Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země
  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

 • Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách
  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

 • Zprávy ze dne 24.9.2023
  Zprávy ze dne 24.9.2023

  Zprávy ze dne 24.9.2023

Návrh zákona o povinnom očkovaní: bývalý šéf LKA varuje poslancov pred dôsledkami

Bývalý vysoký úradník LKA (Štátny úrad kriminálnej polície) píše otvorený list nemeckému parlamentu, v ktorom varuje pred plánovaným zákonom o povinnom očkovaní a jeho dôsledkami – aj pre poslancov.

Dňa 3. marca 2022 predložilo 235 poslancov Spolkového snemu návrh zákona na obmedzenie základného práva na telesnú integritu a na príslušnú zmenu zákona o ochrane pred infekciami. Oficiálny názov dokumentu je „Zákon o vzdelávaní, poradenstve a očkovaní všetkých dospelých proti SARS-CoV-2 (SARSCovImpfG)“. Sprievodný dokument parlamentu č. 20/899 sa podrobne zaoberal návrhom zákona na celkovo 50 stranách.

V otvorenom liste adresovanom nemeckému parlamentu sa na poslancov obracia Uwe Kranz, bývalý prezident Krajinského kriminálneho úradu Durínska a bývalý dlhoročný projektový manažér policajného úradu EÚ Europol. Nemôžu súhlasiť s návrhom zákona alebo stiahnuť už daný podpis, povedal Kranz, ktorý dnes pôsobí ako nezávislý bezpečnostný poradca.

Kranz vo svojom liste vysvetlil, že v súčasnosti dokonca RKI preformulováva svoje hodnotenie rizika a píše len, že „očkovanie v podstate poskytuje dobrú ochranu pred ťažkým priebehom a hospitalizáciou v dôsledku Covidu-19“ a že očkovanie by „najmä v prvých týždňoch … znížilo riziko prenosu“.

Povinné očkovanie ako trestný čin

Kranz v tejto súvislosti upozorňuje, že sa hovorí o „znižovaní“, nie o prevencii alebo „účinnej ochrane iných“. Už to by malo stačiť na zastavenie celého návrhu zákona, domnieva sa bývalý vysoký bezpečnostný predstaviteľ. Poslancom preto odporúča, aby sa “intenzívne informovali, uvažovali a politicky sa preorientovali”.

Kranz žiadal, aby parlament bral vážne varovné signály tisícov lekárov, vedcov a odborníkov. Podľa jeho slov existuje podozrenie, že očkovanie Corona je “príčinou prudkého nárastu neočakávaných, náhlych úmrtí v roku 2021, a to práve v mladých vekových skupinách”. Súčasný zvýšený počet prípadov myokarditídy a perikarditídy naznačuje, že počet závažných a smrteľných vedľajších účinkov sa v strednodobom a dlhodobom horizonte zvýši.

“Pokiaľ sa to nedá vedecky a presvedčivo vyvrátiť a vylúčiť, je všeobecná povinnosť očkovania nezodpovedným zločinom proti ľudskosti.” Nikto z poslancov, ktorí hlasovali za návrh zákona, by sa neskôr nemohol ospravedlniť tým, že nepoznal skutkový a právny stav.

Nebude možné ani uplatniť “nadprávny výnimočný stav”. Bývalý špičkový kriminálny vyšetrovateľ upozorňuje, že schválenie tohto zákona je potrebné klasifikovať ako podmienené úmyselné ublíženie na zdraví – s možným následkom smrti.

Protiústavný zákon

Podľa Kranza je zákon protiústavný, pretože “nie je ani vhodný, ani potrebný, ani primeraný” na účinné obmedzenie počtu závažných ochorení. O “účinnej vonkajšej ochrane” sa už nehovorí.

Kranz vo svojom liste pripomína otvorenú výzvu 81 vedcov a lekárov spred niekoľkých dní proti plánovanému povinnému očkovaniu. Písomne sa obrátili aj na nemecký parlament a zdôraznili: “Povinné očkovanie nie je vhodné, potrebné ani vhodné na účinné zníženie počtu závažných ochorení a na zabránenie výraznému preťaženiu systému zdravotnej starostlivosti.”

