Zpráva o smrti 53letého pedagoga, bioetika, pravdivého křesťana, ThDr. René Baláka PhD., byla pro všechny velkým šokem. Zemřel nečekaně dne 20. 9. 2021. Oficiální oznámení jako důvod smrti uvádí mozkovou mrtvici. Klademe otázku: Je možné dnes pomocí současné moderní techniky způsobit mozkovou mrtvici nebo infarkt? Pokud je to možné, pak René Balák nebyl jen bojovníkem za pravdu, ale i mučedníkem.

Poslední slova René Baláka ke svým milovaným Slovákům můžeme přirovnat k Mojžíšově výzvě vyvolenému národu: „Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a zlořečení; vyvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (Dt 30,19)

Video, které René Balák nahrál několik hodin před smrtí, je testamentem slovenskému národu. Je alarmujícím voláním k probuzení svědomí lidu s cílem jeho záchrany před programovanou autogenocidou.

Kéž by co nejvíce Slováků, kteří hledají pravdu a staví se za život, odpovědělo na jeho výzvu k jednotnému národnímu odporu proti systému genocidy, dokud je čas. Kéž by se probrala z apatie zvláště studentská mládež, kterou tolik miloval! On svým slovem i svou smrtí svědčí o pravdě a nejvyšších morálních hodnotách. Stavěl se proti síle lži a smrti, která v kořeni ničí rodinu a lidský život.

Jako odborník fundovaně poukazoval na organizovaný covid-podvod. Stal se sakrální obětí! Ta kéž je rozbuškou k povstání celého slovenského národa! Ať odhodí prapor zrady a strachu a postaví se proti teroru, který vede k jeho sebezničení!

Dá se předpokládat, že v brzké době jeho poslední prorocké video bude vymazáno. Kéž si ho každý Slovák stáhne a snaží se naplnit jeho odkaz.

Viz https://www.gloria.tv/post/Z8g6xcrSgY721JyS3Kvx3MUYr

René Balák po hrdinném boji za pravdu proti satanskému systému lži a smrti přešel do věčného života, k Tomu, který sám je Pravda a Život.

V modlitbě pamatují

Eliáš – Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr, Timotej OSBMr – Biskupové sekretáři

Dne 22. 9. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy – sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.


Otázka: Je možné dnes pomocí současné moderní techniky způsobit mozkovou mrtvici nebo infarkt?

Ano, samozřejmě je možné způsobit mozkovou mrtvici nebo infarkt pomocí techniky. A nemusí to být technika moderní. CIA se takto zbavovala nepohodlných lidí už před 30ti lety.  t.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.