…..o nebezpečí očkování neustále na tadescu píšeme. Nejen na celém světě ale také i v Čr a na Slovensku je čím dál tím více poškozených mladých dívek „údajnou ochrannou vakcínou proti HPV“ GARDASIL…..

Každému rodiči před narozením dítěte doporučuji si zakoupit knihu od Johna Virapena NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK: SMRT

Dostupná je zde u několika firem, nejlevnější je u ALZY: https://www.zbozi.cz/vyrobek/nezadouci-ucinek-smrt-john-virapen/

Vakcína proti HPV má taky vedlejší účinnek neplodnost očkované osoby a prokazatelně dle mnohých výzkumů je naprosto zbytečná a nepomáhá. Následující článek je opět o zbytečné smrti dívky, jejíž rodiče, či dívenka chtěli mít v životě JISTOTU. Velice úsměvné a zároveň smutné.

Další dospívající žena zemřela po očkování proti HPV – věda mluví sama za sebe

 

Devatenáctiletá dívka jménem Jasmin Soriat zemřela ve spánku poté, co dostala očkovací vakcínu proti rakovině děložního čípku.

Je jen další z mnoha obětí očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Většina žen po očkování trpí nepříznivými vedlejšími účinky této vakcíny, které jsou velice extrémní. V některých případech končí smrtí.

Vzpomínám na to, jak jsem dostala vakcínu proti HPV. Byla jsem mladá, citlivá teenagerka a moje máma byla znepokojena tím, že jsem sexuálně aktivní a vystavuji se potenciálnímu riziku rakoviny děložního čípku.

Jako každá citlivá máma i ona se obrátila na mého lékaře, jenž mi samozřejmě doporučil vakcínu proti HPV s názvem Gardasil.

Odehrálo se to ještě před několika lety, kdy veřejnost neměla tolik informací o potenciálním riziku této očkovací vakcíny jako má dnes. Mluvím o tom, protože kdybych tehdy poznala všechna rizika, která s sebou přináší tato vakcína, určitě bych s ní nesouhlasila.

Jsem si jistá, že nejsem jediná, kdo smýšlí stejně. Tisíce mladých žen zažily na vlastní kůži všechny nepříznivé vedlejší účinky vakcíny proti HPV. Jejich život byl mnohokrát poznamenán jejími škodlivými účinky.

Navzdory všem současným diskuzím týkajících se vakcíny proti HPV a všem potenciálním rizikovým faktorům (včetně úmrtí pacienta) dostávají tuto vakcínu tisíce dalších dívek rok co rok.

Časopis s názvem The Daily Mail právě uveřejnil článek s názvem „Teenagerka zemřela ve spánku několik týdnů poté, co dostala vakcínu proti HPV. Experti odhalili, že životy tisíců dívek byly zničeny kontroverzní injekcí“.

V článku se podrobně píše o tom, jak zemřely tyto mladé dívky poté, co jim byla podána očkovací vakcína proti HPV. Popisují se také vedlejší účinky vakcíny.

Devatenáctileté ženy umírají po podání vakcíny proti HPV

Nyní se ale soustřeďme jen na jeden z nejnovějších případů týkající se nepříznivých vedlejších účinků vakcíny proti HPV: na úmrtí devatenáctileté dívky jménem Jasmin Soriat.

Mladá studentka z Vídně zemřela ve spánku, ale předtím, než k tomu došlo, trpěla širokou škálou zdravotních problémů. Hlavně poté, co dostala v pořadí druhou injekci.

Nemusela to být náhoda, neboť bezprostředně po očkování začala trpět neurologickými problémy. Pár týdnů po podání vakcíny proti HPV začala trpět poruchou dýchání.

Forenzní patolog, Dr. Johan Missliwetz, kterému soud nařídil provést v pořadí druhou soudní pitvu těla této dívky, zjistil, že vakcína proti HPV mohla být příčinou smrti.

