti naštvaného stvořitele, který chtěl, aby jeho stvoření zůstalo ztotožněno s jejich lidskou uniformou. Něco jako výrok: „Nemysli si ani na okamžik, že můžeš být jako já.“„

Sarah: „A Tvůrci Křídel zapsali, že se to doopravdy stalo tak nějak podobně, jak říká Bible?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže Bůh z Bible je tento Pán Anunnakiů, nazývaný Anu?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Proč mi to všechno říkáte nyní? Vypadá to, že tato informace mění některé předešlé informace, které jste sdílel.“

Dr. Neruda: „Abyste doopravdy rozuměla Velkému Portálu, musíte chápat tento evoluční proces a jediný způsob, jak ho můžete pochopit, je vrátit se zpět k počátkům lidské rasy.“

Sarah: „Takže, proč Anu chtěl být Bohem?“

Dr. Neruda: „Vzpomeňte si, že původním cílem bylo získávání zlata. Ale když Atlantiďané odmítli Anua, začal intrikovat společně se Siriusany. Bylo to těsně před povodní, kdy Anu zjistil, že zlato, které vytěžil, mu stačí. Více ho nepotřeboval. Avšak představa být Bohem nad Atlantiďany byla svůdná. Siriusané a Hadi cítili, že myšlenka zotročení bytostí na planetárním ekosystému je jejich vynálezem. Vlastnili něco, co bylo naprosto jedinečné. Byli stvořiteli – Bohy a každá další rasa mohla být podmaněna v podobném druhu nádoby.“ „A tak to začali přesně tímto způsobem dělat.“

Sarah: „Myslíte, zotročovat další rasy?“

Dr. Neruda: „Ano. Víte, že Země má jedinečnou kvalitu díky svému jádru. Toto jádro bylo v mimořádném zájmu Anunnakiů, když poprvé navštívili Zemi. Toto jádro vytvářelo gravitační pole, které umožňovalo planetě, aby se stala plně fyzickou takovým způsobem, že mohla podporovat fyzický život. Samozřejmě, že musely být také přítomny další podmínky, ale je to toto jádro, které je skutečným klíčem. Spolupracovali se Siriusany a Hady a začali vytvářet to samé zotročení na dalších planetách. Zkopírovali jádro Země a zkonstruovali metody na implantování tohoto jádra na další planety. V podstatě terraformovali planety klonováním a instalováním zemského jádra.“

Sarah: „Tedy, pokud v toto věříte, tuším, že správná otázka je, kým jsou lidé dnes? Jsme jednoduše stejní? Jsme lidé 2.0?“

Dr. Neruda: „Když říkám, že lidská uniforma se vyvíjí, je to pravda, ale tato evoluce je na předem dané dráze, předprogramované dráze. Záměrem bylo, aby se Anu vrátil na „obláčku“; celý Druhý Příchod měl být jevištním vstupem pro Anua. Lidstvo se vyvíjelo takovým způsobem, aby jeho návrat do našeho vědomí byl chápán jako dobrá věc. Spása lidstva. Budeme všichni jeho dětmi a boží sláva bude na Zemi. Takový je plán. Z časů dávno před Ježíšem byl takový plán. Marduk naprogramoval celý–“

Sarah: „Jak dlouho mohou tyto bytosti žít?“

Dr. Neruda: „Znovu opakuji, že bytosti, jako je Marduk nebo Enki nebo Anu, nejsou založeny na časoprostoru. Jsou nekonečnými bytostmi, ve smyslu, že nemají konec. Nemají věk. Ani my ho nemáme.“

Sarah: „Snažím se všechny části lépe pochopit, ale zjišťuji, že je velmi těžké uvěřit, že lidské bytosti jsou jednoduše uniformy pro naprogramovanou existenci.“

Dr. Neruda: „Dovolte mi vrátit se k vaší předešlé otázce o tom, čím je lidstvo v současnosti. Funkční implantáty lidského rozhraní jsou dokonale integrovány uvnitř lidské nádoby. Operují bezešvě. Tak jednolitě, že nevíme, že nejsou námi. Do jisté míry nemáme na výběr. Myslíme si, že naše myšlenky a emoce jsou námi, že tento časoprostor je tím, kde naše myšlenky a emoce existují. Rovněž myšlenky na Boha, ráj, peklo, duši, mistry, všechny tyto věci jsou části tohoto programu.“ „Jsou zaintegrovány jak v dimenzi zemské roviny, tak v posmrtném životě. Posmrtný život je součásti podvodu.“

Sarah: „Řekněte mi více o tomto rozhraní a jeho funkčních implantátech.“

Dr. Neruda: „Okomozek byl klíčový prvek, který Anunnakiové museli navrhnout, aby zprovoznili funkční implantáty. Tak to je v člověku 1.0. V člověku 2.0 to byla DNA. Jakmile toho bylo dosaženo, Siriusané mohli navrhnout vědomý pracovní rámec–lidské vědomí. Lidské vědomí je klíčem k potlačení nekonečné bytosti. Lidské vědomí, nebo trojice vědomí, je složena ze tří interaktivních vrstev.“ „První vrstva je kosmické vědomí nebo nevědomí a formuje spojení mezi jednotlivým člověkem a celým druhem. Tato vrstva je tím, co umožňuje každému z nás vidět to, co vidí každý, cítit to, co všichni ostatní cítí, vědět, co každý další ví. Je to dokonalý způsob, jak sjednotit druh v oddělenosti, prostřednictvím nevědomé mysli.“ „Další vrstvou vědomí je genetická mysl jak ji nazývají Tvůrci Křídel; nebo podvědomí v případě Sigmunda Freuda. To formuje spojení mezi jedincem a jeho rodokmenem nebo genetikou. Zde se projevuje pokrevní linie.“ „A pak existuje vědomá mysl. Ta umožňuje jedinečné individuální vnímání a vyjadřování – to, co většina z nás nazývá osobnost a charakter, je vytvořeno v této vrstvě.“ „Vědomá mysl jedince je těžce ovlivňována genetickou myslí, zvláště mezi narozením a sedmi nebo osmi lety. Během této doby je její vliv všezahrnující. Vzpomeňte si, že Anunnakiové vytvořili biologické formy – tělo, Siriusané vytvořili funkční implantáty a Marduk provedl naprogramování těchto funkčních implantátů tak, aby se vyvíjely po naprogramované stezce vedoucí k návratu Anua. To bylo vyjádřeno v hierarchických strukturách lidstva, které hovoří o bohu a mistrech v náboženských a ezoterických textech.“ „To všechno bylo součástí návrhu, vytvořit různé náboženské a ezoterické kulty, které budou podporovat rozsáhlou hierarchii a uspořádají lidskou rasu do vztahu mistr – student, a pak vytvořit mnohovrstevný posmrtný život, který odmění ty, kteří věří a jsou poslušní svých bohů a mistrů.“ „Víte, celý princip, který je za celým tímto úsilím, se může shrnout do jednoho slova: oddělenost. Všechno existuje v oddělenosti obklopené zemskou rovinou a také rovinami posmrtného života. Ale, podle Tvůrců Křídel to, co je skutečné, je, že jsme všichni prodchnuti rovností a jednotou – nikoliv prostřednictvím nevědomé mysli, která nás jenom zapojuje do oddělenosti, ale spíše prostřednictvím životní esence, která je námi. A tato životní esence je svrchovaná a integrovaná – sjednocená. Je JÁ JSEM, MY JSME. Nikdo není nahoře, nikdo dole. Nikdo není lepší, nikdo není podřadný.“

Sarah: „Ale říkal jste, že všechno je lež? Všechno… Myslím tím, že všechno, čemu jsme byli naučeni věřit, je podvod! Jak je to možné… nebo… nebo dokonce uvěřitelné?“

Dr. Neruda: „Je to možné, protože bytosti, jež uvěznily lidstvo, navrhly svět, kterému jsme se přizpůsobovali po eóny věků, a vyvíjeli se v něm takovým způsobem, že jsme se v našem světě ztratili. Závoje, které na nás byly položeny, jsou neprůhledné. Tak moc, aby si lidé, fungující jako lidské uniformy, nebyli vědomi, že všechno kolem nich je iluzorní. Je to naprogramovaná realita, která není skutečná.“ „Tvůrci Křídel říkají, že všechno je jednoduše zvuk, který je holograficky uspořádaný tak, aby vypadal skutečně.„

Sarah: „To je deprimující…“

Dr. Neruda: „Jenom když uvažujete o rozsahu podvodu a způsobu, jakým lidstvo dovolilo, aby jeho chování bylo ovládáno. Dobrou zprávou je, že se teď o něm dozvídáte.“

Sarah: „To nevypadá jako dobrá zpráva.“

Dr. Neruda: „Každá osoba může vystoupit z iluze. Není zde žádný mistr. Žádný bůh nesestoupí a neudělá to za nás. Žádní mimozemšťané, Nikdo. Je to každý z nás. To znamená JÁ v JÁ JSEM. JÁ… je to jako JEDEN. Jeden–já, a jeden–každý z nás sjednocený. JSEM znamená, že existuji nyní. V tento okamžik. Ne v historii nebo paměti. Ne v žádném budoucím čase nebo cíli. Nyní!“

Sarah: „To se mi nezdá skutečné. Byla jsem vychovávaná jako křesťanka. Nemám žádný důvod věřit, že Ježíš byl uvnitř… agentem tohoto plánu podvodu.“

Dr. Neruda: „Neříkám, že byl. Mnoho z těch, kteří přišli na Zemi jako učitelé lidí, se pokoušeli poodhalit, jak hluboko a široko a vysoko je tato iluze zkonstruovaná. Je to tak daleko jako okraj vesmíru a tak blízko jako vaše DNA. Všechno mezi tím je iluze. Ježíš přišel odhalit mnohé z toho, ale autoři Bible rozhodovali, co je přijatelné uvnitř paradigmat života, jak ho jako lidé známe. Oni zvolili učinit Ježíše součástí tohoto podvodu. Řekli, že je čas pro předefinování Boha, aby vyhovoval vyvíjejícímu se člověku 2.0. Bůh je najednou milující otec a celé lidstvo jsou bratři a sestry.“

Sarah: „Takže říkáte, že Ježíš si byl vědom tohoto podvodu, ale jeho slova nebyla zařazena do Bible?“

Dr. Neruda: „Náš názor je ten, že jeho slova byla tak protikladná k udržovaným vírám, že lidé je nechápali, když jim je sděloval. A tak je časem přeložili do formy, v jaké ji známe dnes. Biblickým překladům jednoduše schází původní potence, se kterou byla ta slova sdělována.“ „Kromě toho, existují dvě metody, které vytváří osvětlení této iluze velmi obtížnou záležitostí.“

Sarah: „Co tím myslíte?“

Dr. Neruda: „První je, že nevědomý systém mysli je uvnitř všech. Je podobný poli informací, ke kterému může mít přístup každý. Může ovlivnit a nakazit každého. Novátorská myšlenka může být předána pouze malému počtu lidí, ale postrádá dostatečný vliv, aby generovala hromadné probuzení. Tak funguje nevědomá setrvačnost mysli.“ „Ta druhá a ta je ještě zhoubnější je, že funkční implantáty jsou naprogramované, a stejně jako jakýkoliv jiný program můžou být upgradovány nebo dokonce vypnuty.„

Sarah: „Jak poslouchám tento… příběh, já… cítím se trochu přemožená v tom, jak pokračovat v rozhovoru. Nejsem si jista, na co se mám ptát, nebo jakým směrem věci vést. Když se podívám na svoje poznámky, vidím svůj ručně psaný komentář: „neexistuje Bůh“, je to opravdu to, co říkáte?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel se zmiňují o této trojici vědomí tak, že máte božské vědomí instalované uvnitř ní – v nevědomé vrstvě mysli. Ale také oznamují, že jak se jedinci od věku asi šesti nebo sedmi let vyvíjejí, začínají sestavovat svoji samostatnou osobnost z prvků podvědomé vrstvy. A v době, kdy je jim 12 až 14 let, mají již své jedinečné osobnosti dobře zavedené. Pro některé tato jedinečnost znamená vyloučení existence Boha.“ „Z Anuovy perspektivy je to v pořádku. Pravděpodobně má rád ateisty a agnostiky. Znamená to více oddělenosti. Větší rozmanitost. Opravdu, čím větší rozmanitost v lidské rodině, tím větší oddělenost. Čím větší oddělenost, tím snadnější je udržet program zotročení nepoškozený. Vybírejte si strany a nesouhlaste se svými protivníky. Soutěžte. To pohání války a sociální nepokoje.“ „Co se týká existence boha, my, kolektivně, jsme nejbližší věcí k bohu. My jsme. To je jasný vzkaz od Tvůrců Křídel. Existuje Prvotní Zdroj , ústřední bod v existenci, který vytváří pracovní 4 rámec existence prostřednictvím zvuku–„

Sarah: „Ale co jedinci, kteří jsou osvícenými nebo duchovními mistry – to si celé vymysleli?“

Dr. Neruda: Ne, není to tak, že by si to vymysleli. Oni existují. Je to pouze tak, že jejich existence je uvnitř lidského rozhraní nebo funkčních implantátů. Existují tam. My, bytost, která je JÁ JSEM, tato bytost není v této realitě. Skutečně neexistuje uvnitř holografického jeviště, které bylo vytvořeno interdimenzionálními bytostmi před miliony lety. Spíše je bytostí, používanou jako zdroj energie, která oživuje lidské rozhraní nebo uniformu. V průběhu času se otáčíme po spirále hlouběji a hlouběji do tohoto vytvořeného světa, doplněného o jeho posmrtné životy a různé úrovně existence.“ „Můžete se na to dívat tímto způsobem: Anu instaloval program dovnitř člověka 2.0 a v tomto programu se můžou lidé vyvíjet od toho, že neví o svém světě vůbec nic k tomu, že poznávají boha. Lidé byli navrženi, aby měli božské vědomí – což znamená, aby měli stejné pochopení a uvědomění jako Anu. Ale pak Anu odebral tuto vývojovou linii a umístil božské vědomí tak daleko do budoucnosti, že lidé budou v zásadě pronásledovat toto božské vědomí navždy. Budou se honit za stíny, protože dokud se neprobudí z podvodu, jediný bůh, který existuje v jejich světě, je Anu.“ „Jakmile se probudí jako JÁ JSEM MY JSME nebo Svrchované Sjednocení, lidská bytost žije jako vyjádření tohoto vědomí. Podle Tvůrců Křídel neexistuje v tomto čase nikdo, kdo by toho dosáhl. Nicméně je to v naší budoucnosti.“

Sarah: „Jestliže toho nikdo nedosáhl… myslíte tím nikde?“

Dr. Neruda: „Na této úrovni, na Zemi, to nedokázal nikdo. Ale nezapomínejte, že Tvůrci Křídel jsou lidé v budoucnosti. Vrátili se do naší doby, aby tato skořápka trochu popraskala. Přicestovali do našeho času připomenout nám, co objevili. Opustili toto otroctví, takže my ho opustíme.“

Sarah: „Ale dříve jste říkal, že časoprostor je iluzí.“

Dr. Neruda: „To je pravda. Ano, ale je těžké si představit, že vesmír, ve kterém existujeme, je doopravdy holografická projekce, která byla naprogramovaná dovnitř naší nevědomé mysli, a my jsme skutečně uvnitř tohoto hologramu, oblékáme lidskou uniformu, jež je vybavena tak, aby vnímala pouze tento hologram. Tvůrci Křídel říkají, že skutečný svět je zvuk. Všechno je zvuk a rezonance zvuku. Všechno, co máme v naší lidské uniformě ke vnímání našeho vesmíru, je milióny let projektováno tak, aby nás ladilo na tento hologram a jenom na tento hologram.“

Sarah: „Jak se potom tento hologram rozšiřuje za tento fyzický svět? Říkal jste, že dokonce i posmrtný život je jeho součástí?“

Dr. Neruda: „Je mnoho aspektů posmrtného života. Existuje tam Bůh, to za prvé a na prvním místě. Existuje tam Světlo osvícení. Existuje tam kosmický duch a individuální duše. Existuje tam hierarchie andělů a mistrů. Existuje tam koncept karmy a reinkarnace nebo hříchu a spásy. Koncept nebe a pekla. Koncept výběru. Koncept stezky nanebevstoupení. Koncept Knihy Rekordů nebo akášických záznamů. Všechny tyto koncepty byly naprojektovány do modernizovaného rozhraní Člověka 2.0. Jisté lidské bytosti jsou naprogramovány tak, aby našly tyto koncepty ve své nevědomé vrstvě mysli a sdílely je. Důsledkem je, že náboženství pučí. Filozofové někdy vystupují na podporu náboženství, někdy ho popírají. Vznikají ezoterické kulty. V tom všem zůstává lidská bytost ztracena. Zůstává zmatena ve své iluzi. Všechno je svázáno prázdným slibem víry a ve všech těchto vírách zůstává jedna věc stálá: oddělenost.“ „Program je ve svém dosahu obrovský a Anunnakiové, jakmile vytěžili dostatek zlata, vlastnili podrobenou celou rasu bytostí. Anu, společně s jeho spojenci rasami Siriusanů a Hadů, se rozhodli, že bude nejlepší udělat z Lidí 2.0 bezcenná stvoření, která budou navždy usilovat o osvícení prostřednictvím víry. A kdo myslíte, že bude stanovovat věci, v které mají věřit? Anu a Marduk.“ „Všechno se stalo učebními lekcemi. Země se stala školou. Když se naučíte svoje lekce, nebudete se muset znovu inkarnovat. Učit se, učit se, učit se. Ale co se učíte? Učíte se věřit na posmrtný život tak, jak ho předepsal Anu a jeho projektanti. Učíte se poslušně oblékat vaši lidskou uniformu. Učíte se rozpoznávat, jak se lidstvo liší. Učíte se propojit každé své sebehodnocení se světem třídimenzí, zatímco doufáte, že po smrti existuje něco více.“ „Střízlivá realita je, že po smrti se bytost uvnitř tebe potká s průvodci, kteří tě dovedou na tvé místo, jež převážně závisí na tvých skutcích v tomto životě. Nicméně většina bytostí se vydává ke shrnutí života, kde čelíš svému životu do každého detailu, a na základě tohoto zážitku ti autoritativní postava předepíše další životní možnost pro reinkarnaci. Jsi v zásadě recyklován do toho samého programu s novou matkou a rodinou a naprogramovaná životní stezka je pro tebe připravena, abys ji následoval.“ „Program a proces posmrtného života je celý součástí řídícího programu k zachování zotročení bytostí. Pamatujte, že jsme interdimenzionální bytosti, což znamená, že existujeme v 3D a vyšších rovinách. Je to jenom tak, že tyto vyšší roviny byly navrženy Anunnakii. Nejsou skutečnými dimenzionálními rovinami. Jinak bychom zemřeli, zjistili, kdo ve skutečnosti jsme, a už bychom se nikdy neinkarnovali, anebo bychom všem na Zemi řekli, že toto všechno je iluze.“

Sarah: „Proč? Proč je to uděláno tímto způsobem? Nedává to smysl.“

Dr. Neruda: „Co začalo jako pokus při třídimenzionálním průzkumu z vyšších dimenzionálních skutečností, se vyvinulo v to, co je zde. Každá lidská bytost bude nakonec konfrontována s touto realitou. Tomu se nemůžeme vyhnout. Můžeme se trápit nad nedostatkem spravedlnosti nebo se ptát proč, ale zda vám to dává smysl, nemění nic na faktu, že žijeme ve světě naprojektované oddělenosti. Rozděl a panuj.“

Sarah: „Je to tak abstraktní. Jak to pomáhá?“

Dr. Neruda: „Možná to nepomáhá. Nevím. Ale věc se má tak, že změnit, vystoupit z této iluze, vyžaduje na každém z nás probudit se a zůstat probuzený. Není to o tom číst slova, která to změní; je to hluboká podstata nových chování, protože tato chování signalizují, že naše vědomé vrstvy jsou chápány jako oddělené od toho, kým opravdu jsme. Musíme operovat jako JÁ JSEM MY JSME.“

Sarah: „Kam v tomto příběhu náleží Incunabula 5 nebo Illumináti?“

Dr. Neruda: „Odpovím na to později. Chci pokročit s vyprávěním trochu dále.“

Sarah: „Dobře.“

Dr. Neruda: „Lidé 2.0 a Země pokračovali ve zhušťování. Stávali se stále více třídimenzionálními. V současnosti jsme skutečně hustší, než jsme kdy byli – co se týče fyzična. Existovala doba, asi před čtyřiceti lety, kdy jsme si mysleli, že mimozemšťané doopravdy bezdůvodně opouštějí vesmírné lodě, ale co jsme před nedávnem zjistili, bylo, že většina mimozemšťanů nejsou fyzické bytosti. Pozorovali Zemi a jejich vesmírné lodě byly strženy gravitačními okruhy zemského jádra, které způsobily, že se jejich lodě materializovaly v třírozměrném prostoru. Protože mnoho z materiálů použitých při konstrukci lodí mělo chemické vlastnosti, byly náchylné k houstnutí, když byly vystaveny zemské atmosféře. „

Sarah: „Zmínil jste zemské jádro jako příčinu toho všeho, co je na něm tak zvláštního?“

Dr. Neruda: „Magnetická pole spojená se zemským jádrem jsou jedinečná. Slovy Tvůrců Křídel jsou ‘živá’. Můžeme jenom předpokládat, že živá je aspektem inteligence. „Nicméně hlavním bodem je, že všechno houstne. Stlačuje se. Stlačuje se z nějakého důvodu: staré systémy se najednou můžou rozpadnout, když hustota dosáhne jistého kritického množství. A to se právě děje.“

Sarah: „Kdy?“

Dr. Neruda: „Všechno, co můžu říct je, že to bude brzo. Nechci určit datum nebo dobu, které se to týká–“

Sarah: „Ale víte to?“

Dr. Neruda: „Víme rozmezí.“

Sarah: „Více než deset let?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Více než dvacet (let)?“

Dr. Neruda: „Všechno co řeknu, je, že Tvůrci Křídel pro to mají název SIN (angl. Sovereign Integral Network) nebo Síť Svrchovaného Sjednocení. SIN je definicí nového systému. Říkají, že může přijít v mžiku, jakmile nastanou správné podmínky. Zůstává nejasné, jak se SIN vyvine po Velkém Portálu a Člověku 3.0.“

Sarah: „To je poprvé, co jste zmínil Člověka 3.0. Co to je?“

Dr. Neruda: „Pokud jsou lidské bytosti polapené v pasti ve vězení iluze jako Lidé 2.0 a jejich rozhraní s holografickým vesmírem je důvodem pro jejich uvěznění, pak musí být nabídnut nový model. Tímto novým modelem je Člověk 3.0. Je to plán seberealizace. Je to vystoupení z vykonstruovaného vesmíru nebo reality a žití jako sebevyjádření JÁ JSEM MY JSME. Člověk 3.0 je Svrchované Sjednocení. Nazývám ho Člověk 3.0 SI (z angl. Sovereign Integral). „Víte, Velký Portál je cestou, jak synchronizovat lidstvo s novým počátečním bodem, kde žije ve vyjádření jednoty a rovnosti, svrchovaně a sjednoceně, JÁ JSEM a MY JSME. Je to pro lidstvo způsob, jak se posunout od oddělenosti – což byl jeho předcházející počáteční bod, ten, který vyvolal Člověk 1.0 a Člověk 2.0. Člověk 3.0 SI bude mít nový bod počátku a důvodem pro Velký Portál je umožnit synchronizaci, protože jak bychom mohli mít síť rovnosti a jednoty, když bytosti nejsou synchronizovány?“

