…..bylo by dobré se opět zamyslet nad následujícím článkem a uvědomit si články na prvopodstatě o telegonii….

10:54

genetics-ethics-1

Muslimská genetika

Dr. Nicolai Sennels je dánský psycholog, který pracoval nejprve jako sociální pracovník asociálních jedinců. Poté terapeut muslimských nezletilých delikventů, po vyhazovu jako armádní psycholog vojáků, kteří se vraceli z války v Afghánistánu. Je autorem knih o psychologických profilech zločinců – vyznavačů islámu i muslimské kultury jako takové, dle svých slov přišel na to, proč se u muslimských vězňů nedostavují po terapiích výsledky, chtěl vymyslet novou metodu pro jejich léčbu a tak pochopil islám a nyní před ním varuje již nejen ve své zemi.

[wp_ad_camp_1]

Dr. Sennels udělal rozsáhlý výzkum na málo známý problém v muslimském světě. Katastrofální výsledky muslimského příbuzenského plození dětí přinesla manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci.

Tato praxe, která byla zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše, avšak schválena Muhammadem, probíhá v muslimském světě již po 50 generací (1400 let). Praxe příbuzenského „křížení“ nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech života, včetně manželství.

Masivní inbreeding (pokolení zrozené z rodičů blízce příbuzných) v muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci, duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech muslimů na světě jsou inbrední.

  • V Pákistánu se blíží 70%
  • I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém
  • V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%
  • Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
  • 67% v Saúdské Arábii
  • 64% v Jordánsku a Kuvajtu
  • 63% v Súdánu
  • 60% v Iráku
  • 54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru

Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než 13 krát vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady. Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát vyšší a rizik oúmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší. K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při porodu.

Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility), oficiální vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako „retardovaný – opožděný“, se zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. V Dánsku, „nezápadní“ přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.

Dr. Sennels říká, že „schopnost používat a produkovat znalosti a abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě.“ Poukazuje na to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co překládá jen samotné Řecko … V posledních 1200 letech islámu bylo přeloženo pouhých 100 000 knih do arabštiny, přibližně totéž, co Španělsko produkuje v jednom roce. Sedm z 10 Turků nikdy nečetlo nějakou knihu.

Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na Západě: „Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti.“

Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho „Cenu míru.“ Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10% světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina (33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v Kodani jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po 10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde narozených. Podobně je to s duševním onemocněním. Čím blíže je krev rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž tak klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.

Dr. Sennels uzavírá: „Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířená tradice úzce příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond. Vzhledem k tomu, že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace, genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před 1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými společenskými a lidskými důsledky.

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou muslimové. Jednoduše, křesťanský soucit s muslimy, zdravý selský rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie, která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné politiky zabývající se imigrací z muslimských zemí.

ZDROJ: Dr. Nicolai Sennels

Zdroj: http://pravyprostor.cz/muslimska-genetika/

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.