Dr. Missliwetz vysvětlil: „Nemohl jsem najít žádnou logickou příčinu smrti, ale měl jsem dvě podezření. Jedním z nich byla geneticky podmíněná porucha srdce a druhým podezřením bylo úmrtí v důsledku podání vakcíny proti HPV.“

Když Dr. Missliwetz ohlásil své výsledky orgánům pro regulaci léčivých přípravků, „vedoucí členové zdravotnického establishmentu“ ho začali bombardovat telefonáty.

Dr. Missliwetz vysvětluje, že tito vysocí úředníci se pokoušeli „zasáhnout“ a oslovili ho také mnozí profesoři s požadavkem, aby přestal mluvit o testech očkovacích látek.

Na margo těchto telefonátů se vyjádřil následovně:

„Udělal jsem tisíce pitev, ale nikdy mi kvůli nim netelefonovali. Toto bylo mimořádné.“

Je moc zajímavé, že Dr. Missliwetz se následně rozhodl, že odchází do „předčasného důchodu.“

Další případy poškození, která způsobila vakcína proti HPV

Ruby Shallom, šestnáctiletá britská dívka, dostala vakcínu proti HPV a skončila s paralýzou tří končetin.

Jen pár týdnů po očkování začala Shallom pociťovat žaludeční křeče, závratě, neidentifikovatelné bolesti, bolesti hlavy a únavu.

O dva roky později jí úplně znecitlivěly nohy.

Lékaři odmítají uznat, že její zranění a zdravotní problémy by mohly jakkoli souviset s vakcínou proti HPV. Místo toho její stav označili za takový, který má psychologické pozadí.

Jeden mladý muž jménem Colton utrpěl extrémní poškození po podání vakcíny proti HPV, když mu bylo třináct let. Začalo to bolestí v krku a skončilo úplnou paralýzou. Více o jeho příběhu si můžete přečíst v jiných článcích.

The Independent publikoval článek, v němž podrobně popsal případy 131 mladých žen, které byly ochotné mluvit o svých zkušenostech s očkovacími vakcínami proti HPV, a pak ještě dalších 18 mladých dívek, které přišly se svými příběhy o týden později.

V článku se vysvětluje, že mnoho životů bylo „obráceno naruby“ v důsledku drastických vedlejších účinků Gardasilu, vakcíny proti HPV.

Navzdory všem lidem, kteří se přihlásili po přečtení článku zveřejněného v časopisu The Independent, mnozí zdravotničtí úředníci i nadále tvrdí, že vakcína proti HPV je naprosto bezpečná.

Z našeho pohledu je zřejmé, že tento problém vyžaduje více testů a že zdravotní problémy adolescentů je třeba důkladněji prozkoumat.

Další důkazy naznačují, že vakcína proti HPV není bezpečná

Gardasil, který známe také jako vakcínu proti lidského papilomaviru (HPV), je podáván jako série tří injekcí, které se podají v průběhu šesti měsíců.

Jejich účelem má být zajištění ochrany proti infekci HPV a zdravotním problémům, které jsou s ní spojené. Přestože vládní instituce tuto vakcínu považují za bezpečnou, mnozí lékaři se vyjádřili, že vakcína proti HPV v nich vyvolává obavy.

Dr. Bernard Dalbergue, bývalý lékař, jenž spolupracoval přímo s výrobcem Gardasilu, se společností Merck, poznamenal:

„Je třeba přezkoumat úplný rozsah skandálu, který vznikl kolem očkovací vakcíny s názvem Gardasil. V období, kdy se tato vakcína dostala na americký trh, téměř každý věděl, že nebude stát za nic.

Diane Harperová, která je hlavní názorovou vůdkyní ve Spojených státech, byla jednou z prvních, která začala vytahovat věci, o kterých „se nesmí mluvit“ a poukazovala na jednu lež za druhou, na celou sérii podvodů.  

Předpokládám, že Gardasil se stane největším lékařským skandálem všech dob, protože v určitém okamžiku dojde k nahromadění dostatečného množství důkazů, aby se prokázalo, že tato vakcína, tento technický a vědecký omyl, nemá absolutně žádný vliv na rakovinu děložního čípku a že všechny tyto velmi nepříznivé účinky vakcíny, které ničí životy mladých lidí a způsobují ve většině případů smrt, neslouží žádnému jinému účelu než k vytváření zisku pro jeho výrobce.