Sarah: „Co je pak duše?“

Dr. Neruda: „Duše je pojetí nebo paradigma, které se stalo součástí programu lidské reality. Duše je součást tebe, která obsahuje všechny vzpomínky na tvoji existenci jako Člověka 1.0 a Člověka 2.0. Pro většinu z nás je to ohromné skladiště – pro vědomý pracovní rámec daleko rozlehlejší než s čím se dokáže vypořádat. Tak duše přechovává tyto informace pro každou individuální bytost.“ „Duše je paradigmatem nekonečného vyjádření uvnitř konečné reality. Ale vy nemůžete být nekonečnou v konečné realitě, pokud je tato realita naprogramovanou realitou. Takže duše není životní silou, která pohání lidské vědomí. Tou je Svrchované Sjednocení. Tím je každý z nás, když jsme svlečení donaha od iluzí, všech podvodů, všech omezení, všech závojů, všech funkčních implantátů – včetně duše.“ „Je to předefinování lidské identity a projevování jako JÁ JSEM MY JSME. Z lidské perspektivy, Tvůrci Křídel nevidí lidi jako menší entity, ale jednoduše jako bytosti s počátečním bodem, kdy byly uvězněny. Není to odsouzení, že lidé jsou bezcenní nebo zlí nebo hříšní nebo slabí nebo strádající. Ani jedna z těchto věcí. Lidstvo potřebuje nový start. Bod, ve kterém se můžou synchronizovat v jediném uvědomění, a tím je vyjádření JÁ JSEM MY JSME. Žít tato slova jako své chování.“

Sarah: „Kde je tvůrce Anu… skutečný Bůh? Jak nám to může být dovoleno žít a fungovat v tomto druhu podvodu?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel hovoří o transformačně/mistrovském modelu… počkejte. (Dr. Neruda nalistoval stránku ve svých deskách.) Takto to formulovali: ‚Přišel čas k integraci dominantního modelu Hierarchie (evolučně/spasitelského) s dominantním modelem Zdrojové Inteligence (transformačně/mistrovského). Tohoto sjednocení může být dosaženo jenom na úrovni entity. Nemůže nastat uvnitř kontextu lidského nástroje nebo aspektu Hierarchie. Jedině entita – celistvost interdimenzionální svrchovanosti, naplněná Zdrojovou Inteligencí – může usnadnit a plně vyjádřit sjednocení těchto dvou modelů existence.“

Sarah: „A co to má co do činění s mojí otázkou?“

Dr. Neruda: „ Každá individuální bytost je za to zodpovědná. Bůh nebo Zdrojová Inteligence nesestoupí dolů z nebes a neopraví lidské nedostatky nebo překážky. Lidé za ně musí převzít zodpovědnost–“

Sarah: „Ale vážně, jak? Jsme ovinuti tolika vrstvami oklamání–“

Dr. Neruda: „Není to snadné. Tvůrci Křídel píší o ctnostech srdce jako o pojetí chování pro tuto dobu, a o tom, jak tato slova můžou být aplikována a žita, nejenom udržována v hlavě jako vhodný koncept.“

Sarah: „Nemyslím si, že byste je už zmínil. Co jsou zač?“

Dr. Neruda: „Ocenění nebo vděčnost, soucit, pokora, odpuštění, pochopení a srdnatost neboli odvaha. Je to kombinace nyní – bytí v přítomnosti – a aplikace těchto slov v našem chování. Být bezchybný v této praxi.“

Sarah: „Co se stane, když to dokážeme?“

Dr. Neruda: „Nevědomá mysl je dveřmi ke všem bytostem. Tato chování směřují ven ke všem bytostem. Podporují vybudování Sítě Svrchovaného Sjednocení Člověka 3.0, která nahradí oddělené vědomí Člověka 2.0. Tedy je to uplatnění vloženého chování, to znamená, že vložím tato chování do mého nyní. Stanou se paletou mého výběrů reakce. „Druhou polovinou této rovnice je vzdorující chování, což znamená odstranění a ukončení chování, které podporuje oddělenost a klam. Jsou to aktivní odpory. Říct ‘ne’ vašemu vlastnímu chování nebo chování jiných, bez odsuzování. „Znovu opakuji, pokud operujete ve vloženém nebo ve vzdorujícím módu chování, ovlivňujete celek. Buďto podporujete jednotu a rovnost, JÁ JSEM MY JSME, nebo podporujete oddělenost a podvod, které jsou v naší realitě také známé jako status quo. „Startovací bod chování nebo vyjadřování je v nyní. Je to tvořivé nervové centrum. Každé jednotlivé nyní je potenciálem k podpoře jednoty a rovnosti v tomto světě a pomáhá zrození Člověka 3.0 a Sítě Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Jak dlouho? Myslím, jak dlouho to bude trvat?“

Dr. Neruda: „Velký Portál umožní Síť Svrchovaného Sjednocení. Tvůrci Křídel prohlašují, že kolem roku 2080 by měly být ideální podmínky pro odhalení Člověka 3.0. Ale také si vyhrazují, že se to může stát dříve nebo později.“

Sarah: „Proč to Anu, vzhledem k tomu, že je Bohem, jednoduše nezastaví? Nebo pokud Marduk umí programovat s tak úžasnou přesností, jak se může Člověk 3.0 vůbec přihodit? Pokud by to nechtěl?“

Dr. Neruda: „Existuje už několik zásahů, intervencí. Zatímco se Anu a jeho siriusští přívrženci zaměřovali na uniformy Člověka 1.0 a 2.0, nevěnovali příliš mnoho pozornosti vzájemnému působení Země a lidské nádoby. Země je anomálií sama o sobě. Vzpomeňte si, že zemská gravitační pole interagují s veškerým životem. Dokonce i nefyzické bytosti – pokud se dostanou dostatečně blízko a zůstanou tu dostatečně dlouho – se můžou v této úrovni existence materializovat. Anu se nechtěl zmaterializovat v této dimenzi a mohl se objevit na této úrovni existence jenom na krátkou dobu, možná den nebo dva. V tomto čase, našem čase, právě nyní, Anunnakiové nemůžou vstoupit do této roviny. Mají zabouchnuté dveře. Pozemská úroveň je příliš hustá. Tak to je jeden důvod. Anuova schopnost působit přímo na své stvoření se zmenšila.“ „Druhým intervenčním bodem je, že v této záležitosti se zotročováním se probudily nefyzické bytosti. Vidí, jak to všechny ovlivňuje. Částečně to dovolily, protože Anunnakiové a jejich spojenečtí partneři byli silní a zastrašovali mnohé další rasy a bytosti. Nicméně tato představa uvěznění nekonečných bytostí, jako koncept nebo počáteční bod, nakazila celou existenci. Tuto myšlenku založenou na strachu a na oddělenosti začaly nakonec bytosti vidět jako degenerativní sílu pro existenci. Přirozený stav existence, která obsahuje jak časoprostorové tak nečasoprostorové vyjádření, je jednota a rovnost. Samozřejmě, že otroctví je možné pouze v paradigmatu založeném na oddělenosti. „Třetím intervenčním bodem jsou Tvůrci Křídel. Jsou částí lidstva známou také jako Atlantiďané, ale dokonce i před atlantskou rasou existovali v čistém stavu genetické šablony, a nakonec tato genetika byla použita Anuem k vytvoření – částečně – Člověka 1.0 a Člověka 2.0. Ačkoliv u verze 2.0 to bylo méně čisté, protože tam byla přinesena i genetika Anunnakiů a Siriusanů, mimo jiné. Ale ústředním tématem, které se zde snažím udržet, je, že Tvůrci Křídel, jako budoucí vyjádření Člověka 3.0, vstoupili do našeho časoprostoru a začali pootvírat tuto realitu vězení.“ „Čtvrtým intervenčním bodem je každý z nás, kdo praktikuje proces Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Předpokládám, že k tomuto plánu Člověka 3.0 mají také co říct Incunabula a Illumináti? Mám v tom pravdu?“

Dr. Neruda: „Ano. Triáda Moci, jakkoliv ji chcete definovat, co se týká názvů, je naprogramovaná tak, aby vytvořila svého vlastního Člověka 3.0. Tato verze bude založená na sblížení technologie na podporu biologického vylepšení, které učiní lidskou nádobu dokonce ještě vlídnějším prostředím pro funkční implantáty. Cílem je vyrobit nekonečného člověka na pozemské rovině… nekonečného na základě nesmrtelnosti. Cílem je spojení člověka a technologie nebo to, co někteří nazývají transhumanismem. Takže Člověk 3.0 je pro Triádu Moci velmi odlišný od Člověka 3.0 SI, jak je představen Tvůrci Křídel.“ „Víte, transhumanismus je oddělenost. Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní. Všechny tyto plány na technologické implantáty a kognitivní (poznávací) vylepšení byly součástí programu ACIO.“

Sarah: „ACIO konstruovalo Člověka 3.0?“

Dr. Neruda: „Ano, jisté klíčové aspekty transhumanistického modelu. Nikoliv verzi SI. Víte, celá představa transcendence je spojena s počátečním bodem v oddělenosti. Je to vrcholný model JÁ JSEM. Říká, že lidská nádoba může být a měla by být vylepšována takovým způsobem, aby funkční implantáty mohly žít navždy. Podle Tvůrců Křídel tu schází několik věcí. Za prvé, nevědomá mysl nemůže obsáhnout datové proudy nepřetržitého typu. Za druhé, pátrání po tom, kdo jsme, po pravém zdroji života, bude vylepšováním technologie jenom dále zastřeno. Uvědomění JÁ JSEM MY JSME není na individuální úrovni technologickou realizací, ani jeho manifestace není urychlena technologií nebo prostřednictvím technologie. Je to sebeučení a proces změny chování. Nic víc, nic míň.“

Sarah: „Tedy transhumanismus chce transcendovat lidské utrpení, ignoranci a smrtelnost pomocí technologie a ACIO k tomu poskytlo některé technologie, ale kdo bude mít přístup k 6 této technologii?“ 6 ACIO je zkratka pro Advanced Contact Intelligence Organization – Organizace pro Kontakt s Vyspělými Inteligencemi.

Dr. Neruda: „Elita, samozřejmě. Urychlilo a zvýraznilo by to pouze oddělenost. Je to najednou posílení i oslabení. Ekonomické modely pro transhumanistické rozšíření jak je to nazývané v Labyrint Týmu nejsou široce zvažované. Incunabula je jedinou výjimkou.“

Sarah: „Máte na mysli, že skutečně chtěli sestavit plán, který učiní transcendentní technologie přístupné všem?“

Dr. Neruda: „Dívali se na to ze dvou úhlů: za prvé, pokud by byla technologie zavedena při porodu, zmenšilo by to výdaje na zdravotní péči a výchovu, což by vykompenzovalo výlohy na rozšíření. Ale to by musela být vládou uskutečňovaná služba. Žádná soukromá společnost by si nemohla zajistit dostatek důvěry. Takže, kritickou komponentou je učinit ze Spojených Národů věrohodnou světovou organizaci, která by přivedla transhumanismus na celosvětovou scénu.“ „Druhým úhlem bylo povolit třídní rozlišení a volný trh, který by nakonec učinil technologii neodolatelnou pro každého, a pak poskytnout vládě dotace, aby mohla dostatečně snížit náklady, a tím umožnit její šíření.“ „Všechno to zní velmi altruisticky, ale kvalita technologií by byla různá. Třídy Elity by si byly schopny zajistit vyšší kvalitu implantátů spojenou s citlivější genetikou. Jednoduše by to byla lidská civilizace, která by se pokoušela zbavit se nespokojenosti a neposlušnosti ve prospěch účasti v řízeném systému vlády elitních translidí.“ „Technologie se budou vyvíjet od vnějších–neosobních, k vnějším–osobním, dále k integrovaným–osobním, dále k vnitřním–osobním. Transhumanismus je poslední fáze a je to fáze, ke které elita postupuje. Vnitřní–osobní je založeno na přesně stejném paradigmatu, v jakém stavu se lidé nacházejí nyní – totiž, lidé mají naprogramovaná rozhraní, která jsou integrována či včleněna do jejich lidského těla, a která jsou napájena nekonečným zdrojem, jímž v pravdě jsou.“ „Lidé se nevědomky pokouší být Anuem sami sobě. Podle Tvůrců Křídel je to součást programu. Lidstvo bude hrát Boha samo sobě. Bude se snažit naprojektovat lepšího člověka a lepší civilizaci.“ „Bude se o to snažit, protože si nedokáže představit, jak lidstvo může zachránit samo sebe pomocí jednoduchých chování a uvědomění, co tato chování umí způsobit. Budou to dělat, protože jsou naprogramovaní stát se integrovanými s technologií. Toto je stezka, které se snaží Tvůrci Křídel zabránit. Píší, že lidské bytosti jsou dokončené, pokud dokážou vystoupit ze svého vědomého pracovního rámce, a uvědomí si, co ve skutečnosti pohání jejich systémy, jejich umělé reality, jejich naprogramovanou existenci. Vnitřní včlenění technologie jenom učiní tuto realizaci obtížnější.“

Sarah: „Myslím, že jste v sobotu říkal, že existovala proroctví o syntetické rase, která ovládne lidstvo… zní to podobně, jako to říkali proroci.“

Dr. Neruda: „Fifteen to cítil stejně. Nikdy nepředpokládal, že existují mimoplanetární vetřelci. Tito proroci mohli vidět Člověka 3.0 transhumanistů na nějaké vzdálené časové ose a předpokládali, že jsou to mimozemšťané.“

Sarah: „A co Vojenská Síla?“

Dr. Neruda: „Jak si umíte představit, zde budou probíhat první testy. Existuje celý obor psychologická technologie, kde už jsou položeny základy pro skutečné interní technologie, aby mohly proudit do armády. Tam budou uvolněny nejdříve, tak aby mohly být řádně ochráněny pro testovací účely. Jakmile zde budou ověřeny, budou se sbližovat s integrovaněosobními technologickými programy korporátní elity.“

Sarah: „Když říkáte integrovaně–osobní, co tím přesně myslíte?“

Dr. Neruda: „Miniaturizace technologie bude umožňovat zkrášlovat tělo. Nebude to ještě vnitřní, ale bude to součást lidského těla, jako oblečení, brýle, hodinky a šperky.“

Sarah: „Mějte se mnou trpělivost, ale podívejme se, jestli v tom mám jasno. Člověk 1.0 byl výtvorem Bohupodobné bytosti–“

Dr. Neruda: „Ne. Anu je stejný jako my nebo Atlantiďané. Není inteligentnější nebo podobný Bohu. Je podvodníkem. Tím jediným se liší.“

Sarah: „Dobrá… ale Anu vytvořil Lidi 1.0 a pak zjistil, že jsou příliš podobní jeho vlastním schopnostem, a měl strach, že by jednou mohli přijít na to, že byli Atlantiďany zotročenými Anunnakii. A obával se následků tohoto zjištění. Tak je na čisto vymazal pomocí planetární povodně.“

Dr. Neruda: „Podle Tvůrců Křídel byla povodeň pouze jednou částí vyhlazovacího programu, ale existovaly také jaderné zbraně, které byly vystřeleny na planetu–většina z nich byla ospravedlňována jako dopady meteoritů. Ale Tvůrci Křídel popsali, že to byly vyspělé zbraně použité proti lidské populaci, která unikla potopě.“

Sarah: „Dobrá. Ať už jakýmkoliv způsobem byli Lidé 1.0 odstraněni z planety, byli nahrazeni Člověkem 2.0, a ten obsahoval upgrade jako je samoreprodukce a pokročilejší naprogramování. A v centru tohoto programu byl dojem, že Anu je Bůh a vrátí se ke svému stvoření. Správně?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „A příští modernizace Člověka 2.0 se rozvětvuje jako cesty na silnici. Jedna verze Člověka 3.0 jde dále cestou technologické integrace… nebo transhumanismu. Druhá verze, 3.0 SI, je více organický postup používání chování k podpoře tohoto procesu, jak se stát Člověkem 3.0 nebo Svrchovaným Sjednocením a pak se stát částí sítě těchto Svrchovaných Sjednocení. Mám pravdu?“

Dr. Neruda: „Máte obecnou představu, ano.“

Sarah: „A Triáda Moci chce Člověka 3.0, aby pokračoval dále stezkou začleňování technologie, protože jsou tak naprogramovaní… napodobovat svého boha, Anua. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže je to tak trochu podobné jako když lidstvo sedí na křižovatce. Na jedné straně je Triáda Moci, která je naprogramovaná, aby vyvinula Člověka 3.0 jako…kyborga, a na druhé straně je budoucí bytí lidstva pobízející nás, abychom to udělali vnitřně, jedna osoba po druhé, pomocí procesu chování. Tuším, že část, která mi chybí, je role Velkého Portálu, která zůstává nejasná. Myslela jsem si, že to je technologie, která dokáže existenci… nevyvratitelnou vědeckou existenci lidské duše. Jak to do sebe zapadá?“

Dr. Neruda: „Existují zde lidé, kteří jsou projektanty nové nevědomé mysli, jenž přemostí lidskou populaci kdekoliv na planetě tak, aby lidé cítili a vyjadřovali rovnost a jednotu. To spojí lidstvo do JÁ JSEM MY JSME vědomí místo odděleného vědomí. Nebude to založené na Hierarchii. Tento klam se zřítí.“ „Jedna z věcí, která v těchto materiálech nebyla nikdy odhalena – včetně předešlých čtyř rozhovorů je, že jisté informace mají být pozdrženy. Některé informace byly dokonce zahaleny, aby nepovstal hněv Triády Moci. Tyto informace, pátý rozhovor, nebudou prozrazeny ve stejném čase jako předešlé čtyři.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Projektanti nových nevědomých vrstev Člověka 3.0 jsou teď na planetě. Provádějí některé úpravy potřebné k posunu lidstva které se bude v následujících čtyřiceti až padesáti letech nalézat na rozvětvení cesty – tak, aby vybralo cestu JÁ JSEM MY JSME.“

Sarah: „Takže nesmím zveřejnit tento rozhovor?“

Dr. Neruda: „Ne. Až bude čas, tak vás kontaktuji.“

Sarah: „Říkal jste, že některé informace byly zahaleny. Jakým způsobem?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel vydají teď, v roce 1998, jenom některé informace. Jsou to informace, které nebudou vnímány příliš revolučně. Příliš radikálně. Potřebovali jejich vlastními slovy ‘ překročit do lidského rozhraní a aktivovat ochotu’ poslouchat jejich hlas. Například ke svému popisu použili termín Tvůrci Křídel a věděli, že může být spojován s konceptem andělů.“

Sarah: „Ale říkal jste, že Tvůrci Křídel jsou reprezentanty lidských bytostí – podle všeho, podle jejich popisu – verze 3.0. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano, ale existuje naprogramování uvnitř lidského rozhraní, kde funkční implantáty vytvářejí zasíťovaný systém, který způsobuje odladění od jistých informací. Lidé tyto informace slyší, ale nejednají podle nich. Slyší je, ale vznášejí proti nim námitky. Slyší je, ale nesdílí je. Všechny tyto programy již byly vytvořeny – nikoliv původně, ale byly zmodernizovány… program může být aktualizován novými příkazy. To činí průlom do této reality – a odhalení toho, čím opravdu je – velmi obtížným problémem.“ „A proto to vyžaduje jistý stupeň utajení. Podvod v této realitě je tak silný a neprůhledný, že ti, kteří se pokoušejí přijít do vězení a vytvořit prasklinu ve zdi… musí také používat nějakou formu podvodu.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Programování, Sarah. Když se vydá informace v čistém stavu a je protichůdná ke všemu, v co by vám lidé řekli, že věří, jestliže to je doslova naopak proti tomu, co je logické a přijatelné v tomto světě, kdo by poslouchal? Tvůrci Křídel potřebovali probudit jisté lidi, přinést jim dovnitř své informační pole, zahřát je na pravdu. Pro velkou většinu lidí to musí být uděláno ve stupních.“

Sarah: „A co já?“

Dr. Neruda: „Vy nejste mezi velkou většinou, ale na druhé straně jste k tomu jenom přičichla.“

Sarah: „Ví o tom také někdo v Labyrint Týmu?“

Dr. Neruda: „Ano, v odlišných stupních.“

Sarah: „Ale hodlají jít dále stezkou transhumanismu. Změnily tyto informace jejich názor?“

Dr. Neruda: „Ne, to je pravý důvod, proč jsem zde.“

Sarah: „Právě jste řekl, že jsem z toho jenom něco ochutnala, takže existuje ještě více materiálů, které budou zveřejněny později?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Ale vy mi neřeknete kdy… je to tak?“

Dr. Neruda: „Přesně.“

Sarah: „Tak inteligentní a uvědomělí jako je Labyrint Tým, proč tyto informace nezměnily jejich názor?“

Dr. Neruda: „Měl jsem výhodu přímé interakce s Tvůrci Křídel, což žádný z mých spolupracovníků neměl. To činí rozdíl v mé ochotě na základě těchto informací jednat a nejen je jednoduše považovat jako protichůdné k mé vložené realitě.“

Sarah: „Je to posraný, že jo?“

Dr. Neruda: „Která část?“

Sarah: „Všechno. Všechno je to na hovno… a my jsme to zkazili.“

Dr. Neruda: „Ať je to jakékoliv, je důležité vědět, co je za tímto podvodem… dívat se na pravdu střízlivýma očima. Možná to není hezký obrázek, tím jsem si jistý, ale jak jinak si uvědomíte vaši vlastní pravdu, než že znáte pravdu většího obrazu? Takže, ať už to vypadá jakkoliv zvoraně, je to pro jednotlivce počáteční bod ke znovu definování sama sebe.“ „Zůstala byste raději v iluzi o duši v lidském těle, která bude zachráněna Bohem, jenž vystoupal na nebesa a povaluje se tam s anděly hrajícími na harfy? Tento celý nápad je odporný, jakmile znáte toto. Tamten obraz je založený na oddělenosti, nedostatku empatie a pochopení. Nebo můžete jednoduše říct, že všechno toto je velký klam, včetně té záležitosti, že jsme nekonečné bytosti, a že, když zemřete, tak máte dopracováno.“ „Slibnou částí tohoto nového obrazu, je to, že existujeme nekonečně, a to navzdory faktu, že jsme byli potlačeni a zotročeni. Můžeme také hrát roli při podpoře tohoto znovu definování lidské bytosti pomocí našich myšlenek a chování. A možná to nejdůležitější, máme Tvůrce Křídel – naše budoucí jáství – poskytující nám důkaz, že JÁ JSEM MY JSME zvítězí. „Když jsem poprvé četl tyto materiály, byly v nich věci, které mi dodávaly určitý pocit naděje, a tak je nyní s vámi sdílím, protože to za to stojí.“

Sarah: „Děkuji. Všechny věci, které jste mi řekl v prvních čtyřech rozhovorech… s těmito novými informacemi, mění je to?“

Dr. Neruda: „Ano, všechno je tímto dotčeno.“

Sarah: „Dejte mi příklad.“

Dr. Neruda: „V sobotu v noci jsem zmínil LERM neboli Světelně Kódovanou Realitní Matrici. LERM je tím, o čem si Labyrint Tým myslel, že je Bohem – co se týče důkazu. Ale co bylo doopravdy objeveno, byla esence Anua a jak operuje v této realitě jako všeobklopující pozorující pole, které je uvnitř našeho vědomého rozhraní s touto realitou – s existencí nazývanou Země. LERM je naprojektován Anuem.“

Sarah: „A co mimozemšťané? Nevědí o tom a nemůžou zasáhnout a zachránit nás z této situace?“

Dr. Neruda: „Vzpomeňte si, všechno uvnitř našeho vesmíru je součástí tohoto podvodu, ať už o tom vědí nebo ne. Existují čtyři třídy bytostí: první, ti, kteří znají podvod a aktivně ho podporují. Druzí, kteří vědí o podvodu, ale nejsou ochotní s tím cokoliv dělat. Třetí, kteří neznají podvod a bezděčně ho podporují. A čtvrtí, kteří vědí o podvodu a aktivně se pokouší vystoupit z klamu a zkonstruovat proces pro všechny ostatní, aby učinili totéž. Tak to je. Nezáleží na tom, jestli je bytost fyzická nebo nefyzická. Každý spadá do jedné z těchto čtyř kategorií – kdekoliv v našem vesmíru existence. „Bytosti v třetí skupině se probouzejí. Některé z nich chápou, že podvod v jedné části vesmíru nakazí všechno. Což požaduje nápravu. Vyžaduje kolektivní pochopení zajistit, aby se to již nikdy znovu nestalo.“