Podľa vedcov sa očakáva “najmenej 80 % neohlásených podozrivých prípadov vedľajších účinkov očkovania”. Vzhľadom na tento vysoký rizikový potenciál nie je povinné očkovanie “vhodné”. Z týchto dôvodov je podľa Kranza povinné očkovanie protiústavné.

Účinky očkovania, vedľajšie účinky a problémy s oznamovaním

Okrem toho si odporúčanie na očkovanie vyžaduje “zvážiť nebezpečenstvo kovidovej choroby s účinnosťou vakcíny a nebezpečenstvom očkovania (vedľajší účinok očkovania)”. Čím slabšia je účinnosť alebo čím závažnejšie sú vedľajšie účinky, tým skôr sa očkovanie neodporúča.

Podľa listu údaje ukazujú, že aj počiatočná účinnosť očkovania je len relatívne nízka a v priebehu niekoľkých mesiacov výrazne klesá. Ani pri posilňovacom očkovaní sa nepodarilo preukázať spoľahlivý účinok. Naopak, imunita po skoršej infekcii vírusom SARS-CoV-2 je oveľa účinnejšia. Ten tiež vydrží dlhšie a zrejme lepšie chráni pred variantmi vírusov.

Kranz vo všeobecnosti vysvetlil, že “neexistujú žiadne prísne vedecké dôkazy o ochrannom účinku” podmienečne schválených vakcín – “ani na vlastnú ochranu, ani na ochranu iných”. Preto sa neodporúča prijať všeobecnú zákonnú povinnosť očkovania. Namiesto toho by sa malo zvážiť strategické použitie liekov, ako sú Paxlovid, Remdesivir a iné.

Hoci existujú zákonné a regulačné povinnosti hlásiť vedľajšie účinky, až 90 % z nich sa stále nehlási Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI) ako podozrivé prípady. Preto je frekvencia závažných vedľajších účinkov dávky vakcíny Corona dvadsaťkrát vyššia ako pri očkovaní proti chrípke. Dokonca aj smrteľné vedľajšie účinky by boli 16-krát častejšie.

Podľa Kranza to znamená, že v minulom roku sa vyskytlo 23 000 až 46 000 prípadov závažných komplikácií pri očkovaní. 70 % z nich sa vyskytlo u osôb mladších ako 40 rokov. Len menej ako 50 % z nich však bolo “uznaných ako vyvolaných očkovaním”. V zásade by to bolo v súlade so zisteniami Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC), ktorého databáza nežiaducich účinkov liekov (EudraVigilance) zaznamenala od začiatku očkovania viac ako 1 070 000 prípadov podozrení na nežiaduce účinky – viac ako 230 000 z nich bolo klasifikovaných ako závažné a takmer 9 900 ako smrteľné.

Kranz tieto údaje zhrnul do porovnávacieho výpočtu a uviedol, že z hľadiska počtu podaných dávok vakcíny bolo na milión injekcií zaznamenaných 1 272 prípadov podozrení na nežiaduce reakcie – 278 závažných a 12 smrteľných.

Nedostatky systému hlásenia vedľajších účinkov očkovania poukazujú na vysoký počet nenahlásených prípadov. Kranz poukázal na stále prebiehajúce vedecké štúdie o vyššie uvedenom temnom čísle vedľajších účinkov očkovania, na údaje o všetkých hospitalizovaných prípadoch, ktoré poskytol Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (Odmeňovací systém nemocníc), a na údaje o jedenástich miliónoch poistencov (BKK).

Pokiaľ ide o poslednú menovanú, analýza všetkých poisťovní BKK v Nemecku, ktorú nedávno vykonala spoločnosť ProVita, fond zdravotného poistenia, spôsobila značný rozruch. Po zverejnení týchto údajov bola jej dlhoročná správna rada bezodkladne prepustená. V liste Inštitútu Paula Ehrlicha poukázal na štatistické nezrovnalosti s oficiálnymi údajmi o hlásených vedľajších účinkoch očkovania.

Je ohrozený systém zdravotníctva?