Gardasil je zbytečný a stojí majlant! A aby toho nebylo málo, ti, kteří o tom rozhodují, na všech úrovních rozhodování, si to dobře uvědomují!

Případy syndromu Guillaina a Barrého, paralýzy dolních končetin, Münchhausenův syndrom (porucha, při níž pacient předstírá somatické nebo psychické poruchy, přičemž příčinou tohoto chování je dostat se do pozice pacienta) a encefalitida se mohou vyskytnout bez ohledu na to, jaká vakcína byla člověku podána.“

Dr. Dianne Harperová je jednou z mála světových specialistů na oblast porodnictví a gynekologie, kteří pomohli navrhnout a provést studie o bezpečnosti a účinnosti Gardasilu, druhou a třetí fázi, za účelem schválení této očkovací vakcíny.

Na světě je jen padesát odborníků na HPV a Dr. Harperová je jedním z nich, což z ní činí expertku na dané téma.

Jelikož ona sama se podílela na schválení Gardasilu, odsoudila vakcínu a uvedla, že vakcína není ani bezpečná, ani účinná. Uvedla, že testovací délka účinnosti vakcíny na prevenci před infekcí HPV není dostatečně dlouhá na to, aby se dalo úspěšně zabránit rakovině děložního čípku.

Tvrdí, že testování může trvat desetiletí. Podle jejího vyjádření očkování nesníží počet případů rakoviny děložního čípku, ale rutina pravidelných úprav papírů toho určitě dosáhne.

Asi 70 % ze všech žen, které dostanou HPV infekci, se s ní přirozenou cestou vypořádají samy, bez zásahu lékaře. Tělo si s touto infekcí dokáže zpravidla poradit samo. Této infekce si mnohdy ani nevšimnete, nerozpoznáte ji a nemusíte ji vůbec léčit. Přibližně 90 % žen si s infekcí poradí samo v průběhu asi dvou let.

O tři roky později bude infekcí trpět ještě 10 % žen. A 5 % z těchto případů přerostou do předrakovinového stavu.

A teď to shrňme: „Máme tu malou skupinu žen s předrakovinovým nálezem na čípku a nyní se podívejme na to, co se bude dít, když nález přeroste do invazivního karcinomu. Je vědecky dokázáno, že u žen s předrakovinovým nálezem na čípku trvá pět let, než se u 20 % z nich rozvine invazivní karcinom.

To je poměrně pomalý proces. Trvá třicet let, než se u 40 % žen rozvine invazivní karcinom děložního čípku.“

Doktorka Harperová pro CBS uvedla, že tyto vakcíny jsou v podstatě k ničemu. Vysvětlila, že „jejich přínos pro zdraví lidí je nulový, nedochází k žádné redukci rakoviny děložního čípku.

Ta je jenom odložena, posunuta, pokud očkovaných není více než 70 % všech sexuálně aktivních žen všech věkových kategorií a ochrana netrvá alespoň 15 let.“

Později začne mluvit o nebezpečích vakcíny mnohem opatrněji:

„Rodiče a mladé dívky musí vědět o tom, že existují případy, kdy došlo k úmrtí pacienta po podání vakcíny proti HPV. V práci doktora Sladea nebyly uvedeny všechny případy úmrtí, které byly nahlášeny.

Jedna třetina nahlášených úmrtí nebyla pro CDC dostupná. To způsobilo, že rodiče, kteří jsou pozůstalí zemřelých teenagerů, jsou zoufalí. CDC totiž ignoruje velmi vzácné, ale skutečné události, které se vůbec neměly stát.

Rodičům by měly být poskytnuty informace, které potvrzují skutečné, ale malé riziko úmrtí, které se vznáší nad očkovací vakcínou Gardasil.“

Peter Duesberg, profesor molekulární biologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, vysvětlil, co zjistil vědecký výzkum.

Výzkum potvrdil, že rakovina děložního čípku není vůbec způsobována virem HPV, a to ani přesto, co tvrdí výrobci očkovacích vakcín.