Sarah: „Jak můžou být všichni v tomto vesmíru součástí podvodu? Nerozumím tomu.“

Dr. Neruda: „Náš celý vesmír je vytvořen. Neříkám, že to je Vesmír. Říkám, že to, co nazýváme vesmírem tak dalece, jak ho můžeme pozorovat je částí hologramu implantovaného do našeho vědomého pracovního rámce a lidského rozhraní. Naše rozumové vědomí stanovuje časoprostorové vztahy se vším, co vidí. A jak jsem řekl, toto je součást našeho programu. Vesmír v to počítaje.“ „Proč si myslíte, že naše nejlepší mysli na planetě neumí definovat vědomí, natož podvědomou a nevědomou mysl? Je to tímto způsobem naprogramováno. Anu nechtěl, abychom na to přišli. Budeme se dívat na neuronové informace a usuzovat, že můžou být rozkrájeny na plátky tisíce různými způsoby, ale to stále nevysvětluje, jak jsou zažívány.“ „Jak řekl Aristoteles asi před 2300 lety, ‘Být si vědom, že vnímáme, znamená být si vědom naší vlastní existence.‘ To je dobrý popis JÁ JSEM. Jsme tedy izolované životní formy, které jsou konfrontovány s naší vnější oddělenou realitou? Ne, jsme spojeni se vším. A proto JÁ JSEM MY JSME je kritický počáteční bod pro naší identitu. Jakákoliv bytost, která neutvrdí svoji víru v toto, si není vědomá reality. Nezáleží na tom, kde existují nebo jakou nádobu na sebe vzali. Nezáleží na tom, jestli chtějí zachránit lidstvo. Musí nejdříve jednat z tohoto počátku.“ „Vesmír, tak nesmírný, jakým se jeví, je hologramem uvnitř naprogramované existence, kterou by každá lidská bytost odsouhlasila jako realitu. Tento souhlas informuje nevědomou mysl – opakuji, že část lidského rozhraní, kterou vytvořil Anu – a kolektivně všichni vidíme náš svět více méně stejným způsobem.“ „Bylo nám řečeno, že existují triliony planet se životem. Že vesmír oplývá životními formami v různých dimenzích, ale to, co známe, je zde. Na Zemi. Hmatatelná viditelná Země. Jsou další bytosti? Samozřejmě. Viděl jsem je. Zachrání lidstvo? Nemůžou. Můžou jenom podporovat. Není to o komkoliv nebo čemkoliv, kdo by nás zachránil. Je to o procesu znovu definování, který se může přihodit jedině v každé individuální entitě. Není to o transportování paprskem nahoru nebo vzestoupení do nějaké vyšší chráněné dimenze. Bude to uděláno ve fyzickém těle jako lidské bytosti, lidskými bytostmi, pro lidské bytosti.“

Sarah: „Vím, že rozhovor na papíře neukáže, kam míříte, když teď doručujete tuto poslední odpověď, ale přála bych si, aby mohl. Myslím, že pomáhá, když to vidím.“

Dr. Neruda: „Slova budou stačit.“

Sarah: „Proč vy? Proč předpokládáte, že můžete spolupracovat s Tvůrci Křídel a byl jste požádán zveřejnit tyto informace? Proč také nepůsobili na Fifteena?“

Dr. Neruda: „Ze všeho nejdříve nejsem to jenom já. Nicméně v Labyrint Týmu vybrali mě, a to z důvodů, že mám jistou rezonanci s jejich informacemi, kterou ostatní uvnitř Labyrint Týmu postrádají. Co se týká vydání těchto informací, asi jsem byl jediný, který půjde do extrému zběhnutí z ACIO, aby zpřístupnil tyto informace. „Nedívám se na sebe jako na někoho jedinečného, ve smyslu, že jsem jediný, kdo je zapojený do vynesení těchto informací ven. Jsou další, mnoho dalších, jak fyzických tak nefyzických, kteří asistují při tomto transformačním procesu. Tvůrci Křídel o tom mluví ve svých filozofických textech jako o dvou portálech.“

Sarah: „Slyšela jsem vás mluvit jenom o Velkém Portálu. Předpokládám, že je to jeden z těchto dvou portálů…“

Dr. Neruda: „Ano. Velký Portál bude zveřejněn v literatuře Tvůrců Křídel jako nevyvratitelný vědecký důkaz lidské duše. To je do jisté míry pravda, ale není to celý příběh.“ „Tyto dva portály jsou definovány jako ´prasklina´ a ´demolice zdi.´“

Sarah: „Doufám, že to plánujete vysvětlit…“

Dr. Neruda: „Ano, inu, prasklina je první portál. Je to portál mezi světy. Je to člověk a to je vše, co v tuto chvíli vím.“

Sarah: „Člověk, který udělá co?“

Dr. Neruda: „Který umí udělat krok mezi světy. Uvědomuji si, že tisíce lidí, i známých osobností, prohlašovalo, že navštívilo nebe, ale podle psaných textů Tvůrců Křídel, to není pravda. Cestovali do astrálního světa, který má mnoho dimenzí, ale tento astrální svět je součástí výtvoru Anua, co se týká našeho naprogramování. Naše pravá dimenzionální existence není Anuovo stvoření nebo vzorce. Lidský portál bude komunikační portál mezi naším původem, jako rasou nekonečných bytostí, a tímto světem – Hologramem Podvodu.“

Sarah: „A co demolice zdi, jak jste to nazval?“

Dr. Neruda: „Velký Portál je demolice zdi. Přihodí se, když se zeď zhroutí pomocí úsilí všech bytostí, které podstupují proces Svrchovaného Sjednocení. A to umožní všem lidským bytostem vykročit vpřed do jejich nekonečných jáství nebo životní esence.“

Sarah: „Takže pořadí je nejdříve lidský portál a pak Velký Portál? A z časové perspektivy, co o tom můžete říct?“

Dr. Neruda: „Lidský Portál zakotví počáteční bod na Zemi pro Velký Portál. Přijde přibližně v deseti následujících letech. Velký Portál pak asi sedmdesát let po něm. To jsou hrubé časové rámce. Byly mi předány, ale vždy s vyhrazenou podmínkou, že se tyto doby můžou posunout nebo změnit.“

Sarah: „Co o tom říká věda?“ Dr. Neruda: „Věda… to se týká čeho?“

Sarah: „Myslím tím celý pohled na vesmír jako hologram nebo iluzi vytvořenou uvnitř naší hlavy.“

Dr. Neruda: „Věda to není schopná vysvětlit. Povahu vesmíru odporující logice – z hlediska kvantového chování – není možné vysvětlit. Někteří vědci ustoupili k vysvětlení toho všeho venku pomocí skrytých proměnných. Ale upřímně, to, co Tvůrci Křídel objasnili, je, že jsme vytvořili vesmír prostřednictvím lidského rozhraní, které nám poskytl Anu, přetlumočením zvukové vibrace našimi pěti smysly.“

Sarah: „Ale to nedává smysl… jak můžu vidět měsíc a dvouleté dítě ho může vidět přesně stejným způsobem? Jak může být stejný?“

Dr. Neruda: „Není, měsíc je to, co nevědomá mysl dodává do rozhraní Člověka 2.0. Shromažďuje interpretace zvukové vibrace měsíce, založené na miliardách a miliardách pozorování v průběhu času. To se vyvíjí a proměňuje na základě podmínek v životním prostředí, ale všeobecně dojem, že měsíc je stříbrný a obecně má rozměr jaký má, je uloženo a sdíleno v DNA a systému nevědomé mysli a utvrzováno kulturou, rodinou a výchovou. Je to univerzální kolektivní pole. Je to efekt pole, který převádí informace díky vibračním polím, jež lidi vzájemně propojují.“

Sarah: „Možná mi to bude ještě nějakou chvíli trvat, než tomuhle porozumím. Slyším vaše vysvětlení, jenom mi nedávají smysl. Dovolte mi trochu změnit téma. Jestliže je život každého předprogramovaný, proč vy a já o tom mluvíme? Myslím tím, proč jsme schopni o tom diskutovat? Proč by nám Mardukův program dovolil, byť jenom letmo, zahlédnout tyto informace?“

Dr. Neruda: „To je dobrá otázka. Možná je nejlepším způsobem, jak to pochopit, provedení myšlenkového experimentu. Představte si, že náš vesmír je bublina. Byl vytvořen skupinou 8 entit, jež použily podvod proti sobě rovným, kteří nikdy nezažili takovou zlou vizi oddělenosti, a proto neměli představu, jak se proti ní bránit.“ „V této stejné bublině byly vibrační dimenze, které se staly známé v náboženských kruzích jako nebe a peklo, a v duchovních a spiritistických okruzích jako éterické a astrální roviny. Tyto roviny existují uvnitř bubliny, ale nejsou viditelné lidským rozhraním nebo pěti smysly. Budeme ji nazývat Bublinou Jedna.“ „Představte si, že okolo Bubliny Jedna existuje další vesmír nebo dimenze existence. Je obrovský a zcela zahrnuje Bublinu Jedna. Uvnitř této druhé, větší bubliny je dimenze, ze které vznikla naše životní esence dříve, než byla vložena do Bubliny Jedna. A teď, bytosti v Bublině Dva můžou vstupovat do Bubliny Jedna a plně ji zažívat. Avšak jestliže se dostanou příliš blízko k obydlené planetě nazývané Zemí a zůstanou tu příliš dlouho, manifestují se a nejsou schopni se vrátit do Bubliny Dvě.“ „Země je ohniskový bod v Bublině Jedna. Ty entity, které mají zalíbení stát se bohy, vytvořily více bublin. Chytí do pasti další rasy ve stejném paradigmatu podvodu a vrhnou bytosti z Bubliny Dvě do nových bublin, které jsou podobné Bublině Jedna. Tyto entity si v zásadě plánují nechat si Bublinu Dvě pro sebe, zatímco ze sobě rovných, se kterými dříve sdíleli Bublinu Dvě, učiní zotročené uctívače, kteří se dívají na vládce Bubliny Dvě jako na své bohy.“ „Během toho existuje větší bublina, která obklopuje Bublinu Dvě. Budeme ji nazývat Bublinou Tři. Chytáte se?“

Sarah: „Myslím, že ano.“

Dr. Neruda: „Dobře, takže Bublina Tři zahrnuje Bublinu Dvě a všechny menší bubliny souvisejí s Bublinou Jedna. Existují bytosti v Bublině Tři, které si jsou vědomy podvodu pronikajícího do bublin a bytostí uvnitř nich, ale nekonečné bytosti jsou trpělivé a zvědavé. Chtěly vidět, co tento koncept oddělenosti vytvoří. V dimenzích, kde znali jen jednotu a rovnost, byl koncept rozdělení v materiální formě zajímavý.“

Sarah: „Pak všechna ta lidská mizérie běží jenom jako experiment?“

Dr. Neruda: „Pamatujte, že lidský stroj není skutečný. Je to ekvivalent skafandru s umělou inteligencí a senzorickým systémem vnímámareaguji. Kosmonaut – my – je nekonečný. Nemůže být zabit nebo zraněn nebo zničen. Zatímco z lidské perspektivy vypadá to experimentování mizerně, ve skutečnosti je vibrujícím životem s učením na mnoha různých úrovních. Jednou z nich je vybudování uvědomění ve všech bytostech, aby nikdy takový podvod znovu nedovolily.“ „Systém nevědomé mysli lidských bytostí existuje v podobných, ale výrazně pokročilejších způsobech provedení u interdimenzionálních bytostí, které fungují souběžně mezi těmito třemi bublinami. Což dovoluje rovnosti a jednotě, aby byla podporována v ohromných světech časoprostoru a kvantového časoprostoru.“ „A teď, v tomto myšlenkovém experimentu můžete vidět, že dimenze časoprostoru jsou více dimenzionální než jeden vesmír. Tyto entity existují v těchto různých bublinách a experimentují se svojí tvorbou. Někdy se při tomto experimentování rozhodnou uvěznit se pomocí konceptu oddělenosti a podvodu. Pak se stane, že lidských bytostí se můžou týkat věci jako nedostatek, konzervování rasy, nezáměrné následky rozhodnutí, služba sobě místo služby pravdě. Všechny tyto prvky byly v rovnicích chování Anua a jeho siriuských kompliců.“ „V jistém bodě jsou lekce naučeny. Celý experiment ztuhne a ztvrdne do takového stupně, že už se ve skutečnosti nemůže dále stlačovat. Od tohoto bodu se jeho cena rapidně zmenšuje. Pokud se tak stane, bytosti se do toho vloží. V našem případě zakročily ve formě lidstva vracejícího se varovat tuto realitu, a tudíž od této doby zasahují Tvůrci Křídel. To se týká toho, proč si tu povídáme. Je to jednoduché. Marduk není jediným, kdo umí programovat.“

Sarah: „A co to znamená?“

Dr. Neruda: „V současném světě máme programátory, kteří umí napsat kód, který zavede uživatele tohoto kódu od jedné zkušenosti k další. Přemístí je z bodu A do bodu B. Programování je aspektem času. Je to bezprostřední proces.“

„Víte o počítačových pirátech. Přicházejí ve všech rozměrech. Na začátku tohoto roku se patnáctiletý kluk naboural do Vzdušných Sil USA. Dokonce i Microsoft zjišťuje, že není schopen ochránit svůj operační systém. Styl myšlení hackera je znovu manifestace oddělenosti. Je to polarita. Jakási myšlenková hra doplněná egem a někdy chamtivostí. Hlavně je to připomenutí, že cokoliv je pevností, zůstává zranitelné. Program, který vytvořil Marduk, je v konceptu podobný našemu softwarovému programování, ale nekonečně komplexnější a pokročilejší. Avšak, jak vám řekne jakýkoliv hacker, do všeho se dá se správnou technologií a schopnostmi nabourat.“ „Naše programy byly nabourány. My jsme byli změněni. Již nejsme stejným způsobem připojeni k rozvodné síti, jež ovládá tento hologram, který jsem před malou chvílí nazval Bublinou Jedna.“

Sarah: „Kdo… kdo to naboural?“

Dr. Neruda: „Nemůžu vám udat jméno. Nevím. Bylo mi řečeno, že existuje mnoho prostředků, které jsou používány k vytvoření prasklin ve zdi, a pak, z vnitřku – to jest my, lidstvo – zatlačíme na zeď, ta se zřítí a my vyjdeme ven z vězení. My jsme součástí tohoto prasknutí.“

Sarah: „Nepamatuji si, že bych se dobrovolně přihlásila.“

Dr. Neruda: „Ať už je to významné nebo ne, ani já ne.“

Sarah: „Dobrá… Trochu posunu konverzaci. V mých poznámkách ze soboty jste řekl následující: ‘Že Tvůrci Křídel tvrdí, že třídimenzionální pětismyslová doména, na kterou jsou lidé přizpůsobení, je důvodem, proč používáme jenom nepatrnou část naší inteligence. Tvrdí, že časová schránka bude mostem z třídimenzionálního pětismyslové domény do multidimenzionální sedmismyslové domény.‘ „Jak to souvisí s dnešní konverzací, a čím přesně časová schránka je?“

Dr. Neruda: „Časová schránka je náplní projektu Tvůrců Křídel. Nazývá se časovou schránkou, protože je to naprojektovaný zásah k posunu času. Nazývá se schránkou, protože je to systém doručení informace, který je navržen jako asistence pro lidi při odpojení od rozvodné sítě – od jejich naprogramované životní cesty, na které v zásadě byli lidskými roboty, kteří pochodovali svými životními stezkami tak, jak byli naprogramováni.“ „Dokud Tvůrci Křídel neprozradí tyto aspekty své intervence (Poznámka Sarah: Pátý Rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou), nemůžou odhalit opravdový význam za svými slovy. Opakuji, že přikryli svá slova do přijatelných standardů a pravidel tohoto světa, spojených s New Age, novým světovým řádem, duchovností, náboženstvím, filozofií, a tak dále. To jim dalo přijímanou anonymitu; konec konců, všechno je to prezentováno jako mýtus. Není nic na mýtu, co by mohlo způsobit, aby ho Anu cenzuroval nebo se za něj mstil.“ „Testovali otevřenost jazyka a rozhodli se umístit některé aktivační prvky v jiných formátech jako je výtvarné umění, poezie nebo hudba. Jinými slovy, když něco nemohli vyjádřit přímo, kvůli obavám z odvety, zakódovali to do umění.“

Sarah: „Ale požádal jste mě, abych tento rozhovor zadržela. Co když nikdy nevyjde?“

Dr. Neruda: „Pak ho není potřeba.“

Sarah: „Ale to by pak zbytek materiálů učinilo mnohem méně pravdivý, je to tak?“

Dr. Neruda: „Řekl bych, že by je to učinilo méně přímými nebo explicitními. Ale k vašemu tvrzení, ano, souhlasil bych, že jejich pravda by byla umenšena bez pracovního rámce tohoto odhalení.“

Sarah: „Pro koho jsou tyto materiály? Míním tím, můžu vám to říct hned teď, že když jste popisoval první čtyři rozhovory, mohla jsem spočítat na jedné ruce, kolik lidí, co znám, by poslouchalo tuto perspektivu s otevřenou myslí. Většina z mých přátel a rodiny… ani bych se nezmiňovala. Ale s tímto rozhovorem, nemyslím si, že kdokoliv, koho znám, by mu byl otevřený. Nemůžu si vybavit ani jednoho, abych byla upřímná.“

Dr. Neruda: „Rozumím. Počet lidí, kteří jsou přítomni, aby se podívali skrz prasklinu ve zdi, bude velmi malý. Co se týká celé populace, nepatrný zlomek. Ale skutečná definice Velkého Portálu je, že dostatek lidí se podívá skrz tuto prasklinu a uvědomí si, že za realitní existencí je více – mnohem více. A oni budou společně pracovat, aby tu zeď strhli. A ta zeď spadne tehdy, až nekonečné bytosti uvnitř vystoupí a začnou obsluhovat lidský nástroj nikoliv jako oddělenou věc, nikoliv jako nádobu nebo něco, co nosí jako uniformu, ale budou operovat uvnitř lidského těla osvobozeni od rozhraní a funkčních implantátů.“

Sarah: „Myslíte tím, že nevystoupí do Bublin číslo Dva nebo Tři?“

Dr. Neruda: „Zůstanou přímo zde: Země. Ale zůstanou zde, v těle, jako nekonečné bytosti, nikoliv jako zotročené ulity sebe samých.“

Sarah: „Říkal jste, že existují další bytosti zapojené do této intervence. Můžete je prozradit?“

Dr. Neruda: „Radši neřeknu víc, než že uvedu, že budou odhaleny brzy. Toto celé zotročení lidstva je jako šest slepých lidí dotýkajících se slona. Mnoho lidí cítí části slona a popisují část, které se dotýkají, ale je velmi obtížné s páskou na očích popsat celý podvod.“

Sarah: „Je těmito ‘slepými lidmi‘ lidstvo?“

Dr. Neruda: „Ano, samozřejmě. Vidí části tohoto zotročení a vědí, že se něco děje. Něco není v pořádku. Nemůžete mít bohupodobné bytosti, procházející se po celé Zemi a současně zde mít vraždy, znásilňování, zneužívání dětí a války a oni přitom necítí oddělenost a podvod. Něco je strašně špatně. Proč jsme dovolili, aby se to dělo?“ „Podle Tvůrců Křídel existují lidé, kteří jsou nyní inkarnovaní, a kteří jsou něčím jako anomáliemi (angl. outliers). Znáte tento pojem?“

Sarah: „Ne.“

Dr. Neruda: „Tento termín se obvykle používá ve statistice. Přemýšlejte o nich jako o anomálii. Osoby mají to, co se nazývá přechodná závada v jejich rozhraní, ale při této poruše jsou schopni se podívat skrz prasklinu. Může to trvat sekundu nebo dvě, ale oni letmo zahlédnou to, co je za zdí. A opět, nemluvím o astrálních úrovních – to jsou jenom exkluzivní roviny Hologramu Podvodu.“ „Lidé s touto pomíjivou funkční poruchou často skončí jako diagnostikovaní autisté nebo v extrémních případech jsou považováni za schizofreniky, ale protože závada je dočasná, pomalu přecházejí zpět do lidského hologramu a postrádají kontextový význam toho, co vlastně viděli. Jsou učeni zapomenout. Program je vtáhne zpět.“ „Ale než zapomenou, než se vrátí k normálním vírám, dříve než jsou pod léky nebo v karanténě, sdílejí své zkušenosti do nevědomé mysli. A ty začínají vyjadřovat samy sebe prostřednictvím kultury. Objevují se ve filmech, knihách, divadelních hrách, malířství či poezii a mnoho z těchto vyjádření pomůže nakrmit nevědomou mysl a zpřístupnit ji možnosti, že rozsah našeho vězení zahrnuje i světlo, i vědu, i anděly… dokonce i boha.“

Sarah: „Děláme ze sebe terč, když toto zveřejníme? Myslím tím, jestli se Anu rozhodne nás zlikvidovat, pokud se toto dostane ven?“

Dr. Neruda: „Věřte, že jsem tuto záležitost zkoumal. Nese to s sebou riziko. Jak velké, to nevím. Tvůrci Křídel vysvětlují, že tvůrci tohoto plánu rezignovali na zásah, ale že jejich ekvivalenty zde na Zemi nejsou nadšeny z těchto vyhlídek. Nějak se to vyřeší, ale bude to nějakou dobu trvat.“

Sarah: „Co se bude odehrávat mezi nyní a Velkým Portálem… kdy zeď bude stržena?“

Dr. Neruda: „Všechno, co vám můžu říct, je, že Triáda Moci bude pokračovat v upevňování moci. Peněžní systém bude pokračovat po spirále daleko od mnohých k rukám hrstky. To je součást původního naprogramování–“

Sarah: „Vztahující se k návratu Anua?“

Dr. Neruda: „Ano. Anu by předstoupil a vyřešil světové problémy a byl by posvěcený. Anu by použil centralizaci bankovního systému k integraci technologie do biologických systémů tak, aby byly schopny mít nekonečnou existenci v Bublině Jedna – Zemi. Anu usuzoval, že tímto způsobem by navždy mohl být bohem v tomto světě.“ „Ale jak jsem řekl, tento plán nebyl dokonalý ve smyslu své nekonečnosti. Anu podcenil bytosti v Bublině Tři a za ní.“

Sarah: „Pokoušel se už o to někdo?“

Dr. Neruda: „O co?“

Sarah: „O tuto prasklinu ve zdi a pak strhnout tuto zeď?“

Dr. Neruda: „Ne, ne v tomto světě. Toto je první koordinované úsilí osvobodit lidstvo.“

Sarah: „Ale co Ježíš nebo Buddha?“

Dr. Neruda: „Podle Tvůrců Křídel všichni Avataři , kteří přišli na tuto planetu, tak učinili 9 jako pozvaní hosté. Lidé byli vysvětlovaní jako ‘ztracené bytosti‘. Tak jsme doslovně definováni v rovinách existence vně naší planety. Vzpomínáte si, co jsem říkal o vyšších dimenzionálních bytostech, které navštíví Zemi a manifestují se?“

Sarah: „Ano“

Dr. Neruda: „To je způsob, jak mnoho z Avatarů přišlo na Zemi. Neprošli procesem zrození, doslova se manifestovali na zemské rovině se svým nedotčeným dimenzionálním vědomím. Nechtěli se narodit do tohoto světa a oblékat lidské tělo, protože věděli, že usnou a zapomenou. Avataři se museli přímo zmanifestovat.“ „Problémem bylo, že lidé se jich báli a drželi se opodál, nebo jednali jako ochránci starého systému a chtěli Avatara zničit, nebo se někteří lidé spoléhali na Avatara, že je zachrání. Což bylo to, co zplodilo evolučně/spasitelský model vesmíru. Evoluce, jak se zde definovala, je procesem jak být zachráněn a zproštěn svých hříchů. Hříšníci se vyvíjejí do učedníků a učedníci se vyvíjí do učitelů a učitelé se vyvíjejí do Hierarchie učitelů a vůdců. Spasitelství jednoduše znamená, že vnější síla nebo Avatar zachrání jedince od jeho hříchů nebo zavrženíhodného chování a připojí ho ke světlu nebo duchu boha. Spasitel byl prostředníkem v Hierarchii, který zapojil jedince do světla iluminace a osvícení.“