Napokon sa Kranz venuje pôvodnému dôvodu mnohých opatrení Corony, a to možnému ohrozeniu systému zdravotníctva. Podľa Kranza to v zásade závisí od dvoch faktorov: počtu lôžok (najmä lôžok intenzívnej starostlivosti) a potrebného personálu.

To, na čo Kranz naráža, sa rýchlo ukáže. Vďaka zákonu o pomoci nemocniciam a štrukturálnemu fondu nemocníc bolo počas pandémie zatvorených 34 nemocníc. Počet nemocničných lôžok klesol o takmer 30 % a v súčasnosti činí 9 138 lôžok. Podľa jeho slov je viac ako 21 percent lôžok intenzívnej starostlivosti neobsadených a personálna situácia na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa tiež sťažuje na dvanásť percent neobsadených miest. Celkovo je v nemocniciach, v ošetrovateľských a záchranných službách takmer 25 % voľných pracovných miest – následky povinného očkovania v zdravotníckych zariadeniach, ktoré platí od 16. Marca v tom zarátané nie sú.

Vďaka “riadiacej skupine medzi jednotlivými spolkovými krajinami (tzv. systém ďatelinového listu)” by sa však mohli odstrániť štrukturálne alebo miestne prekážky a predísť preťaženiu nemocníc a ich jednotiek intenzívnej starostlivosti. Ako dôkaz týchto tvrdení Kranz uviedol “Analýzy výkonov nemocníc a paušálnych náhrad v kríze Corona. Výsledky za obdobie január až december 2020”, ktorú si objednalo spolkové ministerstvo zdravotníctva, a označil ju za “neserióznu”, ak chce teraz niekto odvodzovať povinnosť štátu chrániť v podobe všeobecnej povinnosti očkovania s opačným tvrdením.

Počítať len skutočne chorých

Vzhľadom na súčasnú situáciu – vysoké čísla výskytu Omikronu s prevažne miernym priebehom – Kranz navrhol testovať len symptomaticky chorých ľudí a započítavať ich len ako infikovaných. Žiadal, aby sa konečne uskutočnila “dlhodobá randomizovaná kontrolovaná kohortová štúdia, na ktorú sa čaká už dva roky”, a aby sa požadovalo posúdenie toxikologického a environmentálneho vplyvu.

Okrem toho by mali byť lekárske posudkové služby odmeňované podľa nemeckého sadzobníka poplatkov za lekárske služby (GOÄ) a mali by sa sprísniť a monitorovať povinnosti podávania správ.

Podozrenia na smrteľné prípady by sa mali vyšetrovať aspoň formou štátom nariadených náhodných pitiev.

Vedecký výskum je potrebný aj na preskúmanie doteraz zväčša neznámych účinkov očkovania Corona na imunitný systém a reprodukčné procesy. Podobne by sa mali skúmať aj karcinogénne a rakovinotvorné účinky a genotoxicita.

Na záver bývalý úradník Europolu žiadal, aby sa proti korupcii vo farmaceutickom priemysle bojovalo “dôsledne a neúnavne” na všetkých úrovniach a aby sa vyšetrila “DIVI-Gate”. Údajne ide o podvody s dotáciami na lôžka intenzívnej starostlivosti.

19. januára parlamentné spravodajstvo nemeckého parlamentu informovalo, že Nemecko si v roku 2021 objednalo približne 554 miliónov dávok vakcíny zo zmlúv EÚ na obstaranie vakcíny proti Corone. Podľa údajov nemeckej vlády o očkovaní bolo doteraz zaočkovaných 171 miliónov dávok a 75,8 % celkovej populácie je “zaočkovaných”.

Vzhľadom na tieto rozmery Kranz navrhuje, že by bolo lepšie spáliť 400 miliónov dávok vakcíny, ako riskovať ďalšie desaťtisíce životov. Podľa Kranza očkovanie Corona nie je svetlom na konci tunela, ale skôr optickým klamom.

Je potrebné “prehodnotiť bezpečnosť a riziko” a parlament musí poveriť zodpovedné orgány: Inštitút Paula Ehrlicha, Inštitút Roberta Kocha a Stálu komisiu pre očkovanie.

Preložila z. | Zdroj: Epoch Times

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře