Nizozemská vláda udělila 91 výjimek ze sankcí proti Rusku od konce února, uvedla RTL Nieuws po rozhovoru s ministerstvy. Ministerstva utajila jména dotčených společností, hodnotu transakcí, které byly vyňaty, a dotčená obchodní odvětví, uvedla RTL Nieuws.

Podle ministerstva zahraničních věcí šlo o „citlivé informace týkající se společnosti“. Ministerstva zahraničních věcí, hospodářství, financí, infrastruktury a školství mohou udělovat výjimky ze sankcí, aby „umožnila určitou flexibilitu v konkrétních případech“, potvrdil mluvčí.

V dubnu Evropská unie zakázala lodím plujícím pod ruskou vlajkou vstup do evropských přístavů. Ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství udělilo výjimky, takže 34 lodí mohlo vplout například do nizozemských přístavů, protože převážely důležitý náklad, jako je hliník a potraviny.

Jako důvod, proč ministerstvo zahraničních věcí udělilo jednu výjimku, byly uvedeny „diplomatické vztahy“, uvedla televizní stanice. V ojedinělém případě byly povoleny transakce, které se týkaly ruských bank, jejichž většinovým vlastníkem je stát.

Ministerstvo financí udělilo dalších 13 výjimek týkajících se zmrazených aktiv nebo zboží, které spadá pod sankční režim.

Ministerstvo pro klima a energetiku, které řeší ekonomické záležitosti, vydalo 25 výjimek pro nizozemské organizace, které mohou nadále odebírat energii od bývalých společností Gazpromu. Tyto výjimky pomáhají 150ti společnostem a organizacím, včetně obcí, škol a vodohospodářských rad, uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce, které řeší zahraniční otázky, vydalo 18 výjimek 13 organizacím z „humanitárních důvodů“ pro spolupráci mezi EU a Ruskem v „čistě civilních záležitostech“. Ministerstvo zahraničních věci vydalo jednu výjimku, aby jedna společnost mohla obdržet další platbu z Ruska.

Originální článek publikován 24.10.2022. Zdroj: NL Times


České MSM o tom mlčí, radši. Zdá se, že Nizozemská vláda má ještě zbytky rozumu.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.