Sarah: „Takže… neotevřeli tito Avataři prasklinu?“

Dr. Neruda: „Jistým způsobem, ale hlavně to mělo demonstrovat, co je skutečně uvnitř lidské nádoby. Nemělo to ukazovat zázraky, za účelem přesvědčit lidi, aby je následovali nebo vytvořili náboženství. Například zmrtvýchvstání nebyla divadelní hra, která by podtrhla Ježíšův status jedinečnosti jako syna boha. On jím nebyl. To bylo připsáno později. Jak jeho popularita rostla, Anu a Marduk pochopili, že by mohli využít Ježíše k zesílení Anuova sevření lidské kultury a předefinovat Anua jako milujícího Boha – otce velkých entit jako Ježíš.“ „Anu obecně uvažoval o Avatarech jako o obtíži. Obvykle byli zabiti nebo zavřeni, aby ochabli a zemřeli. Pak byly vytvořeny příběhy, buď aby byli zabetonováni ke glorifikaci Anua, nebo byli očerněni a považováni za satanské. Pro Avatary neexistovalo nic mezi tím. Ježíš byl skutečně první Avatar, kterého se Anu rozhodl obejmout a vytvořit okolo něj světové náboženství.“ „Všechna další světová náboženství byla namodelována po Křesťanství, dokonce i ta, kdy zakladatelé technicky nebyli Avataři. Avataři byli velmi vzácní. Chtěli přijít a zatlačit do zdi, ale potřebovali dostatečně velké množství přívrženců, aby mohli způsobit pád celé zdi. Prasklina by nebyla dostatečná. A jestliže jednoduše přišli ukázat povahu nekonečných bytostí uvnitř každé z lidských uniforem, riskovali, že okolo nich bude vybudováno náboženství, které se časem stane přivařeným k Anuovi a holografickému mnohaúrovňovému podvodu, který jako kupole visí nad lidstvem.“ „Tvůrci Křídel mluví o novém typu bytostí zvaných Svrchované Entity. Jsou to předbytosti Svrchovaného Sjednocení, ale jsou nasazeni se schopností vystoupit z Hierarchie, a když to dělají, dovolují sami sobě zkoumat informace, na které by ostatní útočili nebo si jich nevšímali. Bohužel, informace, které osvobodí lidi, jsou přesně ty informace, na něž jsou naprogramovaní zaútočit.“

Sarah: „Když používáte pojem Hierarchie, na co přesně odkazujete?“

Dr. Neruda: „Vypadá to, že Tvůrci Křídel ho používají zaměnitelně pro Anua na vrcholné pozici a jeho vůdcovství v dimenzích, nebo pro Bublinu Dvě a Anuovy čelní představitele na Zemi ve formě Triády Moci. Dohromady je to Hierarchie.“

Sarah: „Můžete mi pomoci pochopit, jak je možné, že o tom nikdo neví… myslím tím, z šesti miliard10 lidí, kteří teď chodí po planetě, a nevím kolik v historii lidstva, ale musí jich být… nevím, okolo stovky miliard nebo tak nějak, jak to mohlo být zamaskováno?“

Dr. Neruda: „Možná to odpovídá tomu, kolik existovalo životních vyjádření, ale nikoliv bytostí–“

Sarah: „Díky reinkarnaci, je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano. Ale abych odpověděl na vaši otázku, je to zkonstruováno pomocí rozhraní lidské nádoby. Rozhraní je tím, o čem většina lidí uvažuje jako o sobě. To je jejich vědomí. Rozhraní splývá s fyzickým tělem a dimenzionální bytostí, která ho napájí a oživuje. Existuje staré přísloví, které říká, že poslední věcí, které si ryba všimne, je voda. Také je to výstižné vyjádření pro naši situaci.“ „Lidé žili v těchto podmínkách lidského těla stále od doby, kdy byli poprvé vytvořeni. Je to vším, co kdy poznali, a díky propracovanosti technologie, která leží za celým podvodem, je nám předhazováno rozptýlení za rozptýlením, abychom vůbec nikdy ani nezauvažovali o možnosti, že všechno je součástí iluze. Všechno.“ „Zatímco se zdá nemožné, že existovalo stovky miliard životů a ani jeden se nepodíval skrz prasklinu, bylo by to jako přijít do hlubokého moře, kde žijí bioluminiscenční ryby, a vysvětlit jim, že existuje svět světla a tepla. Možná jedna nebo dvě by si troufly z hloubek, kdyby se jim řeklo o tomto světě, a vrátily by se a podaly zprávu, že zažívaly tento podivný a mysteriózní svět. Ale nikdy by si nepředstavily, že nad nimi existuje celý svět země a vzduchu, kde bytosti úplně odlišných povah chodí po suché zemi a dýchají vzduch a dívají se na hvězdy vzdálené miliardy světelných let.“ „Lidé jsou hodně podobní těmto bioluminiscenčním rybám.“

Sarah: „Dobře, rozumím této analogii, ale ani jeden?“

Dr. Neruda: „Chvilková nahlédnutí prasklinami… to je všechno. Avataři, kteří se zde zmanifestovali, operovali nejblíže naší pravé přirozenosti na této planetě, ale ti, kteří prošli procesem zrození, a mají lidskou DNA, jsou zamčeni do svého rozhraní nebo byli rychle odstraněni.“

Sarah: „V úterý jste dlouze vyprávěl o Luciferovi a jeho vytvoření Anima; kde se tento fakt nachází v této… v tomto novém příběhu?“

Dr. Neruda: „Až do včerejší noci jsem nevěděl, jestli se tento rozhovor vůbec uskuteční. Věděl jsem, že chcete mluvit v hloubce o Velkém Portálu, ale nebyl jsem si jistý, na jaké úrovni ho budu schopen odkrýt. Je to hodně střežená informace. Je to obojí, jak vloupání dovnitř, tak útěk z vězení. Je obtížné zosnovat vniknutí dovnitř uprostřed dezinformací a podvodu, který se lidem na této planetě stal.“ „Lucifer a jeho padlí andělé bylo souhlasné přikývnutí padlému lidstvu, které bylo vykopnuto z Ráje. Oba příběhy mají stejný účel: umístit strach z rebelie do vědomých sytémů lidí. Učinit strach silným a potentním v nevědomé mysli a ujistit se, aby Lucifer, Satan a ďábel zrcadlili trojici boží – otce, syna a ducha svatého. Anu si uvědomoval, že nejlepším způsobem, jak učinit lidské stvoření nakloněné jeho cestě, je udělat stezku ke svému království tak, aby se jevila jako ctnostná a morálně přijatelná. A jak to udělat? Máte zlo vtělené do démonů, kteří hodlají zotročit lidstvo a zabránit mu v následování ctnostné cesty.“ „To vytváří dokonalou polaritu lidských bytostí, které postupují do Božího Království, zatímco démoni je svádějí a chytají do pasti. Andělé a nanebevzetí mistři jsou průvodci, kteří ukazují cestu do čekajícího království. Východní tradice využívají polobohy, hierarchie mistrů a meditaci, ale je to založeno na úplně stejné polaritě, která je na své nejzákladnější úrovni světlem jako dobro, a tmou jako zlo.“ „Takže poté, co toto bylo řečeno, vraťme se k vaší otázce o Luciferovi a Animovi. Příběh o Luciferovi je jako rekvizita na jevišti. S Luciferem ve hře je scéna mnohem nebezpečnější. Můžete uvést na scénu vinu. Pak můžete vinu a zodpovědnost odvrátit od mravně počestných a boha se obávajících lidí. Můžete naznačit, že vaši nepřátelé jsou zotročeni démony, kteří poslouchají na slovo Lucifera nebo Satana.“ „To vytváří konflikty, které vedou k válkám. To vytváří dějiny konfliktů, jenž se rozšiřují generaci za generací lidí, kteří žijí konflikty svých předků. Uprostřed toho všeho narůstá postavení a důležitost boha. Každý chce prohlašovat, že bůh je na jeho straně.“ „Lucifer byl katalyzátorem pro zvětšení důležitosti Anua. Učinit na něm lidi závislé, přestože ho nikdy neviděli, neslyšeli o něm, neochutnali ho, nečichali k němu, ani se ho nedotkli. Byl v univerzálním poli srovnatelným protějškem k nevědomé mysli. Bylo to tímto způsobem naprogramováno a náboženské kultury to učinily reálnějším.“ „Animus byl Člověkem 3.0 na trajektorii předvídané Anuem pro podporu jeho nekonečné nadvlády nad lidstvem. Jeho cílem bylo syntetizovat lidstvo s technologií. Animus je námi v potenciální budoucnosti. Existují vládní organizace, entity v korporacích a vědecké instituce, které mají společný tento stejný cíl dokonce i teď, jak mluvíme.“

Sarah: „Jak bylo rozhodnuto, že se nevydá všechno?“

Dr. Neruda: „Říkal jsem, že materiály Tvůrců Křídel jsou rozsáhlé. Existuje dvacet čtyři filozofických textů, ale jenom čtyři budou publikovány. Čtyři rozhovory, které jsme už vytvořili, jak jsem vám řekl, tyto čtyři budou vydány, možná ne všechny najednou, ale byly schváleny.“ „Tento rozhovor a zbývajících dvacet filozofií nebude uvolněno, dokud nebudou splněny jisté podmínky. Jaké jsou tyto podmínky, to nevím. Domnívám se, že to má co dočinění s objevem portálu – lidského portálu, o kterém jsem mluvil – a vytvoření praskliny ve zdi v tomto světě. Jakmile se vytvoří základna pro zřízení počátečního bodu, pak pravděpodobně mohou být uvolněny další materiály.“ „Co se týká toho, jakým způsobem to bylo rozhodnuto, ať je naprosto jasné, že to není moje rozhodnutí. Je stanoveno Tvůrci Křídel. Zásah cestovatelů časem je velmi citlivá operace. Musí být zváženo a uváženo mnoho proměnných.“

Sarah: „Odpusťte mi přímočarou otázku, ale jak víte, že Tvůrci Křídel nejsou součástí celého podvodu?“

Dr. Neruda: „V jistém bodě musíte důvěřovat svým pocitům a intuici, jinak je všechno pouze bezúčelné mentální cvičení. Nemůžu říct, že mám 100 % důvěru. Jako vědec jsem přirozeně pochybovačný, ale všechno, co jsem četl a studoval, je v souladu s jimi stanoveným cílem zřídit nový počáteční bod pro lidské bytosti v této konkrétní době.“ „Jejich první zveřejnění je zamaskovaná zpráva naděje, energetické předrátování duchovních filozofií této planety pryč od mistrů, organizací, hierarchií a věr. Je více zaměřené na to, jak se stát duchovními aktivisty nebo praktikujícími inteligentního chování. Aktivuje to předbytosti Svrchovaného Sjednocení, které budou schopny porozumět evolučnímu rozsahu lidského bytí a budou schopny mu pomoci stočit se ve směru Svrchovaného Sjednocení.“ „Další nebo druhé zveřejnění bude aktivace lidského portálu. Dosud nevím, jak se bude vyvíjet, jenom to, že se to stane relativně brzy.“ „Třetí zveřejnění bude pátý rozhovor a možná další materiál. Když se vydá pátý rozhovor, bude to signalizovat, že počáteční bod již byl vytvořen. Podle Tvůrců Křídel to znamená, že se Velký Portál na této planetě přihodí. Jakmile se nový počáteční bod zakotví, rozvine se plán.“ „Rozhodl jsem se, že pokud nastane druhé zveřejnění, zavážu se tomuto plánu na 100 procent. Do té doby jsem řekl Tvůrcům Křídel, že jsem s nimi, a budu řídit své činy podle jejich vhledů a vedení, ale vždy budu mít v mysli pochybnosti, než uvidím, že se stalo druhé zveřejnění.“

Sarah: „Dr. Nerudo, co když tomu nikdo nebude věřit? Co když vydáte pátý rozhovor někdy v budoucnosti a nikdo se s ním nebude schopen spojit, nebo, jak jste navrhoval, budou na něj útočit? Co pak? Postačuje lidský portál k tomu, aby způsobil, aby se všechny tyto věci staly?“

Dr. Neruda: „Ano. Tak mi to bylo řečeno. Jakmile bude zakotven počáteční bod, všechno se bude odvíjet podle plánu.“

Sarah: „Takže on tomu nemusí nikdo věřit… ono se to prostě stane? To nezní dobře.“

Dr. Neruda: „Tato informace zůstane v podzemí, ale věda podle Tvůrců Křídel bude tou silou, která způsobí, že tyto informace uspějí.“

Sarah: „Jak?“

Dr. Neruda: „Věda najde zdi. Neodkryje prasklinu nebo nebude nutně asistovat při demolici, ale odhalí zeď–“

Sarah: „Ale říkal jste, že LERM byl objeven ACIO, a přemýšleli o něm jako o Bohu nebo univerzální inteligenci nebo čímkoliv to je.“

Dr. Neruda: „Ano. Neříkám, že věda definuje Hologram Podvodu jako zákeřnou lest spáchanou na lidstvu k zotročení nekonečných bytostí, aby operovaly jako konečné na strachu založené zmenšeniny sama sebe. To netvrdím. Ale tyto svrchované entity, které postávají kolem praskliny ve zdi, budou potřebovat pomoc od legitimních zdrojů, jenž potvrdí možnost hologramu. Neočekávám od vědy, že označí hologram za dobrý nebo špatný, nebo ho naplní filozofickými záležitostmi jako podvod, polarita, oddělenost, a tak dále.“ „Tvůrci Křídel vysvětlili, že v období, kdy je lidský portál aktivován, se objeví vědec ve vysokém postavení s teorií, která podpoří počáteční bod. To všechno je usnadňováno jejich nabouráním se do programu tohoto a dalších jednotlivců.“

Sarah: „Znáte jméno toho vědce?“

Dr. Neruda: „Ne.“

Sarah: „Myslíte si, že jste to vy?“

Dr. Neruda: „Ne. Já nemám postavení. Nikdo o mně nikdy neslyšel. Tvůrci Křídel hovořili o někom, kdo si udržuje vysoký stupeň důvěryhodnosti ve vědecké komunitě.“

Sarah: „Stále nerozumím, jak se to stane… mám na mysli, jak ta zeď spadne. Pokud jsou věci tak pokřivené, jak říkáte, lidé budou následovat své naprogramování. Budou mít příliš mnoho strachu vymanit se ze všeho, co byli naučeni, že je skutečné a pravdivé. Nemyslím si zrovna, že se lidé můžou tak radikálně posunout.“

Dr. Neruda: „Souhlasím. Nemůžou, nejde to s ohledem na status quo. Ale status quo je součást zdi, která bude rozebrána. Nemůžete ji zatapetovat. Nemůžete mávnout magickou hůlkou a předstírat, že neexistuje – války mezi rasami, náboženstvími, třídami, územími, vztahy v jakémkoliv rozsahu to nemůže být omilostněno spasitelem nebo rasou mimozemšťanů. To má následky a s těmi se musíme vypořádat.“ „Status quo – stará normálnost, pohodlné překroucení – to bude odstraněno, protože nemůžete vybudovat ráj na Zemi tak jednoduše jako připlácnutí nové realitní vrstvy na vrchol status quo. To by bylo jako přidat Velký kaňon na vrchol mrakodrapu. Mrakodrap ho nemůže podporovat.“

Sarah: „Množství změn, které přicházejí, se zdá být zdrcující.“

Dr. Neruda: „Jedna věc, kterou jsem se naučil při interakci s Tvůrci Křídel, byla ta, že existuje jedna naprogramovaná cesta a pak existuje super vědomá cesta – ta druhá souvisí s tím, jak se prolínají kvantové realitní membrány a jak můžou vytvářet řetězové reakce, které se šíří každou dimenzí. Tyto řetězové reakce jsou vedeny událostními řetězci, jež jsou navržené bytostmi z velmi vysokých dimenzí.“ „Jak jsem dříve říkal, každá bytost má JÁ JSEM svrchovanost, ale také vlastní MY JSME sjednocení. Jak se JÁ JSEM prosazuje prostřednictvím projevování chování – ať už vloženého nebo vzdorujícího – JÁ JSEM se rozplétá z programu rozhraní Člověka 2.0. Začíná se znovu spojovat s frekvencí MY JSME nebo tónem rovnosti, jak o něm hovořili Tvůrci Křídel. Vysílá ji prostřednictvím nevědomé mysli nebo univerzálního pole a usnadňuje dalším bytostem, aby se dotkly té samé perspektivy a osvojily si toto chování.“ „Podstatou je, že jak projektanti vyšších dimenzionálních rovin, tak lidstvo jako kolektiv, by mohlo potenciálně urychlovat nebo přibrzďovat Velký Portál.“

Sarah: „Co kdyby vznikla přetahovaná – jako že vyšší bytosti by ho chtěli dříve a lidstvo by ho chtělo později?“

Dr. Neruda: „Nevím. Domnívám se, že vyšší dimenzionální bytosti by naslouchali odporu. Opravdu na to nemám názor.“

Sarah: „Jednoho dne, doufejme, že ne v příliš vzdálené budoucnosti, bude někdo číst tento rozhovor. Co byste mu poradil?“

Dr. Neruda: „Každý má myšlenky a emoce. Každý sdílí realitu nazývanou Země a lidské tělo. Jsme všichni na stejném jevišti, hrajeme odlišné role, ale jeviště nás do určitého stupně spojuje. Nikdo z nás se nemůže podívat přes celé jeviště a vidět krásný svět míru a harmonie nebo dobré vůle u všech lidí. To není realitou, která nás obklopuje.“ „Otázkou je, jak se posuneme blíže k realitě, která podporuje naši nejvnitřnější pravdu, toto JÁ JSEM MY JSME? Jak vytvoříme jeviště a napíšeme hru, jež podporuje naši transformaci ve Svrchované Sjednocení, kterým ve skutečnosti každý z nás je? Ukáže cestu náboženství? Duchovnost? A co věda? A co náš vzdělávací systém? Vláda?“ „To hlavní je, že nic z toho, co je v současnosti na scéně, nás nespojuje v rovnosti a jednotě. Když se po přečtení tohoto rozhovoru podíváte na cokoliv ve vašem světě, uvidíte, že náš svět je navržen pro velmi specifickou funkci, a touto funkcí je cítit se oddělený. Může to být tak zřejmé, jako je třeba barva kůže, pohlaví a odlišné kultury, až po jemnější rozlišení mezi různými náboženstvími a duchovnostmi, ale ten návrh je fraktál a prostupuje všechno na tomto světě, v této společné jednotě, kterou nazývám odděleností. Ironicky naším sjednocením je oddělenost.“ „Pokud souhlasíte, když vidíte nebo vnímáte tuto oddělenost, možná také dojdete k závěru, že se stupňuje, nepohybuje se ve směru jednoty, ale dále k diverzifikaci a rozlišování, jako by platilo, že čím více granulované se lidstvo stává ve svém informačním přístupu a vyjádření, tím více se vzdaluje jeden druhému do skupin podobnosti, které předstírají jednotu uvnitř skupiny, ale k celku vyjadřují oddělenost.“ „Vůdcové tohoto světa, ať už vycházejí z politické, ekonomické, vojenské, náboženské nebo kulturní perspektivy, vědí, jak mluvit jazykem sjednocení a jednoty, ale jejich činy jsou výsledkem programů, které často jednají opačně. Není to o myšlenkách a jazyku. Je to o chování a činech. Lidé vědí, jak se odpojit od svých myšlenek, a říct jednu věc a pak udělat jinou. Vědí jak předstírat péči, avšak jejich činy demonstrují neupřímnost.“ „To není obžaloba všech zavedených populárních řešení, ale nic z toho neúčinkovalo. Selhání náboženství porodilo nihilistické a rozčarované organizace tmy a okultního experimentování. Přiživují se jedna na druhé. Je to symbiotické přežívání. Ale co v tom není zachyceno, je skutečnost, že zmatení a roztrpčení dosahuje do světové populace a otupuje naše kolektivní mysli a srdce.“ „Existuje naděje. Naděje sídlí ve vakuu sjednocení a jednoty, které není připojené k ničemu na této planetě – nikdo ho nevlastní, ani ho nekontroluje, ani ho nespravuje. Neexistuje žádné zprostředkování nebo zprostředkovatel. Je to úplně jedinečné. Přes všechny záměry a účely nebylo toto sjednocení nikdy vidět ani slyšet. Je na druhé straně zdi. Je to naše naděje, ať už se může zdát jakkoliv cizí a divná.“ „To, co je v našem světě, nefunguje a to díky oddělenosti. Je úplně jedno, jestli jsi četl nejezoteričtější duchovní informace na této planetě jsou o oddělenosti. Během posledních dvaceti let jsem přečetl ezoterické duchovní dokumenty, ze kterých by většina lidí padala do mdlob a řekla by si pro sebe ‘to je nejvyšší informace’nebo ‘tato informace musí být pravdivá, protože je tak podrobná, že není možné, aby někdo věděl tolik detailů, kdyby to nebyla pravda.’“ „Nejezoteričtější informace na této planetě nebyly napsány lidskými bytostmi, ale channelingem skrze lidské bytosti. Channeling hovoří o úžasných duchovních realitách, jak jsou lidé a mimozemšťané jedním, jak je zkonstruována hluboká psychologie lidských bytostí, o komplexním kosmologickém prostředí, ve kterém lidstvo hnízdí. Všechno jsou to nádherné informace, až na to, že nikdo neuvádí, jak jsme zotročeni, ani proč, nebo kým. Nikdo.“ „Kdyby tyto báječné zdroje informací věděly o tom, jak je lidstvo zotročeno, nesdílely by to? Není to nejzákladnější smysl informací? To, co Tvůrci Křídel nazývají počáteční bod? Proč se na to v žádné ezoterické literatuře nepoukazuje? Řeknu vám to protože bytosti jsou buď uvnitř hologramu a samy si to neuvědomují, nebo jsou součástí podvodu a stráží jeho objevení lidmi. Nejsou odlišní od nás – nás, jako nekonečných bytostí. Jsou ztraceni v tomto Hologramu Podvodu úplně stejně jako my.“ „Pro ty z vás, kteří čtete tento rozhovor a jste jim zneklidněni… můžu jen říct, dobře, měli by jste být. Je to realita kontrolovaná na kosmické, univerzální a individuální úrovni. Můžete se koupat v nádheře duchovnosti a hasit vaši žízeň s předloženými mistry nebo můžete prohloubit své pochopení reality, se kterou se vyrovnáváme, věrně povstat a zabývat se svým sebevyjádřením při službě pravdě. Procházet životem ve vyjádření vzdorujícího a vloženého chování. Být svrchovaný a sjednocený.“ „Není to o chrlení vysokých duchovních konceptů v myšlenkách a slovech. To byl reflex vědomého systému – papouškování a robotizace. Žij JÁ JSEM MY JSME ve svém chování a opusť mysl. Odcloň ji. Mysl je naprogramovaná porovnávat a analyzovat, což živí já–ty oddělenost…“ „Omlouvám se, nechal jsem se trochu unést s odpovědí.“

Sarah: „Ne, je dobré vás slyšet pro to zapáleného. Myslím, že věc, která je pro mě zajímavá, je ta, že materiály Tvůrců Křídel jsou ezoterické, přinejmenším pro mě, a zdají se vysvětlovat kosmologické systémy a psychologické struktury; v čem je to pak odlišné od toho, co jste právě říkal o informacích z channelingu?“

Dr. Neruda: „Někdy v tomto roce bude zveřejněna na Internetu stránka Tvůrců Křídel, přinejmenším částečně. Jejím jediným cílem, podle jejich autorů, je představit jeden koncept: Svrchované Sjednocení. Tedy fraktální semeno pro počáteční bod. Druhá fáze představí praktická chování k podpoře svrchovaných bytostí v jejich odprogramování od toho, co to znamená být duchovní osobou. Třetí fáze je zakotvení počátečního bodu a vytvoření praskliny ve zdi.“

Sarah: „Mluvil jste o prasklině ve zdi jako o počátečním bodu. Můžete to trochu více rozvést?“

