Prichádza 29. výročie Nežnej revolúcie. Prevrat nikým neorganizovaný a nepripravovaný?

Udalosti z roku 1968 vyvrcholili Sviečkovou manifestáciou 25.3.1988, následne až v r. 1989 po 17. novembri došlo k pádu zriadenia.

Hlavnou postavou v tejto revolúcii (z pozadia) a takisto po nej je George Soros.

20 rokov činnosti v prospech Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti  sa píše:

George Soros začal u nás poskytovať filantropické prostriedky cez „podvratnú“ Nadáciu Charty 77, ktorá vznikla v roku 1978 v Štokholme, ešte v časoch Československej socialistickej republiky. Do tejto nadácie finančne prispievalo množstvo ľudí a organizácií z Európy i zo zámoria, pričom medzi kľúčových podporovateľov patril práve George Soros.

Pôvodným cieľom nadácie bolo udržiavať nezávislé myslenie a kultúru v Československu podporovaním vydávania samizdatovej literatúry, ako aj ľudí, ktorí trpeli z dôvodov politickej perzekúcie. Medzi Slovákov, ktorým nadácia pomohla, patrili aj disidenti Dominik Tatarka, Ján Čarnogurský a Miroslav Kusý.
Bezprostredne po Nežnej revolúcii (1989) začala Nadácia Charty 77 pôsobiť oficiálne aj
v Československu (so zastúpeniami v Prahe, Brne aBratislave).

Z iniciatívy Wendy Luers, známej aktivistky a manželky bývalého veľvyslanca USA v Československu, bola zriadená zámorská nadácia Charter 77 Foundation – New York. George Soros patril v tomto období ku kľúčovým donorom týchto sesterských nadácií. Na rozbeh aktivít československej Nadácie Charty 77 venoval 1 milión dolárov a pomohol aj pri štarte americkej nadácie. Po páde železnej opony vznikla potreba budovania demokratických inštitúcií a nadväzovania kontaktov so Západom. Nadácia sprostredkúvala podporu  vydavateľskej činnosti, vedy, kultúry, vzdelávania,zdravotníctva, ochrany ľudských práv a rodiacej sa občianskej spoločnosti. Prostredníctvom cestovných grantov venovala osobitnú pozornosť stážam študentov, odborníkov a politikov v USA či západnej Európe, ako aj prijímaniu odborníkov a lektorov angličtiny zo Západu u nás.

George Soros po prvý raz zavítal do Bratislavy už v decembri 1989, keď nadviazal kontakty s predstaviteľmi Verejnosti proti násiliu. Vtedy sa dohodol na spolupráci so Zuzanou Szatmáry, riaditeľkou bratislavskej pobočky Nadácie Charty 77.
Československá Nadácia Charty 77 bola zaregistrovaná ako samostatný právny subjekt vo
februári 1990. O slovenských projektoch rozhodovala správna rada, v ktorej boli osobnosti zo sveta kultúry a vedy, akými boli Milan Šimečka (filozof a spisovateľ), Mária Filková (environmentalistka), Ivan Hoffman (spisovateľ a novinár), Jolana Kusá (sociologička), László Szigeti (spisovateľ), Juraj Špitzer (spisovateľ), Tomáš Hrúz (IT špecialista). Nadácia Charty 77 až do konca roku 1992, kedy bola v Bratislave zaregistrovaná samostatná Sorosova nadácia pod názvom Open Society Fund, spravovala
jeho prostriedky určené pre slovenské projekty.

     


     


Marián Čalfa- predseda vlády ČSSR/ ČSFR a George Soros 15.12.1989.

Soros naviazal kontakty napríklad s Karlom Schwarzenbergom , Alexandrom Dubčekom, Františkom Janouchom, či Václavom Havlom. Soros sa s K. Schwarzenbergom stretol už v roku 1988 vo Viedni:


Alexander Dubček, George Soros, František Janouch 25.01.1990.

15.2.1990 Verejnosť proti násiliu (VPN) podporuje, aby  sa stala z nedokončenej budovy Slovenskej národnej rady pri Bratislavskom hrade  stredoeurópska univerzita Georga Sorosa.

8.3.1990 sa v tlači objavil tento text, kde Rudolf Schuster- vtedajší predseda Slovenskej národnej rady, sľúbil že Európska univerzita G. Sorosa by mohla sídliť vtedy ešte v nedokončenej budove SNR pri Bratislavskom hrade (v dnešnej NRSR).

Nadácia Open Society Fund bola zaregistrovaná na Slovensku v novembri 1992 a Rachel Tritt sa stala jej prvou riaditeľkou.

V roku 1993 po vzniku Slovenskej republiky sa stretol Soros  v septembri aj s prezidentom SR Michalom Kováčom a tým sa začal boj proti Mečiarovi, ktorý končil až v roku 1998.

George Soros, Pavol Demeš a Michal Kováč 21.9.1993.


Sorosa  chceli  označiť ako personu non grata v roku 1995.

Zachráňme Markízu september 1998


Mikuláš Dzurinda, Robert Fico, Béla Bugár, Michal Kováč.

 

 

Soros po 10 rokoch po nežnej revolúcii ( v r. 1999)  pre český dokument povedal:

 

Soros o Havlovi.

 

Vyjadrenia Martina M. Šimečku, Juraja Smatanu a Vladimíra Mečiara k Sorosovi:

Súvisiace články:  
Zdroje:

20 rokov činnosti v prospech Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti:  http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/OSF-20-rokov-cinnosti.pdf 

AntiSoros ( facebook)