Evropská komise předložila dne 28. března akční plán pro vojenskou mobilitu. „Ulehčením vojenské mobility v rámci EU – vysvětluje zahraniční zástupce Unie Federica Mogherini – můžeme reagovat efektivněji, když vzniknou problémy.“ I když nebyl vysloven, odkaz na „ruskou agresi“ je zřejmý.

[wp_ad_camp_2]

Akční plán byl ve skutečnosti rozhodnut ne Evropskou unií, ale Pentagonem a NATO. V roce 2015 generál Ben Hodges, velitel amerických armádních sil v Evropě (US Army Europe), vyzval k vytvoření „vojenského schengenského prostoru“, aby americké jednotky mohly rychle čelit „ruské agresi“ volným pohybem z jedné evropské země do druhé, aniž by byly zpomalovány vnitrostátními předpisy a celními postupy.

Tato žádost byla přijata NATO: Severoatlantická rada, která se konala dne 8. listopadu 2017 na úrovni ministrů obrany, oficiálně požádala Evropskou unii, aby „zavedla vnitrostátní pravidla, která usnadní průchod vojenských sil přes hranice a současně zlepší civilní infrastrukturu tak, aby byla přizpůsobena vojenským požadavkům“.

15. února 2018 oznámila Severoatlantická rada na úrovni ministrů obrany založení nového logistického velitelství NATO, jehož cílem je „zlepšit pohyb vojsk v Evropě a základní vybavení pro obranu“.

O více než měsíc později představila Evropská unie Akční plán pro vojenskou mobilitu, který přesně splňuje požadavky stanovené Pentagonem a NATO. Předpokládá „zjednodušení celních formalit pro vojenské operace a přepravu nebezpečných věcí ve vojenských oblastech“.

Tímto způsobem je připraven „vojenský schengenský prostor“, s tím rozdílem, že nejde o volný pohyb lidí, ale tanků.
Pohyb tanků a jiných vojenských vozů po silnici a železnici není totéž jako pohyb běžných vozidel a vlaků. „Stávající překážky pro vojenskou mobilitu“ proto musí být odstraněny úpravou „infrastruktury, která není vhodná pro hmotnost nebo velikost vojenských vozidel, zejména mostů a kolejnic s nedostatečnou nosností“. Například pokud most není schopen udržet hmotnost kolony tanků, bude muset být posílen nebo přestavěn.

[wp_ad_camp_2]

Evropská komise „určí části transevropské dopravní sítě vhodné pro vojenskou dopravu včetně potřebné modernizace stávající infrastruktury“. Musí být provedena na desítkách tisíc kilometrů silniční a železniční sítě. To bude vyžadovat enormní náklady pro členské státy s „možným finančním příspěvkem EU na takové práce“.

Nicméně my, evropští občané, vždy zaplatíme tyto „velké skutky“, zbytečné pro civilní využití, následnými škrty na sociální výdaje a investice do projektů veřejných služeb.

V Itálii, kde jsou finanční prostředky na rekonstrukci zemětřesných zón vzácné, budou muset být vynaloženy miliardy eur na obnovu infrastruktur vhodných pro vojenskou mobilitu.

27 členských států EU, z nichž 21 je součástí NATO, je nyní vyzváno, aby tento plán prozkoumaly. Itálie by proto měla mít možnost ji odmítnout.

To by však znamenalo, že příští vláda by se postavila nejen proti EU, ale i NATO pod velením USA a začala se vymaňovat ze strategie, která s vynálezem ruské hrozby připravuje válku proti Rusku.

Bylo by to pro Itálii zásadním politickým rozhodnutím, což však vzhledem k podřízenosti USA zůstává v oblasti politické fikce.

[wp_ad_camp_2]

Překlad: jena, Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.