Dr. Neruda: „Rozvedu, ale nejdříve mi dovolte říct něco, co chci říct dřív, než to zapomenu.“ „Mladí lidé tohoto světa jsou snadno ovlivnitelní. Přecházejí od podvědomých implantátů svých rodičů a předků k vytváření svých vlastních osobností. Chtějí být odlišní, chtějí se projevovat unikátně a to je otevírá ovlivnitelnosti. Odkud toto ovlivnění vychází? Ve vzrůstající míře přichází prostřednictvím technologie a kulturních tvůrců hudby, zábavy, her a knih. Ti přinášejí nástroje pro mladé ke spředení jejich jedinečné vrstvy osobnosti, která se může spojit s vrškem jejich genetické vrstvy vědomí – s podvědomím.“ „Krásné modely osobností, jak je označují Tvůrci Křídel, dopravují mocný elixír, kterým je být sobecký a sebouposedlý. Narcismus je v pořádku. Nihilismus je filozofie. To je převládající názor a bude se nadále rozšiřovat, protože to je Anuův program. Když je technologie puštěna ze řetězu ve formě globálních platforem, ovlivnitelní mladí budou informovat svá vědomí a vrstvy osobnosti prostřednictvím této podpovrchové filozofické víry v nihilismus.“ „Způsob tohoto prosakování do kultury pomocí technologie, která pomáhá stanovovat osobnost v našich mladých, je jeden z nejzřetelnějších příkladů, jak se Mardukovo programování šíří. Jakkoliv se technologie stává sofistikovanější, čím víc je pro jedince nedílnou součástí, tím víc kulturní tvůrci budou uplatňovat tento filozofický systém v lidstvu.“

Sarah: „Proč? „Protože nihilismus je víra v nic, a jestliže děti vybudují své osobnosti a systémy věr z těchto ingrediencí, budou více poslouchat svoje vnitřní programy.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Když doopravdy nevěříte ve vyšší reality našeho světa, více inklinujete vzdát se své svrchovanosti nebo vědomí JÁ JSEM. Fráze ‘prodal jsem duši ďáblu’ je zjednodušeně kód pro: odevzdávám se vůli Anua a toužím nechat ho vzít si můj život pro jeho účel. Nevyslovený předmět tohoto zřeknutí JÁ JSEM je, že mi Anu něco dá na oplátku za moje obětování. Ale jedinou věcí, která se vrátí, je otrokářství k systému. Procházíš životem podle svého programu a program tě ujišťuje, že jsi loutka – ať už jsi bohatý nebo chudý.“

Sarah: „Jsem ráda, že jste zmínil děti, myslíte, že tomu rozumí? A jestliže ano, v jakém věku?“

Dr. Neruda: „Pokud myslíte, zda budou chápat informace, které dnes sdílím tak ano, samozřejmě budou. V mnoha ohledech tomu budou rozumět lépe než jejich dospělé protějšky, jejichž rozhraní Člověka 2.0 je do lidské uniformy více svařené nebo vylouhované. Ale Tvůrci Křídel napsali materiály tak, že ti připravení je budou chápat, a klíčovým faktorem není věk. Je jím připravenost.“

Sarah: „Jak vypadá? Myslím tím, co vytváří tuto připravenost?“

Dr. Neruda: „Připravenost je ochota ke změnám. Nemít strach přijmout úplně nové paradigma, a zrovna tak, opustit staré. „Pokud je jedinec chabě připraven na tyto informace, bude bránit to, co tyto informace strhávají dolů, což je téměř všechno. Není připraven vkročit do vakua změny, které tyto informace přinášejí do jeho života.“

Sarah: „Ale proč?“

Dr. Neruda: „ Přijmout tyto informace vyžaduje spoustu zodpovědnosti. Tyto informace jsou znepokojivé, protože jste osamocena. My jsme osamoceni. Neexistuje žádný spasitel, nebo armáda andělů nebo mimozemšťané, kteří shromáždí ty dobré a vezmou je s sebou do jejich nebeských domovů. Také to vyžaduje práci. Je to upravení chování. Je to bezchybnost. Je to autentičnost. Je to pozornost. Je to péče. Není to večírek. Nejsou to povrchové kosmetické úpravy. Je to střízlivá cesta k seberealizaci, nehledě na to, jak tato realizace vypadá. Je to oddanost těmto premisám. Neříkejte sami sobě, ‘Půjdu touto cestou, ale pouze tehdy, když se dostanu do nebe a budu tam odpočívat v ráji s krásnými dušemi kolem sebe’. To není tato stezka.“ „Ti, kteří chtějí tamtu stezku, se můžou upsat náboženství nebo kultu podle svého výběru a najít ty typy lidí, kteří toho spoustu naslibují. Tyto informace jsou pro ty, kdo se zajímají o prolomení se k svému pravému jáství, a když to dělají, neodpočívají ani nerelaxují… ani… ani večírky a užívání si, ale slouží pravdě prostřednictvím svého chování, až do té doby dokud všichni nepřejdou do té reality jednoty a rovnosti, ze které všichni pocházíme.“

Sarah: „Hovořil jste před malou chvíli o vložených chováních. Některá jsem si poznamenala, ale neslyšela jsem slovo ‘láska’. Nezachytila jsem ho, nebo chybělo z nějakého důvodu?“

Dr. Neruda: „Láska se obecně v materiálech Tvůrců Křídel nepoužívá často. Myslím, že částečně je to proto, že toto slovo nese příliš velkou zátěž v tomto světě. Co se týká vztahů, má jakousi sentimentální energii spoluzávislosti, a v kultuře se pak používá tak bezstarostně, téměř jako vše zahrnující fráze, kterou lidé využívají k vzájemnému pozdravu, něco jako ‘jak se máš?’“ „Láska je sjednocující síla. Je jenom tímto, a přesto, v mnoha ohledech, je vším. Z perspektivy Tvůrců Křídel je to velmi důležitý slovní koncept, i když ho používají střídmě. Šest ctností srdce, které jsem zmínil, jsou pokládány za různé způsoby, jakými se láska manifestuje v našem chování. V této šíři je láska vyjadřována v těchto ctnostných chováních jako vděčnost, soucit, odpuštění a pokora. V tomto kontextu je šest ctností srdce – kolektivně vyjádřením lásky v lidské dimenzi.“

Sarah: „A co radost? Vypadá to, že ta také chybí.“

Dr. Neruda: „Vím, že tyto informace se můžou zdát velmi střízlivé a zneklidňující. Protože jsem zběhl z ACIO, mám dvě síly, které by rády, abych selhal. Tento tlak mě tíží. Aktivoval uvnitř mě stupeň paranoii, o kterém jsem dříve nevěděl, že je možný. Z toho důvodu, radost, přinejmenším co se týká mě, není ještě částí mé osobní zkušenosti.“ „Jsem si jistý, že každý přijme tyto materiály odlišně, zvláště informace v tomto pátém rozhovoru. Připomněl bych vám, že emocionální a pocitový svět je funkční implantát a emoce, které přisuzujeme našemu srdci nebo duši, vpravdě nevycházejí z těchto zdrojů.“

Sarah: „Odkud tedy přicházejí?“

Dr. Neruda: „Vrstva mysli, která je známá jako nevědomí, generuje emoce, ale ty jsou cítěny v celém lidském těle. Nevědomá vrstva mysli je interdimenzionální, takže přesahuje z Bubliny Jedna do Bubliny Dvě, která vám dovoluje cítit se v astrálním světě nebo posmrtném životě.“ „Když vyjadřuji nějakou ze srdečních ctností, umísťuji je skrz čočku jednoty a rovnosti. Zde dosahují své potence ve vyjádření. Pak vezmu tuto zkušenost a zcela doslova ji pošlu do oblasti hlavy a představuji si, že zážitek je umístěn v šišince ve středu mozku. Je to můj způsob mailování každému pomocí nevědomé mysli.“

Sarah: „Proč je nazýváte srdečními ctnostmi, když jsou emoce generovány nevědomím?“

Dr. Neruda: „Srdce je metafora pro portál uvnitř každého jedince. Je relativně osvobozen od rozhraní Člověka 2.0 a funkčních implantátů mysli, částečně díky elektromagnetickému poli, které vytváří, a částečně díky své fyzikální dynamice. Tvůrci Křídel prohlašují, že srdeční ctnosti by měly být zažívány a projevovány nejdříve v této oblasti těla raději než v mozku nebo oblasti hlavy jako způsob jak izolovat tendenci mysli simulovat tyto emoce z nevědomé vrstvy mysli, kde samozřejmě postrádají stejnou potenci vyjádření, protože existují v oddělenosti.“

Sarah: „Zní to trochu složitě.“

Dr. Neruda: „Raději se na to podíváme z druhé strany. Když nic nedělám, když si půjdu tiše sednout do křesla a meditovat nebo studovat náboženská skripta nebo se modlit, jak podporuji vývoj této reality? Když tento svět zůstane chycen v pasti podvodu, je to složité – nejenom pro mě, ale pro každou bytost v Bublině Jedna a Dvě.“

Sarah: „Jednou z věcí, kterou jste zmínil opakovaně, je pojem jednota a rovnost. Rozumím významu a důležitosti těchto slov, ale ty zajisté nejsou novým konceptem. Neříkal to každý duchovní učitel?“

Dr. Neruda: „Ne všichni, ale někteří ano. Můžete se vrátit 2500 let k Herakleitovi, který prohlásil, že všechny věci jsou jedním. To je důležitý koncept lidské filozofie a do jisté míry moderní fyziky. Co se týká náboženství, zakladatel zde často říkal nějakou věc a následovníci, kteří organizovali a interpretovali zakladatelova slova a jeho učení, ji změnili. Ale jednota a sjednocení nebyly hlavními oporami náboženství, zvláště ne v kontextu chování.“ „Tvůrci Křídel se zaměřují na inteligentní chování vyjadřované skrz čočku jednoty a rovnosti. JÁ JSEM MY JSME je zakořeněno v tomto principu. Možná to nevypadá jako velká věc osvojit si tyto jednoduché filozofické perspektivy; a upřímně řečeno, ani to velká věc není, protože jsou to jednoduše slova a je to jenom koncept. Ale pokud jsou osvojeny ryze a zakotveny v jádře vašeho systému víry, pak máte nezbytný závazek vyjadřovat je ve svém chování. A zde bude mít většina lidí pravděpodobně problém.“ „Rozhraní Člověka 2.0 je plné Mardukova naprogramování a lidského nevědomí. To je v této šlamastice přítěží – jako kdyby jste byli osobou, která je chycená v tekutém písku. Snažíte se najít provaz nebo cokoliv pevného, aby jste se vytáhli ven. ‘Provazem’ je v tomto případě jednoduchý pracovní rámec JÁ JSEM MY JSME a jeho aplikování pomocí našeho chování – ovšem to chování musí přijít na řadu. Pokud přijmete pracovní rámec, ale vaše chování to neodráží, ten provaz zmizí.“ „Sjednocení všech bytostí ve všech dimenzích existuje. Jde jenom o to, kdy vystoupíte z kvantového časoprostoru tím, že si uvědomíte iluzi oddělenosti. A udržení této jednoduché pravdy jednoty a rovnosti ve skafandru Člověka 2.0 není jednoduchý úkol. To je důvodem, proč musí být více než jen slova, a proč slova musí být praktikována v nyní.“

Sarah: „Proč to Tvůrci Křídel dělají tímto způsobem? Zdá se to, tak nevinné… Chci říct, požadovat na lidech, aby se stali sebevědomými a praktikovali vložené a vzdorující chování. Po tom, co jsem slyšela, co se děje v Triádě Moci, to vypadá, jako že používáme prak proti jejich bombardérům s technologií Stealth. Chtějí peněžní systém, který nás udělá trvale zadluženými – otroky dolaru; a pak chtějí, aby se tento peněžní systém stal jedinou měnou. Nejmocnější lidé na planetě s přístupem k nejlepším technologiím, nejlepším zbraním… jak můžeme očekávat, že zvítězíme, když oni chtějí transhumanismus?“

Dr. Neruda: „K pochopení, proč se Tvůrci Křídel soustřeďují na proces Svrchovaného Sjednocení, musíte nejdříve pochopit, proč se Triáda Moci zaměřuje na svůj plán. „Triáda Moci věří, že jejich koncept Jednoho Světa je správný koncept. Chtějí sjednotit lidstvo pomocí peněžního systému, který kontrolují, a jako další prostředek ke sjednocení používají technologii. Sjednocení se v jejich myslích spíše podobá nahnání lidského stáda do jednoduše ovladatelných ohrad a následné monitorování jakékoliv rebelie. Jejich forma jednoty je chiméra. Je to divadlo pro účely exhibice a nic víc. Jejich forma ‘jsme v tom všichni společně, nechte nás vás chránit’ je jednoduše větším množstvím iluze a podvodu. Jejich plán na Člověka 3.0 zůstává spojený se stejnými funkčními implantáty, které vytvořily Člověka 2.0, což je oddělenost.“ „Jak jsem řekl dříve, jsou zde proto, aby připravili Anuův návrat, ať už jsou si toho vědomi nebo ne. Všechny aspekty systému moci, včetně hlavních náboženství, jsou zde, aby to připravily. To je jejich heslo: připravit se. Anunnakiové mají jedno dominantní přesvědčení o lidstvu: jsme slabí, protože žijeme ve strachu a oddělenosti. Nepostavíme se našemu naočkování kapku po kapce, ani pomalému, ale vytrvalému vypařování našich osobních svobod.“ „A teď, vzpomeňte si na to, že Anunnakiové a jejich Triáda Moci jsou jak vypočítaví, tak trpěliví. To, co založili v naší vzdálené minulosti, se začíná naplňovat. Konečný sedmdesátiletý život lidské bytosti postrádá trpělivost. Je naprogramován, aby byl netrpělivý. To je v rozporu s nekonečnými bytostmi, které vidí časové osy ve stovkách tisíců let a můžou programovat jednotlivé lidské bytosti uvnitř těchto časových harmonogramů, aby dosáhly toho, co chtějí – pokud s tím lidské bytosti budou souhlasit, pokud nepovstanou.“ „Anunnakiové neobsáhnou proces Svrchovaného Sjednocení. Pojem jednota a rovnost se jim jeví jako slabost. Věří, že mají v tomto šachovém zápase navrch. Předvídají šach mat. Lidstvo bude v ohradě. Obětování princezny Diany minulý srpen bylo symbolem, jak mocná královna na šachovnici byla ztracena. Je to jistý druh poselství, které doručují, jistý druh troufalých oznámení. Udělali to z vytrvalosti a z pocitu jistoty ve své programování.“ „Když říkám programování, nemyslím tím jenom vnitřní rozhraní, které Marduk naprogramoval, ale také naprogramování nevědomé mysli prostřednictvím mediálních, kulturních, náboženských, politických a ekonomických struktur. Kombinace těchto sil je ve skutečnosti příčinou jejich sebedůvěry, protože vidí náš pád jako nevyhnutelnost.“ „A nyní, abych odpověděl na vaši otázku, lidské bytosti, dokonce i ty s DNA Anunnakiů, se můžou stát sebevědomými své pravé podstaty pomocí jednoduchého procesu. Nevyžaduje to, aby meditovaly nebo se celý den modlily, ani aby odešly do ašrámu. Proces Svrchovaného Sjednocení se stane přirozenou součástí životního vyjádření jednotlivce. Pokud si dostatek lidských bytostí osvojí tento proces nebo nějaký podobný, prasklina ve zdi se bude rozšiřovat, zeď se stane méně stabilní a svět oddělenosti, ve své křehkosti, se začne rozpadat.“ „Životní esence je to, co máme na své straně. To není prak, jak jste to formulovala. Je to nekonečná síla, která pohání každý objekt ve vesmíru. Život je uvnitř nás a existuje v jednom a pouze jednom stavu: v rovnosti a jednotě. Celý Hologram Podvodu, jak byl vytvořen a organizován Anunnakii a jejich stoupenci, to není život, je to příklad oddělenosti. Život je pravdivý a autentický. Oddělenost plodí podvod, neschopnost a strach.“ „Když se probudí dostatek lidských bytostí, když si začneme uvědomovat, co se chystá, jaké plány jsou vytvářeny, jak nás dále zotročit a zajistit, že zůstáváme součástí Hologramu Podvodu, život uvnitř nás se pohne a my můžeme kolektivně povstat a zastavit to, ale musí to být učiněno správným způsobem, s upřímností, odpuštěním a soucitem. Alternativa k oddělenosti musí být vyjádřena v našich posunech a praxích. Musíme modelovat tato chování jako kolektivní bytost. Což je definice Velkého Portálu.“

Sarah: „Hodně jste mluvil o oddělenosti. Můžete rozvést, proč je tento koncept tak převládající?“

Dr. Neruda: „Když se podíváte na materiály pocházející z náboženství, duchovnosti, filozofie, dokonce i z umění, uvidíte, že mnoho z tohoto materiálu je naprojektováno jako vlastníkův manuál pro naše funkční implantáty. Podporují rozhraní Člověka 2.0. Dávají nám pokyny o metodách a přístupech, jak aktivovat tyto systémy uvnitř nás.“ „Dříve jsem zmínil tři vrstvy rozhraní vědomí – vědomou mysl, podvědomí a nevědomí. Nevědomí je místo, kde nejčastěji operujeme, co se týká našeho chování a vnímání. Vrstva nevědomé mysli je hluboká a pronikavá a je univerzální. Jak jsem řekl, takto Anu využil koncept jednoty ke svému prospěchu. Jsme jedním v oddělenosti. Nevědomá mysl je jedna.“ „Oddělenost je fraktální energie. Nakazí všechno uvnitř Hologramu Podvodu do takové míry, že to není rozpoznatelné. Bez ohledu na to, jak dobře to může osoba nebo organizace zamýšlet při sdělování pravdivé informace, to, co často číhá za touto informací, je tato fraktální energie oddělenosti a její použití k porovnávání a souzení a ke všem dalším nástrojům oddělenosti, které se dále vydestilují do strachu a hanebnosti.“ „Je to jako kdyby vnitřní programování Marduka a vnější programování Triády Moci znělo dokola ozvěnou ve veškerém obsahu všech dob a kultur, tak běžné a přijímané, až je nepovšimnutelné. Přijali jsme oddělenost, protože se zdá normální. A tak naše chování a vnímání, tažené především nevědomou myslí, ztělesňuje oddělenost a obrovská většina z nás o tom ani neví.“

Sarah: „Dobrá, ale jak si to začneme uvědomovat?“

Dr. Neruda: „Člověk musí pochopit, že je programován… to je startovací bod. Pokud nepřijmete tento základní předpoklad, pak proč byste se měli rozhodnout pro změnu? Pokud to přijmete, pak pozorujte naprogramování uvnitř vás, v dalších ve vašem prostředí, pak v širším světě a pak začnete vidět, jak jemné toto naprogramování je.“ „V mnoha ohledech pozorovat toto naprogramování po nás vyžaduje, abychom byli neutrálními, takže jednoduše můžeme pozorovat naše vnitřní stavy a poselství v nich, stejně jako vnější program, který přichází skrz televizi, Internet, emaily, noviny, časopisy, reklamní letáky a tak dále. Není rozhodující, zda víte, jak se každý program projevuje ve vašem životě, nebo jaký je jeho ezoterický význam. Důležité je, že chápete, že jste programováni a hledáte vnitřní zdroj vedení, inspirace a posunu.“ „Proces Svrchovaného Sjednocení se soustřeďuje na tebe – jedince, který řídí životní esenci –abys vyjadřoval sám sebe v jednotě a rovnosti. To je ono. Když to děláš, vymaňuješ se z kontroly naprogramování. Někteří to umí udělat rychle a pro jiné to může vyžadovat více svědomité praxe.“

Sarah: „Můžu to udělat a stále být křesťankou nebo čímkoliv, v čem jsem byla vychovávaná?“

Dr. Neruda: „Navrhuji, aby každý, kdo rezonuje s těmito informace, je vyzkoušel. Ať sleduje, jak ho to posouvá po jeho životní stezce. Pokud chce zůstat ve svých dosavadních strukturách, ať sleduje, zda by mohly být uplatněny prvky procesu Svrchovaného Sjednocení. Ale jestliže nevidíte oddělenost ve svých současných cvičeních, pak tam zůstaňte, protože nebudete mít motivaci k jeho praktikování.“

Sarah: „Ale právě jste řekl, že většina z nás oddělenost nevidí–“

Dr. Neruda: „Říkal jsem, že jestli ji nevidíte ve svých současných cvičeních, pak nebudete motivováni ke změně. Tento proces je celý o změně. Neudělejte v tom chybu. Není to žádným způsobem sobecké. Tady se nejedná o zahrabání se do základních principů systému víry, které způsobí, že se budeš cítit nadřazený nebo privilegovaný nebo dobře informovaný. Doopravdy zde neexistuje jiný systém víry než proces Svrchovaného Sjednocení. Neexistuje žádná struktura, žádná organizace, žádný mistr, žádná Hierarchie, nikdo není nad někým nebo pod někým. Chápete to? Toto není organizace tohoto světa. Nemůže to být z tohoto světa; jinak je to subjekt k oddělenosti. Jediným způsobem, jak se Člověk 3.0 SI zmanifestuje, je uvnitř dostatečně mnoha lidských bytostí, jež jsou příkladem tohoto procesu, které zakotvují toto nové vědomí vedení na této planetě, a sdílejí ho prostřednictvím svého chování a nevědomé mysli. To je jediný způsob a ne každý je připraven to udělat.“

Sarah: „Co se stane, když vidíme oddělenost, ale ještě nemáme motivaci udělat změny v našem chování?“

Dr. Neruda: „Funkčních implantátů rozhraní Člověka 2.0 je zřídkakdy snadné se zbavit. Budou se držet vaší životní esence tak dlouho, jak budou moct. Chtějí řídit lidskou nádobu, nikoliv skočit na zadní sedadlo a dívat se jako pouhý pasažér. To je proti jejich programu.“

Sarah: „Tak povídejte o tomto odporu funkčních implantátů. Jak se manifestuje?“

Dr. Neruda: „Jsem si jistý, že je to individuální věc. Nepředstírám, že vím, jak je to pro kohokoliv jiného. Můžu vám říct z osobní zkušenosti, že na začátku jsem do tohoto procesu nejdříve potopil hlavu a přeorganizoval svůj život. Myslel jsem, že to dělám dobře, a pak o týden nebo dva později jsem se ocitl znovu na začátku na políčku jedna; přesně tam, kde jsem začínal. Vnímal jsem to jako ztrátu paměti. Bylo to, jako kdybych zapomněl dokonce i to, že dělám novou praxi. Přiznávám se, že v mém případě jsem měl ve svém životě spoustu odvedení pozornosti, ale pravděpodobně to samé může říct každý.“ „Takže si myslím, že tato tendence vrátit se ke zvykům systému vědomí uvnitř našeho rozhraní 2.0, je hlavním způsobem, jak se odpor projevuje. Změna v tomto rozsahu není snadnou záležitostí. Mysl Člověka 2.0 nerada sedí na zadním sedadle.“

Sarah: „Co jste tedy udělal, abyste se vrátil k procesu Svrchovaného Sjednocení?“

Dr. Neruda: „No, co se mě týká, musel jsem nasměrovat techniky dovnitř.“

Sarah: „Vysvětlete, co to znamená…“

Dr. Neruda: „Směroval jsem ctnosti srdce navenek k jiným, ale neobrátil jsem je dovnitř k sobě. Začalo mi docházet, že uvnitř je pravděpodobně nejdůležitější místo, kde začít.“

Sarah: „Jak jste to dělal?“

Dr. Neruda: „Vyžaduje to velkou ostražitost žít a projevovat se v nyní. Lidské bytosti mají sklon žít v minulých vzpomínkách nebo budoucích zájmech. Přesně to jsem dělal a to mě vytahovalo z nyní. A nyní je tam, kde se projevuje naše životní esence. Není to v minulosti nebo budoucnosti, jedině vědomý pracovní rámec je otočným čepem mezi minulostí a budoucností, takže když se tam přistihnete, víte, že nejste ve vaší esenci.“ „Když jsem si to uvědomil, četl jsem z filozofie Tvůrců Křídel, že dech je magnetem nynějška. Je to prvek, který přivádí lidské bytosti do nynějška pomocí uvědomování si dechu. Také jsem se naučil, že existují různé druhy dýchání, které umožňují tomuto smyslu pro nynějšek prostoupit viditelněji do Hologramu Podvodu.“ „Podstata je v tom, že uvědomování si dechu mi jednoduše pomáhalo v tom, co Tvůrci Křídel pojmenovali jako vycentrování se v klidu. To mimochodem neznamená, že jste v tiché místnosti. Můžete být na jednání v práci a vystředit se v tichu pomocí dechu. Ale bytím v tomto vnitřním vystředění jsem byl v lepší pozici, kdy jsem cítil svůj vlastní smysl pro vyjádření, což bylo to, co scházelo při mém počátečním úsilí integrovat tento proces. Neměl jsem dobrý startovní bod pro moji praxi srdečních ctností a směřoval jsem je navenek – k jiným lidem nebo událostem a nikoliv nejdříve k sobě.“ „Když jsem udělal tuto úpravu, pomohlo mi to rozpoznat mojí esenci a rozlišit ji od mého systému mysli. Životní esence je autentická v jednotě a rovnosti a pohybuje se výhradně v nynějšku. Vědomý pracovní rámec se otáčí na čepu mezi minulostí, přítomností a budoucností a operuje v oddělenosti. Pokud vyjadřujete srdeční ctnosti z vědomého pracovního rámce, zvláště navenek, nebudou mít stejnou moc ani účinek.“

