Za peníze si zřejmě nelze koupit nejčistší lásku, ale dá se za ně koupit ta nejlepší rakovina, na níž člověk zemře. Pro gigant Monsanto, který se podílí na pravidlech i chaosu ohledně geneticky modifikovaných plodin, známý svými zastrašujícími praktikami vůči farmářům, se v poslední době věci nevyvíjely příliš slibně. Společnost, která se sama jmenovala do funkce podporovatele záchrany světa, což zemědělcům působí potíže (biotechnologické plodiny jsou vnucovány jako nutriční spása pro Zemi), narazila na řadu zákonných zádrhelů, které uškodily jejím fondům a dokonce jsou tak velkým rizikem, že ji mohou potopit společně se společností Bayer AG. Tento německý koncern zakoupil Monsanto v loňském roce za 63 miliard dolarů.

[wp_ad_camp_2]

 

Záplava právních případů způsobila, že se odpor ke společnosti začíná stávat tradicí. Hlavním důvodem je používání glyfosátu, což je nejrozšířenější herbicid na světě, který se prodává od roku 1974 jako Roundup, a základní chemická látka v agrochemickém průmyslu. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace, v roce 2015 uvedla, že považuje glyfosát za „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“, kromě toho, že je genotoxický a zjevně karcinogenní pro zvířata.

Vloni v srpnu začala řada právních případů, kdy státní soud v San Francisku rozhodl ve prospěch Dewayneho „Lee“ Johnsona, 46letého bývalého zaměstnance školy, který měl na starosti údržbu areálu, a nařídil náhradu škody ve výši 289 milionů dolarů. (Částka byla následně snížena na 78 milionů dolarů.) Porota byla přesvědčena, že použití herbicidu Roundup, v jehož složení je glyfosát, bylo ve skutečnosti příčinou, proč Johnson onemocněl rakovinou. Bylo také zjištěno, že společnost nevěnovala dostatečnou pozornost tomu, aby varovala žalobce před hrozícím nebezpečím, a zároveň je v tomto procesu vinna „zlým úmyslem nebo útlakem“.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Během procesu se tak vynořil obraz šelmy, která nekompromisně udržuje kritiky na uzdě a zastrašuje protivníky. Advokát Brent Wisner měl zájem na vyřešení tohoto případu. „Společnost Monsanto přesněji řečeno sešla z cesty a začala šikanovat… a bojovat proti nezávislým výzkumným pracovníkům.“ Wisnerovy důkazy – řada interních e-mailů společnosti Monsanto – ukazují, že společnost neochvějně odmítala varování, která byla jak kritická, tak vědecká. „Bojovali proti vědě.“

To bylo vyvráceno nepříliš přesvědčivým argumentem, který vznesl právník společnosti Monsanto George Lombardi. „Převažují vědecké důkazy, že produkty na bázi glyfosátu nezpůsobují rakovinu a ani nezpůsobily rakovinu u pana Johnsona.“

Toto sdělení je zcela v souladu s programem Monsanto, který je založen na zkreslování a zamlžování empirických údajů o používání herbicidů. Závěry, k nimž dospěla agentura IARC v roce 2015, popudily společnost Monsanto, přestože tato zjištění byla na určité úrovni kvalifikovaná. Christopher Wild, šéf agentury IARC, zastával v rozhovoru s Le Monde jednoznačný názor: Společnost začala běsnit. „V minulosti jsme byli napadeni, čelili jsme pomlouvačným kampaním, ale tentokrát jsme cílem dobře zorganizované kampaně nevídaných rozměrů a délky trvání.“ Společnost Monsanto odmítla závěry agentury jako „vědecké nesmysly“, produkt „účelového výběru“, v jehož pozadí je předpojatá agenda.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Společnost Monsanto na agenturu dle očekávání dotírala, za pomoci advokátní kanceláře Hollingsworth požadovala „návrhy, komentáře, datové tabulky… vše, co prošlo systémem IARC“. Pro případ, že by tento požadavek agentura odmítla, firma instruovala agenturu, aby „neprodleně podnikla všechny možné kroky, které jsou v její moci, a zachovala všechny tyto soubory nedotčené, dokud nebude podána žádost o formální předložení důkazů prostřednictvím amerického soudu“.