„Vakcína proti HPV by měla být stažena z trhu a měla by se přestat podávat. Tak by to mělo být až do doby, dokud se neprokáže, že opravdu chrání před rakovinou děložního čípku… Gardasil má nejvyšší počet zaznamenaných vedlejších účinků ve srovnání s jakoukoli jinou očkovací vakcínou,“ vysvětluje Duesberg.

„Jen ve Spojených státech je nahlášeno více vedlejších účinků způsobených Gardasilem, než jsou vedlejší účinky všech ostatních očkovacích vakcín a jejich kombinací.

Proti žádnému viru není nutné očkování, pokud neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že nezpůsobí něco jiného než jen to, že příležitostně způsobí bradavice, které budou eliminovány imunitním systémem.“

Dr. Christian Fiala, jehož specializací je porodnictví a gynekologie s působištěm ve Vídni, uvedl, že neexistuje absolutně žádný důkaz o tom, že vakcína proti HPV snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku.

Podle jeho slov „nikdo nikdy neprokázal, že vakcína proti HPV opravdu snižuje míru výskytu rakoviny děložního čípku“.

„Pokud nemáme žádný důkaz o tom, že rakovina děložního čípku je způsobena virem HPV, je v podstatě zbytečné očkovat lidi proti HPV, protože rakovina děložního čípku se u ženy rozvine bez ohledu na to, zda ji způsobuje HPV nebo něco jiného.“

Myšlenka na závěr

Protikladná tvrzení týkající se vakcíny proti HPV zde nezačínají, ale ani nekončí. Pokud se Gardasil bude nadále podávat mladým dospívajícím ženám po celém světě, aniž by se v jeho složení udělaly nějaké změny nebo aniž by se neprovedly další testy, lidé budou vůči této vakcíně skeptičtí, a to z dobrého důvodu.

Není to jen o Gardasilu. Úplně všechny očkovací vakcíny vyžadují další testování. Složky v mnoha z nich, například rtuť a hliník, představují vážné riziko ohrožení lidského zdraví.

Když se budete rozhodovat o tom, jestli necháte vaše dítě očkovat proti HPV, doporučujeme, abyste si udělali svůj vlastní průzkum. O každé očkovací vakcíně.

Nejde o to, abyste byli zastánci nebo odpůrci očkování. Je to o uvědomělém odborném přístupu k vlastnímu životu. Je třeba si uvědomit, že s mnoha očkovacími vakcínami jsou velmi vážné problémy.

Tím, že si zjistíte více informací o očkovacích vakcínách, pomůžete ochránit sebe i vaše blízké, a nakonec pomůžete i lékařské komunitě, aby mohla tyto problémy odstranit a informace o tom posunout dál.

Dobrá přednáška o daném tématu

Dr. Lucija Tomlijenovič, PhD., je postdoktorandka na Univerzitě Britské Kolumbie, kde působí v oblasti lékařské neurovědy.

Jak se může společnost CDC a Merck odvolávat na účinnost a bezpečnost Gardasilu, když neakceptuje jeho kontrolu?

Dr. Tomljenovič zkoumá dostupné údaje. Ty naznačují, že pro tuto vakcínu neexistuje žádná indikace. Vychází ze svého výzkumu účinku vakcíny na papáju.

Říká, že tvrzení o účinnosti vakcíny nejsou ničím dokázána.

A ptá se: „Je to etické, aby byly mladé ženy vystavovány riziku úmrtí nebo výskytu autoimunitních onemocnění v předškolním věku kvůli vakcíně, která zatím nezabránila ani jedinému případu rakoviny děložního čípku, nemoci, která se může vyvinout o 20 až 30 let později poté, co je člověku podána vakcína proti HPV.

Jaký to má význam, když tomuto onemocnění lze předcházet jednoduchým pravidelným fyzikálním vyšetřením, který s sebou nepřináší žádná rizika?“

Zpracovala: Vylectese.cz https://www.vylectese.cz/dalsi-dospivajici-zena-zemrela-po-ockovani-proti-hpv-veda-mluvi-sama-za-sebe/

tm: Co dodat? Jen jedno: Máte-li svoje děti rádi a milujete je, nenechejte je očkovat

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.