Sarah: „Zmínil jste myšlenku vzdorujícího a vloženého chování a myslím si, že rozumím vloženému chování, co se týká vyjadřování srdečních ctností k sobě a ostatním, ale pohovořme něco o vzdorujícím chování. Jaké je a jak funguje?“

Dr. Neruda: „Opakuji, že musíte začít z bodu rozlišování vaší životní esence v nyní. Vycentrujte se v nynějšku pomocí ztišení a uvědomování si dechu. Ze začátku to možná zabere trochu času, ale s praxí se to stane rychlejším. Myšlenkové vzorce, které připojují k oddělenosti, musí být zastaveny. Chování také.“ „Můžete jednoduše říct, identifikoval jsem chování, které podporuje oddělenost v tomto světě. Řekněme, že jsem dříve věřil, že muslimové jsou méně morální než ateisté, a proto se méně pravděpodobně dostanou do nebe, než někdo, kdo dokonce ani nevěří v boha. To je víra nebo myšlenková forma, která souvisí s odděleností. Můžu říct, ať to přestane, ale pro většinu lidí to tak úplně neúčinkuje. Můžu odporovat víře pokaždé, když se projeví v mém životě, ale mnoho z těchto věr jsou tak jemné a podvědomé, že si ani neuvědomíme, jak se projevují v našem chování a volbách.“ „Když uplatňujete srdeční ctnosti na sebe, jako například když si odpustíte tyto způsoby vnímání, mějte při tom pro sebe dost soucitu; každý je nakažen těmito přesvědčeními oddělenosti z jeho podvědomých a nevědomých vrstev mysli. Buďte při tom pokorní, vykonání tohoto vzdorujícího pozměnění není jenom o vás, ale do jisté míry je o všech, protože jsme jedním. Oceňte při tom fakt, že na tom pracujete pro dobro všech. Mějte při tom srdnatost, povstaňte a odporujte tomuto komplexu oddělenosti, který číhá ve vašem naprogramovaném vědomém pracovním rámci.“ „Můžete vidět, jak využívám srdeční ctnosti k účinnému vypořádání se s přesvědčením nebo vnímáním, které mě odděluje nejenom od muslimů, třebaže ti byli terčem v tomto konkrétním příkladu, ale když natáhnete oddělovací provazy okolo kohokoliv, operujete z vědomého systému implantátu a to jen podporuje Hologram Podvodu.“

Sarah: „Dobrá, ale nenavrhujete, abych se dívala na sexuální násilníky nebo na vrahy jako na sobě rovné, nebo snad ano?“

Dr. Neruda: „Ano, přesně tak to je. Oni jsou. Nemůžete mít jednotu a rovnost a pak říct, dobrá, je to pravda, až na tyto obyvatele společnosti nebo tyto zločince lidské rasy. Neexistuje kolonie malomocných, kam jsou lidé vyloučeni mimo kruh. Kruh je všeobsahující nebo je iluzí. Je absolutní.“ „Vzpomínáte si na můj výrok o tom, že Hologram Podvodu je vězení?“

Sarah: „Ano…“

Dr. Neruda: „Neexistuje další vězení uvnitř vězení. Všichni jsme ve vězení. Všichni z nás jsme vězni, dokonce i ti v Incunabule. Neexistuje nikdo, kdo stojí uvnitř vězeňských zdí, a doopravdy zná jednotu a rovnost.“

Sarah: „Ale znovu, jak se to změní, když to nikdo neví?“

Dr. Neruda: „Je to proces – jak pro jednotlivce, tak pro lidskou rasu. Pracujeme na tom společně. Vzdorujeme chování oddělenosti a vkládáme chování jednoty a rovnosti. Uvolňujeme se z myšlenek, představ, přesvědčení, principů, lidí, organizací, peněz, jídla, oblečení, módy, hraček a všeho dalšího v Hierarchii, jejíž kořeny jsou vyživovány odděleností.“

Sarah: „Když to takto vyjádříte, zní to znepokojivě, dokonce nemožně.“

Dr. Neruda: „Musí to být vykonáno a musíme to vykonat my. Otázkou je, pokud to musí být vykonáno, kdy to chce lidstvo udělat? Teď? Za sto let? Za tisíc let? Deset tisíc let? Tvůrci Křídel v tom mají ve svých písemnostech jasno pokud budeme čekat až do doby po Člověku 3.0, kdy se člověk a stroj sjednotí, pak se to stane jenom obtížnějším. Zotročení života musí skončit na všech úrovních.“

Sarah: „Chci se přesunout k něčemu, co mě během celého tohoto rozhovoru trápí, a to je otázka Boha. Podle vašeho popisu, Bůh, jak jsme nad ním, nebo ní… nebo tím dříve přemýšleli, je iluze. Ve skutečnosti existuje bytost, která se prezentuje jako Bůh. Takže otázka zní, existuje opravdový Bůh?“

Dr. Neruda: „Děkuji za položení této otázky. Měl jsem v úmyslu toto téma sám nadnést a myslím, že jsem od toho odvedl pozornost.“ „Pojďme zpátky k myšlenkovému experimentu s bublinami. Existuje prezentace boha, kterou, jak už jsem říkal, je Anu. Je to bůh, kterého muslimové, podobně jako židé, a podobně jako křesťané uctívají a zbožňují. Je to bůh, který se touží vrátit a zajistit si jasnou nadřazenost nad lidským druhem, nasměrovat lidstvo k Člověku 3.0, jednosvětovétranshumanistickéexistenci, která bude trvat navždy.“ „Jak jsem říkal, existuje životní esence uvnitř všech bytostí, včetně Anunnakiů, a tato životní esence je nekonečná. Pokud chápete nekonečnost, pak chápete, že je mimo časoprostor. Pokud je bytost mimo časoprostor, není definována polaritami jako zrození a smrt, tvoření a destrukce, dobro a zlo, a tak dále. Není závislá na ničem z našeho slovníku nebo konceptů.“ „Takže když se Tvůrci Křídel rozhodli, že je čas, aby se tyto informace staly přístupné na Zemi, nabízejí je, co se týká textu, jako most. Jinými slovy jsou zpomaleny do našich jazykových konstrukcí …“

Sarah: „A také do dalších forem médií, jako je hudba a výtvarné umění.“

Dr. Neruda: „Ano, ale v odlišné aplikaci. Každá tato informace musela být zakódovaná způsobem, který bude přijímaný dvěma zdroji podrobného zkoumání. Jedním je Anu a jeho Hierarchie a druhým je jedinec. Což je důvodem, proč materiál v tomto rozhovoru bude zveřejněn až tehdy, když budou splněny jisté podmínky a Tvůrci Křídel budou opodstatněně přesvědčeni, že informace nebudou odstraněny Hierarchií nebo zavrhnuty jako pohádka těmi jedinci, kterých se pokoušejí dotknout.“ „Teď, když nastalo toto zpomalení, Tvůrci Křídel si zvolili odhalit tyto informace ve fázích. První fáze bude zakódovaná způsobem, který umožní lidem pochopit svět vně Hologram Podvodu, ale v pracovním rámci, který je tak trochu známý, tak trochu rezonující s rozvinutými vírami na planetě.“ „Z toho důvodu budou pojmy Prvotní Zdroj, Zdrojová Inteligence , Svrchované 11 Sjednocení, lidský nástroj… všechny tyto koncepty poskytnuty bez kontextových podrobností, protože kdyby ty podrobnosti byly zahrnuty, tak ty informace, které vám dnes říkám, by Hierarchie zabavila. Celý událostní řetězec by byl stržen. Vstupní bod portálu a Velkého portálu by zabředl do bahna pochyb.“ „Takže to bude rozdáváno způsobem, jak je to nezbytné. Není to pod mou kontrolou.“

Sarah: „Co to má do činění s tím, zda existuje Bůh nebo ne?“

Dr. Neruda: „Jenom jsem chtěl ujasnit, že slovo bůh znamená mnoho věcí a musí být jasné, který význam se používá. A částečně z toho důvodu Tvůrci Křídel nepoužívají slovo ‘bůh’, ale místo toho používají slovo Prvotní Zdroj. Ve svých pozdějších filozofických písemnostech po Komnatě Šest neužívají toto slovo vůbec z důvodů, které jsem uvedl. Ale toto jsou velmi jemné intonace v jejich textech, jak se pokoušejí vetknout svá poselství do naší kultury moderních dní bez toho, aby se stala terčem hierarchických cenzorů.“

Sarah: „Skutečně existují lidé, kteří cenzurují tyto informace?“

Dr. Neruda: „Všude existují lidé, kteří cenzurují a kontrolují informace – v médiích, vládě, armádě, vědě, vzdělávání, náboženství… kdekoliv. Hierarchie má úplnou armádu cenzorů. Obrovská většina neví, pro koho ve skutečnosti pracuje, jenom prosazují to, na co byli najati, aby prosadili. Je to prostě zaměstnání. Ale technologické platformy existují především pro cenzuru. Shromažďování informací rozvědkou umožňuje NSA cenzuru a informační kontrolu. Je to jejich zaměstnání filtrovat, kontrolovat a manipulovat informacemi. Systém sledování obyčejných lidí nebyl nasazen k ochraně většiny má je kontrolovat. Udržet je uvnitř vězení – z Anuovy perspektivy; a ovladatelné – z perspektivy elity.“

Sarah: „Neříkáte snad, že se NSA zajímá o podobné věci jako je tento rozhovor, nebo ano?“

Dr. Neruda: „Ne v tom smyslu jak je definován bůh, ale je to díky jejím sledovacím platformám, že ti v Hierarchii jsou upozorňováni na informace, jež podrobně popisují kritické aspekty jejich Hologramu Podvodu. Tento druh informací je dodáván nahoru k těm, kteří se o ně zajímají.“

Sarah: „Pokud je to tento případ, pak kdykoliv se to zveřejní, bude to zcenzurováno, takže jaký to má smysl?“

Dr. Neruda: „Všechno je to o načasování. Když se to zveřejní, stane se tak proto, že Tvůrci Křídel mají důvěru, že to projde cenzurou. Něco se přihodí, co to umožní.“

Sarah: „Jsem si vědomá toho, že jste mi ještě nezodpověděl otázku o Bohu, takže se chci k tomu vrátit. Ale v dnešní době Internetu copak byste prostě nemohli pustit na veřejnost všechny informace v jednu chvíli? Dostalo by se to k několika tisícům lidí a ti by to pak mohli vydat na dalších stránkách a jednoduše by to rostlo v geometrické posloupnosti. Jak by tomu mohli zabránit nebo to cenzurovat?“

Dr. Neruda: „Bylo by to pozměněno. Je to kompletní sada informací. Jakmile by se to rozkřiklo v tomto formátu, jedni by prohlašovali, že jejich verze je originál a jiní by prohlašovali, že jejich verze byla tou původní. A ty verze by mohly být v některých oblastech tak rozdílné jako černá a bílá. To by jenom vytvořilo zmatek a jakmile nastane zmatek, je nemožné přinést jasnost. V kruzích tajných služeb to nazývají ztráta dobrého jména.“ „Přemýšlejte o tom například takto. Máte sadu informací, které jsou určeny konkrétním bytostem žijícím kdekoliv na planetě. Čekáte, až bude existovat komunikační systém, který se může dostat ke každé z těchto bytostí. Musíte zajistit, aby informace byly tak čisté, jak jen můžou být, a přitom aby se ještě dostaly přes cenzory; takže je zakódujete a odhalíte ve fázích.“ „První fáze je uvolněna jako skutečná událost k otestování vod reakce. Druhá fáze je zveřejněna s novým obsahem a modifikacemi se zdůrazněním, že se jedná o mytologii. Což uklidní cenzory. Třetí fáze se bude více týkat praxí a chování, ale bez plného kontextu. Čtvrtá fáze pravděpodobně bude lidský portál. Pátá fáze pravděpodobně bude tento rozhovor. A další fáze, které budou následovat, budou záviset na tom, jak bude tento rozhovor přijat. Takže každé odhalení je pozorováno jak Hierarchií, tak Tvůrci Křídel.“

Sarah: „Dobrá, vraťme se k diskuzi o Bohu.“

Dr. Neruda: „Ano… takže, abych odpověděl na vaši otázku, existuje bůh? Existuje mnoho bohů. Některé bytosti předkládají sebe jako bohy a některé bytosti manipulují ostatními do takové míry, že začínají být pokládány za bohy. A pak existují kolektivní inteligence, které přecházejí mezi kvantovými membránami, a simulují bohupodobné vlastnosti vševědoucnosti a všemocnosti, ale nejsou bohové ve smyslu, že by byly Stvořitelem. Existují dokonce některé bytosti, které se představují jako bůh skrz lidský kanál.“ „Pohled Tvůrců Křídel je, že nejstarší civilizace ve vesmíru věří, že existuje Stvořitel, ale že tento Stvořitel, známý ve filozofii Tvůrců Křídel jako Prvotní Zdroj, je tak fundamentální, že je fraktální esencí všeho života ve všech variantách. Je to kvantová zygota života na nejzákladnějším stupni. Není doopravdy poznatelný tak, jak přemýšlíme o poznání. Je empiricky založený na zkušenosti prostřednictvím zvuku, který evokuje tón rovnosti, jak se o něm hovoří ve filozofii Tvůrců Křídel. Není chápán myslí, což ho činí těžko popsatelným nebo sdělitelným.“ „To je problémem s čímkoliv tak elementárním, že to prostě mizí. Jak to můžete sdělit takovým způsobem, aby to udrželo pozornost lidské bytosti?“

Sarah: „Takže existuje Bůh, ale je nedosažitelný, je to v zásadě ono?“

Dr. Neruda: „Ano, ale chci uvést, že vztah je ke Stvořiteli, nikoliv k bohu. Stvořitel je ve všem životě. Bůh je spíše jako rodič a v náboženských kruzích jako postava otce, která je polidštěna do té míry, že se můžeme modlit k bohu, aby nám dal věci, pomohl nám odstranit překážky, rozdrtil naše nepřátele a tak dále. Stvořitel je spojen s jednotou a rovností, zatímco bůh je spojen s odděleností a strachem.“ „Prvotní Zdroj je Stvořitel života – manifestované reality celé existence. Stvořitel žije uvnitř života jako nekonečná jiskra, která spojuje všechen život jako znak rovnosti v jednotě. Není zde, aby byl polidštěn. Nemůže být polidštěn, ostatně ani omezen na jinou životní formu nebo věc. Stvořitel je spojení celé existence v rovnosti a jednotě, a když to nastane, pak bůh existuje. Když to nenastane, neexistuje žádný bůh v existenci, jenom Stvořitel. Je to opravdu takto jednoduché.“ „Jak je v různých náboženských textech řečeno, bůh vytvořil člověka k obrazu svému nebo tak podobně. A za předpokladu, že chápete Anua jako boha, pak je to opodstatněně pravdivé tvrzení. Avšak Stvořitel vytvořil nekonečnou jiskru, která oživuje lidskou formu, a tak je Svrchované Sjednocení stvořením a Anu s tím nic nenadělá. Pouze vymýšlí způsoby, jak ho zotročit.“ „Poslední věcí, kterou řeknu o konceptu boha je, že ho náboženství používají k našemu oddělení od zodpovědnosti. Umožňuje nám říct, nejsem zodpovědný za chudobu, ani války, ani zneužívání dětí. Existuje bůh, který má mnohem vyšší postavení než my. Bůh stvořil svět, on to řídí. Pokud dovoluje války a chudobu, kdo jsem já, abych přebral odpovědnost? Hříšníci budou platit v pekle a mučedníci budou vládnout v nebi.“ „Takže bůh, nebo koncept boha, nás zprošťuje zodpovědnosti. Na druhé straně Stvořitel není touto cestou, protože jsme všichni svázáni v jednotě, a to co se stane jednomu, stane se všem, a proto jsme všichni zodpovědní za dovolení oddělenosti, aby ovládala naše chování. Je důležité rozeznat rozdíl mezi konstrukcemi Stvořitele a boha, zejména uvnitř Hologramu Podvodu.“

Sarah: „Když slyším všechno toto vysvětlení – nejen o Bohu… o Stvořiteli, ale celý dnešní rozhovor, proč by to nemohlo být prostě zveřejněno tak, jak je to definováno v tomto rozhovoru? Proč vůbec vydávat první fáze, když postrádají tyto souvislosti?“

Dr. Neruda: „Už jsem se vám to snažil vysvětlit… Nechte mě to formulovat následujícím způsobem, ale pochopte, že je to spekulace, tak to tak berte. Neexistuje jistota, že to bude zveřejněno nebo zůstane zveřejněno. To je jeden důvod. Můžou existovat jednotlivci, kteří potřebují počáteční fáze informací, protože to přemostí jejich dosavadní víry lépe, než informace z pozdější fáze. To je další důvod. Vzpomeňte si, že to je mnohem více o předefinování nevědomé mysli, než o čemkoliv jiném. Nevědomá mysl je ‘zadními dveřmi’, které Anunnakiové nechali ve svém plánu otevřené. Tudy může vstoupit nabourávající vektor a touto cestou jsou přinášeny informace Tvůrců Křídel.“

Sarah: „Co myslíte nabourávajícím vektorem?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel nabourávají program našeho vědomého pracovního rámce tak, jak byl navržen Anunnakii; naprogramován interně v DNA a funkčních implantátech Mardukem; a naprogramovaný externě Hierarchií, jako jsou Illumináti, Globalisti, elita Řádu Nového Světa, Skupina Bilderberg, a tak dále.“ „Tvůrci Křídel musí vstoupit do těchto programů z vektoru, který je méně chráněn nebo bráněn cenzory a má potenciál pro rychlé rozšíření. Mějte na paměti, že když jsou funkční implantáty rozhraní Člověka 2.0 programovatelné, měly by jít nabourat nebo pozměnit, můžou být vylepšeny nebo záplatovány stejně jako software. Takže ideální metoda ke vstupu do lidské domény je vstoupit skrz zadní dveře, vypadat neškodně, dokonce stejně jako součást systému a pak tiše zasít fraktální proces, který se může rozšířit pomocí nevědomé vrstvy mysli.“ „Tento vektor nepozměňuje program z pohledu hardwaru nebo softwaru. Používá vědomý pracovní rámec rozhraní Člověka 2.0 bez změn v jeho naprogramování. Je to jako app běžící na špici operačního systému. Musí být neviditelná, dokud nejsou splněny jisté podmínky. Jakmile jsou podmínky splněny, může být uvolněna, a jakmile se říší, nemůže být zastavena.“

Sarah: „Neznám výraz ‘app’, co znamená?“

Dr. Neruda: „Je to softwarová aplikace, která není součástí OS, ale používá OS, neboli operační systém.“

Sarah: „Pokud nemění vědomý pracovní rámec, co tedy dělá?“

Dr. Neruda: „Umožňuje jedincům zahájit jejich vlastní proces Svrchovaného Sjednocení, který jim dovoluje uvolnění jejich životních esencí ze sevření těchto systémů. Je to méně o modifikaci nebo změně programu, než o osvobození od vlivu, které tyto programy mají na vědomí životní esence.“

Sarah: „Dobrá, myslím, že rozumím… tak se chci vrátit k tomuto procesu. Říkal jste, že má dvě hlavní části, vložené chování a vzdorující chování. Také jste zmínil něco o dechu, ale neslyšela jsem vás říkat o tom nic konkrétního.“

Dr. Neruda: „Ano, dech je důležitým způsobem, jak vás přivést do sebevědomí. Je to jako zapnutí kvantového světla, které osvítí vaši životní esenci – tu součást vás, která není rozhraním Člověka 2.0. Jste schopna vnímat a začít znovuzažívat tuto nekonečnou bytost, která je vámi.“ „Dech je něčím, co může každý používat bez větších komplikací, a samozřejmě, je stále s vámi. Nevyžaduje to žádnou technologii nebo kvalifikaci. Je to jednoduše způsob jak posunout pozornost k jádru vašeho jáství. Tvůrci Křídel píší o kvantovém dýchání nebo o kvantové pauze. Je to technika z Filozofie Sedm.“

Sarah: „Můžete ji vysvětlit?“

Dr. Neruda: „Je to velmi jednoduché. Vdechujete nosem asi 2 až 4 sekundy nebo jakkoliv dlouho je to pro vás pohodlné. Jakmile jste naplnili plíce, udělejte pauzu, neboli zadržte dech stejně dlouhou dobu, jak jste nadechovali. Když jste v pauze – zadržujete dech – vnímejte to jako zastavení času a naplňte prostor pocitem JÁ JSEM.“

Sarah: „Dobrá, promiňte, že vás přerušuji, ale řekněte mi znovu, co je pocit JÁ JSEM? Jak ho definujete?“

Dr. Neruda: „Je to svrchovaný aspekt vědomí. Není to osobnost, co definuje vaše lidské zkušenosti, nebo prostě to, s čím se typicky ztotožňujete jako s vaším jástvím. Je to nekonečné vědomí vás. To je také jedno. Já je jedno. Je to jedna věc: nekonečný život. Není to mysl, ani srdce, ani tělo, ani pocity, ani emoce osobnosti. Je to singulární ve své hloubce a tichosti.“

Sarah: „V pořádku, pokračujte…“

Dr. Neruda: „Poté co zadržíte dech ve vašich plicích a zakotvíte ho s pocitem JÁ JSEM, vydechnete pusou, zase stejně dlouhou dobu, a pak znova uděláte pauzu – vaše plíce jsou prázdné, a jak děláte pauzu, udržujete pocit MY JSME. Potom opakujete tento cyklus, dokud neucítíte, že jste skončila.“

Sarah: „Můžete také vysvětlit pocit MY JSME?“

Dr. Neruda: „Je to pocit spojení se všemi. Pocit, že jste napojeni, a že postoj JÁ JSEM, který jste zastávali před chvílí, je sdílený se všemi. Používám výdechovou pauzu k zařazení některé ze srdečních ctností, na které zrovna pracuji. Například můžu v osobním životě pracovat na ctnosti soucitu a můžu udržet tento pocit ve výdechové pauze a představovat si, že je sdílen se všemi.“

Sarah: „Myslím, že chápu, o čem hovoříte, a nechci, abyste mi špatně rozuměl, ale jak by to mohlo konkurovat globalistickému programu na ovládnutí světa?“