Tehdy začali intenzivně vyvíjet úsilí s cílem zfalšovat vědu a zmanipulovat výsledky. Šéf vědeckého oddělení společnosti Monsanto William Heydens navrhl jeden způsob, jak toho docílit: anonymní dokumenty pod tenkou rouškou vědecké legitimity. Jak Heydens poznamenal v e-mailu: „Udrželi bychom ceny dole, kdybychom psali my, a oni by tak říkajíc jen editovali a podepisovali by se pod to.“ To byla praxe, o níž společnost věděla; v roce 2000 byl jeden dokument napsán takovým způsobem, že obsahoval nápadně málo detailních informací ve spojitosti se zaměstnanci společnosti Monsanto.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Z hlediska bezpečnosti byla společnost Monsanto také opatrná, pokud jde o ujištění, že agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) je na stejné lodi – minimálně tehdy, když přišlo na ukončující nebo nepříjemné vyšetřování. Jess Rowland, bývalý šéf divize pesticidů v agentuře EPA, se údajně v dubnu 2015 pochlubil během rozhovoru s manažerem pro regulační záležitosti společnosti Monsanto: „Když se mi to podaří zhatit, měl bych za to dostat medaili.“ V říjnu toho roku Výbor pro posuzování rizik rakoviny (CARC), který je součástí agentury EPA, a jemuž předsedal Rowland (zázrak zázraků), vypracoval interní zprávu, v níž se tvrdí, že glyfosát, na rozdíl od závěrů agentury IARC, „není pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.

Johnsonův případ byl důležitý kvůli tomu, že soud umožnil rozsáhlou vědeckou argumentaci. To vzalo vítr z plachet právnickému týmu společnosti Monsanto (nyní Bayer). Tento přístup se bude opakovat i během následujících soudních řízení. V březnu tohoto roku federální soud v San Francisku jednohlasně vynesl verdikt, aby společnost zaplatila náhradu škody v hodnotě 80 milionů dolarů, neboť nevarovala žalobce Edwina Hardemana před rizikem rakoviny, spojeným s používáním herbicidu Roundup.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Ke třetímu úspěšnému případu došlo tento měsíc, kdy porota Vrchního soudu státu Kalifornie pro okres Alameda byla ochotná přiznat, že herbicid Roundup způsobil non-Hodgkinův lymfom u žalobců Alberty a Alva Pilliodových. Soudní svědectví, které trvalo 17 dnů, vedlo k rozhodnutí odškodnit každého z manželů částkou jedné miliardy dolarů.

Nařízení ohledně odškodného s represivní funkcí se zaměřilo především na zjištění, že společnost Monsanto „se angažovala v jednání se zlým úmyslem, útlakem nebo podvodem, kterých se dopustil jeden nebo více úředníků, ředitelů nebo hlavních zástupců společnosti Monsanto“.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Rýsuje se další případ, kdy Monsanto zažalovala Sharlean Gordonová s celou kohortou soudících se osob, který se bude konat 19. srpna na Federálním soudě v okrese St. Louis. Formulace je osvědčená a pravdivá – tvrdí, že byli poškozeni jako “přímý a bezprostřední výsledek nedbalého, úmyslného a protiprávního jednání [Monsanto] v souvislosti s koncepcí, vývojem, výrobou, testováním, obalovou technikou, propagací, marketingem, distribucí a/nebo prodejem herbicidu Roundup a/nebo dalších výrobků společnosti Monsanto, obsahujících glyfosát.“

Odborníci, kteří dohlížejí na zákonnost, tisíce dalších soudících se osob, a mnoho dalších lidí z okresu St. Louis netrpělivě čekají na to, zda se společnost konečně dočká nějaké úlevy poté, co dostala v Kalifornii takový nářez. Společnost zaměstnává v této oblasti poměrně hodně zaměstnanců, a také se výrazně podílí na charitě. Avšak soucítění místních porotců by nemělo ubrat na reputaci soudu v St. Louis, který vynesl verdikty ve velkých případech proti různým korporacím, jak uvádí jedno příznivě nakloněné fórum. Kladný postoj ke společnosti Monsanto-Bayer by mohl do té doby skutečně vyprchat.

zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.