Nicola Tesla describes his time travelling experience

Nikola Tesla byl cestováním v čase posedlý. Pracoval na stroji času a údajně se mu jej nakonec podařilo sestrojit. „Mohl jsem vidět současně minulost, přítomnost i budoucnost.“ prohlásil Tesla.

Myšlenka, že by člověk byl schopen cestovat časem, zaujala představivost milionů lidí po celém světě. Když se ohlédneme zpět do historie, najdeme početné množství dokumentů, které lze pokládat za důkazy o cestování v čase.

[wp_ad_camp_1]

Když v roce 1905 Albert Einstein zveřejnil svoji Teorii relativity, způsobilo to ve vědeckém světě poprask, který otevíral dvířka mnoha otázkám jako: „Je cestování časem skutečně možné?“

Podle Ericka von Dänikena se zmínka o cestování časem nachází už v Bibli:

 „Jeremiáš sedí v kruhu svých přátel a jedním mladým mužem. Jeho jméno bylo Abímelek. Jeremiáš mu povídá: „Vyjdi z Jeruzaléma, tam najdeš kopec, na kterém rostou fíky. Přines nám jich pár.“ Chlapec šel a natrhal čerstvé fíky. Náhle Abímelek uslyšel nějaký hluk a zvuk větru. Náhle ztratil vědomí. Po čase se znovu probudil a uviděl, že je téměř večer. Když utíkal zpět ke svým druhům, město bylo plné podivných vojáků. „Co se to tu děje? Kde je Jeremiáš a všichni ostatní?“ ptal se Abímelek. Starý muž mu odvětil: „To bylo před 62 lety.“ Je to příběh o cestování časem, zaznamenaný v Bibli.“ – Von Däniken.
[wp_ad_camp_1]

V roce 1895 Tesla údajně učinil šokující objev, který naznačoval, že čas a prostor může ovlivnit magnetické pole.

Část Teslova tvrzení se zakládá na jeho experimentech s radiovými frekvencemi spolu a přenosem energie skrze zemskou atmosféru. O mnoho let později tento objev vyústil ve Filadelfský expetiment a další programy zabývající se přemisťováním v čase. Nicméně, dlouho před předtím, než se o těchto přísně tajných vojenských programech vůbec začalo uvažovat, Tesla již měl na kontě objevy, které byly z hlediska povahy času a možnosti napříč časem cestovat naprosto fascinující.

Teslovy experimenty s vysokým elektrickým napětím a magnetickými poli vedly ke zjištění, že čas a prostor mohou být deformovány tak, že se v podstatě vytvoří něco jako „dveře“ do jiné doby. Díky tomuto objevu Tesla na vlastní kůži pocítil, jak může být cestování v čase nebezpečné.

[wp_ad_camp_1]

TESLA BYL PRÝ ZASAŽEN 3.5 MILIONY VOLTY

První zkušenost s cestováním v čase Tesla zažil v roce 1895. Reportér New York Herald napsal, že poté, co vynálezce zasáhl proud o síle 3.5 voltů, našel Teslu, jak sedí v kavárně. Prý mu sdělil, že by asi nebude zrovna příjemným společníkem, vzhledem k tomu, že málem zemřel. Když pokračoval, tak se zmínil o tom, že při experimentu do vzduchu vyletěla jiskra, která jej zasáhla do ramene.

Tesla prý řekl, že kdyby jeho asistent zařízení okamžitě nevypnul, tak by ho tento zážitek býval zabil. Dále hovořil o tom, že když byl v kontaktu s rezonancí elektromagnetického náboje, tak na okamžik vystoupil ze svého času a prostoru. Řekl, že ve stejný okamžik viděl minulost, přítomnost i budoucnost. Přiznal, že díky elektromagnetickému poli byl paralyzován a tak si sám pomoci nemohl. Naštěstí byl přítomen jeho asistent, který zařízení pohotově vypnul, než mohlo dojít k rozsáhlým či trvalým poškozením vynálezcova zdravotního stavu.

[wp_ad_camp_1]

POKUS BYL ÚDAJNĚ ZOPAKOVÁN NÁMOŘNICTVEM USA VE FILADELFSKÉM EXPERIMENTU

O mnoho let později se stejný incident odehrál během Filadelfského experimentu. Námořníci se však mimo „časoprostorových dveří“ nacházeli příliš dlouho, což mělo samozřejmě katastrofální výsledek. Část t nich si po pokusu stěžovala na nevolnost, v horším případě byly jejich těla zarostlá do trupu lodi. Někteří zmizeli úplně.

Filadelfský experiment byl údajným experimentem námořnictva USA a měl se odehrát v roce 1943. Říkalo se, že loď USS Eldridge se pro nepřátele stala neviditelnou. Nicméně, americké námořnictvo vždy tvrdilo, že žádný takový experiment se nikdy neudál a že hlášení o tom, že se loď stala neviditelnou, nejsou v souladu fyzikálními zákony.

[wp_ad_camp_1]

 

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.