Dr. Neruda: „To je smysluplná otázka. Ale podívejte se na skutečnost.“ „Existovali mnozí, kdo protestovali proti tomuto zotročení. Během celé historie existovali lidé, kteří různými prostředky došli k tomuto uvědomění a varovali lidi před tímto podvodem. Možná to nazývali konspirací bez skutečného pochopení hloubky podvodu nebo jeho konečného plánu, ale ať už se o něm dozvěděli jakoukoliv cestou nebo na jakékoliv úrovni, všichni zažívali strach. Strach, že jsme bezmocní je zastavit.“ „Vrcholový kámen elity to plánoval více než jedenáct tisíc let; spiknutí bylo zosnováno před tím, než Člověk 2.0 vůbec existoval. Měli mocné interdimenzionální bytosti, které znaly lidstvo na důvěrné úrovni, protože doslova vytvořily lidské bytosti a mohli programovat lidstvo s takovou jemností a zrnitostí, jako je definování naší životní stezky a dále až k našim každodenním volbám.“ „Jak by jedinec mohl porazit takového protivníka? Mají peníze, mají politiky v kapse, mají obranu a ochranu, mají mocné vztahy všude po světě a mají nejmocnější technologie, co se týká sledování a zbraní. Jejich nejvnitřnější kruh je neproniknutelný.“ „Můžeme být široce probuzení a vědomí si toho, co se děje, ale uvědomění – samo o sobě –nezmění náhle šachovnici. Posmívají se nám, abychom protestovali. Mávejte vašimi cedulemi, publikujte webové stránky, hrozte pěstí proti obloze, vyšetřujte si, co chcete, věc to nezmění. Řeknou nám do tváří, že jejich moc je nevyčerpatelná. Tímto způsobem uvažují.“ „Chtějí, abychom cítili tuto marnost a měli tento dominantní pocit, že konec hry, endgame, je neodvratný. Chtějí, abychom věřili, že jsme bezmocní. Vzpomeňte si, zabezpečují svět a jeho populaci pro návrat Anua. To je jejich program, a i když pouze vrcholový kámen elity chápe tento plán, stačí to, protože dělníci, agenti, ti dole po proudu jsou loajální naprogramované entity.“ „Všechno, co jedinec potřebuje udělat, je podívat se na Madeline Albrightovou v tom rozhovoru v pořadu 60 Minut a pochopíte, jak byli naprogramováni, aby přemýšleli …“

Sarah: „Myslím, že jsem to neviděla, co udělala?“

Dr. Neruda: „Asi před rokem a půl, Lesley Stahl na 60 Minutách se ptal americké velvyslankyně ve Spojených Národech Madeleine Albrightové, jestli se v podstatě vyplatilo potrestat Saddama Husseina za cenu smrti půl milionu dětí. Albrightová odpověděla, že ano. Vidíte, to je nepřítel, který drží moc. Jestliže můžou ospravedlnit zabíjení dětí, můžou udělat všechno.“ „Tvůrci Křídel napsali, že to nejsou protesty, které změní tohoto nepřítele. Pokud na ně budeme křičet a praktikovat odpor se střelnými zbraněmi v ulicích, jenom nás rozmáčknou. Abychom zastavili jejich cíle, musíme strhnout zeď a to uděláme tím, že budeme praktikujícími Svrchovaného Sjednocení nebo něčeho podobného.“ „Když se bytosti stanou sebevědomými, odprogramovanými entitami, které chápou obzvláště to, jak jsme byli zotročeni a za jakým účelem, můžeme kolektivně zatlačit a nechat sesunout zeď, která nás odděluje od našeho pravého jáství. Vytváří to řetězovou reakci, která ovlivňuje každého, včetně vrcholového kamene elity. Zeď pro ně spadne také.“ „Při tom využíváme vědomí životní esence k odhalení vědomí Člověka 2.0 jako vymyšlené reality. Což přestává kojit Hologram Podvodu a nastoluje realitu, že všechen život existuje nekonečně v jednotě jako sobě rovný.“

Sarah: „Dobrá… ale jak víme, že proti nim budeme úspěšní?“

Dr. Neruda: „Nevíme… kromě toho, co jsem řekl dříve, že Tvůrci Křídel jsou lidé, kteří přicestovali časem, aby sdíleli tento pracovní rámec Svrchovaného Sjednocení. Uvědomuji si, že to zní jako science fiction dohromady s Davidem a Goliášem. Chápu to a umím to ocenit, ale vysvětluji, co vím, tak přímo a upřímně jak jsem schopen to popsat. Pokud někdo čtete tento rozhovor, předpokládejme, že vyjde někdy v budoucnosti, pak se můžete rozhodnout sami pro sebe, jestli, to co říkám, obstojí vašemu podrobnému zkoumání.“ „Jenom bych ty z vás, kteří budete zvažovat možnost, že byste to měli zavrhnout, chtěl varovat, že vaše reakce může být naprogramovanou odezvou. To je váš vědomý pracovní rámec, který vnímá a reaguje. Zvažte to, než zavrhnete tyto informace jako fikci.“

Sarah: „Ale jak by to člověk poznal? Přistihla jsem se, že pochybuji o těchto odhaleních. Neshledávám je příliš věrohodnými. Jako novinářka jsem trénovaná být podezřívavá ke zdrojům a s tolika informacemi, které jste se mnou sdílel, jsem se přistihla, že uvažuji, jak je to možné, že já jsem o nich ještě neslyšela.“

Dr. Neruda: „Hierarchie praktikuje podvod ovládáním knoflíků na stroji absolutní moci. Tento stroj je …“

Sarah: „Ale vy jste sám říkal, že Internet není něčím, co by chtěli.“

Dr. Neruda: „To je pravda, ale ať už je uvolněna jakákoliv technologie, najdou způsoby, jak ji využít ve svůj prospěch. Nezáleží na tom, co je to za technologii, oni naleznou způsoby, jak ji rozvrátit, modifikovat a využít pro svůj program. Jsou to extrémně bystré bytosti, které jsou posedlé centralizací moci a vlády tak, aby Anu mohl vložit sám sebe bez odporu.“

Sarah: „Co kdyby se dostatečně lidí probudilo a vzbouřilo se? Nemohli bychom začít revoluci a svrhnout tyto šílené kriminálníky?“

Dr. Neruda: „Oni nejsou šílení; jsou to podvodné inteligence, které ztratily všechen smysl pro spojení se svým pravým jástvím. V mnoha ohledech jsou oni těmi, kdo se ztratili, a protože jsou tak ztracení, vedli nic netušící do jejich mlhy poslušnosti. My jsme je následovali. Je to naše zodpovědnost. Materiál je zde, v tomto rozhovoru, aby nás vzbudil. Ale jedna věc je být vzhůru a druhá věc je vědět, co s tím dělat.“ „Zmínila jste revoluci podle Tvůrců Křídel by to bylo mrhání životem. Oni se nehodlají zříci toho, na čem pracovali a vytvářeli to tak těžce a dlouho. Změní se to pouze tehdy, když zeď bude stržena. Zeď je vědomý pracovní rámec Člověka 2.0, který je naprogramovaný uvnitř každé lidské bytosti. Na zeď musí být zatlačeno a způsob, jakým se to přihodí, nebude díky protestu, zaútočení na brány nebo lomcování našimi kolektivními pěstmi do jejich obličejů. Musí to být vykonáno pomocí individuální seberealizace, a to, vzhledem k našemu naprogramování, po nás vyžaduje následovat proces, který nám umožní stát se sebevědomými naší životní esence.“ „Pokud zůstaneme v oddělenosti, nemůžeme vyřešit problém oddělenosti. Pokud zůstaneme v klamu, nemůžeme odhalit nic z naší pravé podstaty. Takže musíme vidět každého jako jednoho a rovného v tomto Hologramu Podvodu a to včetně vrcholového kamene elity, stejně tak jako chudé a hladovějící.“

Sarah: „Nevidím, jak to budou lidé schopni udělat. Možná jsem pesimista, nevím, ale bude opravdu dost lidí schopno to udělat?“

Dr. Neruda: „V srdci celé této situace je jediná realita a tato realita, ať už může být jakkoliv těžké se jí dotknout, je, že jsme nekonečné bytosti. Všechno co je z časoprostoru, je uvnitř Hologramu Podvodu. Všechno.“ „Ve kterou realitu věříte, že je mocnější a trvalejší?“

Sarah: „Cokoliv je nekonečné…“

Dr. Neruda: „Nevěřte naprogramování, že jste bezmocná. Proces Svrchovaného Sjednocení demonstruje, že nejste pouhá naprogramovaná životní existence.“

Sarah: „Cítím, že bych mohla pokračovat s rozhovorem dalších pár hodin, ale také vnímám, že se ho snažíte uzavřít. Jak jste na tom s časem?“

Dr. Neruda: „Můžu ještě trochu pokračovat, pokud máte další otázky.“

Sarah: „Mám spoustu otázek… co kdybychom si dali krátkou přestávku, a já ten čas využiji, abych si shrnula své poznámky, a pak se pokusím udržet další sadu otázek na dalších patnácti minutách nebo tak nějak. Co vy na to?“

Dr. Neruda: „Jasně, to mi vyhovuje.“

Sarah: „Výborně, tak začneme za 10 minut.“

[Přibližně 10minutová přestávka]

Sarah: „Kazeta znovu běží a já mám otázky. Jste připraven?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže, dobrá. Zdá se to jako podivná shoda okolností, že Labyrint Tým se pokoušel vytvořit technologii cestování časem, a vy jste narazil na Tvůrce Křídel, kteří jsou cestovatelé v čase?“

Dr. Neruda: „Ne tak úplně–“

Sarah: „Ale jak víte, že ve skutečnosti nejsou mimozemšťany nebo nějakými jinými nelidskými bytostmi?“

Dr. Neruda: „Někdy prostě musíte vzít věci jako bernou minci, když neexistuje důkaz proti, ani žádný důkaz, který by podporoval jakýkoliv jejich důvod, aby sami sebe prezentovali zkresleně.“

Sarah: „Přes všechny předešlé rozpravy s vámi působí tento rozhovor jako někdo, kdo vešel do mého domu a přestěhoval všechen nábytek. Jakou radu máte pro někoho, kdo toto čte, a stává se poněkud paranoidní nebo znepokojený z těchto informací, a co by s tím měl dělat?“

Dr. Neruda: „Toto odhalení nemá v úmyslu někoho vystrašit, ani udělat z něj paranoika. Chce vás podpořit ve vašem vlastním probuzení jako nekonečné bytosti. Tak to doopravdy je. Toto je účel těchto informací. Což zahrnuje všechny informace Tvůrců Křídel, ať už jsou v jakékoliv formě.“ „Existuje stabilita jádra uvnitř vás, která byla vytlačena na vedlejší kolej ve prospěch průmyslově vyráběné nebo naprogramované odezvy na život. Jste naprogramovaní ke strachu, protože pak odevzdáte svoje svobody spasitelům. A kdo si myslíte, že budou vaši spasitelé? Kdo jsou ti, co prohlásí Saddama Husseina za monstrum, zatímco zabijí stovky tisíc dětí, aby dokázali, že jejich vláda je morální? Entity za touto vládou jsou těmi, které se nabídnou, že vám pomůžou, a budou prohlašovat, že vás spasí. Jak to udělají, není známo, ale nemám žádnou pochybnost o tom, že to udělají.“ „A pokaždé, když se to stane, počet ohrad se zvětší a množství populace uvnitř ohrad se zvýší. Ploty budou vyšší. Ti, kteří zůstanou vně ohrady, si budou myslet, že mají vhled nebo zvláštní informace, které jim dovolují zůstat nezávislými a svobodnými, ale budou stále operovat uvnitř svého rozhraní Člověka 2.0.“ „Jediná podstatná otázka, jak to vidím já, má dvě části: první, ‘sloužím pravdě nebo podvodu?’ A druhá, ‘jak nejlépe sloužím pravdě?’“ „Pokud cítíte, že nejlepším způsobem, jak sloužit pravdě, je protestovat, odporovat, budovat si povědomí o tom, co se ve světě děje, tak to dělejte, ale radil bych to dělat z nepolaritní perspektivy. Nemůžete bojovat s odděleností prostřednictvím větší oddělenosti to jenom polarizuje. Je důležité cítit, že nepovstáváte ve strachu, ani v žádné jiné naprogramované emoci, ale že jste připojeni k vaší životní esenci, a projevujete tento zdroj uvnitř vás dokonce i tehdy, když protestujete.“ „Jiní lidé možná dají přednost podstoupení procesu Svrchovaného Sjednocení a zaměří se na tuto vnitřnější lest. Tady neexistuje recept a samozřejmě můžete dělat obojí. Ale znát tyto informace a pak zůstat pasivní – čistý pozorovatel – to je naprogramovaná odezva, a není to odpověď na ‘jak nejlépe sloužím pravdě?’ Je to popírání pravdy.“

Sarah: „Dříve jste se zmínil, že Anunnakiové půjčili svoji DNA Člověku 2.0. To by pak naznačovalo, že jejich DNA je přítomna v mnohých z nás. Je to tak?“

Dr. Neruda: „To je velmi složité téma. Ano, podle Tvůrců Křídel Anunnakiové prováděli při pokusech vylepšit lidskou DNA to, co bychom dnes nazvali, experimenty oplodnění in vitro s lidskými ženami. Chtěli, aby jejich DNA vytvořilo poddruh, který by mohl přetrvat přes generace tak, aby produkoval loajální občany. Siriusané udělali stejnou věc. Co se týká tendencí DNA, Anunnakiové byli dobyvateli a Siriusští potomci byli kolonizátoři. Nepopírám, že je to velmi zobecňující tvrzení, ale platí v širokém významu přirozenosti jejich pokrevních linií, když je porovnáváme s jejich lidskými protějšky.“ „Předlohou DNA pro Člověka 2.0 byli Anunnakiové, ale to bylo později pozměněno. Zde se téma stává komplikovaným. Anunnakiové nejsou fyzické bytosti. Neexistují v třídimenzionální hustotě, jak ji dnes známe. Země před 500 000 lety byla úplně odlišným místem, co se týká její hustoty a gravitačního pole, ve kterém se koupala. Anunnakiové byli interdimenzionální bytosti, čímž myslím, že jsou nekoneční stejně jako my, ale bez fyzického těla. Nicméně všechny bytosti vlastní DNA. Je to kvantový ekvivalent otisku. Takže experimentovali s tím, jak využít svoji DNA k vytvoření fyzických bytostí, které by mohli fungovat v souladu s jejich cílem, kterým, jak jsem říkal, bylo na počátku těžit zlato, ale později se přeměnil na zotročení druhů, jenž budou uctívat Anua.“ „Když Anunnakiové oplodnili lidské ženy, bylo to s královskými pokrevními liniemi a to nebyla náhoda. Chtěli tyto královské pokrevní linie, aby přetrvaly po tisíce generací tak, aby jim to usnadnilo provádění jejich plánů na Zemi.“

Sarah: „Byla to nacionalistická věc?“

Dr. Neruda: „Jak to myslíte?“

Sarah: „Byly pokrevní linie Anunnakiů převážně arabské, židovské nebo křesťanské? Byli tam nějaké charakteristiky, které jsou zjevné ve fyzickém těle?“

Dr. Neruda: „Pokrevními liniemi Anunnakiů byly na počátku Babyloňané a Egypťané, ale pak se rozprostřely do téměř všech ras. Pravděpodobně to nebude přehnané tvrzení, když řekneme, že dnes má téměř každá osoba na planetě nějaké zlomkové procento královské DNA Anunnakiů.“

Sarah: „Jací jsou, co se týká jejich vzhledu? Předpokládám, že vypadají jako my.“

Dr. Neruda: „Ano. Jsou to styly těl Atlantiďanů, Anunnakiů a Siriusanů, které byly v podstatě smíchány tak, aby vytvořily prototyp Člověka 1.0. Všechny tyto bytosti, třebaže méně husté, se podobají lidské formě. Rasy se mezi sebou nemísí, protože jsou velmi opatrné, aby nenamixovaly svoji DNA, protože si nejsou jisté účinkem a tím, jak by to mohlo znečistit nebo zmutovat jejich genetiku. Ale vzpomeňte si, že lidské fyzické tělo byl experiment, a oni se na něj dívaly doslova jako na fyzickou ochranu, stejně jako my bychom se dívali na skafandr.“ „Žádná z těchto ras nežije v hustotě Země, ani Zemi podobné planety. Nevěděli, jak bude Země interagovat s jejich výtvorem a zda způsobí vývoj ve směrech, které neumějí kontrolovat nebo předvídat. Země, jak jsem dříve říkal, je jako náhodná proměnná, která sama o sobě působí na lidské tělo pomocí svých gravitačních polí.“ „Křížení mezi Anunnakiy a lidskými ženami se odehrávalo kolem 6 000 let před naším letopočtem a byla to naprojektovaná událost, nikoliv nějaká chlípně flirtování s dcerami mužů, jak je to někdy vykreslováno v sumerských textech. Bylo to součástí plánu umístit dovnitř lidské rasy poddruh, který by dobýval a ovládal zemské zdroje. Mělo to konsolidovat a centralizovat zdroje pro Anua a zajistit, aby světové bohatství mohlo být položeno do jeho čekajících rukou, až se vrátí.“

Sarah: „V celé té věci s LERM (angl. LightEncoded Reality Matrix Světelně Kódovaná Realitní Matrice) a v tom, jak ho Labyrint tým chápal jako Boha, nechápu to, že pokud Fifteen četl stejné informace jako vy, jak to, že nedošel ke stejným závěrům jako vy. Vím, že jste říkal, že jste měl dodatečný kontakt s Tvůrci Křídel a to vás přesvědčilo o autentičnosti těch informací, ale proč si myslíte, že Fifteen lpí na své perspektivě?“

Dr. Neruda: „Můžete se dívat na LERM jako na spojení mezi zemskou rovinou hologramu a nefyzickými rovinami hologramu, které Anu vybudoval uvnitř našich funkčních implantátů. LERM je spojovací pavučina a je dvousměrná – ve smyslu, že Anu může být projektován do jakéhokoliv vědomého pracovního rámce bytosti tak, aby byl viděn a slyšen, a také to znamená, že Anu může detekovat a nahlížet do života individuální bytosti. LERM je znám jako Bílé Světlo a Velké Bílé Bratrstvo je známo jako jeho strážci. Přivlastnili si Ježíše a Buddhu jako svoje základní pilíře, ukradli koncept JÁ JSEM, rozmačkali na kaši tyto prvky s Bílým Světlem, které bylo faktorem v každém náboženské, okultní a ezoterické doktríně po všechny časy, a oznámili v 50. letech 20. století, že Velké Bílé Bratrstvo je reálnou organizací.“ „Brzy po tom, když lidé, zprostředkovávající channeling, začali být mluvčími těchto entit, do rozrůstajícího se mužstva začali vstupovat nanebevzatí mistři. Z perspektivy Tvůrců Křídel jsou tyto entity stálými inventáři polaritního plánu k udržení lidských bytostí tak, aby byly pevně zakotveny v oddělenosti, rozptýlení a podvodu.“

Sarah: „Co to má společného s Fifteenovým rozhodnutím?“

Dr. Neruda: „Omlouvám se, trochu jsem odbočil… Fifteen věděl o Velkém Bílém Bratrstvu. Bratrstvo je celkově považováno za velmi důležitý prvek v Hierarchii – velmi blízko vrcholového kamene elity nebo toho, co jsem dříve nazýval Incunabulou. Na Velké Bílé Bratrstvo je nahlíženo jako na prostředek k přinesení okultních a tajných informací na planetu a je navrženo k vyvážení hnutí sekularizace, snahy o potlačení vlivu náboženství, které má v zásadě zbavit planetu náboženství a přivést na scénu vědu.“ „Fifteen nebyl dostatečně přesvědčený, aby se odhodlal odpoutat se od Incunabuly a Velkého Bílého Bratrstva. Upřednostnil vidět LERM jako důkaz Boha a nechat svůj svět nedotknutým. Což mimochodem není neobvyklá reakce na tyto informace. A intelekt, tak brilantní jako Fifteenův, si vybere zůstat ve známém světě místo toho, aby se odvážil do neznámého. Ve Fifteenově případu měl příliš mnoho, co by mohl ztratit.“

Sarah: „Proč se elita chce zbavit náboženství?“

Dr. Neruda: „Zaprvé vás chci opravit při vašem výběru slov. Není to elita, jak o ní uvažuje většina lidí. Obrovská většina elity jsou občané v korporacích, finanční manažeři, vládní manažeři, velká zvířata v politice, armádní velitelé a jim podobní. Ti nedělají tato rozhodnutí. Obrovská většina nemá žádnou představu, kdo nebo jaký je plán. A proto to nazývám vrcholovým kamenem elity. To jsou ti, kdo připravují svět na Anuův návrat.“ „Teď zpátky k vaší otázce náboženství je viděno jako překážka jediného světového řádu. Kvantový svět vědy ukazuje svoji sílu, vyvrací základní prvky náboženské doktríny a to by, kdyby to zůstalo neošetřeno, potvrdilo hologram – ale nikoliv podvod. Velké Bílé Bratrstvo zahájilo činnost na veřejnosti v 50. letech minulého století, právě když kvantový svět začínal signalizovat svoje postavení. Ale má původ v osmnáctém století, kdy se označovalo jako Koncil Světla, a rovněž ještě dříve byl tento koncept udržován v mnoha tajných společnostech.“ „Představa nanebevzatých mistrů, kteří mezi sebou telepaticky komunikují, dávají pokyny a vedou záležitosti lidí, získala jistou popularitu mezi těmi, kdo byli rozčarováni z organizovaného náboženství. Abych byl upřímný, některé channelované informace přicházely od bytostí, které byly značně informovanější než průměrní lidé, a mohly oslnit většinu lidí svými převyšujícími znalostmi kosmologického řádu a struktury věcí vztahujících se k bohu, ale jejich popis a vysvětlení byl založen na Hologramu Podvodu. Když tito mistři údajně channelovali tajemství skrytého poznání svým vybraným studentům, kteří pak psali knihy a vytvářeli organizace, avšak tyto informace dále pokračovaly v rozdělování na světy světla a temnoty, dobra a zla, ty s poznáním a ty bez poznání.“ „Používají slova jako láska, nanebevstoupení, pravda a bůh hojněji než organizovaná náboženství a bůh je vždy vykreslován jako milující, utvrzující síla. Andělé a kosmické bytosti jsou také spojení s těmito organizacemi. Nejsou jenom vhodnými symboly a konstrukcemi jako duše a věčný život, ale také vytvořili žebřík vědomí, který se táhne do nekonečna, na kterém se student věčně pokouší naučit více, aby stoupal po žebříku výše.“ „Povýšení jednoho nad jiného. To je klíčový koncept taktiky oddělenosti Velkého Bílého Bratrstva a upřímně řečeno také všech tajných společností. Vytvořte rozdělení znalostí, přidejte rituál nebo dva a slibte více moci a uvědomění jako je vaše, a student půjde po stezce. Oni nemluví o tom, jak deprogramovat z oddělenosti, místo toho ji posilují.“

Sarah: „V předešlém rozhovoru jste se podělil o informace o Centrální Rase. V mých poznámkách jste dokonce řekl, že je zodpovědná za naší DNA. Jsou to Anunnakiové?“

Dr. Neruda: „Ne. Ne, musíte definovat DNA dvěma způsoby. První je lidský nástroj, neboli tělo, emoce a systém mysli a ten pochází z jednoho systému DNA zásluhou Anunnakiů a především Siriusanů. Druhý je nekonečná bytost uvnitř lidského nástroje, která je také založena na DNA, která je kvantovým otiskem vědomí Svrchovaného Sjednocení. Ta druhá je DNA vyvinutá Centrální Rasou.“

Sarah: „V druhém rozhovoru jste učinil dost chlubivé prohlášení o sedmi lokalitách Tvůrců Křídel jako obranné zbrani, a že je to nějak spojeno s individuálním zážitkem materiálů Tvůrců Křídel. Můžete vysvětlit, jak funguje ve světle dnešního odhalení?“

Dr. Neruda: „Celý význam odhalení Tvůrců Křídel je o Svrchovaném Sjednocení, a co z toho lidstvo vytěží, když se tento stav vědomí usadí v lidském projevu. Požadavek udržet toto odhalení v říši science fiction a mytologie bylo důvodem, proč jsem zmínil tuto obrannou zbraň–“

Sarah: „Takže říkáte, že to byl jenom příběh?“

Dr. Neruda: „Tato část ano. Vidíte, že materiály Tvůrců Křídel jsou úmyslně složeny z mnoha vláken informací. Některá vlákna jsou vyprávěním příběhů, některá jsou umělecká, některá jsou duchovní, některá jsou konspirační a některá jsou navržena tak, aby byla faktickým uceleným odhalením toho, co se ve skutečnosti děje v našem světě. Vlákna vyprávění příběhů obalují další vlákna – svým způsobem ochraňují tato vnitřní vlákna jako štít.“ „Již jsem vysvětloval, proč se to děje tímto způsobem, a zatímco někdo by mohl cítit, že by bylo snazší prostě předat fakta, tak kdyby byla tato fakta odhalena teď, neviděli byste, neslyšeli, ani nečetli tyto informace. Materiály Tvůrců Křídel by byly zcenzurovány nebo staženy a zdiskreditovány. Jsem si jistý, že toho bude stejně i tak pořádně velká porce až a pokud bude tento rozhovor zveřejněn, ale příběhové vlákno bylo nutné k poskytnutí přijatelného obalu pro uvolnění procesu Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Ale to se mě týká, že informace, které jste poskytl v předešlých čtyřech rozhovorech, jsou vytvořeny, přinejmenším částečně, jako příběh. Jak je můžu prezentovat spolehlivému novinářskému zdroji jako pravdivé?“

