Někteří lidé spekulují o tom, že narůstající smog způsobí zachytávání většího množství tepla ze slunečního záření v atmosféře, následkem čehož dojde k postupnému roztání polárních čepiček. Já si však myslím, že smog a další faktory, jako změna obsahu CO2 a sopečného popílku se projeví jako zanedbatelné vlivy na naše budoucí klima.

Dr. Hurd C.Willett, profesor meteorologie z massachusettské MIT, přichází s odpovědí. Dr. Willett, jeden z našich spolupracovníků v tomto roce, nám ukázal, jak cyklické změny klimatu kopírují pravidelné změny v aktivitě slunečních skvrn, které se starají o silné výboje elektrické energie z naší hvězdy.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Nyní jsme přesvědčeni, že náš výzkum potvrzuje teorii o přímém vztahu Slunce a pozemského klimatu.

Sluneční skvrny jsou pečlivě zaznamenávány již více než 200 let. Zjišťujeme, že proces přibývání a tání ledovců vykazuje ohromující korelaci se slunečními bouřemi a teplotními trendy, spřihlédnutím ke zpoždění způsobeném setrvačností procesů.

 

 

Komentář: Uvedený text je starý více než 50 let. Již tenkrát věděli, jak to se změnami klimatu na Zemi je. Pro ilustraci ještě přidáváme obrázek titulní strany magazínu TIME z prosince 1973 – jako vzpomínku na dobu, kdy vědci nebyli zdaleka pod takových tlakem politických potřeb, dostávali granty na opravdový výzkum a agenda tzv. globálního oteplování byla ještě v plenkách.

 

 

Tony Heller – The Deplorable Climate Science Blog
31.května 2019
Překlad: redakce Na Severu
Fotografie © National Geographic

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.