;

Petícia občanov SR na odstúpenie Slovenskej republiky od tzv. Lisabonskej zmluvy a nastolenie ústavnosti obnovou suverenity volených orgánov SR vo všetkých oblastiach štátnej moci.

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (v ďalšom texte aj ako „SR“ ) v zmysle čl. 27 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ( ďalej len ako „Ústava SR“ ) a v zmysle § 1 zákona č. 85/1990 Zb., týmto žiadame Vládu Slovenskej republiky aby vykonala potrebné právne kroky na odstúpenie Slovenskej republiky od tzv. Lisabonskej zmluvy z dôvodu jej nelegitímnosti a protiústavnosti.

Žiadame tiež Národnú radu Slovenskej republiky, aby svojim záväzným uznesením v pléne zaviazala vládu: 1. povinnosťou stiahnuť pripojenie Slovenskej republiky k tzv. Lisabonskej zmluve; 2. zastavením akýchkoľvek aktivít, súvisiacich s prenášaním pilierov suverenity, (ako napríklad obrany, spravodajských služieb, prokuratúry, sociálnej, azylovej, daňovej, rodinnej, migračnej politiky a podobne) na nadnárodné orgány a organizácie; 3. začala všetky potrebné kroky na vrátenie rozhodujúcej väčšiny nadnárodnými orgánmi a inštitúciami uzurpovaných kompetencií do rúk nositeľov suverenity, zvrchovanosti a štátnosti Slovenskej republiky, ktorými sú občania Slovenskej republiky a ich volené zákonné orgány na všetkých úrovniach.

 

 

 

Legitímnym nositeľom suverenity nemôže byť žiadny nadnárodný orgán, ktorého slovenské zastúpenie bolo kreované volebnou účasťou hlboko pod požadovaným limitom na platnosť referenda v našom štáte, a ktorý týmto spôsobom voliči odmietli ako legitímneho podieľnika na správe vecí verejných. Tzv. Lisabonská zmluva a nezákonne v rozpore s Ústavou SR získané právomoci nadnárodných orgánov a inštitúcií EÚ zásadným spôsobom zasahujú do suverenity a nezávislosti rozhodovania volených orgánov Slovenskej republiky o budúcom smerovaní SR vo všetkých oblastiach a spôsobujú, že náš štát a jeho volené orgány sa stali bábkovým režimom pod diktatúrou nadnárodnej oligarchie.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou ďalej vyjadrujeme, že ako zdroj štátnej moci sme v intenciách Ústavy Slovenskej republiky pripravení chrániť zvrchovanosť a nezávislosť Slovenskej republiky na území Slovenska vo všetkých oblastiach. Toto právo zároveň považujeme za neodňateľné a nedotknuteľné s najvyššou prioritou.

Vzhľadom na jej vysokú a pretrvávajúcu aktuálnosť svojim podpisom vyjadrujeme súhlas s textom a obsahom pripojenej „Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity Slovenskej republiky“ z novembra 2017, iniciovanej skupinou slovenských osobností, ktoré sa svojimi činmi zásadným spôsobom zaslúžili o vznik suverénnej, zvrchovanej a nezávislej Slovenskej republiky.

PETICE ZDE

Nitrianska deklarácia za zachovanie suverenity Slovenskej republiky

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.