Dr. Neruda: „Nemůžete.“

Sarah: „Tak co s tím pak mám dělat?“

Dr. Neruda: „Buďto to vydáte jako příběh, nebo to udělám já. Pokud se rozhodnete to neudělat, pochopím to.“

Sarah: „Mohl byste mi prostě říct, která část je příběhem, a která část je pravda?“

Dr. Neruda: „Mohl, ale to není způsob, jak jsem byl požádán zveřejnit tyto informace.“

Sarah: „ Ale už jsem do toho investovala spoustu času, a pokud investuji také svoji reputaci, pak se potřebuji zaměřit na pravdivé části, jinak nic z toho nemůžu podpořit důkazy, až se mě budou ptát, jestli je to podle mého názoru pravdivý příběh.“

Dr. Neruda: „Všichni chtějí vědět absolutní pravdu. Chtějí někoho, kdo ukáže na toto slovní spojení nebo tamtu mravní zásadu nebo tamtu doktrínu a vysvětlí jim, že toto je pravda, věř tomu. To bylo hrou na této planetě od té doby, kdy lidstvo začalo kontemplovat o svém vesmíru filozofickým způsobem. Kam nás dostala všechna ta sdílená pravda? Tam, kde zabíjíme děti, abychom potrestali vůdce? Kde vůdci zavírají lidi do táborů smrti? Kde náboženští vůdci zneužívají děti? Takže se vás ptám, jaká je cena těchto informací, které kolektivně dovedly lidstvo sem?“ „Vy chcete ukazatele pravdy. Ty vám nikdo nemůže dát a váš důkaz… je takový, který nikdo nemá.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Protože jsme svrchovaní a musíme prociťovat touto cestou sami sebe, a nenechat jiné rozhodovat, v co bychom měli nebo neměli věřit, ani co je pravda a co lež. Přeji si, abychom nežili v Hologramu Podvodu, ale je to naše lidská realita, a kňučením se to ani špetku nezmění. Studováním údajných mistrů pravdy se to taky nezmění.“ „Můžu vám ukázat knihovnu plnou knih, které vykládají ezoterické informace. Některé z nich jsou psané jako literatura faktu a podle všeho se jeví jako věrohodné a plné vhledů, a přesto, pokud posloucháte pozorně jejich slovům, vidíte, jak vás od ostatních oddělují. Jak definují Hierarchii. Jak definují duši, která se pořád učí, člověka, který je stále hříšný a slabý. Jak popisují vesmír, který má nekonečně vrstev. Jak světlo osvítí ty, kteří následují jistá cvičení. Může to být velmi jemné. Můžou mluvit o jednotě, ale přitom existuje souzení, které je přítomné v jejich slovech; nebo výčitky, pokud neprovádíte cvičení správně; nebo návrhy, abyste nemíchali tyto praktiky s ničím jiným, neboť by to zmenšilo jejich vliv; nebo zapojit se a propagovat tuto stezku nad všechny ostatní.“ „Součástí procesu Svrchovaného Sjednocení je praktikovat schopnost rozlišení toho, co vám dovoluje věřit sobě, nikoliv vesmíru, ani nějakému mistrovi nebo učení, ale sobě, svléknuté donaha od všech doplňků, přesvědčení, myšlenkových vzorů, strachů, pocitů viny, příběhů, souzení, provinění, přetvářek… všeho, co na vás visí z minulosti. Pokud byste uměla nechat všechno odpadnout – všechno, co vás naučili a napovídali a naprogramovali, abyste v to věřila – co by zůstalo ke slyšení? Ticho. Hluboké, jasné ticho. To jste vy.“ „Když to objevíte, budete pak vědět, že všichni to mají také. Anu to má, Lucifer to má, Ježíš to má, váš soused to má, váš partner to má. Každý. Tak jaký důkaz musíte získat? Jaký důkaz vám můžu ukázat nebo říct, abych vám to dal? Žádný. Můžu vám sdělit proces, během kterého, pokud se ho budete držet, možná objevíte tuto zkušenost uvnitř sebe, ale to je vše. Tento proces je zadarmo, vyžaduje jenom čas. Tento proces není nikým vlastněn. Tento proces není součástí ničeho, jenom vás. Když stojíte na začátku cesty tohoto procesu, je na vás, zda po ní budete kráčet, nebo ji odmítnete. Každý musí dosáhnout této realizace jednoty a rovnosti v životě na Zemi. Je to naše volba, abychom tak jako druh jednali. A podle mého názoru kdokoliv nebo cokoliv, kdo vám říká něco jiného, je ztracen.“ „Ještě jedna věc, vlákna příběhů můžou být přesně tím, co někoho aktivuje k procesu Svrchovaného Sjednocení, který je podle mě ústředním tématem, jehož se informace Tvůrců Křídel týkají. Všechno v jejich práci dává signál jedinci k procesu Svrchovaného Sjednocení a realizaci Velkého Portálu.“

Sarah: „Pokud je Anu tím, o kom jsme byli učeni, že je bůh, kdo je pak Lucifer?“

Dr. Neruda: „To je přesně ten důvod, proč musíte být svrchovaní. Protože ve světě, kde je Anu bohem, je snadné předpokládat, že Lucifer je skutečný posel světla. Ale vzpomeňte si, co jsem říkal stále dokola, každý je ztracen v tomto Hologramu Podvodu. Když jsou všichni ztraceni, jak vás může někdo vést k pravdě? Nemůže. Pravda je sebeprojevení vašeho nekonečného jáství v lidské formě na Zemi. To je nejbližší definice pravdy, jakou znám. Možná pro vás nebo kohokoliv jiného, kdo to bude číst v budoucnu, nebude stejná, ale toto je moje definice pravdy.“ „Obhajuje toto Lucifer? Nejsem si vědom, že to dělá. Pokud někdo nepodporuje můj pravdivý cíl, proč bych mu pak dovolil mnou pohybovat nějakým jiným směrem, byť třeba jen o píď?“ „Ptáte se, kdo je Lucifer. Existuje tisíce možností, jak odpovědět na tuto otázku – několik z nich jsem už uvedl. Abych přidal další definici, není polaritou k Anuovi, ani jeho loutkou. Na základní úrovni žije v rovnosti a jednotě stejně jako my. Je probuzený? Nevím. Nepotkal jsem ho. Nemluvil jsem s ním. Jestliže budu, moje první otázka na něj bude, zda podporuje svobodu lidských bytostí, tu, kterou jsem zrovna definoval, a pokud odpoví ‘ano’, přijmu jeho slova, pokud neuvidím důkaz o opaku. Pokud odpoví ‘ne’, odstraním se z jeho přítomnosti. Pokud řekne ‘možná’, pak bych s ním měl konverzaci a pozval ho k podpoře tohoto hnutí.“ „Každý se probouzí. Uvědomuji si, že to vypadá, jakože aktivace je v super pomalém pohybu, ale za sedmdesát až osmdesát let se přihodí obrovský posun v lidském uvědomění toho, co se ve skutečnosti ve světě děje. Neexistuje způsob, jak to skrýt. Už je to přítomno v nevědomé vrstvě mysli a bude to pokračovat v rozlévání, dokud nestrhneme zeď dolů.“

Sarah: „To je spíše komentář nebo postřeh než otázka, ale proces Svrchovaného Sjednocení se zdá být existencionální, namísto transcendentálního. Také vypadá jako sólová cesta jedince místo organizované skupiny, ve které podporuje jeden druhého. Je moje vnímání správné?“

Dr. Neruda: „Částečně ano. Myslím, že to, co jste vyzdvihla, je svrchovaný aspekt. Což je vnitřní proces jedince vyvíjejícího se uvnitř sebe. Ale sjednocující aspekt je kolektivní a nemyslím to jako organizovanou strukturu. Tento proces nesmí být v rukou organizace nebo jedince. Není možné ho vlastnit, ani ho ovládat v rámci organizované struktury. Myslím si, že lidé můžou používat Internet a emaily k podpoře jeden druhého. Někdo bude chtít tento druh podpory, jiní možná budou raději zanecháni samotní.“ „Co se týká toho, že to je existencionální, tak ano, je. Není to o vzestupu do vysokých míst nebe a poflakování se v dokonalých říších volného prostoru, zatímco vaši lidští souputníci jsou ztraceni, zotročeni a nahnáni do ohrad v navždy sevřených prostorech. Je to o sdílení srdečních ctností a pravdy existence ve vašem chování, zde, na Zemi. Je to o vytvoření Země místem, kde lidské bytosti můžou vyjadřovat svoji životní esenci bez rušení Anuovým hardwarem a Mardukovým softwarem, a o zboření externího naprogramování, které vytváří rodiče strachu a oddělenosti a všechny jejich dětské atributy jako narcisismus a nenávist.“

Sarah: „Pokud se rozhodnu vydat tyto informace, musím to praktikovat?“

Dr. Neruda: „Ne.“

Sarah: „Můžu dostat nějaký čas na rozmyšlenou?“

Dr. Neruda: „Jak dlouho potřebujete?“

Sarah: „Asi týden…“

Dr. Neruda: „Samozřejmě, můžete si vzít víc, pokud ho potřebujete.“

Sarah: „Jste smířený s představou, že budete chycen?“

Dr. Neruda: „Jsem realista. Nemyslím si, že ACIO provede něco zbrklého. Budou se snažit  ze všech sil, aby mě dostali do karantény.“

Sarah: „Co to znamená?“

Dr. Neruda: „Skončím v zadržovací cele bez spojení s veřejností.“

Sarah: „A co Anu?“

Dr. Neruda: „Anu je jednoduše jméno královského vůdce rasy Anunnakiů. Jeho jméno je symbolem více než jedné bytosti, která je vrcholovým kamenem elity. Můžete se také dívat na Anua jako na naprogramovanou existenci lidské rasy; existuje do jistého stupně v každém z nás. Anu prezentuje sám sebe tak, že je vševědoucí a všudypřítomný, a je to jistým způsobem pravda, takže se musíme s touto realitou vypořádat. Každý, kdo se probudí a praktikuje tento proces, se s tímto odporem v té či oné formě potká.“

Sarah: „Ale pokud lidé uslyší, že se budou muset vypořádat s Anuem, neutečou od toho? Kdo to bude zkoušet a bojovat s touto… tímto strojem?“

Dr. Neruda: „Z perspektivy Tvůrců Křídel, tisíce, a pak stovky tisíc, a pak milióny. Zeď se může zřítit v mžiku, jakmile se dosáhne kritického množství.“

Sarah: „Ale nebude to doprovázeno hysterií a panikou? V jednu chvíli jsem si myslela, že Velký Portál je technologický objev duše a bude na Internetu, aby se všichni podívali a prožívali ho v pohodlí svých domovů. Ale tak tomu není, že?“

Dr. Neruda: „Není. Je to spíše jako zřícení reality v masovém měřítku, kde nekonečné bytosti náhle objeví samy sebe probuzené uvnitř lidské uniformy a budou se divit, co se to právě stalo.“

Sarah: „A co pokud se to nestane? Co když oni vyhrají a transhumanismus 3.0 bude nová lidská bytost uzavřená do světa oddělenosti? Co pak?“

Dr. Neruda: „Nevím, jak jinak odpovědět na tuto otázku, než konstatovat, že informace poskytnuté Tvůrci Křídel jsou novým počátečním bodem, který nevyhnutelně znamená novou stezku. Možná to zabere víc času, ale stane se to. Musí. My jsme nekonečné bytosti a tento fakt nemůže být donekonečna potlačován.“

Sarah: „Rozumím, ale celý koncept nekonečných bytostí – ten už je k dispozici dlouhou dobu. Duše je k dispozici také dlouhou dobu jako koncept? Jak se to liší?“

Dr. Neruda: „Ano, je to k dispozici dlouhou dobu, ale bylo to potlačeno do tří cest: první, reinkarnace a karma; druhá, buď hodný a poslušný a připoj se k řadovým vojákům nebe; a třetí, vzestupuj do vyšších rovin existence a nakonec se staň učitelem uvnitř Hierarchie. Čtvrtá stezka, třebaže není o duši, je, že jsme jednoduše lidské maso a krev, a nemáme duši.“ „Lidská duše je vykládána z jedné z těchto stezek, tedy pokud předpokládáme, že věříte, že jste duše. Všechny z těchto stezek, jak jsem už říkal, jsou uvnitř Hologramu Podvodu. Nevedou ven – za zeď a určitě nedělají zeď méně stabilní.“ „Být seberealizovaný jako nekonečná bytost uvnitř lidského těla na Zemi, odpojit se z ovládajícího rozhraní Člověka 2.0, to je pátá cesta. Žili jsme v televizní zábavné soutěži, kde mají čtyři dveře, a kde hlasatel stále opakuje příkaz: ‘vyberte si jedny ze čtyř dveří,’ zatímco zcela ignoruje, že existují páté dveře.“ „Tento nový počáteční bod vkládá možnost volby pátých dveří. Tím se to liší.“

Sarah: „Přála bych si, abych mohla pokračovat dál otázku za otázkou, ale myslím si, že zde je pravděpodobně dobré místo, kde skončit.“

Dr. Neruda: „Souhlasím, Sarah.“

Sarah: „V pořádku, dobrá, pak to ukončíme, ale než to uděláme, dám vám poslední slovo.“

Dr. Neruda: „Dobře, zaprvé, děkuji vám za vaši otevřenou mysl v těchto uplynulých dvou týdnech. Vaše otázky byly dobrými průvodci. A také vám děkuji za všechnu vaši zdrženlivost, uchopila jste tyto informace s velkou přirozeností, což mi umožňovalo se rozpovídat. Dobře jste posloužila těm, kteří to budou číst, takže jejich jménem vám děkuji.“ „Cítím, že jsem předal všechno, o co jsem byl požádán, abych poskytl. Uvědomuji si, že jsem na začátku tohoto rozhovoru tápal . Nebyl jsem si jistý, jak to uvést. Také vím, že někteří budou chtít více informací, ale rozhodující materiál je zde, v tomto rozhovoru. Jsem si jistý, že existuje více detailů a nuancí, které bych mohl poskytnout. Ale na druhou stranu nehledě na to, kolik detailů bych odhalil, pro některé lidi by toho nikdy nebylo dost. Je to všechno o činech v chování, nikoliv o čtení nebo nasávání informací od jiné osoby. Letmý pohled, který jsem dodal, je dobrým startem. A to je všechno, co je pro počáteční bod skutečně potřeba.“ „Uvědomuji si, že to může vypadat jako fantastický příběh fiktivních osob a nepravděpodobných událostí, které nemají být brány příliš vážně, ale z mého pohledu je toto odhalení Tvůrců Křídel jejich nejdůležitějším.“

Sarah: „Děkuji vám, Dr. Nerudo.

Konec sezení


To co je uvnitř nás, bylo přítomno dříve, než byl stvořen vesmír. Naše vnitřní předkvantové jádro existovalo před časoprostorem, dříve než nás mimodimenzionální rasa zotročila. My nejsme slabí ani bezbranní. My nejsme pouhé lidské bytosti s délkou života osmdesát let. MY JSME nekoneční a jsme vším, co je zapotřebí pro transformování reality tím, že každý z nás slouží pravdě, protože vidí pravdu. Země není hřištěm ani školou, stejně jako my nejsme důvěřivé děti. Neexistuje nový věk nebo konec času; existuje jenom nekonečná platforma, na kterou všichni patříme, kde povstáváme jako Svrchovaná Sjednocení na Zemi.

James Mahu


Příloha

Úvod ke Kvantové pauze

Kvantová pauza je primární nástroj procesu Svrchovaného Sjednocování. Báječná věc na dechu je to, že je vždycky s tebou od samého počátku až do samého konce zážitku tohoto světa. Je příruční, každý ho má a je tím, co tě ukotvuje v teď. Níže je proces popsaný krok za krokem, jak je doporučován k používání, když praktikuješ kvantovou pauzu. Nicméně také je doporučeno, abys zůstal otevřený a adaptoval tento proces ke svému vlastnímu stylu, preferencím a schopnostem.

KROK 1: Deklarování záměru

První krok se nazývá Deklarování záměru. To prostě znamená, že než začneš, deklaruješ svůj záměr. Když člověk dělá kvantovou pauzu, všeobecně existují dva stavy:

1. Dělám to pro celé lidstvo

2. Dělám to pro konkrétní podskupinu lidstva (pro sebe, přátele, rodinu)

První stav je zřejmý, avšak druhý se značně liší. Například můžeš aplikovat kvantovou pauzu na situaci, která vyžaduje odpuštění nebo soucit ve tvé současné rodině nebo třeba vůči sama sobě. Ať je záměr jakýkoliv, je doporučeno ho deklarovat, než se poprvé nadechneš. To je tvůj počáteční či prvotní bod pro celou seanci, která následuje.

KROK 2: Základna dechu (24 takty)

Z perspektivy dechu existují čtyři rovnocenné části kvantové pauzy. Nádech (nosem) > pauza > výdech (ústy) > pauza. Tento 4dílný proces je nazýván takt (angl. measure). Každý takt je rozdělen na dva segmenty:

1. Nádech > pauza segment, což je JÁ JSEM

2. Výdech > pauza segment, což je MY JSME

Poté co jsi deklaroval svůj záměr, udělej 24 takty dechu bez vizualizace, myšlení nebo cítění. Tento krok je tu prostě proto, aby zklidnil tvůj vnitřní stav, vycentroval tvé uvědomění a plně tě vzal do teď.

KROK 3: Koncepční pozornost (35 taktů)

Poté co jsi založil základnu, představuj si, že během nadechovacího segmentu vychází z centra země vzhůru vertikální linie či sloupec, který vede skrz šišinku mozkovou ve tvém mozku a rozpíná se dál nahoru do nekonečna. Počátek nádechu začíná v jádru země a jak nadechuješ, vertikální linie expanduje skrze tebe a dál do nekonečna nad tebou. Když dosáhneš pauzy po nádechu, představ si, že pole vědomí JÁ JSEM během pauzy splývá nebo se sjednocuje ve vertikálním sloupci. Během vydechovacího segmentu si vizualizuj horizontální pruh či linii, která vychází ze tvé srdeční oblasti a rozšiřuje se ven ze tvých deltových svalů na pažích a krouží kolem země. Když dosáhneš pauzy po výdechu, představ si, že pole MY JSME splývá v horizontálním pruhu. Vizualizace MY JSME tě spojuje s lidstvem a životem na zemi.

Není rozhodující, jestli tvá vizualizace je s vysokým rozlišením (tj. v barvách a jemných detailech). Jedná se o koncepční pozornost bez posuzování týkajícího se tvého výkonu, způsobu provedení nebo toho, kolika detaily dokážeš naplnit každý segment. Směřuješ svou pozornost na vysoké koncepty a to stačí. Tyto koncepty JÁ JSEM a MY JSME v porovnání se tvým naprogramováním k televizi, internetu a dennímu životnímu prostředí podporují tvou službu pravdě. Neexistuje žádné posuzování toho, jak to provádíš. Prostě jde o to, že sama tvá koncepční pozornost se uvolňuje z programů Hologramu klamu.

KROK 4: Tělesné čočky Ctností srdce (3-5 taktů)

Během nadechovacího segmentu každého taktu můžeš vnést jednu či více ctností srdce. Například když nadechuješ, představ si odpuštění jako čočku, která se formuje kolem celého tvého těla. Můžeš se dívat ven skrze tuto čočku, která tě obklopuje, celým svým bytím. Jsi naplněný odpuštěním. V pauze mu jednoduše dovol, aby se zintenzivnilo a obklopilo tě jako průzračné pole energie. Jak pokračuješ k vydechovacímu segmentu, uvolni toto odpuštění nebo jakoukoliv srdeční ctnost, na kterou se soustředíš. Její uvolnění, v závislosti na deklaraci záměru, je buď k lidstvu jako celku nebo k podskupině, což můžeš být jen ty sám nebo členové tvojí rodiny, kolegové v práci, přátelé, sousedi, domácí mazlíčci, zvířata, rostliny, atp. Když tímto procesem procházíš, je důležité nasměrovat ctnosti srdce na sebe. Potřebuješ sebeodpuštění, sebesoucit, sebepochopení a sebeuznání. To je někdy lepší udělat na konci dne, zatímco během dne je dobré se soustředit na druhé a na lidstvo. Ale je to individuální proces a ty sám rozhodni, co ti vyhovuje.

KROK 5: Dokončení

Když cítíš, že jsi hotov, můžeš poslat vděčnost Stvořiteli do toho koncepčního rámce nekonečna, který jsi vytvořil dříve. Potom vezmi celou seanci a představ si, že je stlačena do čehosi o velikosti hrášku nebo malého kamene a ten je moudře umístěn ve tvé šišince mozkové, aby zde mohl být absorbován a vyzařován. Potom rozpusť celou seanci otevřením svých očí a deklarováním “Je to hotovo.” Neměj žádné očekávání nebo preference, co se týká výsledku. Buď neutrální, když ze seance vystupuješ.


Dodatečné podněty

Zhuštěné verze Kvantové pauzy jakmile jsi toto praktikoval po dobu dvou až tří týdnů, zauvažuj, jak by to mohlo být zhuštěno a aplikováno v reálném čase, který by ti umožnil převést zkušenost pěti fázové seance do 30 sekundové seance a potom dále do 10 sekundové a nakonec do 3 sekundové seance. Idea je ta, zhustit zážitek (nikoliv dechový aspekt) kvantové pauzy do kratšího časového úseku, který by mohl být použit v zážitcích v reálném čase, kdy můžeš třeba telefonovat nebo být na nějakém setkání, řídit auto, mluvit se svým manželem či manželkou a přitom vyvolat tento zážitek bez formalit a bez časového nároku 5 krokové struktury.

Řízení dechu není žádné hodnocení, že čím delší jsou dechové úseky každého segmentu, tím lepší bude výsledek. Není mezi tím souvztažnost. Nicméně jak se dostaneš k pozdějším krokům procesu kvantové pauzy, tvá pozornost bude méně centrovaná na dech. Dovol mu, aby se řídil sám, takže tvá pozornost se bude moci přesunout ke stavům, které se více týkají představivosti a pocitů.

Záměr – záměr kvantové pauzy není opustit tělo nebo mít “duchovní” zážitek, ani vyčarovat “pozitivní” zážitek po dokončení. Úmyslně to není z této říše. Není to navrženo tak, aby to vytvořilo zážitek pro tvou mysl, ani aby ti to poskytlo vizualizace jiného světa. Jestliže vidíš, vnímáš nebo cítíš cokoliv, co není spojeno se tvým záměrem, jemně avšak pevně to odstraň.

Pozice – na rozdíl od meditace není kvantová pauza spojena se specifickou pozicí. Můžeš ji praktikovat vleže, když se probudíš nebo když jdeš spát. Můžeš u ní stát nebo sedět. Nejsou zde žádné požadavky na pozici. Kvantová pauza není meditace pro lidský nástroj. Je to cvičení v chování, které odhaluje stav vědomí Svrchovaného Sjednocení.

Synchronizace – jestliže při praxi kvantové pauzy začneš svou seanci v celou hodinu, bude to synchronizovat tvůj zážitek s ostatními a to bude expandovat energii. Nezáleží na tom, ve kterou ze 24 hodin začneš, ale jestli je to možné, začni v celou hodinu.

Dechový vzorec Kvantové pauzy

Strukturální rámec

quantum pause breath pattern


 

Koncepční pozornost Kvantové pauzy

možný rámec

quantum pause conceptual attention


 

Všeobecná časová osa

Velký portál

general timeline


 

Proces Svrchovaného Sjednocení

Vložená chování

sovereign integral process


 

Přístup k Velkému Návrhu

Různé vektory a jejich orientace

accessing the grand design


 

Hologram podvodu

Koncepční model

hologram of deception

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.